Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 2005 - перейти до змісту підручника

Принципи управління кадрами.


Базові принципи:
Принцип цілеспрямованості
Кадрова система повинна вести кадри в тому напрямку, в якому це потрібно компанії.
Принцип обгрунтованості.
Необхідно наявність інституційно оформлених критеріїв раціонального управління кадрами.
Принцип повної взаємозв'язку всіх механізмів у системі управління кадрами
Всі механізми в системі управління кадрами повинні бути не розрізненими, а раціо - нально взаємопов'язаними.
Принцип гласності та інформованості.
Інформація з кадрової системі повинна бути заздалегідь відкрита і доведена до всього персоналу.
Принцип справедливого функціонування.
Необхідно забезпечити справедливе управління кадрами і функціонування кадрової системи для формування сприйняття її виправданості з точки зору працівників і створення атмосфери справедливості.
Практичні принципи
Принципи оплати праці
Принцип оплати по праці (виходячи з продуктивності)
Принцип гарантування умов життя.
Принципи практичного здійснення
Принцип раціональності
Чітке обгрунтування критеріїв та умов в управлінні кадрами
Принцип справедливості
Єдиний підхід у рамках єдиних критеріїв і єдиних умов
Принцип виправданості
Абсолютна і відносне становище працівника повинно сприйматися як виправдане з боку не тільки самого працівником, але й оточуючих його людей.
Повинен бути визначений порядок і методи належного управління кадрами.
Принцип стимулювання.
Відчуття цінності праці та взаємних стимулів
Функції управління кадрами:
Опції розвитку кадрів (формування трудової кар'єри, професійна підготовка, розвиток ділових якостей).
Функція застосування кадрів (система службових кар'єр, система кваліфікації, призначення просування, контроль за службовим становищем).
Інформаційні функції (самозвіт, атестація кадрів, обробка інформації про кадри, оцінка кадрів).
Функція залучення кадрів (прийом на роботу, штатний розклад).
Функція регулювання штату (звільнення працівників, відхід з роботи, відрядження, система виходу на пенсію).
Функція оплати праці та захисту персоналу (управління питаннями праці - відносини між працівником і адміністрацією, години роботи та відпочинки, система оплати праці, безпеку і збереження здоров'я).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Принципи управління кадрами. "
 1. Глава 1.4. Основні фактори, що впливають на управління кадрами. Принципи управління кадрами
  принципами управління кадрами стануть свобода і відповідальність, які будуть ще більш широко обговорюватися. Причому варіантів моделі управління можливо необмежену кількість, оскільки воно, зрештою, визначається і різноманітними потребами персоналу. Хотілося б, щоб в якості остаточного варіанту була прийнята модель управління, що відповідає запитам кожного працівника, і в її рамках
 2. Особливості кадрової політики до і після проведення реформи економіки в Росії
  принципом демократичного централізму Змішаний. З переважанням авторитарного і демократичного стилю, що відображає інтереси власників і трудового колективу підприємства Філософія підприємства Комуністична. Сильний вплив Програми КПРС і Морального кодексу будівника комунізму, підпорядкування тч-них інтересів і потреб загальнодержавним інтересам Соціалістична. Зростання
 3. Глава 1.1. Підходи до формування системи управління кадрами
  принципах абсолютизму У період з 17 століття до середини 19 століття в Європі, перший зустріла промислову революцію, отримали розвиток заводи і шахти з чисельністю працівників у кілька сотень людей. Профспілки практично були відсутні, робоча сила була в надлишку, тому умови праці встановлювалися в односторонньому порядку на принципах абсолютизму. Робочим нав'язувалася низька зарплата і
 4. Система управління кадрами.
  Принципів і методів управління кадрами робочих і службовців на підприємстві. Система роботи з кадрами складається з п'яти взаємопов'язаних підсистем (рис. 1.5): кадрова політика; підбір персоналу; оцінка персоналу; розстановка персоналу; навчання персоналу. Система роботи з персоналом Кадрова політика Підбір персо-налу Оцінка пер-соналу Розстановка персоналу Навчання персоналу Тип влади в
 5. Глава 1.2. Кадрове планування на підприємстві
  принципи керівництва Стиль керівництва та особиста поведінка керівника Процес прийняття рішень Прийоми подолання проблем Прийоми вирішення конфліктів Допомога радою Прийоми менеджменту Прийоми мотивації Стиль комунікації (ділового спілкування) Рис.1.8. - Керівництво кадрами Планування кадрового потенціалу повинно передбачати планування витрат на його утримання, так як величина цих
 6. ГЛОСАРІЙ
  принцип, згідно з яким співвідношення роботи та відпочинку має будуватися так, щоб до кінця природного періоду (день, тиждень, рік) досягався нормальний рівень працездатності. Це можливо в тому випадку, коли за підвищеною витратою сил («авральною» роботою, тощо) слід адекватне зниження навантаження і відпочинок. Недотримання принципу бездефіцитності веде до накопичення довготривалої
 7. 1. Візначте місце дісціпліні в Системі современного Менеджмент організацій
  принципам и методам управління персоналом буде Сприяти формуваня в них розуміння важлівості правильної, науково обгрунтованої роботи з людьми, ЗРОСТАННЯ престижу кадрових служб и підвіщенню ефектівності Використання людського фактору у підпріємстві. Предметом дісціпліні «Управление персоналом» Виступає сукупність суспільних відносін, что вінікають в процесі Спільної ДІЯЛЬНОСТІ працівніків. Метою
 8. 1. Поняття виконавчої влади, її зміст і прізнакі.2. Основні функції виконавчої власті3. Основні принципи організації та функціонування виконавчої котельної власті.4. Співвідношення понять "державне управління" і "виконавчої-нительная владу".
  Принципи організації та функціонування виконавчої котельної власті.4. Співвідношення понять "державне управління" і "виконавчої-нительная
 9. 5. Предмет адміністративного права
  принципи організації та діяльності виконавчої влади, права і свободи громадян. 2) цивільним. Нормами цивільного права регулюється прави-ло руху майна, передача, вилучення у сфері державного управління, тобто щодо володіння, користування і розпорядження майном. 3) кримінальним правом. У певних випадках окремі адміні-стративно правопорушення можуть переростати в
 10. Адміністративні стягнення
  принципи організації місцевого самоврядування "функція сіль-ських, селищних виконавчих органів здійснюється главами місць-них муніципальних утворень, якщо така посада передбачена статутом муніципального освіти та іншими виборними особами місць-ної адміністрації. Підвідомчих справ про адміністративні право-порушення місцевим, сільським та селищним адміністраціям визначенні-на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua