Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 2005 - перейти до змісту підручника

Особливості кадрової політики до і після проведення реформи економіки в Росії

З таблиці видно, що ми спостерігаємо поступовий перехід від автократичного типу влади в суспільстві до демократичного в умовах сильного впливу охлократії. У суспільстві не склалися 2-3 провідні партії, між якими йде боротьба за владу, а існує безліч дрібних партій і рухів з туманними або екстремістськими програмами. Можна говорити про переважання демократичного стилю керівництва на підприємствах у зв'язку з відходом старої партійної гвардії від справ, хоча до влади прийшов значне число молодих керівників нової хвилі зі змішаним стилем керівництва.
Таблиця 1.2. - Особливості кадрової політики в Росії
Характеристики
До реформи економіки (1985-1995 рр..)
Після реформи
Тип влади в суспільстві
Автократія. Проявилася в суспільстві у формі панування партійно-державного апарату і їх лідерів над усім народом. На підприємствах
підтримувалася жорстка влада директора під контролем парткому
Демократія. У суспільстві завершується перехід до демократії від автократії в умовах сильного впливу охлократії. На підприємствах владні функції здійснюються власниками майна і призначеними ними менеджерами
Стиль керівництва
Автократичний. Концентрація влади у керівників партійних, радянських і господарських організацій за принципом демократичного централізму
Змішаний. З переважанням авторитарного і демократичного стилю, що відображає інтереси власників і трудового колективу підприємства
Філософія підприємства
Комуністична. Сильний вплив Програми КПРС і Морального кодексу будівника комунізму, підпорядкування тч-них інтересів і потреб загальнодержавним інтересам
Соціалістична. Зростання ролі групової філософії фірми на основі глобальних цілей підприємства, загальнолюдських цінностей, релігії, соціальних благ і гарантій
Дотримання прав людини
Права людини порушувалися в частині свободи слова, друку , права на житло і свободу пересувань
Пріоритети дотримання Загальної декларації прав людини ООН
Роль трудового колективу в управлінні підприємством
Чи не мала істотного значення в порівнянні з думкою адміністрації, вищого господарського 'органу та партійної організації
На другому плані після власника. Має значення у формуванні планів соціального розвитку, визначенні умов оплати праці, бере участь в управлінні в якості дрібних акціонерів
Принцип найму керівника
Призначення керівника підприємства проводилося вищим державним органом за погодженням з партійним комітетом
Наймання, призначення та обрання керівника підприємства здійснюються власником підприємства або уповноваженим ним органом (радою, правлінням)
Негативні
явища в кадровій політиці
Зловживання службовим становищем у зв'язку з абсолютизацією влади; авторитарний стиль управління і феодальна психологія "вовкодава", кулачного бійця, сильної особистості; кар'єризм, протекціонізм і сімейність зважаючи кабінетного підбору кадрів (непотоплювані керівники); психологія віддаленості від мас (окремі зали їдальні, "мисливські будиночки"); затиск критики та гласності в колективі шляхом використання принципу "розділяй і володарюй": порушення принципу соціальної справедливості
Максимізація групових інтересів власників підприємства на шкоду народнохо-зяйственним (груповий егоїзм); психологія загравання з трудовим колективом та власниками; прагнення багаторазового продовження контракту керівником підприємства для збереження займаної посади; протекціонізм і сімейність у підборі кадрів за принципом особистої відданості; господарська діяльність з максимізацією оцінки особистого внеску (через дивіденди та премії); перешкоду демократизації управління з використанням лоб-бізма і фракціонізма в органах управління
Запитання для самоперевірки:
Перерахуйте основні фактори, що впливають на управління кадрами.
Перерахуйте функції управління кадрами.
Перерахуйте принципи управління кадрами.
Охарактеризуйте особливості кадрової політики до і після проведення реформи економіки в
Росії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості кадрової політики до і після проведення реформи економіки в Росії "
 1. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  особливостях капіталістичної еволюції Росії та їх впливі на розвиток революційного процесу в 1917 році, так як детально про це вже говорилося в попередніх параграфах. Росія являла собою «запізнілий, вторинний, яка наздоганяє» тип капіталістичного розвитку, «другий ешелон» в ланцюзі капіталістичних держав, тому різні історичні епохи виявилися ніби спресованими під
 2. 2. Проблеми науки і культури
  особливо гостро виникали у студентів-фронтовиків. Ми не теоретично, а екзистенційно випадали з загальноприйнятого, нам потрібні інші засоби виразності ». Природно, що такі твори у всіх видах спокуса-ства перебували під прицілом критики. За традицією роль головного поціновувача взяв на себе М.Хрущов. Особливо яскраво це проявилося в період відвідування виставки в манежі в 1962 році.
 3. 1.2. Діалектичні закономірності реформування силових структур при переході до громадянського суспільства
  особливістю реформ сучасної епохи має бути базування їх проведення на науковій основі під контролем громадянського суспільство. Що ж слід розуміти під науковим обгрунтуванням? По-перше, необхідне створення механізму, за допомогою якого держава буде проводити свою політику. Про це мова піде в монографії далі. По-друге, науковість правової військової реформи передбачає розробку
 4. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  особливості, специфіку. Про це йшла мова вище, в першому розділі, коли обговорювалися предмет і методологія теорії держави і права. Тому читача дуже важливо познайомити з можливим і корисним застосуванням понять теорії держави і права, її пізнавальних, прикладних та прогностичних здібностей стосовно російської політико-правової дійсності, до виникнення і розвитку
 5. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  особливо актуальними саме сьогодні, на новому витку історії Росії. Хіба ідеї конституціоналізму, виражені в «Декларації прав і свобод російського громадянина» С. Франка, уявлення про правову державу Б. Кістяківського, міркування Н. Коркунова про співвідношення указу і закону, про роль судової практики, унікальний психологічний та соціологічний аналіз права, проведений Л . Петражицким, і
 6. Глава 1.5. Особливості національної ділової культури
  особливостях переваги та недоліки російської ділової культури.Между тим знання особливостей національної ділової культури може допомогти керівнику усвідомити причини і ймовірні наслідки багатьох власних рішень, рішень і вчинків колег і підлеглих, свого начальства або акціонерів. Якщо іноземні менеджери в основному вивчають особливості ділової культури інших країн - тих, де
 7. ГЛОСАРІЙ
  особливості співробітників, що відображають їх готовність виконувати певну роботу. Ділові якості включають: конкретні здібності; мотиваційні прагнення; та психічні властивості, необхідні для виконання певної роботи. Депривація - соціальний процес скорочення та / або позбавлення можливостей задоволення основних життєвих потреб індивідів або груп. Депроблематізація -
 8. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Особливості та витоки, кого можна назвати представниками цього напрямку суспільно-політичної і філософської думки. Під консерватизмом традиційно розуміється напрямок в політиці, що прагне до збереження існуючого державного і громадського порядку, йому приписується боротьба з демократичними силами, з прийдешніми реформами. Таким чином, консерватизм трактується за допомогою
 9. 9. Реформи і контрреформи в X IX столітті
  особливо в 1890-х роках. У середньому будувалося на рік понад 3 тис. верст залізничних колій. До 1900 року Росія займала перше місце в світі з видобутку нафти. Державні доходи зросли з 115 млн. рублів в 1867 р. до мільярда в кінці XIX в. Росія наблизилася до індустріально розвиненим країнам. І все ж реформи Вітте досягли бажаних урядом цілей. Причини тут були, в основному,
 10. 1.Економіка і соціальна структура
  особливо в економічному і національному. Аж до 90-х років XX століття більшість вчених-істориків та інших суспільствознавців свої головні зусилля спрямовували не так на вивчення комплексу історичних фактів і об'єктивний аналіз найскладніших економічних, соціальних і політичних процесів доби, а на вишукування і обгрунтування об'єктивних і суб'єктивних передумов Жовтневої революції 1917 року . Тим самим
© 2014-2022  ibib.ltd.ua