Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 2005 - перейти до змісту підручника

Порядок і методика формування резерву

. Формування резерву здійснюється в результаті виконання наступних етапів:
підготовча робота; оцінка якостей всіх працівників експертними групами; виділення в резерв кандидатів, що отримали кращі оцінки, результати діяльності та кадрові дані яких відповідають вимогам, що пред'являються до відповідних посад ;
прийняття рішення про включення працівників у резерв.
Послідовність вирішення завдань формування резерву, порядок роботи і призначення виглядають наступним чином.
На 1-му етапі оцінюються ділові, особистісні та професійні якості працівників різних рівнів.
Керівники отримують оцінки своїх якостей від вищих керівників, керівників того ж рівня і від своїх підлеглих, з якими вони контактують в процесі трудової або громадської діяльності. Рядові працівники отримують оцінки своїх якостей від усіх співробітників по роботі і від своїх безпосередніх керівників. Оцінка якостей для включення в резерв здійснюється за допомогою анкет, які є закритими: експерт не ставить свого прізвища. Оцінки виробляються самими атестуються, їх керівниками та підлеглими. Узагальнені оцінки якостей кандидатів всіх рівнів виходять як середньозважені оцінки всіх експертних груп, в яких оцінюється відповідний керівник. Оцінка особистості працівників за описаною методикою проводиться щорічно в четвертому кварталі.
На 2-му етапі формування резерву з усіх атестуються виділяються працівники, оцінки якостей, результати діяльності та кадрові дані яких задовольняють вимогам до відповідної номенклатури посад. Такі вимоги формуються для кожної номенклатури посад з урахуванням специфіки даної організації, підприємства. Набір вимог обов'язково містить значення наступних показників: освіта, стаж, досвід керівної роботи; результати особистої діяльності, результати діяльності керованого колективу; узагальнені результати останньої атестації (експертизи якостей за даною методикою); результати навчання, підвищення кваліфікації; результати стажування; вік, стан здоров'я та ін
Рішення про включення фахівців у резерв приймається керівником підприємства за результатами особистої співбесіди та співбесіди членів атестаційної комісії з кандидатом. Висновки комісії затверджує керівник підприємства, організації залежно від номенклатури резерву.
Після затвердження списків всім кандидатам оголошується про зарахування їх до кадрового резерву на певні посади. Список резерву може доводитися до відома всіх працівників відповідного підприємства, установи. Затверджений список кадрового резерву - основне джерело при призначеннях працівників на керівні посади. Склад резерву в кінці кожного року переглядається і поповнюється в процесі щорічного аналізу розстановки керівних кадрів і фахівців, а також оцінки їх діяльності. Оцінюється діяльність кожного кандидата, зарахованого в резерв, за минулий рік і приймається рішення про залишення його в складі резерву або виключення з нього. За результатами оцінки складається характеристика на кожного фахівця і керівника, що складається в резерві, і розглядається можливість його подальшого просування по службі. Одночасно розглядаються нові кандидати в резерв.
Виняток кандидатів зі складу резерву може бути вироблено за віком, станом здоров'я, незадовільним показниками виробничої діяльності, слабкій роботі з підвищення кваліфікації, недисциплінованості та інших причин. Кадровий резерв поповнюється з дотриманням встановлених процедур його формування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порядок і методика формування резерву "
 1. Глава 3.5. Формування кадрового резерву
  методика формування резерву. Планування та організація роботи з резервом. Розвиток компанії, вдосконалення роботи у всіх ланках управління, ефективність діяльності у виробничій, економічній і соціальній сферах в умовах ринкових відносин та інтернаціоналізації виробництва і збуту продукції значною мірою визначаються рівнем роботи з персоналом, насамперед, з
 2. ГЛОСАРІЙ
  порядок; а які співробітники в силу специфіки їх функцій в компанії цими правилами не пов'язані. КСОВП може втілюватися як у формальних регламентах (в т.ч. що розробляються в рамках системи менеджменту якості за стандартами ISO, що включаються у вигляді «системи персональних збалансованих показників для такої-то посади» в корпоративний Balanced Scorecard, тощо), так і в будь-яких інструментах
 3. Нотаріальне діловодство і звітність
  порядок ведення нотаріального діловодства та оформлення службових документів. Відповідальність за правильну організацію і ведення діловодства покладається на приватного нотаріуса, а в державних нотаріальних конторах і державних нотаріальних архівах - на завідуючих. Нотаріальне діловодство включає: ведення документування управлінської діяльності установ
 4. Нотаріальне діловодство і звітність
  порядок ведення нотаріального діловодства та оформлення службових документів. Відповідальність за правильну організацію і ведення діловодства покладається на приватного нотаріуса, а в державних нотаріальних конторах і державних нотаріальних архівах - на завідуючих. Нотаріальне діловодство включає: ведення документування управлінської діяльності установ
 5. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Порядок діяльності якої регламентуються Федеральним Законом "Про Рахункову Палаті Російської Федерації" Фінансовий контроль органів виконавчої влади включає в себе наступні види контролю: бюджетний контроль; податковий контроль; валютний контроль; контроль за кредитно-грошовими відносинами. Зазначені види контролю здійснюють наступні органи виконавчої влади: Комітет фінансового
 6. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
  Порядок полягає в залученні центральних правоохоронних органів для проведення відповідних слідчих дій і судових розглядів щодо злочинних елементів. Без залучення зовнішніх прокурорів і суддів не обійтися особливо в тих випадках, коли щодо місцевих чесних суддів та їхніх сімей лунають погрози фізичної розправи. Разом з тим, керівники правоохоронних
 7. 2.2. Формування системи управління реформуванням Збройних Сил
  порядок цивільного контролю за військовою організацією, не буде і самого контролю. Як зазначалося в розділі 2.1., Така робота у Федеральному Зборах РФ зараз ведеться. - Психологічно військовослужбовці, як і будь-які інші представники певних інститутів (теорія інституціоналізму), будуть в першу чергу вирішувати інтереси членів цього інституту на шкоду інтересам інших членів суспільства, членів
 8. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  порядок) і т. д.). Обов'язки курсанта з навчання - засвоєння програми за встановленим рівнем професійної підготовки, дотримання вимог статутів та інших підзаконних актів, які не суперечать Конституції і законам. Обов'язок МО привласнити по закінченні училища певну категорію і розряд офіцера залежно від бажання учня, на підставі результатів атестації і розподілити
 9. 1.1. ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ РИСИ ТА ЗАВДАННЯ
  порядок його використання в кожному окремому випадку визначаються тим начальником, в розпорядженні якого він знаходиться (виділяється). Співробітники міліції і військовослужбовці спеціальних моторизованих військових частин внутрішніх військ МВС Росії несуть патрульно-постову службу у встановленій форменому одязі. При вирішенні спеціальних завдань їм може бути дозволено несення служби в цивільному одязі.
 10. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ І МАНЕВРУ
  порядок управління нарядами і контролю за несенням служби; матеріально-технічне забезпечення. Перестановка нарядів при маневрі відображається в постової відомості. При необхідності зосередження нарядів стройового підрозділу міліції в одному районі протягом певного часу вони у встановлений час направляються в зазначений район (місто) і несуть там службу протягом цього часу, після
© 2014-2022  ibib.ltd.ua