Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → біохімія
««   ЗМІСТ   »»

АНАБОЛІЗМУ ВУГЛЕВОДІВ

Біосинтез глюкози (глюконеогенез)

У рослинному світі величезні кількості глюкози утворюються шляхом відновлення діоксиду вуглецю в процесі фотосинтезу. В організмі тварин глюкоза безперервно синтезується в строго регульованих реакціях з простих попередників. Попередниками можуть бути: I) піруват або лактат; 2) деякі амінокислоти; 3) будь-який інший компонент, який в процесі катаболізму може бути перетворений в піруват або один з метаболітів ЦТК.

Біосинтез глюкози з невуглеводних попередників носить назву глюконеогенез, а піруват обумовлює входження в цей процес. Як зазначалося вище, в процес глюконеогенезу втягують ряд амінокислот, після перетворення їх в піруват або оксалоацетат. Такі амінокислоти отримали назву глікогенних, детально їх метаболічні перетворення, що призводять до синтезу глюкози, розглянуті в гл. 24. З продуктів деградації тріацілглі- церола тільки гліцерин може брати участь в глюконеогенезі шляхом перетворення його в дегідроксіацетон (метаболіт гліколізу), а потім в глюкозу.

Подібно до того як гліколіз являє собою центральний шлях катаболізму глюкози, в процесі якого вона розпадається до двох молекул пірува- та, перетворення останніх в глюкозу становить центральний шлях глюконео- генсза. Таким чином, глюконеогенез в основному протікає по тому ж шляху, що і гліколіз, але в зворотному напрямку. Однак три реакції гліколізу ((1), (3) і (10)] незворотні, і в обхід цих реакцій в глюконеогенезі протікають інші реакції з іншої стехіометрією, каталізуються іншими фермента-

Протилежно спрямовані шляху гліколізу і глюконеогенезу

Мал. 20.1. Протилежно спрямовані шляху гліколізу і глюконеогенезу

ми (рис. 20.1). Відомі чотири ферменту, що каталізують реакції глюконеогенезу і не беруть участь в гліколізі: піруваткарбок- сілаза, фосфоеноілпіруваткарбок- сікіназа, фруктозо-1,6-діфосфата- за і гл Юкоз - 6 - фосфатаза.

цикл Корі

Мал. 20.2. цикл Корі

Вони локалізовані переважно в печінці, де і відбувається головним чином глюконсогснсз.

Значно менш інтенсивно цей процес йде в кірковій речовині нирок.

Після того як в м'язах виснажується запас глікогену, основним джерелом пірувату стають амінокислоти, які утворюються після деградації білків. При цьому більше 30% амінокислот, що надходять з крові в печінку, доводиться на аланін - одну з глікогенних амінокислот, вуглецевий скелет якої використовується в печінці як попередник для синтезу глюкози. Механізм перетворення м'язових амінокислот в аланин, схема його участі в глюконеогенезі представлені в гл. 24. Іншим джерелом пірувату є лактат, який накопичується в інтенсивно працюючих м'язах в процесі анаеробного гліколізу, коли мітохондрії не встигають реокісліть накопичується НАДН. Лактат транспортується в печінку, де знову перетворюється в піруват, а потім в глюкозу і глікоген. Цей фізіологічний цикл (рис. 20.2) називають циклом Корі (по імені його першовідкривача). У циклу Корі дві функції - зберегти лактат для подальшого синтезу глюкози в печінці і запобігти розвитку ацидозу.

 1. Біохімічні основи спортивної підготовки, біохімічний межа рекордів, біохімічні фактори спортивних успіхів - біохімія людини
  Всі спортивні дії пов'язані з м'язовою діяльністю. При цьому у кожної людини є верхня межа здатності виконати ту чи іншу задачу, пов'язану з м'язовим зусиллям. При спробі зробити більше заважає втома, тому доводиться сповільнювати або припиняти виконання елемента. Відповідно і якість, і координація
 2. Біохімічні основи імунітету, загальна характеристика - біохімія частина 2.
  Організм людини і тварин містить багато захисних систем і механізмів проти чужорідних речовин і перш за все інфекційних агентів. Мікроби в масі своїй не можуть проникнути в організм завдяки захисній дії шкіри, високій кислотності шлункового соку і ін. Ті чужорідні клітини, які змогли подолати
 3. Біоенергетика, взаємозв'язок між процесами обміну речовин і енергії в організмі - біохімія людини
  Процеси життєдіяльності на Землі обумовлені значною мірою накопиченням сонячної енергії в біогенних речовинах - білках, жирах, вуглеводах - і подальшими перетвореннями цих речовин в живих організмах - рослинах і тварин з виділенням енергії. Особливо чітко розуміння взаємозв'язку хімічних перетворень
 4. Білки - нервова система: анатомія, фізіологія, Нейрофармакологія
  Білки (протеїни) (від грец. То лреото - головний, перший) представляють собою високомолекулярні органічні полімерні речовини, побудовані з хімічно подібних мономерів, званих амінокислотами. Клітини містять від 10 до 20% білків, хоча в деяких клітинах їх набагато більше - 50-80%
 5. Безумовні рефлекси: визначення та класифікації - фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
  Безумовні рефлекси - це вроджена відоснеціфічна реакція організму на вплив біологічно значимого стимулу, адекватного для даного виду діяльності. Таким чином, безумовні рефлекси є у будь-якої тварини або людини вже на момент народження (деякі проявляються навіть ще раніше, внутрішньоутробно)
 6. Багатошарові епітелії - цитологія, гістологія і ембріологія
  Багатошаровий плоский епітелій розвивається з двох зародкових листків: епітелій шкіри, рогівки, ротової і носової порожнин - з ектодерми; епітелій видільної системи - з мезодерми. Багатошаровий плоский епітелій являє собою порівняно товстий епітеліальний пласт, що складається з декількох шарів
 7. Аспекти мета болізма нуклеотидів і нуклеїнових кислот в відновної медицини - біохімія людини
  Нуклеотиди грають в основному роль елементарних одиниць в біохімії спадковості. Нуклеотиди кодують нуклеїнові кислоти, служать для зберігання і передачі інформації від батьків до нащадків. Крім цього нуклеотиди виконують і інші функції. Моно-, ди-і тріфосфатнуклеозіди як продуктів обміну між
 8. Аналізатор положення тіла в просторі - ендокринна і центральна нервова системи, вища нервова діяльність, аналізатори, етологія
  Крім слухового лабіринту - равлики кістковий лабіринт хребетних містить ще Неслухові лабіринт, є периферичним ланкою аналізатора положення тіла в просторі, що забезпечує почуття рівноваги. Часто його називають вестибулярним апаратом. Адекватними стимулами для рецепторів даного аналізатора
© 2014-2022  ibib.ltd.ua