Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 2005 - перейти до змісту підручника

Етап просування

зазвичай триває від 30 до 45 років. У цей період йде процес росту кваліфікації, працівник просувається службовими сходами. Накопичується багатий практичний досвід, здобуваються навички, зростає потреба в самоствердженні, досягненні більш високого статусу і ще більшої незалежності, починається самовираження працівника як особистості. У цей період набагато менше приділяється уваги задоволенню потреби в безпеці, зусилля працівника зосереджені на питаннях, що стосуються збільшення розмірів оплати праці та здоров'я.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Етап просування "
 1. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  етапі роз-ку суспільства. Тільки такий методологічний підхід, який реалізує принцип історизму, дозволяє усвідомити причини і форми появи держави, його характерні, сутнісні риси, відмінність від попередніх організаційних форм життя суспільства. Ось чому починати доводиться з характе-ристики сторін первісного суспільства, використовувати дані археології та етнографії, непосредст-венно вивчають
 2. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  етапі виникнення і становлення держави. Розкриття природи держави на етапі його існування, функціонування і розвитку вимагає подальшого теоретичного просування в цьому напрямку, передбачає аналіз держави як політичної організації зрілого, сформованого класового суспільства. Таким чином, сучасна теорія держави розглядає два тісно взаємопов'язаних,
 3. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  етапі розвитку вітчизняної теорії держави і права, слід було б вивчати та юридичні характеристики форми правління: структуру, способи утворення і правове становище вищих органів держави (глави держави, парламенту, уряду), а також встановлений порядок взаємовідносин між ними. Іншими словами, слід було б приділяти велику увагу вивченню реальної системи влади, а
 4. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  етапі розвитку вітчизняної теорії держави і права. У рамках марксистсько-ленінського підходу до дер-жави виділялися, як уже зазначалося вище, класова сутність держави, загальносоціальне і класове призначення держави, затверджувалося, що оскільки, і напрямок, і предмет, і утримуючи-ня діяльності держави, і забезпечує їх система структурних утворень змінюються в
 5. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  етапі. Основні зовнішні та внутрішні функції Радянської держави, їх еволюція. Форма правління, національно-державний і адміністративно-територіальний устрій, політичний режим сучас-ного Російської держави. Функції і апарат Російської держави на сучасному етапі. Політичні, структурні і територіальні характеристики сучасного Російської держави. Про
 6. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  етапі вітчизняної юридичної думки право розглядалося в нерозривній єдності з державою як продукт і інструмент держави, як основа здійснення класового панування в державних формах. Наприклад, в 30-і роки стверджувалося, що право - це не тільки сукупність норм (правил поведінки), встановлених або санкціонованих державною владою, але ще й характеризуються тим,
 7. Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  етап у правовому розвитку людства. Однак це зовсім не виключає в певних випадках (шахрайство, інше зловживання довірою і т.п.) і застосування кримінально-правових заходів. Адміністративна юридична відповідальність настає за адміністративний проступок - протиправне, винна дію, що посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи
 8. Глава двадцята. Правосвідомості та правової культури
  етап стану суспільної свідомості. Дійсно, формування правосвідомості стає в ХIХ-ХХ століттях процесом, що просуває еволюцію громадської свідомості до нового рівня колективного розуму. Бо якщо взагалі еволюція Homosapiens (людини розумної) має своїм призначенням розвиток духовного начала в природі або самоорганізується для цього, то нинішній сплеск правосвідомості в
 9. Глава 3.1. Навчання персоналу - необхідний етап розвитку персоналу
  просування по службі. Як вважає Ш. Ротуел, вдосконалення процесу підготовки кадрів має йти за такими напрямами: підвищення рівня компетентності учнів; розширення бази підготовки з метою випуску фахівців, які володіють широким набором навичок; збільшення в процесі підготовки елементів, розвиваючих творчі та аналітичні здібності. Разом з цим зростає
 10. Внутриорганизационная кар'єра
  етапу Моральні потреби на етапі Фізіологічні і матеріальні потреби на етапі поперед-ний До 25 Навчання, випробу-вання на різних роботах Початок самоствердження Безпека істота-вання Становлення До 30 Освоєння роботи, Розвиток навичок, формування квалифици-рованного Фахівця або Керівника Самоствердження, початок досягнення незалежності Безпека существова-ня,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua