Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 2005 - перейти до змісту підручника

2.1. Навчання працівників функціональних підрозділів


Навчання співробітників відбувається з їх ініціативи або з подачі безпосереднього ру-ника, але за обов'язкової згоди співробітника. Для ініціації процесу співробітник пише заяву (зразок у Додатку 3) і передає його для розгляду керівникові напряму, який, у свою чергу, в 3-х денний термін зобов'язаний прийняти рішення з питання і, в разі позитивного рішення, клопотати перед Генеральним директором по суті заяви. Генеральний директор в 3-х денний термін вивчає питання і рекомендує начальнику відділу кадрів включити в плани навчання на наступний період або відмовляє з поясненням причин. Про прийняте рішення керівник напрямку сповіщає співробітника. Начальник відділу кадрів вживає заходів до дотримання процедури, описаної в загальній частині розділу 2.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.1. Навчання працівників функціональних підрозділів "
 1. 1.2. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ЇХ ОБОВ'ЯЗКИ ПО КЕРІВНИЦТВУ патрульно-постової служби
  навчання та перепідготовки особового складу підрозділів патрульно-постової служби; брати особисту участь у вирішенні питань матеріально-технічного постачання підрозділів патрульно-постової служби, будівництва та експлуатації спеціальних містечок та інших службових приміщень, соціально-побутового забезпечення особового складу; організовувати спільно з керівниками інших служб підвищення
 2. 2.4 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві.
  Навчанню, підвищенню кваліфікації службовців, залучення в загальний процес обслуговування. Важливе значення для забезпечення прийому іноземних туристів має підготовка кадрів на рівні, відповідному міжнародним стандартам. Говорячи про кафе «Блинная» не можна стверджувати, що якість обслуговування відповідає всім вимогам високих стандартів. В даний час керівництво кафе стурбоване
 3. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  навчання і освіти. На перший план висувається не ідеологічна політико-виховна робота, а придбання необхідних знань, вироблення трудових навичок і культурного спілкування відповідно до життєвими устремліннями кожної людини. При цьому виховне, моральне, патріотичне зміст не тільки зберігається, а й зростає. Для сучасного етапу характерний відмови від
 4. Система управління кадрами.
  Навчання персоналу. Система роботи з персоналом Кадрова політика Підбір персо-налу Оцінка пер-соналу Розстановка персоналу Навчання персоналу Тип влади в суспільстві Розрахунок по-реби в кадрах Оцінка за потенціалу працівників Планування службової кар'єри професійного під-готовка Стиль керів-ництва Моделі робо-чих місць (посад) Оцінка индивидуаль-ного вкладу Умови та
 5. Порядок розробки посадової інструкції.
  Навчання тощо). По-третє, посадова інструкція містить інформацію для проведення обгрунтованого відбору працівників при наймі, оцінці рівня відповідності кандидатів на вакантні посади. По-четверте, посадові інструкції використовуються при ранжуванні робіт / посад і подальшої розробки внутрішньофірмових систем оплати праці. По-п'яте, аналіз посадових інструкцій (обов'язків,
 6. Характерні особливості групи
  навчанні. Групі "X" не можна доручати роботи, що лежать на критичному шляху і потребують хорошої якості. Група "У" - частково здатна і частково бажає працювати. Як правило, це групи, створені без урахування статево-віковою і професійної структури, з поділом формальних і неформальних лідерів у мікрогрупах, з великою питомою вагою людей, що не мають достатнього рівня знань і
 7. Порядок проведення атестації.
  навчанні та атестації співробітників в УУУ Це положення регулює процес навчання і атестації співробітників і пов'язаний з цим документообіг, а також є невід'ємною частиною кадрової роботи в УУУ і нерозривно пов'язано з "Положенням про організаційну структуру і систему карь-бар'єрного зростання". Загальна частина В рамках цього Положення розглядаються такі категорії працівників:
 8. Відповідальність
  навчання (напр.: І. Д., К. Д., Г.Б., Н.О.К.) на квартал р. "П.І.Б. Генеральний директор П.І.Б." "2000р. Заява Прошу Вас розглянути можливість оплати мого навчання на (в) за програмою підготовки. Вартість навчання. Терміни. Графік (режим). 2000р. підпис П.І.Б. Генеральному директору П.І.Б. Прошу Вас включити до плану навчання на квартал р., т . к. це дозволить: (вказати
 9. ГЛОСАРІЙ
  навчених ассессоров (оцінювачів) за поведінкою оцінюваних співробітників в реальних робочих ситуаціях або при виконанні ними різних завдань. Зміст завдань відображає основні аспекти та проблеми діяльності в рамках тієї чи іншої посади. Кожен конкретний ассессмент-центр включає ряд процедур і розробляється з урахуванням вимог, що пред'являються до працівників. Важлива складова цього
 10. 28. Форми управлінської діяльності: поняття, види, характеристика, взаємозв'язок з функцією державного управління.
  працівників, роз'яснення цілей, особливостей законодавчих та нормативних актів або функціональних повноважень. Встановлення загального та індивідуального режиму роботи. Підготовка нарад. Інспектування - її метою є безперервний контроль за керівниками підприємств, установ. (фінансові, митні органи). Інспектування основна діяльність підстави всієї управлінської піраміди.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua