Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → біохімія людини
««   ЗМІСТ   »»

БІОХІМІЧНІ КОМПОНЕНТИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

Основні біохімічні компоненти организма людини

Методами якісного і кількісного хімічного аналізу (див. Гл. 3) визначають, які речовини і елементи і в якій кількості входять до складу організму людини. Встановлено, що склад різних органів, тканин і організму в цілому залежить від статі, віку, раси і змінюється від індивідуума до індивідуума. Має місце так звана «біохімічна індивідуальність» людини.

I. Речовий склад організму людини (А / = 70 кг)

Мал. 8.I. Речовий склад організму людини (А / = 70 кг)

Дослідженнями встановлено, що якісні і кількісні показники складу організму змінюються в деяких інтервалах, які прийнято вважати нормою. Зокрема, розрахована маса «середнього», або «стандартного», людини, яка дорівнює 70 кг. У розрахунку на цю масу в літературі наводяться різні «нормальні» біохімічні та фізіологічні дані. Усереднені біохімічні дані по речовому складу «середнього» людини наведені на рис. 8.1.

Зміст неорганічних компонентів визначають за масою золи, що утворилася від спалювання зразків тканини при такій температурі, коли всі органічні речовини перетворюються в летючі продукти.

У табл. 8.1 наведені основні біохімічні компоненти організму людини, кожен з яких виконує в організмі свої специфічні функції.

Таблиця 8.1

Основні біохімічні компоненти організму людини

Мякрокочіоненги

Мікрокомпонсн 1 и

Водні розчини Білки

Ліпіди (жири)

11олісахаріди (вуглеводи)

вітаміни

гормони

Нуклеїнові кислоти і підстави Мікроелементи

Водні розчини - це середовище, в якому протікають біохімічні реакції.

Білки є структурними елементами, функціонують в якості каталізаторів (ферментів), а також «реалізаторів» дії генів.

Ліпіди - головні структурні компоненти мембран, а також депонована (збережена) форма хімічної енергії, що забезпечує життєдіяльність організму.

Полісахариди є структурними компонентами клітин, а також однією з депонованих форм хімічної енергії.

Нуклеїнові кислоти служать носіями і трансляторами генетичної інформації.

Мікрокомпоненти виступають в якості функціональних компонентів, які беруть участь в різних взаємодіях.

Всі живі організми складаються з однотипних білків, що говорить про їх спільне походження. Ідентичність організмів кожного виду зберігається завдяки властивому тільки цьому виду набору нуклеїнових кислот і білків.

 1. Біосинтез триацилгліцеролів і гліцерофосфоліпідів, біосинтез фосфатидного кислоти - біохімія частина 2.
  Біосинтетичні процеси, що призводять до синтезу триацилгліцеролів (ТАГ) і гліцерофосфоліпідів (ГФЛ), на перших етапах синтезу відбуваються з утворенням загального попередника - фосфатидного кислоти. Фосфатидними кислота утворюється з активованих жирних кислот (ацил-КоА) і фосфорилированного
 2. Біосинтез стероїдів - біохімія частина 2.
  Живі організми виробляють велику кількість стероїдів, що беруть участь в найрізноманітніших біохімічних і фізіологічних процесах. В організмі людини перше місце серед стероїдів займає ненасичений спирт холестерол. Холестерол грає роль ключового проміжного продукту в синтезі інших стероїдів,
 3. Біосинтез піримідинових рибонуклеотидів - біохімія частина 2.
  Застосування мічених атомів дозволило з'ясувати походження кожного з атомів піримідинового кільця: Біосинтез урідінмонофосфата (УМФ) - загального попередника всіх піримідинових нуклеотидів включає шість реакцій. 1. Освіта карбамоілфосфата при дії карбамоілфосфатсінте- тази II (КФС II). Донором
 4. Біосинтез кетонових тіл - біохімія частина 2.
  Довгий час в науці існувало уявлення про те, що кетонові тіла є тільки проміжними метаболітами р-окислення жирних кислот. Пізніше прийшли до висновку, що головний шлях їхнього утворення - кетогенез, який протікає в печінці і включає конденсацію двох молекул ацетил-КоА - кінцевих продуктів
 5. Біосинтез дезоксирибонуклеотидів, протиракова терапія - біохімія частина 2.
  Для біосинтезу ДНК в якості субстратів необхідні дезоксірібонук- леотіди (дРНТ): дАТФ, ДГТФ, дЦТФ, дТТФ. Дезоксінуклсозідтріфосфати утворюються шляхом безпосереднього відновлення відповідних рибо нуклеозідполіфосфатов в ході процесу, для якого необхідні наступні умови: - субстрати для відновлення
 6. Біосинтез амінокислот, біологічна фіксація молекулярного азоту - біохімія частина 2.
  Важливе місце в біосинтезі азотвмісних органічних сполук займають процеси, що призводять до включення в їх склад азоту. Первинним джерелом азоту органічних сполук служить атмосферний азот, що становить за обсягом 78% атмосфери. Метаболізм азоту в біосфері починається з відновлення його до
 7. Біологічне окислення. Основи біоенергетики, загальна характеристика - біохімія
  Одна з особливостей живих організмів полягає в тому, що всі вони являють собою відкриті системи, які здатні витягувати, перетворювати і використовувати енергію навколишнього середовища або в формі органічних поживних речовин (хемотрофи), або у формі енергії сонячного випромінювання (фототрофи)
 8. Біохімічні основи спортивної підготовки, біохімічний межа рекордів, біохімічні фактори спортивних успіхів - біохімія людини
  Всі спортивні дії пов'язані з м'язовою діяльністю. При цьому у кожної людини є верхня межа здатності виконати ту чи іншу задачу, пов'язану з м'язовим зусиллям. При спробі зробити більше заважає втома, тому доводиться сповільнювати або припиняти виконання елемента. Відповідно і якість, і координація
© 2014-2022  ibib.ltd.ua