Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Банько Н. А., Карташов Б. А., Яшин Н. С.. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Частина I: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 96 с., 2006 - перейти до змісту підручника

«Складові» і «марафонські» питання.

Уникайте складових і марафонських питань. У складеному питанні об'єднано кілька питань без вказівки на те, що всі частини вимагають відповіді. Кандидати збиваються, намагаючись запам'ятати деталі питання, чи намагаються отримати для себе користь, відповідаючи тільки на вигідну їм частину питання. Крім того, малоймовірно, що запитувач сам запам'ятає всі частини свого питання, щоб потім задати відповідний додатковий або зондуюче запитання. Під «марафонським» розуміється питання, задане в заплутаній, важко сприймається формі, який вимагає витрат певного часу на обдумування і навіть після цього не стає досить ясним. Такі питання - ознака недосвідченості опитувального або його неадекватної підготовки до співбесіди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " «Складові» і «марафонські» питання. "
 1. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  питаннях і відповідях. - Ужгород, 1994. 20. Вельський К.С. До питання про предмет адміністративного права / / Держава і право. - 1997. - № 11. - Ст. 14. 21. Вельський К.С. Про систему адміністративного права / / Дер ство і право. - 1998. - № 3. 22. Вельський К.С. Про предмет і системі адміністративного права / / Держава і право. - 1998. - № 10. 23. Била Л.Р. Адміністративна відповідальність за
 2. 2. Метод
  питання про притягнення особи до адміністра-тивної відповідальності до нього можуть бути застосовані різні адміні-стративно стягнення або він може бути звільнений від відповідально-сті. 4. метод дозволу виражається також у наданні можли-ності діяти на свій розсуд, тобто здійснювати або не здійснювати передбачені адміністративно-правовою нормою дії. Це м'я-кий варіант
 3. 1. Орган виконавчої влади
  питань. а) єдиноначальні органи, в яких основні питання дозволя-ються їх керівником. Адміністрації, міністерства б) колегіальні, вирішальні основні питання на колегіальній основі, тобто більшістю голосів, що входять до їх складу. Уряд, державні
 4. 4. У суб'єктах РФ діють органи виконавчої влади загальної, галузевої та міжгалузевої компетенції.
  Питань входять до компетенції суб'єктів, у взаємодії з соотв. органами виконавчої влади суб'єктів
 5. 3. Держ. службовець
  питання про присвоєння гос. служ. квал. розряду проводиться атестація. Атестація проводиться не частіше 2 р. в 2 го-так, і не рідше 1р. в 4 роки. Держ. служба припиняється при звільненні держ. сл., в т.ч. при вихо-де на пенсію. Крім підстав, указ. в 29-37 КЗпП, держ. сл. може бути звільнений за ініціативою керівника у слід. випадках: 1) досягнення ним граничного віку, встановлю. їм при заміщені.
 6. 5. Заохочення застосува. за успішне і добросов. виконання держ. службовцем своїх долж. обов'язків
  питання про його дисципл. від-ти відсторонений від виконання должн. об-тей із збереженням грошового утримання. Матер. от-ть держ. сл. настає за служебн. проступок, в рез-ті кіт. завдано матеріальної шкоди гос-ву. За шкоду, причин. учр. або орг. при виконанні служ. об-тей службовці, з вини кіт. заподіяно шкоду, несуть МО у розмірі прямої дійсної. шкоди, але не понад середньомісячно-го
 7. 6. Муницип. посаду
  питань місц. знач. і от-тью за здійснення цих повноважень, а також посаду в орг. м. з., утворених в соотв. з статутом муницип. об-разования з встановлених колом обов'язків по виконанню і забезпе-ню повноважень даного ор. м. з. і от-тью за виконання цих об-тей. Муницип. служба - це профспілкова. д-ть, кіт. осущетвлен. на постійній ос-нове на муницип. посади, що не являющ.
 8. Підприємства, установи як суб'єкти адміністративного права
  питань і повноважень вищих держ. ор-ганів щодо пр-ку 6) ведення та надання бух. і статист. звітів 7) адм.-прав. гарантії прав пр-ку: а) не допускається реєстрація пр-ку за мотивами б) заборона на втручання органів держ. влади в д-ть пр-ку, за викл. випадків, предусм. з-вом в) захист майна пр-ку від незаконного вилучення г) не допускається монопольне становище на ринку
 9. 1. Форми здійснення виконавчої влади
  питань управління на основі собст-ських правових норм, тобто видання індивідуальних правових актів. Це 2 основні і найбільш значні норми здійснення виконавчої влади. Але існують і інші - представлення зобо-котельної звітності, здійснення держ. реєстрації, видача документів, що підтверджують наявність спеціального права. Неправомірні форми здійснення виконавчої
 10. Види і стадії адміністративного права
  питання про притягнення особи, яка вчинила адміністративний проступок, до дисциплінарної відпові-дальності На стадії порушення справи про адміністративне правонаруше-ванні можуть здійснюватися заходи щодо забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення: 1) адміністративне затримання 2) особистий огляд і огляд речей і товарів 3) вилучення речей і документів 4) відсторонення від
© 2014-2022  ibib.ltd.ua