Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Банько Н. А., Карташов Б. А., Яшин Н. С.. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Частина I: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 96 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Процес перетворення трудових ресурсів


Процес перетворення трудових ресурсів проходить три стадії: потенційне працездатне населення; професійне навчання із заняттям робочих місць на підприємствах; робоча сила реалізується у виробництві і створює споживчу вартість.
Як діє ринок трудових ресурсів в ринковій економіці?
Сукупна пропозиція трудових ресурсів надходить на ринок і після циклу відтворення населення отримує оплату за працю. Отримані гроші, включаючи пенсії та допомоги від держави, використовуються населенням для покупки товарів і послуг, сплати прибуткового податку державі, і на цій основі формується споживчий попит на ринку товарів і послуг.
Ринок трудових ресурсів забезпечує робочою силою підприємства й організації, які формують попит на виробничий і інтелектуальний труд. Державні органи управління визначають держзамовлення на продукцію підприємств і послуги організацій, здійснюють нормативне регулювання виробництва (закони, інструкції, вимоги-ня) і отримують від виробничої сфери податки і внески (частку додаткового продукту).
Підприємства та організації взаємодіють з ринком товарів і послуг, формуючи сукупну пропозицію (споживчі вартості), і натомість, шляхом обміну, отримують виручку від реалізації товарів і послуг.
Державні органи реалізують ринок товарів і послуг шляхом надання землі та державних ресурсів, встановлення цін і тарифів на послуги природних монополій (РЖД, РАО ЄЕС, ГАЗПРОМ) і правового регулювання (ГК РФ, федеральні закони) громадського виробництва. Вплив на ринок праці з боку держави здійснюється шляхом встановлення мінімальної заробітної плати і пенсії, регулювання зайнятості (громадські роботи, навчання) і трудового законодавства (Трудовий кодекс РФ і федеральні закони).
Статистичні дані про трудові ресурси Росії за 1970-2000 гг. наведені в табл. 1. Чисельність постійного населення Росії з 1990 по 2000 рр.. скоротилася більш ніж на 2 млн. чоловік (відповідно 148,2 і 145,6 млн. чол.).
З таблиці видно, що частка трудових ресурсів Росії становить 58-59% від чисельності постійного населення і практично незмінна по роках. У 90-х рр.. чисельність трудових ресурсів становила 85-87 млн. чол. Останні роки чисельність зайнятого населення знижується: у 1990 р. - 75,3 млн. чол., В 2000 р. - 64,3 млн. чол., Що пояснюється спадом виробництва і сфери послуг. Відповідно зростає число осіб, не зайнятих в економіці: у 1990 р. - 5,6 млн. чол., В 2000 р. - 10,5 млн. чол.
Представляє інтерес статистичний аналіз економічно активного населення, який показаний в табл. 2. Чисельність економічно активного населення перевищує чисельність зайнятого населення в останні роки на 4,0-9,0 млн. чол., Що свідчить про прагнення інших категорій трудових ресурсів (учнів та осіб, не зайнятих в економіці) мати роботу.
Динаміка розподілу чисельності зайнятого населення по галузях економіки показана в табл. 3. З таблиці видно, що найбільше зниження чисельності працівників у 90-х рр.. мало місце в промисловості (більше 10 млн. чол.), будівництві (4 млн. чол.), сільському та лісовому господарстві (1,4 млн. чол.), в науці і науковому обслуговуванні (1,6 млн. чол.) .
Зростання чисельності працівників спостерігався в 90-х рр.. в торгівлі і громадському харчуванні (3,6 млн. чол.), в галузі кредитування, фінансів і страхування (0,3 млн. чол), серед апарату державних органів управління (1,3 млн. чол.), житлово-комунального господарства (0,2 млн. чол). Практично не змінюється питома чисельність працівників транспорту та зв'язку, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізкультури і соціального забезпечення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Процес перетворення трудових ресурсів "
 1. 1.Економіка і соціальна структура
  процесів доби, а на вишукування і обгрунтування об'єктивних і суб'єктивних передумов Жовтневої революції 1917 року. Тим самим ігнорувався багатофакторний підхід до історії, що призводило до деформації зображення її реальних процесів. Укорінився стереотип прирівнювання і підтягування Росії за рівнем капіталістичного розвитку до рівня високорозвинених країн Західної Європи та Америки. З країни
 2. 3. Початок II російської революції. Лютий 1917
  процесах, що протікають в товщі земної кори, призводять до вулканічних вивержень і землетрусів. Мабуть, не настільки несподіваним виявився революційний «лютневий вибух», наскільки недостатньо прозорливі виявилися соціальні сейсмологи. Навіть перший буржуазний Тимчасовий уряд у своєму «Зверненні до Громадянам Російської Держави» 6 березня 1917 заявило: «Здійснилося велике. Могутнім
 3. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  процесі розвитку людства. Перехід до виробляє економіці забезпечив зростання людства («демографічний вибух»), необхідний для існування і розквіту цивілізації. Розрахунки показують, що мисливцеві, збройного луком і стрілами, щоб прогодуватися, потрібно близько 20 км2 території. Цією площі вистачило б для того, щоб прогодувати щонайменше кілька сот хліборобів. Згідно
 4. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  процеси, що протікають як у всіх гро-вах, взятих в цілому, в комплексі, так і в окремих, конкретних суспільствах, враховуючи, зрозуміло, їх особливості, специфіку. Про це йшла мова вище, в першому розділі, коли обговорювалися предмет і методологія теорії держави і права. Тому читача дуже важливо познайомити з можливим і корисним застосуванням понять теорії держави і права, її
 5. ГЛОСАРІЙ
  процес пристосування працівника до нового місця роботи (при переході в нову фірму, на нову посаду та ін.) Активна кадрова політика - наявність у керівництва організації обгрунтованих прогнозів її розвитку та відповідних їм методів і засобів впливу на персонал. Аксіологія - теорія цінностей; дослідження узагальнених стійких уявлень: про бажаних матеріальних і духовних
 6. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  процесах. Провадження у справах про ад міністратівного правопорушення в органах внутрішніх справ / Зб. наукових праць. - К., МВС СРСР. - 1983. 41. Державна служба в Україні та контроль за її прохожде ням (Збірник нормативних актів). - X., 1999. 42. Державне управління в Україні: Навч. посіб. / За заг. редак. проф. В.Б. Авер'янова - К., 1999. 43. Дьомін А.В. Нормативний договір як джерело
 7. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Процесів. І, звичайно ж, революції завжди чреваті громадянськими війнами. Прав видний російський історик В.П. Дмитренко у своєму чіткому затвердження, що громадянська війна - це апофеоз революції, коли революційні процеси доведені до вищого соціального напруження. Коріння громадянської війни лежать глибоко: крайнє загострення соціально-класових протиріч, величезний, довго збирався запас
 8. 2. Індусгріалізація: здобутки та витрати
  процесу. Свою увагу вони почали концентрувати навколо проблеми першочергового форсованого розвитку важкої промисловості. Поступово ця тема стала в літературі єдиною, процес індустріалізації в її первісному, ленінському розумінні став істотно збіднюватися. Таке уявлення стало хрестоматійним, увійшло в підручники та посібники. Ця теза фактично ілюструвався в роботах
 9. 6. Архіпелаг ГУЛАГ
  процеси 30-х рр.., В яких умовах жили і працювали репресовані. Вже багато років розмова про репресії починається з питання: скільки ж було жертв терору? На жаль, цифри поки що можуть бути тільки приблизні. Загальний контингент ув'язнених, яких утримували таборах і ІТК ГУЛАГу, визначається за даними централізованого обліку на 1 березня 1940 р. в 1668200 чоловік. З цього числа у ВТК
 10. Явище організованої злочинності.
  Процес первісного накопичення власних капіталів російської оргзлочинності дозволив їй зайняти міцні позиції в легальній господарській системі і в певному сенсі володіти економічною владою в країні. Накопичення структурами організованої злочинності гігантських капіталів, володіння економічною владою в легальному господарстві країни, реальними важелями впливу на політичні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua