Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Банько Н. А., Карташов Б. А., Яшин Н. С.. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Частина I: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 96 с., 2006 - перейти до змісту підручника

3.3. Шляхи вдосконалення інформаційної системи


Кількість інформації, яку необхідно переробити для вироблення ефективних управлінських рішень, настільки велике, що воно давно перевищила людські можливості. Саме труднощі управління сучасним виробництвом зумовили широке використання електронно-обчислювальної техніки, розробку автоматизованих систем управління, що зажадало створення нового математичного апарату та економіко-математичних методів.
До організації інформаційного забезпечення аналізу пред'являється ряд вимог. Це аналітичність інформації, її об'єктивність, єдність, оперативність, раціональність та ін
Сенс першої вимоги полягає в тому, що вся система економічної інформації незалежно від джерел надходження повинна відповідати потребам керівника, тобто забезпечувати надходження даних саме про ті напрямки діяльності та з тією деталізацією, яка в цей момент потрібна керівнику для всебічного вивчення економічних явищ і процесів, виявлення впливу основних факторів і визначення внутрішньогосподарських резервів підвищення ефективності виробництва. Тому вся система інформаційного забезпечення повинна постійно вдосконалюватися.
Це очевидно в сьогоднішній практиці організації обліку, планування та статистики на підприємстві. Там постійно переглядаються форми документів, їх зміст, організація документообігу, з'являються принципово нові форми накопичення та збереження даних (мається на увазі комп'ютерна техніка). Всі зміни диктуються не тільки власне вимог обліку або планування. Вони значною мірою підпорядковані необхідності інформаційного забезпечення для вироблення управлінських рішень.
Економічна інформація повинна достовірно, об'єктивно відображати досліджувані явища і процеси. Інакше висновки, зроблені за результатами аналізу, не відповідатимуть дійсності, а розроблені аналітиками пропозиції не тільки не принесуть користі підприємству, але можуть виявитися шкідливими.
Наступна вимога, що пред'являється до організації інформаційного потоку, - це єдність інформації, що надходить з різних джерел (планового, облікового і позаоблікового характеру). З цього принципу випливає необхідність усунення відособленості і дублювання різних джерел інформації. Це означає, що кожне економі-чеський явище, кожен господарський акт повинні реєструватися тільки один раз, а отримані результати можуть використовуватися в обліку, плануванні, контролі та аналізі.
Ефективність аналізу може бути забезпечена тільки тоді, коли є можливість оперативно втручатися в процес виробництва за його результатами. Це означає, що інформація повинна надходити до аналітика як можна швидше. У цьому і полягає сутність ще однієї вимоги до інформації - оперативність. Підвищення оперативності інформації досягається застосуванням новітніх засобів зв'язку, обробкою її на комп'ютері і т. д.
Одна з вимог до якості інформації - це забезпечення її порівнянності з предмета та об'єктів дослідження, періоду часу, методології обчислення показників і ряду інших ознак.
І нарешті, система інформації повинна бути раціональною (ефективної), тобто вимагати мінімуму витрат на збір, зберігання і використання даних. З одного боку, для комплексного аналізу будь-якого економічного явища чи процесу потрібно різнобічна інформація. При її відсутності аналіз буде неповним. З іншого боку, надлишок інформації подовжує процес її пошуку, збору та прийняття рішень. З цієї вимоги випливає необхідність вивчення корисності інформації і на цій основі вдосконалення інформаційних потоків шляхом усунення зайвих даних і введення потрібних.
Таким чином, інформаційна система повинна формуватися і удосконалюватися з урахуванням перерахованих вище вимог, що є необхідною умовою підвищення дієвості та ефективності управління.
Отримання інформації не є самою метою бізнесу. Цілями, як правило, можна назвати виживання і отримання прибутку. Інформаційна система управління є кровоносною системою, що забезпечує досягнення цілей компанії шляхом доставки організованою, чітко структурованої і своєчасної інформації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.3. Шляхи вдосконалення інформаційної системи "
 1. РЕЗЮМЕ
  шляхи вдосконалення інформаційної
 2. Поняття вікової неосудності.
  Шляхи досягнення цілей. У пізнавальній діяльності підлітків змінюється, зокрема, співвідношення між абстрактним, теоретичним і конкретно-образним; відбувається перебудова особистості в цілому, що дозволяє виділяти цей етап психічного розвитку як особливий, якісно новий. Відбувається інтенсивне формування самосвідомості та самооцінки, з чим пов'язане поглиблення розуміння підлітком
 3. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  шляху, - мабуть, найважливіший, воістину «вічний» і доленосний. Виділення і вивчення саме цих питань означає методологічний розрив з гіперболізацією соціально-економічних закономірностей, нібито надавали в кінцевому рахунку визначальний вплив на всі сторони державно-правового розвитку суспільства, з уявленнями про вичерпний поясненні еволюції державності в системі
 4. Глава шістнадцята. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
  шляхи її вдосконалення. Одним з таких шляхів є «озброєння» законодавців могутньої юридичною технікою. Юридичному мови також приділяється велика увага в теоретико-правових роздумах. Дійсно, сформувався протягом століть спеціалізований понятійний апарат права, використовуваний для забезпечення точності, однозначності, розуміння юридичних текстів. Це - не
 5. Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  шляху. Саме тому теорія права повинна абсолютно точно сформулювати характеристики правопорушення. У цьому зв'язку під складом правопорушення розуміють наявність об'єктивної та суб'єктивної сторін, суб'єкта і об'єкта правопорушення. Причому тільки сукупність цих елементів дозволяє говорити про наявність чи відсутність конкретного право-порушення. Правопорушення це не стільки юридична, скільки
 6. Рольова структура організації.
  Шляхи та засоби реалізації ідей. Компілятор ідей Доводить фундаментальні ідеї до прикладного рішення, має здібності з'єднання різних ідей, розробляє технологію використання висунутих ідей на практиці Ерудит Носій енциклопедичних відомостей з широкого кола проблем в минулому і сьогоденні Експерт Володіє здібностями оцінити доцільність тієї чи іншої ідеї і дати
 7. ГЛОСАРІЙ
  шляху руху до неї); за ступенем конкретності опису подібні зі SMART-цілями - задають в конкретних, відчутних термінах і образах деякий «знаковий» елемент бажаної майбутньої ситуації. Деривації - по В.Парето - раціональні пояснення нелогічних дій, які є наслідком суперечливих почуттів, які долають індивідом, які він намагається раціоналіза-ровать і аргументувати самому собі
 8. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  шляху. Розвиваючи принципи, запропоновані П.А. Раппопортом і В.В. Седовьм, А.В. Куза, по-перше, класифікував всі пам'ятники за типами і, крім того, згрупував їх за розмірами захищеної території. Виявилося, що діапазони укріпленої площі піддаються аналізу пам'яток - від 0,3 га до 20 і більше гектарів. Які з них міста в сучасному науковому розумінні цього терміна? У письмових
 9. 2. Проблеми науки і культури
  путин, Б. Можаєв. Засудження колективізації, показ безпросвітності в положенні селян у роки війни, безправ'я колгоспників в перші повоєнні роки - ось коло проблем, які підняті в цих творах. Певна група письменників воліла писати «в стіл», в надії на кращі часи. Це - В. Гроссман, Ю. Дом-бровскій, В. Дудинцев, Ф. Іскандер, О.Думбадзе, Д. Гранін, А. Приставкін.
 10. Юрій Володимирович Андропов (1914-1984)
  вдосконалення методів керівництва процесом оплати праці, збільшення виробництва товарів широкого вжитку, економічного стимулювання, розвитку присадибних і садово-городніх ділянок і т. д. Змінився зміст газетних публікацій. Тут можна було прочитати про щотижневі засіданнях Політбюро з коротким змістом розглянутих проблем, чого раніше не було. З'являються статті
© 2014-2022  ibib.ltd.ua