Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
А.В. Гапоненко. Загальна екологія. Лекції для студентів I курсу, 2006 - перейти до змісту підручника

БІОТИЧНОГО ПРОЦЕСИ В БИОСФЕРЕ.

Життя на Землі залежить від двох фундаментальних процесів - односпрямованого потоку енергії, що виходить від Сонця і кругообігу в екосфері хімічних речовин, необхідних для підтримки життя організмів.

Сонце - джерело енергії для життя на Землі. Воно висвітлює, обігріває Землю, використовується в процесах фотосинтезу, що забезпечують життєдіяльність рослин і харчуються ними тварин. Сонячна енергія підтримує круговорот найважливіших хімічних елементів і є рушійною силою кліматичних і метеорологічних явищ. Сонячні промені приблизно за 2 хвилини пролітають відстань у 150 мільйонів кілометрів до нашої планети.

Промениста енергія Сонця на Землі витрачається на Землі таким чином: *

34% - відбивається назад у космос з поверхні Землі, від хмар, пилу та ін речовин, знаходяться в атмосфері. *

66% йдуть на нагрівання атмосфери і суші, випаровування і круговорот води. *

0,023% - уловлюються зеленими рослинами і використовуються в процесі фотосинтезу для утворення органічних речовин, якими харчуються різні живі організми.

Велика частина променевої енергії, що досягає поверхні Землі, надходить у вигляді світлового випромінювання і хвиль ближнього інфрачервоного спектра.

Основна частина шкідливого іонізуючого випромінювання сонця і ультрафіолетова радіація поглинаються молекулами озону, що знаходяться в озоновому шарі стратосфери і відображається магнітним полем Землі. Без такого захисту життя на Землі було б неможливе.

Досліджуючи проблеми біологічної регуляції навколишнього середовища, В.В. Горшков, В.Г. Горшков, В.І. Данилов-Данільян та ін (1999) дійшли висновку, що в даний час в екологічній науці відомі дві основні концепції взаємодії біоти і навколишнього її середовища.

1. Традиційна.

Довкілля придатна для життя в силу унікальних умов на поверхні Землі, а природна біота пристосовується до будь навколишнього її середовищі завдяки головному властивості життя - здатності до еволюції і безперервної адаптації до мінливих умов середовища. При цьому будь-які види організмів, здатні адаптуватися до навколишнього середовища і виробляти найбільшу кількість нащадків, можуть складати земну біоту.

Згідно традиційної концепції - зміна навколишнього середовища під впливом людини - це певний етап природного еволюційного процесу - перетворення біосфери в нову глобальну біосистему, а природне біорізноманіття - генетичний ресурс людини, який слід охороняти лише в заповідниках, зоопарках і генних банках. При цьому невпинний економічне зростання можливе лише за рахунок безперервного використання ресурсів біосфери.

На думку В.В. Горшкова та ін (1999), в традиційній концепції фактично ігноруються екологічні обмеження на чисельність популяцій біологічних видів, у тому числі і людини, а також причини утворення природних спільнот, стійкість спільнот та їх середовища проживання.

2. Концепція біотичної регуляції навколишнього середовища.

Біота землі розглядається як єдиний механізм підтримки придатних для життя умов навколишнього середовища в локальних і глобальних масштабах. У разі припинення регулюючого впливу біоти фізично нестійка навколишнє середовище швидко (приблизно за 10 тис. років) перейде в стійкий стан, при якому життя неможливе (як на Марсі чи Венері).

У цій концепції головним властивістю життя вважається здатність видів до підтримання тих умов навколишнього середовища, які придатні для існування біоти на будь-якому екосистемному рівні, а не здатність до безперервної адаптації до мінливих умов цього середовища. Біотична регуляція навколишнього середовища можлива завдяки скореллірованному взаємодії між організмами і середовищем.

Еволюція біосфери переконливо свідчить, що за будь впливі на біосферу - природному або антропогенному - її гомеостаз забезпечується за рахунок збереження біологічного різноманіття. Звідси очевидно, що екологічні умови є продукт взаємодії біоти і навколишнього середовища, і лише правильна оцінка цієї взаємодії дозволяє розробити достовірні методологічні підходи до збереження і навіть поліпшення екологічної обстановки в разі порушення її на всіх екосистемних рівнях, аж до глобального. 2.1.5.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " біотичних ПРОЦЕСИ В БИОСФЕРЕ. "
 1. 3.1. Класифікація екологічних факторів
  біотичні, тобто фактори неорганічної, або неживої, природи і біотичні, породжені життєдіяльністю організмів. Абіотичні екологічні фактори в будь-якій екосистемі займають "командне становище", тобто зумовлюють і характер біотичних факторів, і склад екосистеми. До абіотичних факторів відносяться: кліматичні - світло, тепло, повітря, вода (включаючи опади у
 2. БІОСФЕРА
  біосфера - оболонка планети, заселена живими організмами (рис. 66) . Товщина біосфери трохи більше 20 км (організми живуть над поверхнею суші не вище 6 км над рівнем моря, опускаються не глибше 15 км в товщу суші і 11 км в глиб океану), але основна маса живої речовини сконцентрована в приповерхневому шарі товщиною всього кілька десятків метрів: це висота лісового пологу і глибина
 3. Антропогенний вплив на біосферу та його наслідки
  біосферу і його
 4. Тема Основи вчення про біосферу
  біосфері
 5. Розділ Глобальні, регіональні та локальні проблеми біосфери
  біосфери
 6. Розділ Біосфера історія її становлення, розвитку та сучасний стан
  Розділ Біосфера історія її становлення, розвитку і сучасний
 7. 7.5. Ноосфера
  процесу?
 8. Тема: ПРИРОДА ЯК ОБ'ЄКТ філософське осмислення
  процеси з явищами культури в самому широкому сенсі, коли висуває концепцію ноосфери. Буття суспільного життя наділене природно-космічним змістом, являє собою єдиний процес геологічної діяльності людства. Подання про біосферу дозволяє побачити життя як суцільний, безперервний потік в часі і просторі, потік, в якому безупинно перетворюється речовина, енергія
 9. 7.2. Еволюція видів і біосфери
  процеси еволюції життя Вернадський розвивав з точки зору процесів біохімії, чому свідчення доповідь, прочитаний ним в 1928 р. [32, с. 116]. З метою оцінки цих процесів вводилися константи: 1) середньої ваги організму, 2) його середній елементарний хімічний склад, 3) середня геохимическая енергія, вимірювана величиною міграції хімічних елементів в середовищі його життя. При цьому підкреслюється,
 10. Контрольні питання для СРС 1.
  Процесами? 5. Дайте визначення понять «природне» і штучне »у взаємодії природи і суспільства: яке їх співвідношення? 6. Свідоме і стихійне у взаємодії природи і суспільства: яке їх співвідношення. 7. У чому ви бачите вираз критерій оптимальності біосфери? 8. Що Ви знаєте про діяльність Римського клубу? План семінарського заняття 1. Жива і нежива
 11. 7.1. Загальна характеристика біосфери
  біосфері концентрується в значно більш тонкому шарі, так як з віддаленням від поверхні суші або океану її інтенсивність, вимірювана кількістю продуцируемого органічної речовини, різко падає. Першим про існування шару життя говорив Ж.-Б.Ламарк (1802), автором терміну "біосфера" є Е. Зюсс (1875), проте вчення про біосферу було створено видатним російським ученим
 12. Теми рефератів
  1. Екологізація сучасної науки і практики: сутність, проблеми, підходи. 2. Проблема походження життя. 3. Соціальна екологія як наука. 4. Філософське значення спадщини Вернадського. 5. Концепція сталого розвитку. Рекомендована література 1. Вступ до філософії. -М.: ІПЛ, 1989. - Ч.2. 2. Канке В. А. Філософія. - М.: «ЛОГОС», 1997. 3. Вернадський В.І. Біосфера. -М.: 1967.
 13. 2. Принцип загального зв'язку і принцип розвитку в діалектичному і метафізичному вимірах
  біотичної еволюції (див. схему). Предметом біотичного розвитку, його елементарною клітинкою є популяція, яка розвивається при внутрішній детермінації, у взаємодії внутрішнього і зовнішнього в конкретних умовах. Формою розвитку живого є біогеоценоз - сукупність однорідних природних явищ (атмосфери, рослин, грунту і т.д.), які мають свою специфіку
 14. 7.2. Абіогенні складові біосфери
  процеси - посилення парникового ефекту, руйнування озонового шару, кислотні дощі, смог. Літосфера - це верхня тверда оболонка Землі, потужність якої складає 50-200 км. Верхній шар літосфери називається земною корою. В даний час на літосферу робить найсильніший техногенний вплив людей, що стало одним з факторів руйнування біосфери. Штучні (техногенні)
 15. 3.14.5. Екологічний детермінізм (Дж. Кларк, Дж. Стюард, М. Харріс, Е. Ле Руа Ладюрі, Е.С. Кульпин та ін.)
  біотичних (організми та їх спільноти), так і відсталих , абіотичних екологічних компонентів. Всі ці компоненти пов'язані між собою різноманітними зв'язками, включаючи причинно-наслідкові, обмін речовин і розподіл потоку енергії. Екосистеми утворюють ієрархію, нижчими ланками якої є біогеоценози, а вищим - біосфера Землі. Досліджуючи конкретну екосистему, екологи виділяють ті
 16. 13.2. Алармизм
  біосфери забруднення навколишнього середовища. Різні види ресурсів, на думку ідеологів "Римського клубу", будуть вичерпані в найближчі 20-100 років, одночасно за цей же період забруднення досягне рівня, який різко погіршить стан біосфери і утруднить життя людей. На початку 80-х років з якісним поліпшенням методів математичного моделювання, «Римський клуб» уточнив свої
 17. Додаток до глави IX
  процесів у суспільстві. «Природні веші» в суспільстві. Проблема «другої природи». Іманентність, неподоланість природного субстрату у всіх матеріальних предметах, процесах, взаємодіях в суспільстві. Матеріальне буття суспільства як особливий тип організації природного початку. Природне в різних сферах суспільного життя. Природа в матеріально-виробничій сфері: загальне умова і предмет
 18. 7.3. Вчення про ноосферу
  процесу живої речовини біосфери називають всілякі зміни зовнішнього середовища, пов'язані, в тому числі, зі стихійними перетвореннями зовнішнього середовища, як-то: вулканічна діяльність, льодовикові явища, трансгресії моря і т. п . У ці періоди створюються найважливіші і великі зміни структури живої речовини, що є яскравим виразом глибини теологічного значення такого пластичного
 19. Література
  біосфера землі. - Л., 1990. Гуревич А.Я. Теорія формації і реальність історії / / Питання філо-Софії. - 1990. - № 11. Карпов Т.М. Деякі питання культури і шкільний курс історії СРСР / / Викладання історії в школі. - 1991. - № 3. Ковальченко І.Д. Теоретико-методологічні проблеми історичних досліджень. Нотатки і роздуми про нові підходи / / Нова і Новітня історія. - 1995. - № 1.
 20. 1.9.1. Концепція етносів і суперетносів Л.Н. Гумільова
  процесу в ній виступають освіти, які він називає етносами і суперетносу. Але слово «етнос» він розуміє інакше, ніж це було викладено вище. По суті, він відмовляється дати скільки чітке визначення цьому поняттю, що дозволяє йому називати етносом все, що йому заманеться. Це ж відноситься і до поняття суперетносу. Але якщо уважніше придивитися, то виявиться,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua