Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоНотаріат → 
« Попередня Наступна »
ОГЮА. Опорний конспект з нотаріату в Україні. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

3. Господарські аспекти діяльності приватного нотаріуса


Після отримання реєстраційного посвідчення приватний нотаріус зобов'язаний у тримісячний строк розпочати нотаріальну діяльність. Якщо протягом цього строку без поважних причин нотаріус не приступить до роботи, то за рішенням управління юстиції видане йому реєстраційне посвідчення може бути анульовано. Якщо приватний нотаріус має намір припинити виконання своїх обов'язків на строк більше одного тижня, він зобов'язаний повідомити про це управління юстиції. Приватний нотаріус може укласти угоду з іншим приватним нотаріусом про заміщення його у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків, про що також повідомляє управління юстиції. Нотаріус не має права виконувати свої службові обов'язки в період виконання їх особою, яка тимчасово його заміщує.
Приватний нотаріус має право укладати цивільно-правові та трудові договори, відкривати розрахунковий та інші рахунки в банках. У законодавстві України немає чіткого визначення терміна "цивільно-правові договори". Можна припустити, що це договори, що регулюються Цивільним кодексом України № 03-28 від 31.01.63 р. Серед документів, в яких використовується термін "цивільно-правові договори", є документи, прямо зв'язують термін "цивільно-правові договори" з Цивільним кодексом Україна, наприклад лист Головної державної інспекції праці Мінпраці України від 11.06.99 р. № 13-2014:
"ѕряд комерційних структур практикують прийом на роботу працівників без оформлення трудових договорів, а використовують цивільно-правові договори (договори підряду), які регламентуються гл. 28 Цивільного кодексу України ".
Визначення терміна "трудовий договір" наведено у Кодексі законів про працю від 04.06.72 р., стаття 21.
Трудовий договір між приватним нотаріусом та громадянином укладається у письмовій формі. Приватний нотаріус повинен у тижневий строк з моменту фактичного допуску працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у порядку, визначеному Мінпраці України.
Приватний нотаріус має печатку із зазначенням посади, свого прізвища, імені та по батькові і округу діяльності. До печаток приватних нотаріусів передбачені певні вимоги, затверджені наказом Мін'юсту України від 07.02.94 р. № 7/5.
Шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних дій або недбалості приватного нотаріуса, відшкодовується в повному розмірі.
Для забезпечення відшкодування заподіяної шкоди приватний нотаріус зобов'язаний укласти з органом страхування договір службового страхування або внести на спеціальний рахунок у банківську установу страхову заставу. Страхова сума або страхова застава встановлюються у розмірі стократной мінімальної заробітної плати. У разі витрачання коштів на відшкодування заподіяної шкоди приватний нотаріус зобов'язаний протягом одного року поповнити страхову заставу до встановленого розміру. Розмір заподіяної шкоди визначається за згодою сторін або в судовому порядку.
Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою. Оплата додаткових послуг правового характеру, що надаються приватними нотаріусами і не належать до вчинюваної нотаріальної дії, здійснюється за домовленістю сторін. Указом Президента України "Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій" від 10.07.98 р. № 762/98 встановлено, що розмір плати, яка справляється за вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами, не може бути меншим від розміру ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії.
Правила здійснення нотаріального діловодства затверджені наказом Мін'юсту України від 03.02.94 р. № 6/5.
Оскільки особі, яка здійснює бухгалтерський облік діяльності нотаріуса, доводиться так чи інакше користуватися реєстрами нотаріального діловодства (здійснювати оформлення, контроль і т. п.), то важливо ознайомитися з вимогами до діловодства таких документів. *
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Господарські аспекти діяльності приватного нотаріуса"
 1. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  господарської продукції. Таким чином виріс рід капіталізму, вигодуваний за рахунок селян, в результаті прямого втручання держави, його протекціоністської політики, широкого використання іноземних капіталів. Етапи складання великого виробництва виявилися зміщені (спочатку важка, потім легка промисловість). В результаті деформувалося співвідношення між економічним і соціальним
 2. 1. ІСТОРІЯ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ В РОСІЇ
  господарських і торговельних організацій від третейського розгляду майже всіх справ за кордоном. Потім в 1993 році Арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті Російської Федерації було перейменовано в Міжнародний комерційний арбітражний суд при ТПП Російської Федерації. За останній час в Росії були створені третейські суди в банківський сфері, зокрема, в 1992 р. - Третейський суд
 3. Законодавство про нотаріат
  господарської діяльності "від 19 грудня 1992 р., і т. д. Важливим джерелом нотаріального процесуального права є постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України. Йдеться про затвердження Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату від 22февраля 1994 р., про декрет "Про приватизацію земельних ділянок" від 26 грудня 1992 м., про декрет "Про державне мито" від 21 січня
 4. Принципи діяльності нотаріату в Україні
  господарськими справами, що знаходяться в їх проведенні. Отже, можна зробити висновок , який до порушення зазначених справ у цих органах запити про вчинені нотаріальні дії є неприпустимими. Крім того, положення цього принципу вимагають передавання документів і довідок таким чином, щоб з ними не могли ознайомитися сторонні особи. Це поширюється і на надання усних та
 5. Складання номенклатури та оформлення справ (нарядів)
  господарськими справами, що знаходяться в їх проведенні, таке вилучення провадиться з дозволу завідуючого державною нотаріальною конторою, державним нотаріальним архівом, приватного нотаріуса з обов'язковим залишенням у справі завіреної копії вилученого документа і постанови про вилучення, протоколу вилучення або запиту суду, арбітражного суду. На письмову вимогу державної
 6. Види і стадії адміністративного права
  господарську діяль - ність підконтрольного не допускається. Розрізняють 2 види нагляду: - прокурорський - адміністративний Під оскарженням розуміється реалізація громадян свого права висловлювати претензії органам і посадовим особам виконавчої влади. 2. Державний контроль здійснюється органами законодав-них, виконавчих і судових властей. Різний контроль: - зовнішній (зі
 7. 4.Питання вивчення народних рухів
  господарських укладів, пов'язані з ламанням старих суспільних інститутів, змінами в релігійній сфері. До других - суперництво за лідерство в міжплемінному союзі, боротьба між князем і віче (волосний громадою) за верховну владу. Значне місце в цей період займають внутріволостние конфлікти. Ю.В. Кривошеєв, що розділяє концепцію І.Я. Фроянова про дофеодальної характері Київської Русі,
 8. Петро Великий
  господарського та культурного розвитку країни, а з іншого - рішуче критикує соціально-політичну сторону його діяльності. М. М. Щербатов звинувачує Петра в приниженні колишнього значення родовитої аристократії, обмеженні її законних прав і привілеїв, обурюється піднесенням «підлих» людей і підкреслює, що розширення промисловості і торгівлі порушили патріархальну чистоту сільського побуту.
 9. 1.Економіка і соціальна структура
  господарський капіталізм, напівкріпацьких землеволодіння, дрібнотоварне виробництво (більшість селян, що продають хліб), натуральна і патріархальна форми господарства. Існував ще особливий державний уклад (скарбниця мала 140 млн. десятин землі в Європейській частині Росії, 350 млн. десятин лісів і ще 2/3 залізничної мережі) . З цими укладами були пов'язані відповідні форми
 10. 1.Сущность і уроки НЕПу
  господарського розвитку. Цей план, який Ленін називав другою програмою партії, став яскравою сторінкою світової економічної думки і практики. Це був не тільки грандіозний план електрифікації, але проект гармонійного з'єднання землеробства, промисловості, енергетики та транспорту; по суті справи це комплексна програма розміщення і розвитку продуктивних сил країни. Перехід від політики
© 2014-2022  ibib.ltd.ua