Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 2005 - перейти до змісту підручника

Перепідготовка керівників


Перепідготовка керівників і фахівців проводиться для отримання ними другої освіти за новою спеціальністю або кваліфікації на базі наявного вищої або середньої професійної освіти. Здійснюється відповідно в освітніх установах вищої або середньої професійної освіти. Керівникам та фахівцям, які пройшли перепідготовку, видається державний диплом про освіту встановленого зразка.
Керівникам і фахівцям, що завершив курс навчання за додатковими професійними освітніми програмами, освітніми закладами підвищення кваліфікації видаються наступні документи державного зразка:
посвідчення про підвищення кваліфікації для осіб, які пройшли короткострокове навчання або брали участь у роботі тематичних і проблемних семінарів за програмою в обсязі 72-100 годин;
свідоцтво про підвищення кваліфікації для осіб, які пройшли навчання за програмою в обсязі понад 100 годин;
диплом про професійну перепідготовку для осіб, які пройшли навчання за програмою понад 500 годин.
Запитання для самоперевірки:
Перерахуйте методи професійного зростання.
У якому випадку повинні проводитися заходи з підвищення кваліфікації безпосередньо на підприємстві?
Що таке розвиток здібностей за посадовими рівнями?
Що таке розвиток здібностей по галузях виробництва?
Що таке розвиток здібностей залежно від організаційної структури?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Перепідготовка керівників "
 1. Стажування
  перепідготовці керівника або спеціаліста. Організовується як в РФ, так і за кордоном на підприємствах, в компаніях, провідних науково-дослідних організаціях, освітніх установах, кон-сультаціонних
 2. Професійна перепідготовка
  перепідготовка спрямована на отримання керівниками та спеціалістами додаткових знань, умінь і навичок за освітніми програмами, передба-чає вивчення окремих дисциплін, розділів науки, техніки і технології, необхідних для виконання нового виду професійної діяльності. За результатами професійної перепідготовки керівники та фахівці отримують диплом або
 3. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  перепідготовка, приписка військовослужбовців запасу. Існуюча система застаріла морально, політично, соціально і організаційно-технічно. Значно зрослі вимоги до технічної, спеціальної, фізичної підготовки фахівців, що складаються в запасі, часта заміна застарілих зразків техніки і озброєння практично позбавили армію військово-навченого резерву. Причин такого стану багато.
 4. 1.2. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ЇХ ОБОВ'ЯЗКИ ПО КЕРІВНИЦТВУ патрульно-постової служби
  перепідготовці особового складу підрозділів патрульно-постової служби; брати особисту участь у вирішенні питань матеріально-технічного постачання підрозділів патрульно-постової служби, будівництва та експлуатації спеціальних містечок та інших службових приміщень, соціально-побутового забезпечення особового складу; організовувати спільно з керівниками інших служб підвищення якості
 5. 2.4 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві.
  Перепідготовки та підвищення кваліфікації своїх співробітників. Також, потрібно приділити велику увагу організації реклами та пропаганди кафе, що входить до компетенції відділу, що займається маркетингом, більш цілеспрямованому проведенню досліджень кон'юнктури ринку, потреб і бажань клієнтів. Велика увага приділяти індивідуальному підходу в обслуговуванні. Важливою відповідальним завданням для кафе
 6. 5. Деякі аспекти взаємодії профкому з адміністрацією акціонерного товариства
  перепідготовки, перенавчання, підвищення кваліфікації, отримання працівниками нових професій для заняття вакантних і знову відкриваються робочих місць. Що ж до заходів та дій адміністрації, підтримуваних профкомом, то, враховуючи їх актуальність для трудового колективу, доцільно доводити на зборах зміст прийнятих рішень до трудящих, щоб вони чітко розуміли їх
 7. Стаття 19. Компетенція генерального директора товариства
  перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів. 19.13. Стверджує штати, визначає структуру і склад органів управління підприємства, витрати на їх утримання. 19.14. Призначає на посади та звільняє з посад своїх заступників, керівників підрозділів апарату управління структурних підрозділів (цехів, відділів, дільниць тощо). 19.15. Укладає відповідно до
 8. У яких випадках працівник має право вимагати переведення иа іншу роботу?
  Перепідготовку та його працевлаштування, встановити пільговий режим та умови
 9. Глава 1.2. Кадрове планування на підприємстві
  перепідготовки та підвищення кваліфікації, критерії оцінки кадрів, розробка ступенів посадового зростання); форми і методи раціонального використання управлінських кадрів відповідно до отриманої кваліфікації і чисельністю (визначення оптимальної чисельності, форм і систем мотивації, використання управлінського персоналу у відповідності з отриманим освітою і кваліфікацією). Загальне
 10. Порядок розробки посадової інструкції.
  Перепідготовці (підвищенні, переміщення, звільнення, зарахування в резерв керівних кадрів, напрямку на додаткове навчання і т.п.). По-третє, посадова інструкція містить інформацію для проведення обгрунтованого відбору працівників при наймі, оцінці рівня відповідності кандидатів на вакантні посади. По-четверте, посадові інструкції використовуються при ранжуванні робіт / посад
© 2014-2022  ibib.ltd.ua