Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 2005 - перейти до змісту підручника

Глава 2.5. Опису моделі робочого місця - фактор підбору кадрів


Ефективне вирішення проблеми підбору персоналу вимагає розробки науково обгрунтованих моделей робочих місць робітників і службовців, які забезпечують підбір, оцінку і розстановку кадрів на єдиній методологічній основі. У 1989 р. нами запропонований формалізований підхід до опису робочого місця управлінського персоналу. Модель включає 15 елементів, що представляють собою якісні та кількісні характеристики робочого місця.
Кадрові дані: листок з обліку кадрів, трудова книжка, характеристика, автобіографія, копія документа про освіту.
Досвід працівника: життєвий, виробничий, державний, суспільний. Визначається шляхом інтерв'ю та анкетування.
Професійні знання з конкретних навчальних дисциплін. Виявляються шляхом програмованого контролю знань і в результаті ділових ігор.
Професійні вміння: сукупність управлінських робіт, які може виконувати працівник. Виявляються шляхом програмованого контролю, співбесіди і в процесі ділових ігор і практичних занять.
Особистісні якості: сукупність ділових якостей і недоліків працівника, які визначаються шляхом соціологічного опитування.
Психологія особистості: тип особистості, темперамент, інтелект, мотивація - визначаються шляхом психологічного тестування працівника.
Здоров'я і працездатність з медичної діагностикою стану: здоровий, практично здоровий, хворий.
18. Рівень кваліфікації: визначається набутою спеціальністю, освітою і підвищенням кваліфікації.
Службова кар'єра формується на основі оцінки потенціалу працівника і його зацікавленості в службовому зростанні.
Хоббі (захоплення): виявляються методом інтерв'ю, спостережень та анкетування.
Шкідливі звички і недоліки: пристрасть до алкоголю і паління та ін Виявляються шляхом анкетування, спостережень і соціологічного опитування.
Організація праці: приміщення, технічні засоби, транспорт. Встановлюються за нормативами організації робочого місця і шляхом опитування співробітника.
Оплата праці: зарплата, премії, винагороди визначаються за штатним розкладом і середньому доходу працюють у даному регіоні.
Соціальні блага: путівки, фірмовий одяг, харчування та ін виявляються шляхом опитування працівника і на основі встановлюваних на підприємстві середніх виплат з фонду соціального розвитку.
Соціальні гарантії: допомога з непрацездатності, страхування життя, пенсія, допомога у разі звільнення. Визначаються на основі державних стандартів.
Основні етапи вирішення проблеми підбору персоналу виходячи з моделей робочих місць
Розробка концепції моделі робочого місця персоналу, її елементів, характеристик і вагових коефіцієнтів.
Розробка типових моделей робочих місць за посадами персоналу.
Методика комплексної оцінки персоналу на основі моделі робочого місця в оціночних центрах із залученням фахівців.
Технологія роботи з непрацюючим або вивільняються персоналом в центрах зайнятості населення на основі результатів комплексної оцінки кадрів на вакантні посади.
Технологія роботи з персоналом на підприємствах і в організаціях (атестація кадрів, планування кар'єри, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів).
Була розроблено моделі робочих місць для управлінського персоналу підприємств малого бізнесу (рис. 2.8.).
Елементи й характеристики робочого місця 1. Кадрові дані Трудова книжка Листок з обліку кад-рів Автобам-графія Характеристи-ка 2. Досвід працівника життями-ний Производ-жавного Гром-венний Дер-ний 3. Профессиональ-ні знання Управле-ня Економіка Екологія Педагогіка 4. Профессиональ-ні вміння Кадри Інформу-ція Техніка Технологія 5. Особистісні ка-пра Мораль-ні Ділові 6. Психологія лич-ності Тип лич-ності Мотивація Темпера-мент Рівень ін-інтелекту 7. Здоров'я і рабо-тоспроможність Здоров практичні скі здоровий Болен 8.Уровень квали-фікації Професія-сіональ-ве обра-тання вище-ня ква-ліфікації послево-зовское освітньої-ня 9. Службова карь-ера "Трам-плин" "Драбина" "Змія" "Роздоріжжя" 10. Хобі. (Увле-чення) Спорт Мистецтво Театр і кіно Полювання 11.Вредние при-вичкі і недоліки Алкоголь Куріння Наркома-ня Фізичні недоліки 12. Організація праці Помеще-ня Транспорт ТЕХНИЧ-ські середовищ-ства Підлеглі 13. Оплата праці Зарплата Премії вознагр-ждение Дивіденди 14. Соціальні блага Квартира Путівки Фірмовий одяг Кредит, позика 15. Соціальні гарантії Страхов-ка Посібники Стипендія Пенсія Рис. 2.8. - Моделі робочих місць для управлінського персоналу підприємств малого бізнесу
Посадові інструкції є описом робочого місця. Існують загальні підходи до розробки посадової інструкції, бо головною метою посадової інструкції є опис того, що від працівника вимагає і хоче отримати організація. Похідна мета - чітко відрізнити хороших від поганих працівників на основі критеріїв ефективності праці та спеціального формату побудови посадових інструкцій.Ніже наведена структура цього формату у вигляді внутрішньофірмового документа "Порядок розробки посадової інструкції".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 2.5. Опису моделі робочого місця - фактор підбору кадрів "
 1. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  главах про походження дер-жави, права - вже зазначалося, що чим більше часовий діапазон теоретичного осмислення по-політико-правової дійсності, тим глибше проникає юридична думка в суть цієї дійсності . Одне теоретичне знання дає діапазон в 80 років, інше в 300 років, і вже зовсім марними і поверхневими виявляються спроби осмислити державно-правовий розвиток
 2. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  главах - тут же треба лише відзначити системність права як одну з характеристик права в цілому, яка визначає і об'єктивно вимагає реалізовувати принцип системності при вивченні, позна-ванні права. Але не тільки право в цілому як система диктує відповідний методологічний підхід. Системність пронизує і кожну структурну одиницю права. Наприклад, при виникненні спорів про право, крім
 3. Глава 1.1. Підходи до формування системи управління кадрами
  модель годиться не для всіх підприємств. Працівники - це ресурс, який необхідно максимізувати. Визнано, що єдиним джерелом довгострокового переваги на ринку є знання здібностей своїх працівників і максимізація їх винахідливості, мотивації і людських відносин, а не "копіювання" досвіду кращих компаній. Передовими підприємствами в цій галузі є «IBM» і
 4. Глава 1.2. Кадрове планування на підприємстві
  модель "економічні оцінки людських ресурсів" з управління персоналом. Модель була розроблена в Мічиганському університеті, яка вперше була апробована в компанії "Ар Джі. Баррі корпорейшн". Суть даного методу полягає в тому, що в спеціальних рахунках враховуються витрати на "людські ресурси", які розглядаються або як довгострокові вкладення, або списуються як втрати.
 5. Компетентність та змінюється характер відбору працівників.
  Опис роботи, засноване на аналізі завдань, послідовно вирішуються в процесі її виконання. Даний підхід реалізується далі у визначенні особистих якостей працівника, яке будується відповідно до опису роботи. Стандартні техніки визначення особистості, такі як план семи пунктів Роджера або план п'яти пунктів Манро-Фрейзера, дозволяють враховувати наступні фактори: зовнішні дані,
 6. Глава 2.8. Огляд професійної придатності
  опис процедур його проведення та оцінки результатів. Експертні оцінки - метод, заснований на узагальненні характеристик якостей випробуваного, отриманих шляхом опитування певного кола осіб, які добре знають оцінюваного: безпосереднього керівника, колег, підлеглих та ін Він включає опитування (інтерв'ю, заповнення анкет), обробку та оцінку результатів опитування. Психологічне тестування -
 7. ГЛОСАРІЙ
  глава сім'ї »,« керівник », тощо). Кількісна збалансованість числа робочих місць і чисельності працівників - рівність між кількістю робочих місць і чисельністю працівників з урахуванням нормативного коефіцієнта змінності використання робочих місць. Командний тайм-менеджмент. Дисципліна на перетині особистого тайм-менеджменту і загального менеджменту, яка розглядає питання взаємозв'язку
 8. Глава сьома. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
  глава про місце і роль держави в політичній системі суспільства є дуже важливою і логічно обгрунтованою в сучасній тео-рії держави. І розкриття цієї теми, як і попередніх тим, треба починати з поняття політич-ської системи суспільства, а для цього треба Насамперед поміркувати над тим, яка взагалі структу-ра суспільства. Ця структура може бути представлена у вигляді різних
 9. Розділ двадцять другий. Громадянське суспільство і правова держава
  опису роботи політиків (зустрічі, поїздки, наради тощо), а й шляхом опису життя про-вин, самих різних людей. Велике значення набуло опис багатьох малих впливів, подій, що призводять до великих потрясінь, змін, які відбуваються в суспільстві. Але ж як часто в минулому ці малі впливи також були доленосними, приводили до соціальних потрясінь, змінам, але
 10. Підбір персоналу
  опис професійні вимог до робітникам і службовцям, способи професійного відбору кадрів, а також загальні принципи формування резерву кадрів на вакантні посади. Таким чином, головним завданням підбору кадрів є визначення сукупності людей, здатних у найближчій перспективі зайняти нові робочі місця (посади), змінити рід занять, виходячи з внутрішньої мотивації,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua