Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 2005 - перейти до змісту підручника

2.6.4. Джерела найму


Таблиця 2.3. - Джерела найму, використовувані відділами кадрів, і їх ефективність,% Джерело кабінетно-БЮРОКРАТИЧНИЙ-промисло-ність і об-торгівля про-Фесс-управ ня ська слуговування Онал-
но-техні-чна Довідники -списки шукають роботу 92 (20) 94 (5) 74 (17) 68 (67) 65 (7) Люди, які випадково зайшли в пошуках роботи 87 (24) 92 (37) 46 (5) 46 (7) 40 (2) Оголошення в газетах 68 (39) 88 (30) 75 (30) 89 (38) 82 (35) Місцеві школи та школи тор 66 (2) 61 (2) 6 (2) 27 (0) 7 (0) говли Служба з працевлаштування США 63 (5) 72 (6) 34 (0) 41 (1) 27 (1) Агентства громад 55 (1) 57 (3) 22 (0) 34 (1) 28 (2) Приватні агентства з найму 44 (10) 11 (2) 63 (23) 71 (25) 75 (27) Спеціальні зборів-збори 19 (0) 16 (1) 19 (2) 34 (2) 17 (1) зацікавлених осіб Коледжі, університети 17 (1) 9 (1) 48 (8) 74 (15) 50 (2) Оголошення в спеціальних публікаціях 12 (0) 6 (0) 43 (3) 75 (5) 57 (8) Професійні суспільства 5 (0) 19 (1) 17 (1) 52 (0) 36 (2) Оголошення по радіо і ТБ 5 (0) 8 (1) 2 (1) 7 (0) 4 (2) Фірми пошуку 1 (0) 2 (0) 2 (2) 31 (5) 54 (17) Профспілки 1 (0) 12 (2) 0 (0) 3 (0) 0 (0) Примітки: № - число компаній. У круглих дужках вказано число компаній, які визнають дане джерело ефективним.
Коли організації необхідно прийняти нових працівників виникають два питання: де шукати потенційних працівників (джерела) і як сповістити заявників про наявні робочих місцях (методи). Є два можливих джерела набору: внутрішній (з працівників підприємства) і зовнішній (з людей, до того ніяк не пов'язаних з підприємством),
Виділяються деякі цікаві закономірності. Наприклад, оголошення в газетах, майже однаково ефективні для запрошення працівників як для професійно-технічної, таки для управлінської діяльності. Приватні агентства з найму найбільш ефективні для управлінської професійно-технічної діяльності та сфери торгівлі Випадково зайшли люди - хороший джерело робочої сили для заводів, підприємств побутового обслуговування сфери канцелярської діяльності і т.д.
Організаціям і підприємствам слід використовувати як зовнішні, так і внутрішні джерела набору. Деякі переваги і недоліки кожного з цих джерел представлені в табл. 2.3.
Внутрішні джерела. Набір персоналу в чому залежить від кадрової політики адміністрації підприємства в цілому і способів вирішення рутинних питань на підприємстві Розумне використання наявних людських ресурсів може дозволити підприємству обійтися без нового набору.
Якщо відчувається недолік у працівниках досить високого рівня і адміністрація організації не проти, слід пошукати кандидатів на вакантні посади шляхом просування старих працівників по службових сходах. При цьому використовується метод сповіщення всіх працюючих на підприємстві про вакантні посади шляхом поширення бюлетенів вивішування оголошень і т.д. Агентство "Даль і Пінто" пропонує наступні принципи, корисні для використання в даному випадку:
оприлюдніть всі можливі посади, відкриті для підвищення або перекладу, приблизно за тиждень до початку набору з боку;
опублікуйте основні підходи та критерії, за якими буде проводитися відбір на посаду. Наприклад, при однаковій кваліфікації працівників перевага буде віддаватися тим, хто має більший стаж роботи на даному підприємстві; опублікуйте всі вимоги, що пред'являються до працівника; розповсюдьте достатню кількість бланків заяв; проінформуйте всіх заявників про подальші дії у разі прийняття їх на пропоновану посаду.
Таблиця 2.4. - Порівняння джерел набору Джерела Переваги Недоліки Внутрішній Працівники бачать заразливі приклади реалізованих можли-ностей сусіда по роботі. Кращі
можливості оцінки робочою "хватки" працівників. Компанія знає достоїнства і недоліки працівника. Скорочення витрат на наймання Загроза накопичення складних особистих взаємин пра-цівників. "Сімейність", приводить до застою в появ-лення но вих ідей та винахідницької думки. Погане ставлення до людини з боку його колишніх колег Зовнішній Вибір з більшого числа канди-датів. Поява нових ідей і прийомів роботи. Менша загроза виникнення інтриг всередині підприємства Довгий період звикання. Погіршення морального клі-мату серед давно працюючих. Робоча "хватка" нових працівників точно невідома Якщо організації потрібні додаткові працівники на короткий строк або додаткова робота має невеликий об'єм, то доцільно використовувати внутрішній суміщення посад. Слід розробити систему додаткових винагород для працівників, які не отримують погодинну оплату. Для працівників, які отримують погодинну оплату, додаткова оплата мається на увазі.
Перш ніж починати набір працівників поза підприємства, адміністрації слід запропонувати своїм працівникам знайти серед знайомих або родичів бажаючих подати заяви про прийом на роботу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.6.4. Джерела найму "
 1. Зовнішні джерела.
  Джерела поповнення людських ресурсів підприємств (організацій), які можуть дати потрібне число заявників у разі, якщо внутрішні джерела поповнення витрачені. Найбільшим зовнішнім джерелом поповнення звичайно є випадково зайшли в пошуках роботи люди. Таким шляхом отримують своє перше робоче місце більш '/ з людей. Приватні агентства з найму допомагають багатьом службовцям, а також
 2. § 3. Структурні особливості обмежених речових прав
  джерелам сервітуту відносить як природне розташування ділянок, так і зобов'язання, встановлені законом або угодою між власниками (art. 639). Дотримуючись римської конструкції у визначенні узуфрукта - право користування речами) право власності на які належить іншій особі, - Code civil в той же час розглядає узуфрукт окремо і незалежно від сервітуту (art.
 3. § 1. Поняття і юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
  джерела мінеральної води, так і пам'ятки архітектури, але в останньому випадку це дорівнює знищенню речі. Сказане пояснює існування понять природної та юридичної неподільності речей. Природна неподільність речей має місце в випадках, коли природа і мета створення речі виключають її розділ. Наприклад, фізична дробильність ракетної установки, телефонного апарату або кишенькового
 4. 1. Розірвання договору комерційного найму житлового приміщення
  джерелом існування), зацікавлений порвати стосунки з неплатником і здати квартиру іншому наймачеві. При регулюванні розірвання договору комерційного найму закон, як випливає зі ст. 687 ГК, розглядає наймача як слабку сторону і передбачає для нього ряд пільг і переваг. У разі пред'явлення наймодавцем вимоги про розірвання договору з причини руйнування або
 5. 21. Судебник 1497 року.
  Найму. Договір купівлі-продажу за Судебник 1497 мав полягати при свідках, що повинно було підтверджувати його достовірність. Судебник 1497 розрізняв спадкування за законом і спадкування за заповітом ("рукописанням"). Джерела холопства за Судебник 1497: ті ж, що і в Руській правді, крім міських ключників. Крім того, холоп автоматично отримував звільнення при
 6. Глава 1.2. Кадрове планування на підприємстві
  джерел кадрового забезпечення підприємства (випускники вузів, рекомендації посередницьких організацій, вільний найм); кадрова адаптація та її стабілізація (розробка конкретних заходів по мотивації і закріпленню кадрів); професійний і посадовий ріст управлінського персоналу (посадові інструкції, система перепідготовки та підвищення кваліфікації, критерії оцінки кадрів,
 7. Порядок розробки посадової інструкції.
  джерел інформації для вдосконалення організаційної структури, планування заходів щодо підвищення продуктивності праці. Основні вимоги до складання посадових інструкцій. Посадова інструкція розробляється на основі положення про роботу підрозділу. Обов'язки працівників повинні випливати з основних завдань, що вирішуються підрозділом. Посадова інструкція повинна
 8. Державна служба зайнятості.
  джерела: пошук серед працівників компанії (внутрішнє просування); оголошення в друкованих ЗМІ; * кадрові агентства; прямий пошук («headhunting») *; * індивідуальні кадрові агенти; мережу особистих контактів («тотальний рекрутинг»); спеціалізовані сайти Інтернету; пошук у базі даних Компанії; рекомендації співробітників Компанії; інші методи. Джерело підбору кандидатів
 9. ГЛОСАРІЙ
  джерелом зривів і різкого падіння рівня працездатності. Безпека на робочому місці - комплекс технічних, організаційних заходів, сни-жающих ймовірність загрози небезпечних пригод на робочому місці. Блага - засоби задоволення людських потреб. Блага поділяються: за натуральним характеристикам - на продукти та послуги; за ступенем віддаленості від кінцевого споживання
 10. 8. рекомендувалося ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  джерело адміністра тивного права / / Держава і право. - 1998. - № 2. 44. Державний контроль у сфере віконавчої власти. Наукова Доповідь / За заг. редак. проф. В.Б.Авер 'янова. К., 2000. 45. Додін Є.В. Адміністративна відповідальність у світлі Консти туції України / / Юридичний вісник. - 1997. - № 3. 46. Додін Є.В. аміністратівно деліктологія в системі юриди чеських наук / / Рад. держава і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua