Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 2005 - перейти до змісту підручника

Розстановка персоналу

повинна забезпечувати постійний рух кадрів виходячи з ре-злиттів оцінки їх потенціалу, індивідуального внеску, планованої кар'єри, віку , строків заняття робочих місць і наявності вакантних посад у штатному розкладі підприємства. Науково обгрунтована розстановка кадрів передбачає планування службової кар'єри з урахуванням їхніх життєвих інтересів; раціональне поєднання призначення, конкурсності та виборності залежно від категорії працівників та резерву кадрів; планомірне рух працівників апарату (підвищення, переміщення, пониження та вибуття) залежно від результатів оцінки; визначення термінів зайняття посад і віку кадрів управління; наукову організацію робочого місця; визначення умов та оплати праці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розстановка персоналу "
 1. Система управління кадрами.
  Розстановка персоналу; навчання персоналу. Система роботи з персоналом Кадрова політика Підбір персо-налу Оцінка пер-соналу Розстановка персоналу Навчання персоналу Тип влади в суспільстві Розрахунок по-реби в кадрах Оцінка за потенціалу працівників Планування службової кар'єри професійного під-готовка Стиль керів-ництва Моделі робо-чих місць (посад) Оцінка
 2. Навчання персоналу
  розстановці персоналу Персонал Моделі робочих місць Поло-же-ня про під-розділі-ннях посадових інструкції Контракт співро ника Положення про аттеста ції персоналу Договір про ма тернальной-дальності Положення про банк даних Організація делопр з-ництва Інформація управ-лення Типові форми докуме нтов Клас-фікато-ри, справ очники Положення про інформа ційної системі
 3. матеріали правозастосувальної практики органів прокуратури та других правоохороних інституцій.
  Розстановки, закріплення і виховання кадрів прокуратури. - М.: НДІ при Ген. прок-ре Росс. Федерації, 1995. - 44 с. 89. Сінелиціков Ю. Від кого залежимо прокурор / / Законність. - 1995. - № 9. - С. 19-20. 90. Бесіда Д. С. Який же бути прокуратурі України? / / Проблеми розвітку прокуратури України в умів становлення демократічної правової держави. - С. 76-79. 91. Ференц Б. В. Гарантії незалежності
 4. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  розстановка кадрів, забезпечення інформації про діяльність держави, залучення населення до участі атакою діяльності. Безумовно, найбільш кращим для держави є добровільне свідоме дотримання учасниками регульованих правом суспільних відносин, вимог правових норм та індивідуальних правових приписів. Така поведінка грунтується на переконанні в
 5. Глава 1.2. Кадрове планування на підприємстві
  розстановки кадрів приведені на малюнках? ВІДДІЛ КАДРІВ 4 4 4 4 - Планування та контроль Кадри Сфера обслуговуючи-ня Рада підприємства Статистика Рас Йоди Порівняння планових Ш Посадові інструкції (описание ания робочих місць) Менеджмент кадрів Система про плати праці Порівняння з іншими формами оплати праці Бюджет відділу Використання ЕОМ Їдальня Телефон Телефакс Телекс Планування
 6. Глава 2.5. Опису моделі робочого місця - фактор підбору кадрів
  розстановку кадрів на єдиній методологічній основі. У 1989 р. нами запропонований формалізований підхід до опису робочого місця управлінського персоналу. Модель включає 15 елементів, що представляють собою якісні та кількісні характеристики робочого місця. Кадрові дані: листок з обліку кадрів, трудова книжка, характеристика, автобіографія, копія документа про освіту. Досвід
 7. Глава 3.5. Формування кадрового резерву
  розстановки. При цьому враховуються: оцінка потенційних можливостей фахівця зайняти певну посаду в конкретному колективі; результати вивчення фахівця, отримані від особистого спілкування з ним і з відгуків безпосередніх начальників, колег і підлеглих; думку громадських організацій; результати вивчення особистої справи; розумові та фізичні можливості (по даними
 8. ГЛОСАРІЙ
  розстановки пріоритетів), що виходить з психологічної установки «всіх справ не переробиш», «покарають, але не вб'ють ж», «почекай виконувати, скасують» (армійський «принцип ППО»), і т.п. Принцип дозволяє зберігати спокій і витримку в хаосі, авралі і непередбачуваності управлінської діяльності. Значимість роботи - ступінь, в якій конкретна робота впливає на життя інших людей.
 9. Дайте характеристику основних концепцій управління персоналом, як науки
  персоналу, крітеріїв підбору співробітніків, структур и Штатний розклад ПІДПРИЄМСТВА, напрямків Підвищення кваліфікації окрем Категорій співробітніків. Для більш чіткої організації системи управління персоналом на підпріємстві Розробляють концепцію управління персоналом, шо деталізує напрямки кадрової політики, Які Прийняті в стратегічному плані розвітку ПІДПРИЄМСТВА. Мета Концепції
 10. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  персоналу (співбесіда з кандидатами при прийомі на роботу) / / Проблеми підприємництва. - 1997. - № 2. 138 Нормативно-правові акти: Закони 114. Загальна декларація прав особи (10 грудня 1948 р.) / / Юридичний вісник. - 1998. - № 4. 115. Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.) / / Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - № 31. - Ст. 429. 116. Акт проголошення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua