Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент
ЗМІСТ:
Банько Н. А., Карташов Б . А., Яшин Н. С.. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Частина I: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 96 с., 2006
Робота присвячена актуальним проблемам управління персоналом на підприємствах і в організаціях. Розглянуто систему роботи з персоналом у взаємозв'язку кадрової політики, підбору, оцінки, розстановки, адаптації і навчання персоналу.
Викладено нові підходи до організації роботи з персоналом на основі розробки філософії організації та структури персоналу, регламентації та наукової організації праці, основи теорії лідерства й формування колективу.
Висвітлено важливі питання мотивації і потреб, систем оплати праці, методів управління персоналом та оцінки ефективності роботи персоналу в умовах ринкової економіки і демократизації суспільства.
Призначається для студентів усіх форм навчання, аспірантів і викладачів, для керівників і спеціалістів підприємств, зани-мающихся питаннями управління персоналом, підприємців, фахівців консалтингових та рекрутингових організацій.
ПЕРЕДМОВА
1. ПЕРСОНАЛ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ
1.1. Ринок трудових ресурсів
Ринок трудових ресурсів
Трудові ресурси
Сукупний попит на робочу силу
Сукупна пропозиція робочої сили
Робоча сила
Праця
Вартість робочої сили
Процес перетворення трудових ресурсів
1.2. Функціональний поділ праці. Класифікація персоналу за категоріями
Робочі
Службовці
1.3. Аналіз концепцій управління персоналом
1.4. Взаємозв'язок підсистем роботи з персоналом
Кадрова політика
Підбір персоналу
Оцінка персоналу
Розстановка персоналу
Адаптація персоналу
Навчання персоналу
РЕЗЮМЕ
2. МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
2.1. Концепція управління персоналом
2.2. Принципи та методи побудови системи управління персоналом
2.3. Методи управління персоналом
3. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
3.1. Сутність, значення і особливості інформаційного забезпечення
3.2. Технологія інформаційної діяльності
3.3. Шляхи вдосконалення інформаційної системи
Інформація
Збереження інвестицій.
Надійність
Можливість зростання
Ступінь автоматизації різних видів діяльності
Інтуїтивність інтерфейсу
Можливості інтеграції з електронним документообігом
Адаптованість до бізнесу клієнта
Доступність за ціною.
3.4. Формування комплексної інформаційної системи
РЕЗЮМЕ
4. ПІДБІР ПЕРСОНАЛУ
4.1. Розрахунок потреби в персоналі
Аналіз потреби в нових кадрах.
4.2. Моделі робочих місць
Основні етапи вирішення проблеми підбору персоналу виходячи з моделей робочих місць
4.3. Професійний відбір персоналу
4.4. Співбесіда при прийомі на роботу. Підготовка до співбесіди
Документація.
Час
Обстановка.
Умови проведення співбесіди.
Формулювання питань кандидатам
Закриті питання.
Зондувальні питання.
«Складові» і «марафонські» питання.
Гіпотетичні питання.
Наводить питання
Осмислення сказаного кандидатом.
Уміння слухати і спостерігати.
План співбесіди
Управління співбесідою
Стимулювання кандидата більше говорити
Стимулювання кандидата більше повідомити про певний питанні
Зупинка монологу співрозмовника
Збереження нейтральності
Прийняття рішення за результатами співбесіди
4.5. Формування резерву кадрів
Біографічний метод
Метод «інтерв'ю»
«експертиза»
Відбір кандидатів в резерв
Організація конкурсів фахівців
Основне завдання конкурсної комісії
РЕЗЮМЕ
5. АДАПТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ
5.1. Поняття і види трудової адаптації
Види трудової адаптації
Соціально-психологічна адаптація
Суспільно-організаційна адаптація
Культурно-побутова адаптація
Психофізіологічна адаптація
Стадії процесу трудової адаптації
Фактори трудової адаптації
5.2. Випробувальний термін
Програма введення в посаду.
5.3. Адаптація молодих фахівців
5.4. Наставництво та консультування
Наставництво
Консультування
Формально - неформально
Індивідуально - в групі.
Свобода дій.
Тренінг
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Менеджмент:
  1. Банько Н. А., Карташов Б . А., Яшин Н. С.. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Частина II: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 88 с. - 2006
  2. Н. В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ - 2005 р.
  3. Злобін Е.В., Міщенко С.В., Герасимов Б.І.
    . Управління якістю в освітній організації. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2004. 88 с. - 2004
  4. ЛІЦАРЕВА Є.Ю.. Навчальний посібник з курсу «Управління персоналом». Томськ - 2002 рік
© 2014-2022  ibib.ltd.ua