Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова психіатрія → 
« Попередня Наступна »
Яковлєва Н.Г.. Вікова неосудність: теоретичні проблеми і практика застосування ч. 3 ст. 20 КК РФ 2001, 2001 - перейти до змісту підручника

Типові помилки експертівМетодичні помилки
1. Невідповідність форми висновків вимогам, що пред'являються законом до висновку експерта. Відсутність дослідної частини; спроби обмежитися при експертному дослідженні тільки вивченням матеріалів справи (і) або бесідою, що призводить до недостатньої аргументації висновків; висновки робляться без посилань на результати обстеження, носять поверхневий характер.
2. У дослідницькій частині експертизи відсутнє головне - аналіз матеріалів справи з точки зору ретроспективної оцінки самого поведінки підлітка на момент вчинення злочину, його здатності в зацікавив наслідок момент повною мірою усвідомлювати суспільну небезпеку і фактичний характер своїх дій та керувати ними; висновки робляться виключно на основі обстеження «на даний момент».
3. Дослідження психічного розвитку та його впливу на здатність усвідомлено керувати своєю поведінкою (ч.3 ст.20 КК) підміняється переліком індивідуально-психологічних (особистісних) особливостей (наприклад, інфантилізм, підвищена сугестивність, егоцентризм, ситуативність спонукань, дитячі інтереси і мотиви поведінки, схильність до непродуманих рішень та ін.) Відповідно формулюється і необгрунтований висновок експерта: "Виявлені індивідуально-психологічні особливості могли істотно вплинути на його поведінку в досліджуваній ситуації, і він не міг повною мірою усвідомлювати суспільну небезпеку своєї поведінки та керувати ним". Тут - підстави для індивідуалізації відповідальності (облік особистості), але не застосування ч.3 ст. 20 КК.
4. Вихід за межі своєї компетенції, зокрема, спроба відповіді на правові питання. Так, висновок про осудність не відноситься до компетенції експертів. Експерти встановлюють наявність медичного (психічного розладу) та психологічного (здатність усвідомлювати свої дії та керувати ними) критерію неосудності. Остаточний же висновок повинні робити правопріменітелі. Однак, навіть у тих випадках, коли перед експертами це питання не ставиться (на жаль, нерідко слідчі не розуміють, що вирішення питання про осудність-неосудність не наважується експертним шляхом), вони роблять висновок і з цього питання.
5. Бідність методичної бази. Використовувані методики розраховані в більшості випадків на виявлення здатності чи нездатності до елементарних інтелектуальним операціям. Але для оцінки можливості усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними в складній кримінально значущої ситуації, вони мало придатні. Нерідко експерти взагалі не вказують методи, якими користувалися при проведенні експертизи. Іноді можна зустріти вираження "для цілей експертизи застосовувалися методики, підібрані з урахуванням віку випробуваного й у відповідності з поставленими питаннями". Які методи застосовувалися в останньому випадку, залишається тільки здогадуватися. У ряді випадків експериментальне обстеження взагалі не проводиться.
Прикладом методично невірного підходу до експертизи вікової неосудності є практика проведення таких експертиз з використанням єдиного експериментального методу - тесту Векслера. Помилка експертів полягає в тому, що тест Векслера дозволяє досліджувати тільки інтелектуальний розвиток. Але при відставанні в психічному розвитку часто зустрічаються емоційно-вольові порушення, що обмежують здатність неповнолітніх керувати своїми діями; оцінити ці порушення за допомогою даного тесту можна.
Тест Векслера є стандартизованим, тобто для кожної вікової групи в ньому наведені показники, відповідні нормального інтелекту і розумової відсталості (олігофренії) різної тяжкості. Вивчення актів цих експертиз показало, що оцінка інтелектуального розвитку всіх випробовуваних, з урахуванням їх віку, відповідала дебільності тієї чи іншої вираженості. Однак замість висновку про наявність у випробовуваних розумової відсталості, експерти стверджували, що їх психічний розвиток відповідає 12-13 рокам на тій підставі, що набрана сума балів по тесту Векслера збігається з нормою для цього віку.
Таким чином, друга помилка експертів полягала в тому, що інтелектуальний розвиток розумово відсталих підлітків вони порівнювали з розвитком здорових дітей молодшого віку. При такому підході експертів підставою для відмови від притягнення до кримінальної відповідальності ставав факт відставання в психічному розвитку, а не пов'язане з ним обмеження здатності усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій або керувати ними, як того вимагає закон.
6. Недбалість, формальний підхід до складання висновків. Наприклад, про неповнолітнього випробуваному експерти повідомляють, що він не служив в армії, або дані про освіту випробуваного, наведені в акті, суттєво суперечать тим, які містяться в характеристиках з освітніх установ.
У ряді випадків, коли по справі призначалася додаткова експертиза, її акт включав дослівні текстуальні запозичення з первинного експертного висновку не тільки історії розвитку випробуваного, а й її психічного стану. Однак при цьому експерти, додаючи нічого нового і не приводячи власних доводів, приходили до іншого висновку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Типові помилки експертів "
 1. 55. Реалізація і застосування права. Безпосередня і правозастосовна реалізація права.
  Помилка в цій ситуації - коли починають "підганяти" факти під гіпотезу обраної норми. У юридичній практиці з'ясування додаткових обставин часто призводить до зміни юридичної кваліфікації. 3. Зміст рішення по юридичній справі визначається головним чином його фактичними обставинами. Разом з тим при винесенні рішення правопріменітель керується вимогами
 2. Виробництво експертизи
  типовому для певного вікового періоду рівні розвитку, в рамках якого можливі різні варіанти, але який в принципі забезпечує наступний інтегральний критерій вікової осудності. Характеристикою змісту необхідної зрілості, рівня психічного розвитку, достатнього для визнання особи суб'єктом кримінальної відповідальності є його здатність до соціально
 3. 3. Оцінка доказів, забезпечення доказів, судові доручення
  помилок. Достатність доказів не може бути забезпечена механічним підсумовуванням відносяться за змістом, допустимих за формою і достовірних доказів. Перед судом стоїть завдання - відібрати не будь-які зараховують, допустимі і достовірні докази, а в першу чергу ті з них, які володіють найбільшим ціннісним потенціалом. Цінність - властивість будь-якої інформації, яке є
 4. Розгляд справ і винесення рішення.
  Помилки в підрахунках, описки чи друкарську помилку або інші помилки аналогічного характеру. Склад арбітражу, якщо він визнає прохання виправданим, повинен протягом тридцяти днів після його отримання внести відповідні виправлення. При нали-18 Муранов А.І. Історія приведення у виконання в Росії одного з рішень Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма. / / Московський журнал міжнародного права.
 5. 27. Основні теорії демократії.
  Типовою для цього напрямку є теорія плюралістичної демократії. Основна посилка цієї теорії була сформульована ще на початку минулого століття французьким дослідником американської демократії Алексіс де Токвіль, але своє детальне тлумачення і розвиток вона отримала в перші десятиліття поточного сторіччя. Плюралісти (Артур Бентлі, Дейвід Трумен і багато інших) виступають проти
 6. Явище організованої злочинності.
  Типовим вилучення доходів за рахунок присвоєння держбюджетних коштів, викрадення людей як заручників для вимоги викупу, звернення громадян не чеченської національності в рабство, прокручування незаконних операцій з підробленими фінансово-банківськими документами (фальшивими авізо та ін.), підпільного виробництва продуктів нафтопереробки, практично тотального приховування доходів від
 7. Пріоритетні напрямки діяльності організованих злочинних груп у сфері економіки
  типовими і небезпечними є: контрабанда Стаття 188 КК РФ, неповернення експортної виручки Стаття 193 КК РФ, ухилення від сплати митних платежів. Найбільш часто предметом контрабанди є кольорові і рідкоземельні метали, ліс, сировина стратегічного характеру, вуглеводневу сировину. Найчастіше дані злочини вчиняються на підприємствах з приватною формою власності, а також
 8. ПЛАНИ лекційні заняття з криміналістики
  експертні дослідження. Тема 5. Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв, вибухових речовин і слідів їх застосування. Поняття і структура криміналістичного оружеведенія. Криміналістичне дослідження вогнепальної зброї і слідів його застосування (криміналістична балістика). Поняття і класифікація холодної зброї. Особливості криміналістичного
 9. СЛОВНИК найчастіші КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ТЕРМІНІВ
  типових, закономірно пов'язаних між собою елементах певної категорії злочинів та умови їх вчинення. Криміналістичний прийом - найбільш раціональний і ефективний спосіб дій чи найбільш доцільна лінія поведінки при збиранні, дослідженні, оцінці і використанні доказів. Криміналістичне прогнозування - сукупність принципів формування криміналістичних
 10. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з криміналістики
  експертизою. Поняття документа як об'єкта криміналістичного дослідження. Ознаки різних способів підробки документів. Криміналістичне дослідження машинописних текстів: загальні та приватні ознаки друкарських машин; правила отримання зразків для порівняльного дослідження. Поняття і наукові основи почерковедческого дослідження. Загальні і приватні ознаки почерку. Поняття писемного мовлення.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua