Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Банько Н. А., Карташов Б. А., Яшин Н. С.. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Частина I: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 96 с., 2006 - перейти до змісту підручника

3.4. Формування комплексної інформаційної системи


При виборі та впровадженні інформаційної системи необхідно вирішити технічні, адміністративні та організаційні завдання. Інформаційна система є плід спільних зусиль постачальника і персоналу компанії. Для успішної реалізації проекту необхідно дотримання наступних умов:
Проведення обстеження та проектування майбутньої системи. Іншими словами, необхідний точний аналіз поточної ситуації і модель майбутньої системи.
Розробник повинен провести настроювання системи. При впровадженні потрібно етап тестування з метою виявлення потенційних помилок.
Впровадження розбивається на дві великі частини: підготовка адміністраторів з персоналу підприємства та безпосередньо запуск підсистем у відділах і підрозділах.
Російські розробки при досить низьких цінах і задовільною функціональності мають обмеженими можливостями з консультування замовника і орієнтовані на бухгалтерські служби, а не на менеджмент. Слабка опрацювання контрольних і керуючих функцій є ахіллесовою п'ятою практично всіх російських систем.
При виборі програмно-апаратних платформ і окремих бізнес-додатків повинні застосовуватися несуперечливі, узгоджуються технології. І, нарешті, дотримання єдиної технології експлуатації та обслуговування системи. Крім цих ключових вимог, є ще цілий ряд загальних технічних вимог для будь-якої інформаційної системи:
швидкодія, тобто досить малий час реакції системи (одиниці секунд) при введенні, пошуку й обробці інформації;
надійний захист від несанкціонованого доступу до даних і реєстрація дій персоналу;
зручний інтерфейс користувача робочих місць;
можливість масштабування і розвитку системи;
інтеграція з модулями, використовуваними в системі передачі даних;
можливість проведення конвертації даних з використовувалися в минулому додатків в нову систему;
висока надійність роботи.
Методика створення корпоративних інформаційних систем містить ряд наступних загальних положень:
Технологія побудови системи за моделями «як треба», без спроб програмування діючих зараз алгоритмів. Практика створення систем по моделі «як є» показала, що автоматизація без проведення реінжинірингу бізнес-процесів і модернізації існуючої системи управління не приносить бажаних результатів і неефективна. Адже використання в роботі програмних додатків - це не просто скорочення паперових документів і рутинних операцій, а й перехід на нові форми ведення документообігу, обліку та звітності.
Технологія побудови систем з підходом «зверху вниз». Якщо рішення про автоматизацію прийнято і схвалено вищим керівництвом, то впровадження програмних модулів здійснюється з головних підприємств і підрозділів, а процес побудови корпоративної системи проходить набагато швидше і ефективніше, ніж при впровадженні системи спочатку в низові підрозділи. Тільки при впровадженні «зверху вниз» і активного сприяння керівництва можна спочатку правильно оцінити і провести весь комплекс робіт без незапланованих витрат.
Технологія поетапного впровадження. Оскільки комплексна автоматизація - це процес, в який втягуються майже всі структурні підрозділи підприємства, технологія поетапного впровадження є найбільш кращою. Першими об'єктами авто-мотузці стають ті ділянки, на яких у першу чергу необхідно налагодити процес обліку і формування звітних документів для вищих органів і суміжних підрозділів.
4. Залучення до розробки майбутніх користувачів. При виконанні робіт з комплексної автоматизації фірмою-інтегратором міняються функції відділів інформаційних технологій фірми-замовника і зростає їх роль у загальному процесі переходу підприємства на прогресивні методи управління. Під час реалізації проекту співробітники відділів разом з розроблювачами працюють з інформацією і моделями, беруть участь у прийнятті рішення щодо вибору технологічних рішень і, найголовніше, організують взаємодію постачальників рішення і співробітників підприємства. При експлуатації інформаційної системи на плечі співробітників автоматизованої системи управління лягає обслуговування та супроводження системи (якщо не укладено договір на супровід з фірмою-постачальником). Фахівці замовника є ініціаторами і виконавцями підготовки пропозицій з удосконалення та розвитку існуючої системи. Це дозволяє їм краще пристосувати її до своїх вимог, тому ці вимоги повинні бути грунтовно продумані, щоб інформаційні технології не використовувалися там, де легко можна впоратися з завданнями управління за допомогою олівця і аркуша паперу.
Система повинна підтримувати таку схему взаємодії між модулями і автоматизованими робочими місцями, яка відповідала б вимогам і технічним можливостям користувача. Найважливішими параметрами інформаційної системи є надійність, масштабованість, безпека, тому при створенні таких систем ис-користується архітектура клієнт - сервер. Ця архітектура дозволяє розподілити роботу між клієнтської і серверної частинами системи, передбачає розвиток і вдосконалення відповідно до особливостей вирішуваних завдань. В останні роки спостерігається стійка тенденція збільшення попиту на клієнт-серверні додатки, які володіють в області обліку і управління великими можливостями, ніж файл-серверні системи при обробці великих обсягів даних, можливістю створення розподілених систем, а також достатньою інтеграцією з іншими системами.
На сучасному етапі формування ринку велика увага приділяється малим підприємствам. Так, на думку західних економістів, майбутнє світового виробництва за дрібними фірмами. Наприклад, 96% фірм Великобританії - дрібні. Очевидно, що з дрібного підприємництва починається всяке виробництво, всякий бізнес, заснований на застосуванні сили вільної людини. Обмеження чисельності підприємства здається деяким економістам серйозним бар'єром, який не дозволятиме підприємству рости і розвиватися. Але це не так. Виробництво можна нарощувати за рахунок впровадження техніки, передової технології, одним з основних напрямків якої в даний час вважається впровадження інформаційних технологій на базі інтегрованої інформаційної системи управління бізнесом.
Труднощі і складності застосування інформаційної системи для малого бізнесу полягають у великому різноманітті підприємств, у різних формах організації виробництва, в широкому асортименті, що випускається. Хоча для окремого підприємства число видів виробів і послуг вельми обмежена. Все це обумовлює створення інформаційної системи для малого бізнесу, за обсягом і функціональним можливостям сумірною з інформаційною системою великих корпорацій, тому, з одного боку, можна проектувати інформаційну систему для окремих компаній, враховуючи їх специфіку. Але розробка індивідуальної інформаційної системи для кожного підприємства економічно невигідна. Особливо це стосується малих підприємств, коли практично кожне з них несе особливість організації процесів, що дозволяють даному бути конкурентоспроможним. З іншого боку, більш радикальним можна вважати побудову універсальної інтегрованої системи, що дозволяє зменшити масштаб даної системи для конкретного замовника шляхом виключення і перекладу в пасивний стан незадіяних модулів. При цьому панелі управління цими модулями також переводяться в "приховане" стан.
До рішення про необхідність впровадження інформаційних технологій приходить все більше число керівників підприємств самих різних сфер бізнесу. Хоча впровадження системи обходиться вельми дорого, збереження існуючого порядку, (а, як правило, безладдя) може обійтися ще дорожче. Конкуренція не дає можливості зупинитися і розслабитися. У той же час тільки інформаційні системи як такі і технічні засоби, що застосовуються для їх впровадження, не є достатніми для досягнення конкурентної переваги. Ефективність від їх впровадження виявляється лише при належній увазі до питань менеджменту та організаційним аспектам бізнесу.
Потреба в інформаційних технологіях багатолика і виявляється в конкретних умовах. Існують види діяльності, де інформація особливо важлива. Це, наприклад, банківська, біржова діяльність. У таких організаціях застосування інформаційних технологій життєво необхідно.
Організації розрізняються за ефектом, який очікується від впровадження комп'ютерних інформаційних систем. У деяких випадках грамотне впровадження спеціальних інформаційних систем може сприятливо вплинути на досягнення конкурентної переваги, на-приклад, за рахунок поліпшення узгодженості в роботі з віддаленими агентами або за рахунок збільшення швидкості виконання замовлень. В інших ситуаціях комп'ютерна техніка може полегшити виконання рутинних операцій і сприяти систематизації інформації. У невеликих організаціях ефективної виявляється лише автоматизація бухгалтерії.
За словами Білла Гейтса, голови компанії «Microsoft» нам потрібно ще чимало часу, щоб перетворити персональний комп'ютер у справжнє «електропобутове пристрій». Виконавчий менеджер корпорації «Oracle» як би вторить йому: «Світу потрібні більш дешеві і прості в обігу комп'ютери». Дійсно, менеджерам просто ніколи освоювати складні системи. Саме тому стали з'являтися нові операційні системи типу Windows 2000, основний коник яких - простота і інтуїтивна зрозумілість виконуваних дій, та плюс ще й багатозадачність, тобто можливість виконувати кілька операцій одночасно.
Наскільки важливу роль відіграє ринок інформаційних технологій досить яскраво характеризує табл. 6. У ній представлена зведена інформація обсягу виробництва найбільших галузей світової промисловості.
Таблиця 6
Обсяг виробництва по галузях світової промисловості Галузь Обсяг виробництва, млн. доларів Туристична 2900 Інформаційна 2850 Текстильна 1620 Хімічна 1320 9. За обсягом виробництва розглянутий сектор займає другу позицію в переліку після туристичної. Це свідчить про високий потенціал і можливої привабливості для потенційних інвесторів. Але поки, незважаючи на таке лідерство, ще рано говорити про те, що інформаційні системи міцно увійшли життя сучасних управлінців.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.4. Формування комплексної інформаційної системи "
 1. Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки.
  З точки зору спеціалізації розрізняють спеціалізовані і 33 універсальні групи. Спеціалізовані групи зосереджують свою діяльність на якійсь одній області, наприклад, проституції або наркотиках. Універсальні злочинні групи диверсифікують свою діяльність, яка може, наприклад, включати шахрайські операції з кредитними картками і різні фінансові злочини.
 2. 1.3. Наукове обгрунтування вибору методів реформування Збройних Сил Російської Федерації
  Чи потрібна реформа ЗС РФ? З початком реформ, що проводяться в Росії, постало і питання про реформу ЗС РФ. У суспільстві панувало три основні підходи до цієї проблеми, що визначаються, в основному, політичними поглядами опонентів. Перший полягав у тому, що наша прославлена і непереможна Армія (розгромила Китай, Японію, Фінляндію, Німеччину) не вимагає реорганізації, а необхідно тільки підсилити, зміцнити
 3. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  Виникнення Російської держави. Різні типи і форми держави в історії Росії. Поняття російської державності, основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні
 4. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  Теорія права і теорія держави. Предмет і методологія теорії права. Теорія права в системі суспільних наук. Загальна теорія права. Спеціальні теорії права. Теорія права і галузеві юридичні науки. Функції теорії права. У другій частині, присвяченій теорії права, розглядаються з урахуванням сучасного рівня юридичного знання функціонування та розвиток такого яскравого і складного соціального
 5. Глава десята. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
  Регулювання суспільних відносин: поняття, способи. Система соціальних регуляторів: нормативні та ненормативні регулятори. Соціальні та технічні норми. Загальне та особливе в соціальних нормах. Право як соціальний регулятор. Нові знання про походження права як суспільної регулятивній системі, що з'явилася одночасно з державою в результаті переходу людства від присвоює до
 6. Глава чотирнадцята. СИСТЕМА І СТРУКТУРА ПРАВА
  Система права і правові системи. Структура права. Система права і система законодав-ства. Публічне і приватне право. Матеріальне і процесуальне право. Міжнародне право. Розуміння права як системи правових норм, наділених характеристиками, ознаками, розглянутими у попередній темі, дозволяє виділити і такі риси права в цілому, як його системність і структурність. Вивчення системи
 7. Порядок прийняття та юр. сила Статуту
    Перш статут МО приймався населенням або представницьким органом місцевого самоврядування. Відповідно до нового федеральним законодавством статут приймається місцевим представницьким органом, а в поселеннях із чисельністю жителів, що володіють виборчим правом, менше 100 чоловік - населенням безпосередньо на сході громадян. Проте в даний час законодавець віддав перевагу населенню
 8. Глава 2.1. Оцінка професійних якостей співробітників
    Одним з інструментів управління персоналом, що привернули особливу увагу в останні роки, став відбір працівників. Відбір був включений в список найважливіших завдань управління людськими ресурсами. Він розглядається як важлива складова практики комплексного управління якістю, так як виконання роботи персоналом оцінюється з позиції його внеску в реалізацію стратегічних цілей організації.
 9. Глава 3.1. Навчання персоналу - необхідний етап розвитку персоналу
    Кадровий потенціал компанії - найважливіший стратегічний чинник, що визначає її успіх. Якісні та кількісні характеристики робочої сили визначають можливості реалізації економічних програм, структурної перебудови, розширення виробництва, підвищення якості продукції і зростання продуктивності праці. Тому навчання, підвищення кваліфікації керівників і фахівців, навчання і
 10. ГЛОСАРІЙ
    Адамецкі Кароль (1866 - 1933) - закінчив Технологічний інститут у Петербурзі; в лютому 1903, який на місяць раніше Ф. Тейлора, виступив з публічною доповіддю застосування наукового методу у виробництві (в Південно-російському центрі гірничометалургійної промисловості). Адаптація працівника (в управлінні персоналом) - процес пристосування працівника до нового місця роботи (при переході в нову фірму, на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua