Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 2005 - перейти до змісту підручника

6. Оцінка психофізіологічних якостей.

Високий рівень професійної майстерності, робота без аварій перебувають у прямій залежності від того, наскільки обрана професія відповідає рівню психофізіологічних можливостей і особливостей індивідуума. Звідси і ряд високих специфічних вимог до уваги, координації рухів, об'єму пам'яті і т. д. При виборі методів психофізіологічних досліджень необхідно враховувати характер виробничої діяльності, з тим щоб оцінити важливі для даного роду робіт психофізіологічні якості людини, які визначають успішність його трудової діяльності.
Для дослідження психофізіологічних якостей з оцінкою пам'яті, уваги, швидкості переробки інформації та ін рекомендується використовувати тести на просту сенсомотор-ную реакцію (ПСМР), складну сенсомоторную реакцію (Ссмр), тести "Корректурная проба" , "Кількісні відносини", "Теппінг-тест" і методику Мюнстенберга.
Тест на ПСМР оцінює час простої рухової реакції. На екрані з'являється зображення білого прямокутника. Тестований повинен його погасити натисканням на певну клавішу. Після паузи, яка змінюється по псевдослучайному равновероятностних закону, з'являється наступне зображення. Дослідження закінчується після показу певного числа зображень.
Тест на Ссмр дозволяє оцінити час реакції при послідовному показі різних кольорових зображень, причому кольори змінюються за випадковим равновероятностних закону.
Тест "Корректурная проба" (кільця Ландольта) дає можливість досліджувати швидкість перемикання уваги, концентрацію уваги. На екрані з'являються світлові кільця Лан-Дольта, що розрізняються між собою однією ознакою - кутом між вертикальною віссю і розривом відповідно Про 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 °. Послідовність показу кілець 'визначається псевдовипадковим равновероятностних законом, і для кожного обстеження вона різна.
У тесті "Кількісні відносини" обстежуваному пропонується ряд однотипних логічних задач. Вихідними судженнями в цих завданнях є добре засвоєні відносини предметів за кількістю. Необхідно визначити ставлення "більше - менше". Оцінка в балах залежить від числа правильних відповідей. Тест представлений в трьох варіантах.
"Теппінг-тест" - методика дослідження швидкості моторної реакції і сили нервових процесів (тобто працездатності людини). Сила нервових процесів є показником працездатності нервових клітин і нервової системи в цілому. Сильна нервова система витримує велику за величиною і тривалості навантаження, ніж слабка. Застосування "Теппінг-тесту" для визначення сили нервової системи грунтується на динаміці максимального темпу руху рук і дозволяє отримати інформацію про стомлюваності випробуваного при подібної діяльності. Високі показники виконання "Теппінг-тесту" можуть свідчити про високої працездатності професіонала (спеціаліста), а також про здатність до виконання робіт, що вимагають тонких моторних рухів (професії типу оператора, друкарки та ін.) Середній діапазон швидкості виконання "Теппінг-тесту" - 0,35 - 0,4 с.
Методика Мюнстенберга визначає вибірковість уваги, яка відноситься до числа основних характеристик уваги. Кількісним параметром вибірковості уваги можна вважати в даному випадку швидкість вибору стимулу з безлічі інших, а якісним - точність, тобто ступінь відповідності результатів вибору вихідного стимульному матеріалу.
За цією методикою випробуваному на екрані показують суцільний текст (без пропусків), що складається з набору букв російського алфавіту, розташованих у випадковому порядку. Необхідно, послідовно переглядаючи літерні рядки, виявити приховані в них слова. На виконання завдання дається 6 хв (машинний варіант) і 4 хв (бланковий варіант). Методика рекомендується при професійному відборі на спеціальності, що вимагають хорошої вибірковості та концентрації уваги, а також високої завадостійкості (диспетчери, оператори і т. д.).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Оцінка психофізіологічних якостей. "
 1. 3. Оцінка доказів, забезпечення доказів, судові доручення
  оцінка арбітражним судом доказів має найважливіше значення для винесення законного і обгрунтованого рішення. Оцінка доказів має логічну і правову сторону. Логічна сторона оцінки доказів полягає у вчиненні розумових операцій з аналізу якісних характеристик доказів, їх взаємозв'язку. Арбітражний суд оцінює докази з точки зору їх якісних
 2. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  оцінка концепцій походження права, висловлених історичною школою права, повинна бути звільнена від такої вульгаризаторской критики. Історична школа права - це велике просування теоретико-правової думки у вивченні походження права, т.к. вона вловила роль і значення глибинного етнокультурного пласта виникнення права та особливості цього процесу у різних народів. Разом з тим
 3. Глава 1.3. Об'єкт управління кадрами - ідеальний працівник
  оцінки, підготовки та виховання кадрів і системи винагороди. Навіть якщо кожна з підсистем окремо розробляється найоптимальнішим чином і реалізовуючи-ється, дуже важливим є також і проведення розробки та реалізації всієї системи в цілому. Іншими словами, ключовим питанням для управління кадрами є ефективне з'єднання окремих підсистем в єдине ціле. Питання для
 4. Глава 2.8. Огляд професійної придатності
  оцінці (психограмма); розробка методик та організаційних процедур визначення професійної придатності претендентів при відборі в процесі найму; організація спеціального кабінету і підготовка фахівців для проведення професійного відбору. Професіографічної дослідження полягають у вивченні і аналізі умов, змісту і небезпек певного виду робіт або певної
 5. ГЛОСАРІЙ
  оцінки, який грунтується на спостереженні спеціально навчених ассессоров (оцінювачів) за поведінкою оцінюваних співробітників в реальних робочих ситуаціях або при виконанні ними різних завдань. Зміст завдань відображає основні аспекти та проблеми діяльності в рамках тієї чи іншої посади. Кожен конкретний ассессмент-центр включає ряд процедур і розробляється з урахуванням вимог,
 6. Від авторів
  оцінки, а якщо ж від останніх автори і відмовляються, то не призводять, як правило, нових або обмежуються лише зовнішнім камуфляжем, який заміняє необхідність корінних змін у змісті історичної освіти. Саме ця мета - внести свій внесок в оновлення змісту історичних знань у людей - і стоїть перед авторами цього видання. Необхідність вирішення зазначеного завдання очевидна
 7. 5. Вічний інтерес, вічні суперечки Іван Грозний і Петро Великий
  оцінки. Багато в чому це пояснюється складністю самого історичного матеріалу. Правління Івана Васильовича (1547-1584) вмістило в себе розвиток російської централізованої держави, великі адміністративні реформи і страшний терор опричнини, перемоги над Казанським і Астраханським ханствами і розорення підмосковних земель кримськими татарами, вражаючі досягнення в галузі культури та
 8. Петро Великий
  оцінку діяльності Петра I давав також видатний історик В.Н. Татищев. Кар'єра цього вченого почалася саме в петровський час. Він добре знав реалії епохи, її позитивні і негативні сторони. Проте В.Н.Татищев беззастережно схвалює всі проведені перетворення і вважає, що саме цей государ привів Росію до небаченого досі могутності. М.В. Ломоносов присвятив Петру I
 9. 1. Національний характер
  оцінки історичного процесу. В даний час назріла необхідність не просто обліку проблеми національного характеру при вивченні історії, а накладення цієї проблеми на всі інші кардинальні проблеми історичного процесу Росії. Відомий російський філософ І.А. Ільїн справедливо зазначав, що «у кожного народу інстинкт і дух живуть по-своєму і створюють оригінальне своєрідність. Цим російським
 10. Олександр I
  оцінка, хоча і прикрашена. У радянській же - донедавна образ Олександра I писався темнішими фарбами. Прагнення характеризувати його зі знаком «-» переважало. Особливому недовірі піддавався лібералізм Олександра I. Насправді можна з упевненістю сказати, що закладені освіченим століттям Катерини II і Лагарпом передові ідеї і високі думки залишили в душі царя
© 2014-2022  ibib.ltd.ua