Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Травкін А.А., Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003 - перейти до змісту підручника

Висновок експерта


Для роз'яснення які виникають при розгляді справи питань, що потребують спеціальних знань, арбітражний суд призначає експертизу за клопотанням особи, що бере участь у справі, або за згодою осіб, що у справі. У разі, якщо призначення експертизи наказано законом чи передбачено договором або необхідно для перевірки заяви про фальсифікацію представленого доказу або якщо необхідне проведення додаткової або повторної експертизи, арбітражний суд може призначити експертизу за своєю ініціативою (ст. 82 АПК).
Круг і зміст питань, за якими має бути проведена експертиза, визначаються арбітражним судом. Особи, що у справі, має право представити до арбітражного суду питання, які повинні бути роз'яснені при проведенні експертизи. Відхилення питань, представлених особами, що у справі, суд зобов'язаний мотивувати.
Особи, що у справі, має право клопотати про залучення в якості експертів зазначених ними осіб або про проведення експертизи в конкретній експертній установі, заявляти відвід експерту; клопотати про внесення до ухвалу про призначення експертизи додаткових питань, поставлених перед експертом; давати пояснення експерту; знайомитися з висновком експерта або повідомленням про необ-можливості дати висновок; клопотати про проведення додаткової або повторної експертизи.
Про призначення експертизи або про відхилення клопотання про призначення експертизи арбітражний суд виносить ухвалу.
У визначенні про призначення експертизи зазначаються підстави для призначення експертизи; прізвище, ім'я та по батькові експерта або найменування експертної установи, в якій повинна бути проведена експертиза; питання, поставлені перед експертом; матеріали і документи, надані в розпорядження експерта; термін, протягом якого повинна бути проведена експертиза і повинно бути представлений висновок в арбітражний суд.
У визначенні також вказується на попередження експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку.
Експертиза проводиться державними судовими експертами за дорученням керівника державного судово - експертної установи і іншими експертами з числа осіб, що володіють спеціальними знаннями, відповідно до закону (ст. 83).
Проведення експертизи може бути доручено кільком експертам.
Особи, які беруть участь у справі, можуть бути присутніми при проведенні експертизи, за винятком випадків, якщо така присутність здатне перешкодити нормальній роботі експертів, але не має права втручатися в хід досліджень.
При складанні експертом висновку і на стадії наради експертів і формулювання висновків, якщо доль-ная експертиза проводиться комісією експертів, присутність учасників арбітражного процесу не допускається.
Комісійна експертиза проводиться не менш як двома експертами однієї спеціальності. Комісійний характер експертизи визначається арбітражним судом (ст. 84 АПК).
У випадку, якщо за результатами проведених досліджень думки експертів з поставлених питань збігаються, експертами складається єдиний висновок. У разі виникнення розбіжностей кожен з експертів, що брали участь у проведенні експертизи, дає окремий висновок з питань, які викликали розбіжності експертів.
Комплексна експертиза проводиться не менш як двома експертами різних спеціальностей (ст. 85 АПК)
У висновку експертів зазначається, які дослідження і в якому обсязі провів кожний експерт, які факти він встановив і яких висновків дійшов. Кожен експерт, який брав участь у проведенні комплексної експертизи, підписує ту частину висновку, яка містить опис здійснених ним досліджень, і несе за неї відповідальність.
Загальний висновок роблять експерти, компетентні в оцінці отриманих результатів і формулюванні даного висновку.
На підставі проведених досліджень і З урахуванням їх результатів експерт від свого імені або комісія експертів дає висновок у письмовій формі і підписує його.
У висновку експерта або комісії експертів повинні бути відображені (ст. 86 АПК):
час та місце проведення судової експертизи;
підстави для проведення судової експертизи;
відомості про державний судово - експертній установі, про експерта (прізвище, ім'я, по батькові, освіта, спеціальність, стаж роботи, вчений ступінь і вчене звання, посада), яким доручено проведення судової експертизи;
записи про попередження експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку;
питання, поставлені перед експертом або комісією експертів;
об'єкти досліджень і матеріали справи, представлені експерту для проведення судової експертизи;
зміст і результати досліджень Із зазначенням застосованих методів;
оцінка результатів досліджень, висновки по постав-ленним питань та їх обгрунтування;
9) інші відомості відповідно З законом. Матеріали та документи, що ілюструють висновок
експерта або комісії експертів, додаються до висновку і служать його складовою частиною.
Якщо експерт при проведенні експертизи встановить обставини, що мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити висновки про ці обставини в свій висновок.
Висновок експерта оголошується в судовому засіданні і досліджується поряд з іншими доказами у справі.
За клопотанням особи, що у справі, або за іні-ціативи арбітражного суду експерт може бути викликаний в судове засідання.
Експерт після оголошення його висновку має право дати по ньому необхідні пояснення, а також зобов'язаний відповісти на до-ти додаткові питання осіб, які беруть участь у справі, і суду. Відповіді експерта на додаткові питання заносяться до протоколу судового засідання.
При недостатній ясності чи повноти висновку експерта, а також при виникненні питань відносно раніше досліджених обставин справи може бути призначена додаткова експертиза, проведення якої пору-чає того ж або іншому експерту (ст. 87 АПК) .
У разі виникнення сумнівів в обгрунтованості висновку експерта або наявності протиріч у висновках експерта або комісії експертів з тих же питань може бути призначена повторна експертиза, проведення якої доручається іншому експерту або іншої комісії експертів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Висновок експерта "
 1. 10. УЧАСТЬ ОСІБ, сприяння правосуддю
  висновок, повідомити відомості, здійснювати переклад). За скоєння експертом, свідком або перекладачем завідомо неправильних / помилкових дій (свідок - і за відмову від дачі показань), відповідна особа несе кримінальну відповідальність, про що він заздалегідь попереджається арбітражним судом і дає підписку. Відповідно до ст.ст. 106 АПК РФ, експертам, свідкам, перекладачам відшкодовуються
 2. Поняття і класифікація доказів
  висновки експертів, показання свідків, аудіо-та відеозаписи, інші документи і матеріали). Відома складність у розумінні категорії судових доказів пов'язана з тим, що доказами називають не тільки кожен засіб доказування в цілому (наприклад, висновок експерта), але й окремо ті відомості, тобто фактичні дані про обставини справи, які суд з них отримує.
 3. Інші документи та матеріали
  висновки експертів, показання свідків, інші документи, що містять інформацію, зафіксовану з використанням будь-яких форм збереження інформації, яку можливо відтворити. Фіксуватися така інформація може за допомогою аудіо-та відеозаписи, а також з використанням інших сучасних технологій (магнітних імпульсів і т. д.) Обов'язковою вимогою до джерела докази є
 4. 5. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
  висновки експертів, а також оголосити такі пояснення, показання, висновки, представлені в письмовій формі. Відтворення аудіо-і відеозаписів проводиться ар-арбітражного судом в залі судового засідання або в іншому спеціально обладнаному для цієї мети приміщенні. Факт відтворення аудіо-і відеозаписів відображається у протоколі судового засідання. При дослідженні доказів
 5. ГЛАВА 14. Перегляд судових актів арбітражного суду за нововиявленими обставинами
  висновок експерта, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний переклад, що потягли за собою ухвалення незаконного або необгрунтованого судового акта у даній справі; встановлені набрав законної сили вироком суду злочинні діяння особи, що у справі, або його представника чи злочинні діяння судді, вчинені при розгляді даної справи; скасування судового акта
 6. Процедура арбітражного розгляду.
  Висновки експертів або інші документи, що мають доказове значення, на яких третейський суд може базуватися при прийнятті свого рішення. При арбітражному розгляді колегіальним арбітрів, будь-яке рішення третейського суду, якщо сторони не домовилися про інше, повинно бути винесено більшістю арбітрів. Проте питання процедури можуть вирішуватись арбітром,
 7. 3. Судочинного принципи арбітражного процесуального права
  укладення мирової угоди; 4) порушення апеляційного, касаційного провадження, постановка питання про перегляд справи в наглядовому порядку та за нововиявленими обставинами; 5) вимога примусового виконання судового акта арбітражних суду. При цьому свобода розпорядження суб'єктивними матеріальними правами відповідно до принципу диспозитивності полягає в наступному:
 8. 1. Поняття і класифікація доказів. Предмет доказування
  висновки експертів, показання свідків, аудіо-та відеозаписи, інші документи і матеріали. Не допускається використання доказів, отриманих з порушенням закону. Судові докази - поняття, яке включає в себе два тісно взаємозалежних елементи: фактичні дані як зміст доказів і засоби доказування як процесуальна форма. Фактичні дані, або відомості про факти
 9. 3. Оцінка доказів, забезпечення доказів, судові доручення
  висновку експерта залежить насамперед від пра-вільного вибору особи, призначеної в якості експерта. Адек-ватность сприйняття може залежати і від психофізіологічних особливостей особи, яка притягається, зокрема, в якості свідка, або від фізичних властивостей предмета, використовуваного як речовий доказ, і т. п. Важливе значення має вивчення здатності джерела до
 10. Письмові докази.
  Висновку компетентних органів, складені в ході проведених перевірок, обстежень і т. п. Складання такого роду документів як форми встановлення і фіксації подію, дій має досить широке поширення в практиці державних та інших органів, організацій, а в ряді випадків є необхідною вимогою в їх діяльності. Цим визначається часте використання такого роду
© 2014-2022  ibib.ltd.ua