Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Біохімія. Частина 2
««   ЗМІСТ   »»

БІОСИНТЕЗ АМІНОКИСЛОТ

Важливе місце в біосинтезі азотвмісних органічних сполук займають процеси, що призводять до включення в їх склад азоту. Первинним джерелом азоту органічних сполук служить атмосферний азот, що становить за обсягом 78% атмосфери. Метаболізм азоту в біосфері починається з відновлення його до аміаку, т. Е. З біологічної фіксації азоту, до розгляду якої ми і переходимо.

Біологічна фіксація молекулярного азоту

Здатністю до відновлення атмосферного азоту мають азотфік- сірующіе організми.

Біологічний цикл азоту

Мал. 24.12. Біологічний цикл азоту

До числа таких організмів належать деякі види гетеротрофних бактерій як аеробних роду Azotobacter, так і анаеробних роду Clostridium, фотосинтезирующие бактерії роду Rhodospirillium, деякі водорості і, нарешті, симбіотичні системи, що складаються з бактерій роду Rhizo- Иіт і деяких рослин, в основному представників сімейства бобових. В останньому випадку ні бактерії, що мешкають в кореневих бульбах рослини, ні сама рослина не володіють здатністю фіксувати азот, і тільки їх симбіоз призводить до виникнення досить ефективною і важливою «кооперативної» системи фіксації азоту.

Перший етап - фіксація атмосферного азоту азотфіксіруюшімі організмами є першим етапом циклу азоту в природі (рис. 24.12).

Другий етап - нітрифікація аміаку, здійснюється грунтовими мікроорганізмами, які здатні використовувати NH3 в якості джерела енергії, окислюючи його до N02 і N03. Важливу роль як форма зберігання азоту в грунті грає N03.

Третій етап - відновлення нітратів рослинами і багатьма мікроорганізмами знову до аміаку за допомогою ферменту нітроредуктази.

Четвертий етап - використання аміаку рослинами, тваринами для синтезу амінокислот і побудови своїх білків.

Амінокислоти, що виділяються при розпаді білків, повертаються в ґрунт, а нитрифицирующие бактерії знову перетворюють їх в NOj і N03. Інші види мікроорганізмів здійснюють процес денітрифікації, перетворюючи N02" в молекулярний азот, який повертається в атмосферу.

 1. Будова молекул ДНК і РНК - генетика в 2 Ч. Частина 1
  Перший доказ ролі ДНК як носія спадкової інформації організмів привернув величезну увагу до вивчення нуклеїнових кислот. У 1869 р Ф. Мішер виділив з ядер клітин особливу речовину, яку назвав нуклєїнах. Через 20 років ця назва була замінена терміном нуклеїнова кислота. У 1924 р Р. Фельгена
 2. Будова клітини - нервова система: анатомія, фізіологія, Нейрофармакологія
  Клітини різних організмів, що живуть на Землі, і навіть одного і того ж організму можуть дуже сильно відрізнятися і за розмірами, і але будовою, і але функціям. Наприклад, порівняйте нейрон, клітку серцевого м'яза, еритроцит і сперматозоїд (рис. 1.13). Мал . 1.13. Приклади клітин різної форми:
 3. Будова ферментів - біохімія
  Для ферментів характерні всі закономірності будови, властиві білкам. Ферменти завжди є глобулярними білками, причому вищої може бути як третинна, так і четвертинна структури. Складні ферменти складаються з білкового і небілкового компонентів. Білкова частина називається апоферментом , небілкова,
 4. Больові рецептори шкіри - ендокринна і центральна нервова системи, вища нервова діяльність, аналізатори, етологія
  У тварин і людини сильні механічні або інші дії викликають відчуття болю. Встановлено, що в шкірі зверхінтенсивний стимули сприймають спеціальні больові рецептори, які, як і терморецептори, утворені тонкими міелінізірованние і неміелінізірованнимі нервовими волокнами діаметром 0,3 ... 5 мкм
 5. Біотехнологія та генетична інженерія - генетика
  Видатні досягнення біотехнології в кінці XX ст. залучили до неї увагу не тільки широкого кола науковців, а й усієї світової громадськості. Не випадково XXI ст. запропоновано вважати століттям біотехнології. Біотехнологія - міждисциплінарна область знань, що базується на мікробіології, біологічної
 6. Біосинтез пуринових рибонуклеотидів - біохімія частина 2.
  Біосинтез пуринових нуклеотидів de novo з простих попередників у різних видів живих організмів протікає однаково. Походження кожного атома пуринового гетероциклу встановлено експериментами з використанням ізотопів. З наведеної вище схеми видно, що четвертий і п'ятий атоми вуглецю і сьомий
 7. Біосинтез глікогену (глікогеногенез) - біохімія
  Глікоген - основна форма депонування вуглеводів у тварин - синтезується головним чином в печінці, складаючи до 6% від маси печінки, і в м'язах, де його зміст рідко перевищує 1%. Глікоген печінки виконує важливу функцію в підтримці фізіологічної концентрації глюкози в крові, перш за все в проміжках
 8. Біосинтез (анаболізм) рибонуклеотидів - біохімія людини
  Рибонуклеотиди і дезоксірібо- нуклеотиди є мономерами ДНК, яка знаходиться в хромосомах і мітохондріях і відповідає за зберігання, передачу, трансформацію і реалізацію спадкової інформації. Практично всі живі організми, за винятком деяких видів бактерій, мають здатність синтезувати потрібні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua