Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 2005 - перейти до змісту підручника

Оцінка інтелектуального розвитку.

Пакет психологічних тестових методик, спрямованих на оцінку інтелектуального розвитку тестованих за результатами рішення пред'явлених завдань, складається з 2-го і 4-го інтелектуальних тестів Айзенка, словесного тесту Дйзен-ка, методики "Виявлення загальних понять ".
За допомогою інтелектуальних тестів Г. Айзенка оцінюється узагальнений показник швидкості вирішення завдань (швидкості міркування), зібраності і завзятості, тобто бажання вирішити завдання. Цей узагальнений показник названий коефіцієнтом інтелектуальності. При цьому під інтелектом (у перекладі - розуміння, розуміння, осягнення) розуміється відносно стійка структура розумових здібностей людини (інтелектуальні тести Г. Айзенка були опубліковані в нашій країні в 1972 р.).
Тести Айзенка призначені для визначення загального рівня здібностей. У них ис-користується словесний, цифровий і графічний матеріал у поєднанні з різними способами формулювання і пред'явлення завдань.
Від випробуваного потрібні елементарні знання, зацікавленість (мотивація), певні навички. Залежність між бажанням (мотивацією) і результатами тестування виражається законом Еркеса - Дорсона. Найкращі результати виходять при середньому рівні мотивації. Низький рівень мотивації, так само як і надто високий, призводить до зниження результатів. Оптимальний рівень мотивації, в свою чергу, змінюється і зростає при підвищенні складності завдання.
При роботі над інтелектуальним тестом певну роль відіграють також і не інтелектуальні властивості особистості, такі, наприклад, як незібраність і відсутність наполегливості. У результаті використання трьох тестів Айзенка виявляється рівень інтелектуального розвитку - від високого інтелекту до розумового дефекту.
КОТ (комунікативні та організаторські здібності) відноситься до категорії тестів для визначення загальних розумових здібностей. Це варіант тесту Вандерліка, який в 1989 р. адаптований на кафедрі психофізіології МГУ. Індивіду пред'являється серія (50) завдань, підібраних так, щоб були вивчені найважливіші інтелектуальні функції для проникнення в наступні "критичні" точки інтелекту:
здатність узагальнення та аналізу матеріалів;
гнучкість мислення;
інертність мислення (переключаемость);
емоційні компоненти мислення (відволікання);
швидкість і точність сприйняття, розподіл і концентрація уваги;
грамотність;
вибір оптимальної стратегії, орієнтування;
просторова уява.
КОТ використовується для швидкої і недиференційованої оцінки загального рівня навченості обстежуваних, що є відображенням загальних здібностей, які висловлюють пізнавальну активність суб'єкта і його можливості до засвоєння нових знань, дій, складних форм діяльності. Існує тісний зв'язок інтелекту з іншими компонентами особистості, її емоційною сферою, потребами та інтересами.
Час вирішення завдань інтелектуальних тестів Айзенка обмежено 30 хв, КОТ - 15
хв.
Одночасно (тобто при одному тестуванні) не рекомендується використання більше двох інтелектуальних тестів, наприклад: 2-й або 4-й тести Дйзенка і КОТ; 2-й або 4-й і словесний тести Айзенка; КОТ і словесний тест або методику "Виявлення загальних понять".
Остання полягає в підборі слів, що мають спільні родові ознаки, логічні зв'язки з певним узагальнюючим словом. Оцінка дається в балах, відповідних числу правильних відповідей. Методика рекомендується для професійного відбору, в процесі навчання для індивідуального підходу до студента.
Оцінка інтелектуального розвитку працівника може бути використана для характеристики здатності до навчання в системі безперервної освіти, здатності фахівця до управлінської діяльності і т. д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Оцінка інтелектуального розвитку. "
 1. Типові помилки експертів
  оцінки самої поведінки підлітка на момент вчинення злочину, його здатності в зацікавив наслідок момент повною мірою усвідомлювати суспільну небезпеку і фактичний характер своїх дій та керувати ними ; висновки робляться виключно на основі обстеження «на даний момент». 3. Дослідження психічного розвитку та його впливу на здатність усвідомлено керувати своєю поведінкою
 2. 1. Національний характер
  оцінки історичного процесу. В даний час назріла необхідність не просто обліку проблеми національного характеру при вивченні історії, а накладення цієї проблеми на всі інші кардинальні проблеми історичного процесу Росії. Відомий російський філософ І.А. Ільїн справедливо зазначав, що «у кожного народу інстинкт і дух живуть по-своєму і створюють оригінальне своєрідність. Цим російським
 3. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  оцінках. Жовтень 1917 опинився в центрі гострої ідейної та політичної боротьби, що розгорнулася зараз в нашій країні. Більшість дослідників представляє жовтня 1917 революцію * не тільки як найважливіша подія XX століття, відбивало вікові устремління людства до свободи, демократії та соціальної справедливості, але і як велику історичну драму народу, виткану з протиріч, перемог,
 4. 4. Становлення адміністративно-командної системи і режиму особистої влади І В. Сталіна
  оцінкою ролі політики як командний сили, впливу держави на суспільні процеси з метою їх «підхльостування», а також забуттям об'єктивних закономірностей суспільного прогресу, забігання вперед. Відбувся підрив елементарних правових засад суспільного життя, збочення, деформація суті Радянської влади, відчуження від неї робітничого класу, трудящих. Система, щоб захистити свої
 5. 5. Оточення І. В. Сталіна
  оцінку тим чи іншим процесам і прийняти найбільш правильне рішення, то після Леніна, особливо після об'єднаного Пленуму ЦК і ЦК ВКП (б) у квітні 1929 р., з яким зв'язується перемога сталінізму в партії, ситуація різко змінилася. Протиставлення різних течій і груп всередині партії з питань політичної і «генеральної» лінії все більш перетворювалося на безпринципний суперечка за їх
 6. 2. Проблеми науки і культури
  оцінка того чи іншого діяча культури або напрямки мистецтва, а в другій частині перераховуються репресивні заходи: закрити, заборонити, зняти. У постанові про журнали «Звезда» і «Ленинград» М. М. Зощенко названий «покидьком і пошляків», а А.Ахматова - созідательніца «порожній, безідейної поезії, просоченої духом песимізму і упадничества». Але найжахливіше, що після появи цих
 7. 24. Правосвідомість: поняття, структура, види.
  Оцінка правових явищ, що включає почуття, емоції, настороенія, переживання, звички, стереотипи. Це інтуїтивний, неконтрольований розумом рівень правосвідомості. Емоційний стан людини безпосередньо впливає на вибір того чи іншого поведінки - правомірного чи неправомірного. Людина сприймає право не тільки інтелектуально - розумом, розумом, а й емоційно - відчуваючи,
 8. Поняття вікової неосудності.
  Оцінка носить напівусвідомлених, згорнутий характер, здійснюється через вже наявні стереотипи і звички. Але можливість її здійснення повинна мати місце. У сфері інтелектуальної діяльності значущими для здатності до винної відповідальності є процеси сприйняття, уваги, пам'яті, мислення. Стосовно до розвитку сприйняття і уваги йдеться про здатність адекватно
 9. Виробництво експертизи
  оцінки. використовувати механізм критичності в ході вибору варіанта поведінки. (Ця умова є, звичайно, ідеальним, максималістським. У реальній дійсності, особливо при ненавмисних діях така оцінка носить напівусвідомлених, згорнутий характер, здійснюється через вже наявні стереотипи і звички. Але здатність до неї і можливість її здійснення повинні мати місце);
 10. Опис психічного стану
  оцінку цього стану експертами, не дозволяють використовувати матеріали первинної експертизи при проведенні повторної або додаткової експертиз. Використовуючи оціночні психіатричні терміни, експерти захищають свої висновки від критики, усуваючи саму можливість показати необгрунтованість зробленого ними ув'язнення. Наведемо кілька прикладів короткого опису психічного статусу з використання
© 2014-2022  ibib.ltd.ua