Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 2005 - перейти до змісту підручника

5. Оцінка якостей керівника.

Для ефективного аналізу якісного складу кадрів управління і правильної організації роботи з різними його групами першорядне значення мають регулярна оцінка рівня придатності до керівної роботи, стилю управління, використання методики "Прогноз", тесту Шуберта, оцінки комунікативних та організаторських здібностей (КОС), опитувальника вольового самоконтролю (ВСК).
Тест "Рівень придатності до керівної роботи" включає 25 тверджень і має наступні шкали: обов'язок і відповідальність, вміння керувати людьми, самовладання і врівноваженість, бажання працювати з людьми, самостійність мислення, сумісність, колективізм. У тесті використовуються відносні бали, які дозволяють оцінювати як рівні кожної групи якостей, так і рівні психологічної придатності випробуваного до керівної роботи в цілому.
Методика "Прогноз" розроблена в 1985 р. в НДІ МО СРСР і призначена для початкового орієнтовного виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості. Вона дозволяє виявити окремі ознаки особистісних порушень, а також оцінити вірогідність їх розвитку і проявів в поведінці і діяльності людини, особливо при ускладненні зовнішньої ситуації. Анкета для методики "Прогноз" складається з 84 питань, на які випробуваному належить дати відповідь "так" чи "ні". Результати виражаються кількісним показником, на підставі якого виноситься висновок про рівень нервово-психічної стійкості.
Тест американського психолога Р. Шуберта призначений для визначення схильності до ризику при об'єктивній фізичної небезпеки. Методика містить 24 питання, на кожний з яких випробуваний дає один з п'яти можливих відповідей. Сума балів визначає індивідуальний коефіцієнт схильності до ризику. Методика Р. Шуберта широко застосовується в даний час в РФ і за кордоном у галузях, де діяльність може бути пов'язана з виникненням екстремальних умов.
Методика оцінки КОС призначена для виявлення комунікативних та організаторських здібностей особистості (вміння чітко і швидко встановлювати ділові і дружні контакти з людьми, прагнення до розширення контактів, вміння впливати на людей, прагнення проявляти ініціативу і т. д .). Оцінка будується на підставі відповідей (негативних або позитивних) випробовуваних на 40 питань.
Оціночний коефіцієнт комунікативних та організаторських здібностей виражається відношенням числа співпадаючих відповідей по кожному виду здібностей до максимально можливого числа збігів. Для кількісної стандартизації результатів випробування використовують-ся шкали оцінок, в яких тому чи іншому діапазону кількісних показників (К) відповідає певна оцінка ((А).
Методика констатує лише вираженість рівня здібностей в даний період розвитку особистості ; при позитивній мотивації, цілеспрямованості і належних умовах діяльності ці здібності можуть розвиватися. Методика розроблена В. В. Синявським і Б. А. Фе-доріщіним (1980 р.).
Опитувальник ТСК розроблений А. Г. Звєркова і Е. В. Ейдма-ном (МДУ, 1990 р.), містить 30 тверджень і спрямований на узагальнену оцінку індивідуального рівня розвитку вольової регуляції, тобто заходи оволодіння власною поведінкою в різних ситуаціях, здатності свідомо керувати власними діями , станами і спонуканнями. Особливості лич-ностной саморегуляції в чому визначають індивідуальний стиль і конкретні прояви активності людини.
Опитувальник орієнтований на індивідуальне психологічне консультування та корекцію, дозволяє отримати інформацію про усвідомлюваних особливості саморегуляції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5. Оцінка якостей керівника. "
 1. Від авторів
  оцінки, а якщо ж від останніх автори і відмовляються, то не призводять, як правило, нових або обмежуються лише зовнішнім камуфляжем, який заміняє необхідність корінних змін у змісті історичної освіти. Саме ця мета - внести свій внесок в оновлення змісту історичних знань у людей - і стоїть перед авторами цього видання. Необхідність вирішення зазначеного завдання очевидна
 2. 5. Вічний інтерес, вічні спори Іван Грозний і Петро Великий
  оцінки. Багато в чому це пояснюється складністю самого історичного матеріалу. Правління Івана Васильовича (1547-1584) вмістило в себе розвиток російської централізованої держави, великі адміністративні реформи і страшний терор опричнини, перемоги над Казанським і Астраханським ханствами і розорення підмосковних земель кримськими татарами, вражаючі досягнення в галузі культури та
 3. Олександр I
  оцінка, хоча і прикрашена. У радянській же - до Донедавна образ Олександра I писався темнішими фарбами. Прагнення характеризувати його зі знаком «-» переважало. Особливому недовірі піддавався лібералізм Олександра I. Насправді можна з упевненістю сказати, що закладені освіченим століттям Катерини II і Лагарпом передові ідеї і високі думки залишили в душі царя
 4. 4. жовтня 1917 (питання методології)
  оцінках. жовтня 1917 опинився в центрі гострої ідейної та політичної боротьби, що розгорнулася зараз в нашій країні. Більшість дослідників представляє жовтня 1917 революцію * не тільки як найважливіша подія XX століття, відбивало вікові устремління людства до свободи, демократії та соціальної справедливості, але і як велику історичну драму народу, виткану з протиріч, перемог,
 5. 4. Становлення адміністративно-командної системи і режиму особистої влади І В. Сталіна
  оцінкою ролі політики як командний сили, впливу держави на суспільні процеси з метою їх «підхльостування», а також забуттям об'єктивних закономірностей суспільного прогресу, забігання вперед. Стався підрив елементарних правових засад суспільного життя, збочення, деформація суті Радянської влади, відчуження від неї робітничого класу, трудящих. Система, щоб захистити свої
 6. 5. Оточення І. В. Сталіна
  оцінку тим чи іншим процесам і прийняти найбільш правильне рішення, то після Леніна, особливо після об'єднаного Пленуму ЦК і ЦК ВКП (б) у квітні 1929 р., з яким зв'язується перемога сталінізму в партії, ситуація різко змінилася. Протиставлення різних течій і груп всередині партії з питань політичної і «генеральної» лінії все більш перетворювалося на безпринципний суперечка за їх
 7. Михайло Сергійович Горбачов (р. 1931 г1.)
  оцінку діяльності Михайла Сергійовича, подивимося, що вдалося зробити, що не вийшло і чому. Обвинувачі Горбачова говорять про те, що він сприяв розвалу СРСР, а отже, і тому, що світ перестав бути біполярним (СРСР - США); захисники Горбачова бачать у зникненні «імперії зла» величезне благо для людства, особливо, якщо врахувати, що саме Горбачову вдалося перейти від слів
 8. Висновок експерта
  оцінці отриманих результатів і формулюванні даного висновку. На підставі проведених досліджень і З урахуванням їх результатів експерт від свого імені або комісія експертів дає висновок у письмовій формі і підписує його. У висновку експерта або комісії експертів повинні бути відображені (ст. 86 АПК): час і місце проведення судової експертизи; підстави для проведення судової експертизи;
 9. Висновок експерта.
  оцінці отриманих результатів і формулюванні даного висновку. На підставі проведених досліджень і з урахуванням їх результатів експерт від свого імені або комісія експертів дає висновок у письмовій формі і підписує його. У висновку експерта або комісії експертів повинні бути відображені: час і місце проведення судової експертизи; підстави для проведення судової експертизи; відомості про
 10. Явище організованої злочинності.
  оцінці такий поділ називають «складне співучасть» = «співучасть з різним ісполненіемролей». - Див, напр.: Водько Н.П. Кримінально-правова боротьба з організованою злочинністю: Науково-практичний посібник. М.: Юриспруденція, 2000. С. 15, 16, 17 та ін злочинності домінуючі позиції займає вертикальне поділ праці. Акцент переноситься на створення та забезпечення ефективного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua