Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 2005 - перейти до змісту підручника

Особистий приклад.

Клінічні дослідження підтверджують той факт, що особистий приклад, який відомий дитячий лікар Бенджамін Спок вважав вирішальним фактором розвитку дітей, має велике значення і для дорослих. Зокрема, при переході на нові поведінкові схеми приклад настільки ж важливий, як і три інших умови, вже розглянуті нами. Співробітники будь-якої організації намагаються наслідувати приклад тих, хто має авторитет. При цьому навіть в одній організації люди, що займають різні посади на різних рівнях, будуть вибирати собі різних людей для наслідування, скажімо партнера-засновника, члена профспілки або найбільш високооплачуваного професіонала. Тому для послідовного переходу на нові поведінкові схеми у всій ор-ганізації недостатньо, щоб нові правила роботи засвоїли лише начальники; на кожному рівні організації повинні бути люди, яким наслідують і дії яких не розходяться зі словами.
Люди, на яких будуть орієнтуватися інші, можуть по-різному вирішувати що стоять перед ними завдання, але в системі цінностей, що визначає їх поведінку, не повинно бути суперечностей. У компанії, що прагне розвивати у рядових співробітників підприємницьке ставлення до роботи, один менеджер середньої ланки навчить своїх підлеглих, як відрізняти перспективний проект від безперспективного, а інший залишить це на їхній розсуд. Але при цьому обидва повинні будуть діяти відповідно з підприємницькими принципами, тому що поведінка начальника, що вимагає докладно звітувати навіть за самі дрібні витрати, піде врозріз з ними. Організації, які хочуть змінити систему цінностей, не повинні допускати суперечності у вчинках співробітників, службовців прикладом для інших. Якщо компанія взяла курс на розвиток культури підприємництва, то всі менеджери повинні діяти приблизно однаково.
Поведінка співробітників організації залежить не тільки від того, хто надихає їх особистим прикладом, а й від того, до якої групи людина себе відносить. Тобто приклад окремого співробітника повинен підкріплюватися поведінкою всієї групи, до якої він входить, - тільки тоді особистий приклад зробить глибокий вплив на роботу інших людей (про це багато чого могли б розповісти підлітки). Уявіть собі, що шановний топ-менеджер хоче зробити корпоративну культуру більш демократичною і менш бюрократичною і навіть вимагатиме якнайменше папірців, намагаючись відповідати новій установці. Але якщо при цьому працівники одного з відділів компанії кожен раз за обідом говорять, що «чули це раніше вже тисячу разів, але нічого так і не змінилося», у співробітників буде менше стимулів змінювати свою поведінку. Перетворення повинні бути осмислені і прийняті всіма основними групами на всіх рівнях організації.
Описані вище чотири умови можна об'єднати в рамках програми перетворень, що передбачає формування нового світогляду і поведінки співробітників та підвищення таким чином ефективності роботи. Як приклад розглянемо великий європейський роздрібний банк. Хоча в нашому викладі здається, ніби кожен крок керівників програми точно відповідав нашим чотирьом умовам, насправді чіткої послідовності в реалізації не було. Як і в будь-якій програмі перетворень, тут не обійшлося без хворобливих розривів і ризику. Проте генеральний директор знав, що програма заснована на цих принципах, і тому вірив у кінцевий успіх.
Генеральний директор зайняв свою посаду кілька років тому; в банку тоді працювало близько 30 тисяч співробітників. Він поставив перед колективом кілька завдань: за чотири роки в два рази збільшити прибуток, скоротивши при цьому співвідношення витрат і прибутку з 56 до 49% і збільшивши річний ріст виручки з нинішніх 1-2% до 5-7%. Але продавати банківські послуги населенню - це майже те ж саме, що працювати на висококонкурентному товарному ринку. Щоб вивести банк у лідери, недостатньо було оптимізувати фінансові технології або трохи скорегувати методи роботи. Генеральний директор прекрасно розумів, що поставлені цілі будуть досягнуті тільки в тому випадку, якщо співробітники банку самі захочуть краще працювати - отримувати більш високі результати при низьких витратах. Це означало, що мав змінити всю культуру банку, перетворити його з бюрократичної структури в об'єднання підприємців. У новій моделі винагороду менеджерів залежало від їх здатності брати на себе відповідальність за вирішення проблем і швидко знаходити найкоротший шлях до мети.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особистий приклад. "
 1. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  Жовтневі події 1917 року стали подіями світового значення, але історики ще довго будуть сперечатися і розходитися в їх оцінках. Жовтень 1917 опинився в центрі гострої ідейної та політичної боротьби, що розгорнулася зараз в нашій країні. Більшість дослідників представляє жовтня 1917 революцію * не тільки як найважливіша подія XX століття, відбивало вікові устремління людства до свободи,
 2. 3.3. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  Незмірно зростає значення забезпечення громадського порядку в умовах виникнення надзвичайних ситуацій (НС) при проведенні заходів по їх ліквідації, таких, як евакуація населення, здійснення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Громадський порядок при цьому включає суспільні відносини між людьми, що складаються при проведенні зазначених заходів. Він виражається
 3. 2.2 Типи підприємств громадського харчування та організація обслуговування в них.
  Громадське харчування як галузь народного господарства представляє собою сукупність підприємств, об'єднаних характером перероблюваної сировини й своєї продукції, організації виробництва та форми обслуговування населення. Громадське харчування виконує три взаємопов'язані функції: виробництво готової продукції, її реалізацію та організацію споживання. Діяльність підприємств
 4. § 1. Поняття покарання
  Проблема кримінального покарання є однією з найбільш складних і багатогранних в кримінально-правовій науці. Її значення визначається тим, що кримінальне право реалізує себе, насамперед, загрозою і застосуванням покарання. Діяння, як тонко підмітив свого часу Н. С. Таганцев, щоб бути злочинним, повинно бути заборонено законом під страхом покарання, причому страх ^ той не є що-небудь
 5. Конкретні способи захисту.
  Звернемося до більш детального аналізу закріплених ст. 12 ГК конкретних способів захисту. Першим з них названо визнання суб'єктивного права. Необхідність у цьому способі захисту виникає тоді, коли наявність у особи певного суб'єктивного права піддається сумніву, суб'єктивне право оспорюється, заперечується або є реальна загроза таких дій. Найчастіше невизначеність
 6. § 3. Сервітути
  Під сервітутом (від лат. Servitus-служіння речі) слід розуміти право користування чужою річчю в відомому обмеженому відношенні. Сервітути віднесені ст. 216 ГК до числа обмежених речових прав. Зміст сервітутів розкривається в ст. 274-277 гл. 17 ГК, з чого, на перший погляд, може бути зроблений висновок, ніби цивільне законодавство визнає лише земельні сервітути. Це, однак, не так.
 7. § 4. Виникнення, зміна і припинення цивільних правовідносин
  У нормах цивільного права передбачається можливість виникнення правовідносин, але самі по собі вони конкретних правовідносин не породжують. Громадяни та юридичні особи як можливі суб'єкти правовідносин володіють правосуб'єктністю, але для виникнення конкретних правових зв'язків цього також недостатньо. У науці цивільного права нормативні та правосуб'єктності підстави іменують
 8. Закінчення строку дії довіреності припиняє представництво.
  За обсягом повноважень розрізняються 3 види довіреностей. Разова, що видається для здійснення одного певного юридичного дії. Наприклад, довіреність на отримання посилки, надісланої поштою довірителю. Спеціальна - на вчинення не одного, а декількох однорідних дій. Такого роду доручення видається юрисконсульту організації для ведення справ у суді чи громадянину на вчинення
 9. Глава 16 Суб'єкти зобов'язань
  Зобов'язальне ставлення, як і будь-яке інше, предополагает наявність не менше двох об'єктів. У легальному визначенні зобов'язання, сформульованому в ст. 307 ГК РФ, названі дві особи, які беруть участь у зобов'язанні: кредитор 'і боржник. Це загальна назва сторін, в окремих договорах вони мають спеціальні найменування: покупець і продавець, орендодавець і орендар, замовник і підрядник,
 10. Глава Х. Зацікавленість у скоєнні товариством правочину
  Цьому питанню присвячена вся глава ХI Закону, її статті 81 - 84. Як випливає з тексту глави, в ній наводяться обмеження на вчинення товариством угод, в яких зацікавлені особи, які мають можливість впливати на прийняття суспільством рішень. У розділі дається класифікація зацікавлених осіб, їх обов'язок інформувати суспільство про свою зацікавленість в угоді, порядок її здійснення.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua