Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоНотаріат → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Опорний конспект з нотаріату в Україні. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Нотаріальне діловодство і звітність


Нотаріальне діловодство регулюють Правила ведення нотаріального діловодства, затверджені Міністерством юстиції України від 3 лютого 1994 Ці Правила встановлюють єдиний для державних і приватних нотаріусів порядок ведення нотаріального діловодства та оформлення службових документів.
Відповідальність за правильну організацію і ведення діловодства покладається на приватного нотаріуса, а в державних нотаріальних конторах і державних нотаріальних архівах - на завідуючих.
Нотаріальне діловодство включає: ведення документування управлінської діяльності установ державного нотаріату; прийом, розгляд і реєстрацію кореспонденції; складання та оформлення службових документів; контроль виконання документів; складання номенклатури і формування справ. Наказом Міністерства юстиції України від 22 січня 1998 р. запроваджено спеціальні бланки нотаріальних документів нового зразка, які є необхідною складовою документарного забезпечення нотаріального процесу. Вони можуть бути використані тільки нотаріусами і тільки для виготовлення нотаріальних документів. Бланки мають цілий ряд захисних методик і призначені для зручності, швидкості підготовки нотаріальних документів, а також для забезпечення неможливості їх підробки.
Міністерством юстиції України 22 червня 1999 затверджено Положення про постачання, зберігання, облік і звітність витрачання бланків нотаріальних документів, яке містить загальні положення, порядок замовлення та постачання бланків, порядок отримання бланків нотаріусами України, зберігання бланків, ознаки недійсності бланків, звітність державних нотаріальних контор і приватних нотаріусів про витрачання бланків, ведення первинного обліку бланків, а також ведення Єдиного реєстру для обліку надходження і витрачання бланків.
До вчинення нотаріальних дій законодавство передбачає певні вимоги, яким повинні відповідати документи, що подаються нотаріусові. Вони не повинні мати підчисток або дописок, закреслених слів чи інших незастережних виправлень. Дописки, закреслені слова чи інші виправлення належить застерегти підписом посадової чи уповноваженої на те особи та печаткою установи, підприємства або організації, яка видала документ. При цьому виправлення слід робити таким чином, щоб можна було прочитати як виправлене, так і помилково написане, а потім виправлене чи викреслене.
Не приймаються документи, текст яких неможливо прочитати через пошкодження, а також написані олівцем. Це такі документи, в яких не можна прочитати все в них написане в первісному написанні, так як вони були залиті чорнилом, потерті тощо.
Нотаріус не приймає документів, які є подертими або викладеними на двох або більше окремих аркушах, якщо останні не прошнуровано і не пронумеровано, а кількість прошнурованих аркушів не завірено підписом посадової чи уповноваженої особи та печаткою установи, підприємства , організації, що видали документи.
Законодавство висуває певні вимоги і до нотаріусів у вчиненні нотаріальних дій, які стосуються саме техніки виготовлення нотаріальних документів. Так, тексти нотаріально по-свідчуваніх угод, засвідчених копій документів і виписок з них, тексти перекладів та заяв повинні бути написані ясно і чітко; числа і строки, що стосуються змісту угод, мають бути позначені хоча б один раз словами, а назви юридичних осіб - без скорочень із зазначенням їх адрес. У необхідних випадках треба зазначити номери рахунків юридичних осіб в установах банків. Прізвища, імена та по батькові громадян повинні бути написані повністю із зазначенням місць їх проживання. У разі посвідчення угод за участю іноземних громадян зазначається також їх громадянство.
На нотаріально оформлених документах незаповнені до кінця рядки та інші вільні місця підкреслюються, крім документів, призначених для дій за кордоном, в яких це не допускається. Дописки і виправлення повинні бути попереджені нотаріусом перед підписом учасників угод та інших осіб, які підписали угоду, заяву і т.ін. і повторені в кінці посвід-чувального написи. При цьому виправлення повинні бути зроблені так, щоб усе помилково написане, а потім закреслене, можна було прочитати. Виправлення, зроблені в тексті нотаріально оформлюваного документа, який не потребує підпису особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, застерігається нотаріусом лише наприкінці посвідчувального напису. Якщо документ, за посвідченням або за засвідченням якого звернулася заінтересована особа, викладено неграмотно чи з порушенням законодавства, то нотаріус пропонує цій особі виправити його або скласти новий, а також на її прохання може сам скласти документ.
Усі нотаріальні дії, вчинені нотаріусом, реєструються в реєстрах нотаріальних дій. Форми реєстрів для запису нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на угодах і засвідчуваних документах затверджено наказом Міністерства юстиції України від 7 лютого 1994
Розрізняють два види нотаріальних реєстрів: реєстр для реєстрації нотаріальних дій (форма № 1) і реєстр для реєстрації заборон відчуження житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок та іншого неру-хомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судовими та слідчими органами (форма № 2).
Кожен нотаріус веде окремий реєстр. У державній нотаріальній конторі, де працюють кілька нотаріусів, реєстрами присвоюються індекси, які збігаються з номером печатки державного нотаріуса. У цьому випадку номери на документах позначаються так: № 1-1, № 1-2, № 2-1, де перша цифра означає індекс реєстру, а друга - порядковий номер запису.
З дозволу Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, управлінь юстиції в областях, містах Севастополі та Києві нотаріуси можуть вести самостійні реєстри для запису окремих видів нотаріальних дій. У цьому випадку номери на документах, записаних у такі реєстри, позначаються так: № 1-К-10, що означає, що запис зроблено за номером десятим у першому реєстрі для реєстрації засвідчення вірності копій документів, або № З-В-5, що означає, що запис зроблено за номером п'ятим у третьому реєстрі для вчинення виконавчих написів і т.д.
Кожній нотаріальній дії присвоюється окремий порядковий номер. Цей номер позначається і на документах, що видаються нотаріусом, чи в посвідчувальних написах.
Запис у реєстрі повинен відображати порядковий номер від початку року, так як такий запис у хронологічному порядку виключає можливість зловживання, зокрема здійснення нотаріальної дії заднім числом. Далі вказується дата вчинення нотаріальної дії, а потім прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання (або найменування та місцезнаходження юридичної особи) осіб, для яких вчиняється нотаріальна дія, або їх представників, документ, що посвідчує особу, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії. Потім вказується зміст нотаріальної дії, далі - про стягнення державного мита або розмір плати за скоєне нотаріальну дію, і врешті-решт - розписка в отриманні нотаріально оформленого документа.
Запис нотаріальної дії в реєстр провадиться нотаріусом або іншим працівником державної нотаріальної контори або особою, яка перебуває в трудових відносинах з приватним нотаріусом. Цей запис проводиться тільки після того, як по-свідчувальній напис на документі або документ, який видасться нотаріусом, ним буде підписана. Запис у реєстрі олівцем не допускається.
Нотаріуси мають право видавати виписки з реєстрів за письмовою заявою громадян, підприємств, установ і організацій, щодо яких або за дорученням яких вчинялися нотаріальні дії, а також на письмову вимогу суду, арбітражного суду, прокуратури, органів слідства і дізнання у зв'язку зі справами, що перебувають у їх проведенні.
Виписки з реєстрів нотаріальних дій про заповіти видаються тільки після смерті заповідача.
Реєстри повинні бути прошнуровані, аркуші їх - пронумеровані. Кількість листів у реєстрів повинна бути завірена підписом посадової особи Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, уповноваженої на те начальниками цих управлінь. Підпис посадової особи скріплюється гербовою печаткою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Нотаріальне діловодство і звітність "
 1. Нотаріальне діловодство і звітність
  нотаріального діловодства, затверджені Міністерством юстиції України від 3 лютого 1994 Ці Правила встановлюють єдиний для державних і приватних нотаріусів порядок ведення нотаріального діловодства та оформлення службових документів. Відповідальність за правильну організацію і ведення діловодства покладається на приватного нотаріуса, а в державних нотаріальних конторах і
 2. Законодавчі документи, що регламентують нотаріальну діяльність
  нотаріальною діяльністю, затверджене наказом Мін'юсту України від 20.01.94 р. № 3/5. 5. Постанова КМУ від 22.02.994 р. № 102. 6. Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності, затвердженого наказом Мін'юсту України від 04.03.94 р. № 10/5. 7. Наказ Мін'юсту України від 12.01.99 р. № 2/5. 8. Наказ Мін'юсту України від 12.06.98 р. № 36/5. 9. Цивільний кодекс України від
 3. 3. Господарські аспекти діяльності приватного нотаріуса
  нотаріальну діяльність. Якщо протягом цього строку без поважних причин нотаріус не приступить до роботи, то за рішенням управління юстиції видане йому реєстраційне посвідчення може бути анульовано. Якщо приватний нотаріус має намір припинити виконання своїх обов'язків на строк більше одного тижня, він зобов'язаний повідомити про це управління юстиції. Приватний нотаріус може укласти
 4. 6.1. Основний податок
  нотаріальна діяльність приватних нотаріусів - це основний вид їх професійної трудової діяльності, вважають: доходи, отримані ними від здійснення нотаріальних дій і надання юридичних послуг, не можуть вважатися отриманими не за основним місцем роботи. І, значить, вимагають використання шкали ставок прибуткового податку, згідно з пунктом 1 статті 7 Декрету "Про прибутковий податок з
 5. 7. Звітність приватних нотаріусів
  нотаріальних бланків і знаків - див. "Документи для роботи" цього номера. ___ СУТТЄВО: Після отримання реєстраційного посвідчення приватний нотаріус зобов'язаний у тримісячний строк розпочати нотаріальну діяльність. Якщо протягом цього строку без поважних причин нотаріус не приступить до роботи, то за рішенням управління юстиції видане йому реєстраційне
 6. Законодавство про нотаріат
  нотаріального процесуального права - це нормативні акти, які регулюють організацію нотаріальних органів і процесуальний порядок вчинення ними нотаріальних дій. Джерелом нотаріального процесуального права в першу чергу слід назвати Конституцію України, яка закріпила низку важливих загальних положень принципового значення для діяльності нотаріальних органів. Основні
 7. Принципи діяльності нотаріату в Україні
  нотаріального процесуального права - це основні положення, які визначають зміст і сутність нотаріального права України, характеризують організацію та діяльність нотаріальних органів, визначають основні риси цієї галузі права. До системи принципів нотаріального права входять принципи законності, обгрунтованості нотаріальних актів, сприяння громадянам та організаціям у здійсненні їх
 8. Прийом, розгляд і реєстрація кореспонденції
  нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіву чи приватному нотаріусу, приймається особою, відповідальною за діловодство, яка розкриває всі конверти, за винятком тих, що мають напис "особисто", та перевіряє наявність документів і додатків до них. При відсутності в конверті документа або додатків до нього складається акт у двох примірниках, один з яких надсилається
 9. Складання номенклатури та оформлення справ (нарядів)
    нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приватного нотаріуса складається на підставі примірних номенклатур, що затверджуються Міністерством юстиції України за погодженням з Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України. У номенклатуру повинні бути включені всі справи (наряди), які ведуться нотаріусами, а також реєстри, книги, журнали. Номенклатура справ
 10. 1. Форми здійснення виконавчої влади
    звітності, здійснення держ. реєстрації, видача документів, що підтверджують наявність спеціального права. Неправомірні форми здійснення виконавчої влади: 1. здійснюють органи дейст 2. виконання матеріальних, технічних дій, які носять допоміжний характер в управлінні діяльності (робота з інформа-цією). 2. Правові акти виконавчої влади - це вид підзаконних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua