Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → біохімія
««   ЗМІСТ   »»

БРОДІННЯ, ЗВ'ЯЗОК З ГЛИКОЛИЗОМ

Гліколіз лежить в основі ряду процесів бродіння, т. Е. Катаболіче- ських перетворень вуглеводів мікроорганізмами в анаеробних умовах (табл. 18.3). Бродіння, як і анаеробне розщеплення вуглеводів, - це внутрішні окислювально-відновні процеси, в результаті яких роль кінцевого акцептора електронів і протонів грає не кисень, а органічні сполуки (рис. 18.7).

Схема регенерації окисленого НАД * в аеробних (А) і анаеробних умовах

Мал. 18.7. Схема регенерації окисленого НАД * в аеробних (А) і анаеробних умовах:

В - молочнокисле бродіння;

З - спиртове бродіння

Гомоферментативное молочнокисле бродіння ідентично по хімізму реакцій гліколізу в анаеробних умовах. В результаті з глюкози утворюється молочна кислота з майже 100% -м виходом, при гетероферментативних (змішаному) молочнокислом бродінні з глюкози, крім молочної кислоти, утворюються інші продукти в процесі її метаболізму за пентозо- фосфатного шляху (18.2.7).

Для дріжджових грибів характерний процес спиртового бродіння:

У цьому процесі до освіти пірувату реакції йдуть за механізмом гліколізу, перетворення якого в продукти спиртового бродіння включає дві реакції.

1. Декарбоксилирование пірувату під дією ферменту піруватдекар- боксілази, яка в якості коферменту містить тіамінпірофосфат і активується іонами магнію. Ця реакція повністю необоротна:

Таблиця 18.3. Види бродіння, засновані на гликолизе

вид бродіння

Мікроорганізми, що викликають бродіння

Кінцевий продукт

молочнокисле

гомоферментативное

Streptococcus sp .. Lactobacterium sp.

Молочна кислота

молочнокисле

гетерофсрмсктатівное

Бактерії з ролів Escherichia. Proteus. Salmonella, Scnigella

Молочна, мурашина, бурштинова кислоти, етанол

спиртове

Деякі гриби, переважно дріжджі Saccharomyces sp.

етанол

маслянокислое

Butyribacterium sp., Sarcina maxima. деякі види з родів Clostridium Neisseria

Бутанол, ізопропанол, етанол, ацетон, оцтова і масляна кислоти

Ьутіленгліколевое

Деякі вила з родів Aeromonas, Bacillus, Enterobacter

Ацетон, бутнленгліколь, молочна і мурашина кислоти

пропіоновокисле

Clostridium prop ionium, Propionibacterium sp., Corynebacterium diphtheriae, деякі види з родів Micromonospora, Neisseria. Veillonella

Пропіонова, бурштинова, оцтова кислоти

2. Відновлення ацетальдегіду до етанолу при дії ферменту алко- кол ьдегідрогенази, що містить в якості коферменту НАДН, відновлений в реакції гликолитичної редукції процесу гліколізу. Таким чином, в цій реакції йде регенерація окисленого НАД *, необхідного для продовження процесів гліколізу і бродіння, так як вміст НАД * в клітинах обмежена:

Приклади інших видів бродіння, представлених в табл. 18.3, є результатом перетворення метаболіту гліколізу пірувату в різні вторинні метаболіти, освіту яких визначається ферментним спектром відповідних організмів.

 1. Чергування гаплоїдної і диплоїдної фаз життєвого циклу - біологія. Частина 1
  Мал. 5.11. Фази життєвого циклу багатоклітинних тварин Організми з статевим розмноженням в результаті мейозу утворюють гаплоїдні гамети. У момент запліднення завдяки злиттю двох таких клітин виникає диплоидная зигота. Багаторазові митотичні ділення зиготи і її нащадків призводять до збільшення
 2. Черепні нерви і їх ядра - анатомія центральної нервової системи
  Від ГМ відходять 12 пар черепних нервів. I. Нюховий нерв - п. ( nervus ) olfactorius. II. Зоровий нерв - п. opticus. III. Окоруховий нерв - п. oculomotorius. IV. Блоковий нерв - п. trochlearis. V. Трійчастий нерв - п. trigeminus. VI. Відвідний нерв - п. abducens. VII. Лицевий нерв - п. facialis
 3. Буферна ємність - біохімія людини
  Здатність буферних розчинів зберігати сталість pH обмежена. Додавати кислоту і луг, істотно не змінюючи pH буферного розчину, можна лише в обмежених кількостях. Величину, що характеризує здатність буферного розчину протидіяти зсуву реакції середовища при додаванні сильних кислот або сильних
 4. Будову і розвиток скелета, скелет голови (череп) - вікова анатомія і фізіологія. Т.2 опорно-рухова і вісцеральні системи
  У скелеті людини виділяють такі відділи: скелет голови (череп), тулуба і кінцівок (рис. 7.6). Череп включає мозкової і лицьової відділи (рис. 7.7). Мозковий відділ черепа утворений парними (Тім'яними і скроневими) і непарними (Потиличної, лобової, клиноподібної і гратчастої) кістками. Дах
 5. Будову і функції серця - фізіологія людини і тварин
  серце складається з двох послідовних насосів: перший проштовхує кров в легені, де вона насичується киснем і віддає вуглекислий газ ( легеневий або мале коло кровообігу ); другий доставляє кров, збагачену киснем, до всіх органів і тканин організму ( системний або велике коло кровообігу). Насос,
 6. Будову і функції чоловічих статевих залоз. Сперматогенез - фізіологія людини і тварин
  Чоловічими статевими залозами є насінники (Звані також яєчками або гестікуламі). Вони являють собою парні органи, які закладаються і формуються в черевній порожнині, в області малого тазу, а потім, на пізніх стадіях дозрівання плоду опускаються в шкірно-м'язовий мішок - мошонку (рис. 3.1)
 7. Будова органів дихання, повітроносні шляхи - вікова анатомія і фізіологія. Т.2 опорно-рухова і вісцеральні системи
  Система зовнішнього дихання людини утворена органами і тканинами, що забезпечують процес легеневої вентиляції, і складається з повітроносних шляхів, легенів, частини кістково-м'язової системи, що бере участь в організації дихальних рухів, - грудної клітки і діафрагми (рис. 10.1). До повітроносних
 8. Будова ферментів - біохімія
  Для ферментів характерні всі закономірності будови, властиві білкам. Ферменти завжди є глобулярними білками, причому вищої може бути як третинна, так і четвертинна структури. Складні ферменти складаються з білкового і небілкового компонентів. Білкова частина називається апоферментом , небілкова,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua