Головна
ГоловнаЕкономікаБізнес-планування → 
« Попередня Наступна »
Невідомий. Бізнес-планування на підприємствах громадського харчування. 2003, 2003 - перейти до змісту підручника

1.2 Бізнес-план, як метод здійснення фінансово-економічної діяльності підприємстваПланування, безперечно, необхідний елемент ефективної діяльності фірми на ринку . Існує кілька підходів до розробки бізнес-плану [1]. Між ними дуже багато спільного, однак окремі розходження все-таки існують. Можливий, зокрема, варіант, характерне схемою (малюнок 1):

Малюнок 1 Схема розробки бізнес-плану На перше місце в даному випадку ставиться визначення особистих цілей бізнесмена. Після оцінки ситуації як поза, так і всередині компанії визначається головна мета. Потім можна перейти до розробки стратегії, яка являє собою процес конкретизації головної мети, розбивку її на завдання і підзадачі. На кожному етапі реалізації обраної стратегії доцільно вносити в план певні корективи, які диктує реальний хід подій. Таким чином, виробляється оперативний план.

На основі довгострокових тенденцій і оперативного плану розробляється довгостроковий план.
Задум плану завжди потребує ретельного обгрунтуванні і перевірці на здійсненність. З цією метою його розвертають у систему приватних стратегій: товарно-ринкову, НДДКР (науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи), систему розвитку потенціалу і фінансову систему, яка реалізується на другому етапі планування. Стратегія НДДКР є ведучої. Вона виявляє і формує комплекс розробок, найбільш актуальних для споживача і відповідних науково-технічному потенціалу підприємства.
За підсумками розробки різних варіантів стратегії уточнюються як очікувані розміри прибутку, так і потреби в капітальних вкладеннях. Ця інформація надходить на вхід фінансової стратегії, призначеної для остаточного балансування фінансових потреб і визначення розмірів і форм залучення позикових коштів.
На третьому етапі формування стратегічного плану результатні дані по каналах зворотного зв'язку надходять на вхід задуму плану з метою його коректування. Остаточний варіант плану разом з результатами аналізу зовнішнього середовища, а також можливостей фірм оформляються у вигляді глобальної стратегії розвитку.
В цілому можна зробити висновок, що перераховані методики планування дуже подібні й в основному доповнюють один одного, розглядають бізнес-планування з різних сторін і виділяє різні етапи планування в якості основних.
Особливу роль у формуванні бізнес-плану грають плани маркетингу.
Розділ, присвячений маркетингу, є однією з найважливіших частин
бізнес-плану, оскільки в ньому безпосередньо говориться про характер
планованого бізнесу і способах реалізації проекту, завдяки яким
можна розраховувати на успіх підприємства. Іншими словами, мета цього
розділу - роз'яснити як передбачуваний бізнес має намір
впливати на ринок і реагувати на яка складається у ньому
12

обстановку, щоб забезпечити збут товару чи послуг. Підприємець повинен представити тут свій бізнес як привабливу можливість для інвестицій, як кредитний ризик із привабливими перспективами. Маркетинг-план може бути сформований по-різному залежно від виду бізнесу і складності ринку.
Плани маркетингу обов'язково містять у собі опис загальної стратегії маркетингу, політики ціноутворення, тактики реклами продукції, її реалізації і післяпродажного обслуговування, а також прогнози обсягів продажів.
При викладі тактики реалізації продукції, доцільно вказати методи реалізації (власна торгова мережа, торгові представники, посередники), які фірма могла б використовувати найближчим часом і в довгостроковій перспективі, а також, будь-які спеціальні вимоги для реалізації продукції. У бізнес-плані має бути зазначено, як буде проводитися реалізація, включаючи методи, транспортування, страхування, кредитування, митні збори та ін
У розділі «Реклама» укладач бізнес-плану повинен вказати, яким чином компанія збирається привертати увагу покупців до продукції, що випускається.
Чимале місце в бізнес-плані приділяється виробничому плануванню. Потрібно, перш за все, приділити належну увагу аналізу продукції або послуг, характерних для даного бізнесу, оскільки незалежно від стратегічних міркувань бізнес не буде успішним, якщо не забезпечити привабливість для ринку його товарів і послуг. Одне із завдань цієї частини плану - характеристика в стислій формі основних параметрів товарів і послуг, пропонованих даною фірмою. Важливо, щоб їх привабливі риси були освітлені в простій і ясній формі (використання і привабливість товарів і послуг, їх розробка і розвиток). Іноді буває корисно представити список експертів або споживачів, які знайомі зі згаданим товаром чи послугами і
дати про них схвальний відгук. Такі відомості можуть бути представлені у формі листа або звіту та включені у вигляді додатку.
Основною метою виробничого плану є надання інформації з забезпеченості з виробничою боку випуску продукції і розробка заходів з підтримки і розвитку виробництва. У цей розділ необхідно включити такі відомості, як місце розташування підприємства, види необхідних виробничих потужностей, необхідні виробничі приміщення, потреба в основних виробничих фондах і робочій силі.
У фінансовому плані розглядаються питання фінансового забезпечення діяльності фірми і найбільш ефективного використання наявних грошових коштів на основі аналізу поточної фінансової інформації та прогнозу обсягів реалізації продукції на ринках у наступні періоди. Мета фінансового плану - сформулювати і представити всеосяжну систему формулювань і проектировок, що відображають фінансові результати діяльності компанії. Цей розділ є найбільш важливим для інвестора, тому що саме з нього він дізнається, на який прибуток він може розраховувати.
У фінансовий план обов'язково включається оперативний план, звіт про доходи, звіт про грошові потоки і балансовий звіт [11].
Коротко охарактеризуємо їх. Оперативний план (звіт) відбиває
результати взаємодії фірми і її цільових ринків по кожному товару
і ринку за певний період. На фірмі цей документ розробляється
службою маркетингу. Сукупність показників, надана в
оперативному плані, дозволяє продемонструвати керівництву компанії,
яка частка ринку зайнята фірмою по кожному товару і яку передбачається
завоювати в перспективі. Показники визначаються по кожному виду товару
або послуги, що дозволяє порівнювати їх між собою по економічній
ефективності. Такий прогноз звичайно складається на три роки вперед,
причому дані для першого і другого року слід приводити поквартально,
т.к. для початкового періоду часу точно відомі майбутні покупці
14
продукції. На кожен звітний період розглянута сукупність показників розраховується на основі спеціального ринкового дослідження. Це важливо для наступного планування закупівель устаткування, витрат на рекламу і наймання працівників.
Таким чином, розглянувши цілі і сутність планування, а також різні аспекти практики складання бізнес-планів, можна зробити висновок, що бізнес-план є невід'ємною частиною внутрішньофірмового планування, одним з найважливіших документів, розроблювальних на підприємстві .

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2 Бізнес-план, як метод здійснення фінансово-економічної діяльності підприємства "
 1. Зміст
  бізнес планування на підприємствах 8 Роль планування фінансово-економічної діяльності підприємств 8 Бізнес-план, як метод здійснення фінансово-економічної діяльності підприємства 11 Державне регулювання діяльності підприємств громадського харчування 16 Особливості підприємств громадського харчування 16 Типи підприємств громадського харчування та організація
 2. 1.Сущность і уроки НЕПу
  плану ГОЕЛРО методи планування господарського розвитку. Цей план, який Ленін називав другою програмою партії, став яскравою сторінкою світової економічної думки і практики. Це був не тільки грандіозний план електрифікації, але проект гармонійного з'єднання землеробства, промисловості, енергетики та транспорту; по суті справи це комплексна програма розміщення і розвитку продуктивних сил
 3. Явище організованої злочинності.
  Бізнес, проституцію, незаконні азартні ігри, рекет, і що припускає зрощування з професійною загальнокримінальної злочинністю. На цей рахунок існують і інші точки зору. Так, А. С. Никифоров вважав, що організована злочинність є частиною економічної злочинності. З таким підходом можна погодитися лише в тій частині, що певні сегменти економічної злочинності
 4. Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
  бізнесу є зниження витрат страхування різних видів ризику. Страхування кримінального ризику забезпечується через застосування таких функцій. 1. Формування страхового фонду. Частина коштів, отриманих у формі доходів від кримінальної діяльності, зберігається у формі фонду грошових коштів, безпосередньо призначеного для компенсації збитку. При страхуванні
 5. 2.4 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві.
  Бізнес. Функції відділу маркетингу в кафе буде виконувати директор. У його компетенцію входить: аналіз кон'юнктури ринку; вивчення споживчого попиту, бажань клієнтів; рекламна діяльність; питання збуту; укладання договорів про співробітництво; питання якості обслуговування і т.д. На підприємстві буде вестися робота з вивчення споживчого попиту. Проводитися робота шляхом встановлення
 6. Види і стадії адміністративного права
  як засіб контрольної діяльності 1. Діє особлива система державних органів і гро-ських організацій, на які покладено обов'язок по підтриманню і зміцненню законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади. Способи забезпечення законності - це застосовувані ними различ-ні правові та організаційні форми і методи діяльності, практи-етичні прийоми,
 7. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  план стало висуватися не засудження методів його діяльності, а мета - благо народу, благо Росії. Непомітно, поволі, відбулася реабілітація особистості і справи С. Нечаєва. Висока мета стала виправданням політичного вбивства. Воно переставало бути злочином. Виправдання судом присяжних в 1878 р. В. Засулич, яка стріляла в петербурзького градоначальника Трепова, стало поворотним пунктом в
 8. 1.Економіка і соціальна структура
  план реформ в Думі, де перед ним сиділи «звірі, одягнені в« піджаки », безнадійно тупі, з озлобленням в очах. По суті, в II-й Думі тільки Столипін був справжнім Палладіна влади. Він прагнув усіма способами замирити Росію ». А.В. Тиркова-Вільямс (член ЦК кадетської партії): «А адже Столипін куди крупніше Мілюкова. Столипін першим завданням вважав заспокоєння країни, боротьбу з анархією. При ньому
 9. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Як правило, не використовувалися або зовсім мало використовувалися архівні документи і матеріали протиборчої (білогвардійської) сторони, якщо не вважати ті з них, в яких містилися відомості, негативно характеризують білий рух. І як наслідок, не могло бути й мови про створення правдивої, об'єктивної історії громадянської війни, її причини, характер, хід та значенні. Тільки наприкінці
 10. Драма «розселянення»
  план і політика партії на селі (С.П. Трапезников, В.М. Селунс-кая), почалося вивчення розвитку кооперації в 20-і роки і її ролі у підготовці колективізації (І.Г. Булатов, В.А. Голіков), піднімалися питання характеру соціальних відносин всередині селян-ства (В.П. Данилов), аналізувалася матеріально-технічна база сільського господарства (М.А. Вилцан), з'явилися перші монографічні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua