Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Біохімія

Біохімія

Рівні організації живої материи. Клітинний синтез
    Молекулярні аспекти
        Малі органічні молекули
    Клітка - найдрібніша структурна одиниця живої матерії
        Класи клітин
    Практичне застосування продуктів клітинного синтезу
        Мікробні клітини
        Клітини рослин
        Тварини клітини
Амінокислот і пептидів
    Структура і класифікація амінокислот
    Стереохімія амінокислот
    Фізико-хімічні властивості амінокислот
    Хімічні реакції, характерні для амінокислот
    Синтез амінокислот
        Хімічний синтез
        Ферментативний синтез
        Мікробіологічний синтез
    Пептиди
        Хімічний синтез пептидів
        Ферментативний синтез пептидів
        Природні пептиди
    Амінокислоти і пептиди в промисловості та медицині
        Амінокислоти як лікарські речовини
Білки. Структури і функції
    Рівні структурної організації білкових макромолекул
        Первинна структура білків
        Вторинна структура білків
        Третинна структура білків
        Четвертичная структура білків
    Хімічний синтез і аналіз білків
        Визначення первинної структури білків
        Визначення вторинної структури білків
        Визначення третинної і четвертинної структур білків
            Визначення молекулярної маси білків
    Біологічні функції білків
        Каталітичні білки
        Транспортні білки
        Регуляторні білки
        Захисні білки
        Скоротливі білки
        Структурні білки
        Рецепторні білки
        Запасні та поживні білки
        Токсичні білки
    Класифікація білків. Окремі представники
        Фібрилярні білки
        Глобулярні білки
        Прості і складні білки
            Прості білки
            Складні білки
Властивості білків. Виділення і очищення. Застосування білків
    Фізико-хімічні властивості білків
    Денатурація білків
    Виділення і очищення білків
        Хроматографічні методи, що застосовуються на стадії концентрування
        Хроматографічні методи, що застосовуються на стадії тонкого очищення
        Гель-фільтрація
    Білки в промисловості та медицині
        Застосування білків в медичній практиці
Ферменти
    З історії ензимології
    Властивості ферментів
    Визначення активності ферментів
    Будова ферментів
    Активні центри ферментів
    Внутрішньоклітинний розподіл ферментів
    Класифікація і номенклатура ферментів
Принципи ферментативного каталізу. Механізм дії ферментів
    Загальна характеристика
    Механізм дії ферментів
        Гнучкість активного центру ферменту
        Типи ферментативного каталізу
        Механізм дії алкогольдегідрогенази
    Основи ферментативної кінетики
        Вплив концентрації ферменту
        Вплив концентрації субстрату
        Вплив температури
        Вплив ph
    Інгібітори ферментів
        Оборотні інгібітори
    Активатори ферментів
    Основи гетерогенного каталізу. Ліполітичні ферменти
    Регуляція активності ферментів
        Мультиферментний комплекси
        Множинні молекулярні форми ферментів
Застосування ферментов
    Загальна характеристика
    Іммобілізовані ферменти
    Застосування ферментів в медицині
        Ферменти в клінічній діагностиці
        Молекулярні основи ензимопатія
            Порушення вуглеводного обміну
            Порушення обміну амінокислот
    Застосування ферментів в фармацевтичному аналізі
    Застосування ферментів в виробничих процесах
Вітаміни
    Загальна характеристика
        Класифікація вітамінів
        Порушення балансу вітамінів в організмі
        Коферментная функція вітамінів
Вітаміни, розчинні в жирах
    Вітаміни групи а
        Загальна характеристика
        Метаболізм вітаміну а
        Біохімічні функції
        Біосинтез
        Хімічний синтез
        Авітаміноз
        Практичне застосування
    Вітаміни групи d
        Загальна характеристика
        Метаболізм
        Біохімічні функції
        Синтез
        Авітаміноз
        Практичне застосування
    Вітаміни групи е
        Загальна характеристика
        Метаболізм
        Біохімічні функції
        Синтез
        Авітаміноз
        Практичне застосування
    Вітаміни групи к
        Загальна характеристика
        Метаболізм
        Біохімічні функції
        Синтез
        Авітаміноз
        Практичне застосування
    Вітамін q (убіхінон)
        Загальна характеристика
        Синтез
        Біохімічні функції
    Вітамін f
        Загальна характеристика
        Авітаміноз
Вітаміни, розчинні у воді
    Вітамін в1 (тіамін)
        Загальна характеристика
        Метаболізм
        Біохімічні функції
        Авітаміноз
        Практичне застосування
    Вітамін в2 (рибофлавін)
        Загальна характеристика
        Метаболізм
        Біохімічні функції
        Синтез
        Авітаміноз
        Практичне застосування
    Вітамін в3 (пантотенова кислота)
        Загальна характеристика
        Метаболізм
        Біохімічні функції
        Синтез
        Авітаміноз
        Практичне застосування
    Вітамін в5 (рр, нікотинамід, ніацин)
        Загальна характеристика
        Метаболізм
        Біохімічні функції
        Синтез
        Авітаміноз
        Практичне застосування
    Вітамін в6 (піридоксин, піридоксамін, піридоксаль)
        Загальна характеристика
        Метаболізм
        Біохімічні функції
        Синтез
        Авітаміноз
        Практичне застосування
    Вітамін в12 (ціанкобаламін)
        Загальна характеристика
        Метаболізм
        Біохімічні функції
        Синтез
        Авітаміноз
        Практичне застосування
    Вітамін в15 (пангамовая кислота)
        Біохімічні функції
        Синтез
    Вітамін вс (фолієва кислота, фолацин)
        Загальна характеристика
        Біохімічні функції
        Синтез
        Авітаміноз
        Практичне застосування
    Вітамін с (аскорбінова кислота)
        Загальна характеристика
        Метаболізм
        Біохімічні функції
        Синтез
        Авітаміноз
        Практичне застосування
    Вітаміни групи р (біофлавоноїди)
        Загальна характеристика
        Метаболізм
        Авітаміноз
        Практичне застосування
    Вітамін н (біотин)
        Загальна характеристика
        Метаболізм
        Біохімічні функції
        Синтез
        Авітаміноз
Гормони. Механізми дії
    Загальна характеристика
    Гормони тварин і людини
        Клітини-мішені
        Рецептори
        Класифікація гормонів
        Біологічні властивості гормонів
    Механізми дії гормонів
    Гормони рослин (фітогормони)
        Практичне застосування фітогормонів
Гормони центральних желез
    Гормони гіпоталамуса
        Біохімічні функції
    Гормони гіпофіза
        Адренокортикотропний гормон (актг)
            Біохімічні функції
            Практичне застосування
        Ліпотропін
        Меланоціт-стимулюючий гормон (мсг)
        Пролактин
        Гормон росту (соматотропін, стг)
        Тиреотропного гормону (ттг)
        Гонадотропні гормони
        Вазопресин і окситоцин
Гормони периферичних ендокринних залоз
    Загальна характеристика
    Гормони щитовидної залози
    Гормони паращитовидной залози
        Паратгормон
        Кальцитонін (кт)
    Гормони надниркових залоз
        Гормони мозкового шару надниркових залоз
        Гормони кори надниркових залоз
    Статеві гормони
        Андрогени
        Естрогени
    Гормони підшлункової залози
        Інсулін
        Глюкагон
        Соматостатін
        Практичне застосування гормонів підшлункової залози
    Гормони тимуса
    Простагландини
    Гормони шлунково-кишкового тракту (шкт)
Нуклеїнові кислоти. Хімічний склад, структура, функції
    Загальна характеристика
    Хімічний склад нуклеїнових кислот
        Азотисті основи
        Таутомерія і деякі інші фізико-хімічні властивості підстав
        Вуглеводні компоненти
        Нуклеозиди
        Нуклеотиди
    Природні нуклеотиди, структура, функції
        Макроергічні нуклеозидтрифосфатів
        Циклічні нуклеотиди
        Нуклеотиди в складі коферментів
        Синтетичні аналоги нуклеотидів, області їх застосування
    Структура нуклеїнових кислот
        Структура і функції дезоксирибонуклеїнової кислот
        Структура і функції рибонуклеїнових кислот
Біологічна окислення. Основи біоенергетики
    Загальна характеристика
    Біологічне окислення
        Никотинамидадениндинуклеотида
        Флавіновие ферменти
        Хінони
        Цитохроми
        Білки, що містять негемове залізо
    Окислювальне фосфорилювання
        Мітохондрії як внутрішньоклітинні енергетичні центри
        Організація дихального ланцюга транспорту електронів
        Окислювальне фосфорилювання: поняття, кількісна оцінка
        Регуляція мітохондріального окислення
        Механізм окисного фосфорилювання
    Вільне окислення
        Загальна характеристика
        Генерація вільних радикалів
        Захист від активних форм кисню (афк)
Фотосинтез
    Загальна характеристика
    Хлоропласти - органели фотосинтезу
    Світлові реакції фотосинтезу
    Механізм світловий фази
    Темнова фаза фотосинтезу
        С4-шлях фотосинтезу глюкози
        Синтез сахарози
        Синтез крохмалю і целюлози
Вуглеводи. Будова і функції
    Загальна характеристика
    Функції вуглеводів
    Моносахариди: будова, номенклатура
        Фізико-хімічні властивості моносахаридів
        Резервні полісахариди
        Структурні полісахариди
    Практичне застосування вуглеводів
Катаболізм вуглеводів
    Перетворення вуглеводів в процесі травлення
    Внутрішньоклітинний обмін вуглеводів
        Загальна характеристика
        Гліколіз - центральний шлях катаболізму глюкози
        Глікогеноліз, його зв'язок з гликолизом
        Енергетичний баланс гліколізу і глікогенолізу
        Регуляція гліколізу і глікогенолізу
        Бродіння, зв'язок з гликолизом
        Пентозомонофосфатний шлях
Аеробного окислення вуглеводів. Цикл трикарбонових кислот
    Загальна характеристика
    Окислювальне декарбоксилювання пірувату (одп)
    Цикл трикарбонових кислот
        Хімізм реакцій циклу трикарбонових кислот (цикл ткк)
        Баланс атф в цтк
        Регуляція циклу трикарбонових кислот
Анаболізму вуглеводів
    Біосинтез глюкози (глюконеогенез)
        Обхідні реакції глюконеогенезу
        Регуляція глюконеогенезу
    Біосинтез вуглеводів з двухуглеродний з'єднань (ацетил-коа)
    Біосинтез глікогену (глікогеногенез)
    Загальні принципи регуляції вуглеводного обміну
    Порушення вуглеводного обміну
Ліпіди. Будова і функції
    Загальна характеристика
    Біологічні функції ліпідів
    Класифікація ліпідів
    Жирні кислоти
    Ацілгліцероли
    Воску
    Фосфоліпіди
        Гліцерофосфоліпіди
    Гліколіпіди (гликосфинголипидов)
    Стероїди
    Амфіфільних властивості складних ліпідів
Біологічні мембрани
    Загальна характеристика
    Біологічні функції мембран
    Будова біологічних мембран
        Хімічний склад
        Молекулярна організація біологічних мембран
        Мембранні ліпіди: ліпідний бішар
        Мембранні білки
    Властивості біологічних мембран
    Механізми мембранного транспорту
        Пасивний транспорт
        Активний транспорт
        Види переносу речовин через мембрану
        Екзоцитоз і ендоцитоз
    Ліпосоми - модельні мембрани
© 2014-2022  ibib.ltd.ua