Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → біохімія
««   ЗМІСТ   »»

РЕГУЛЯЦІЯ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ

розрізняють екстенсивну і інтенсивну регуляцію активності ферментів в клітинах і тканинах організму. Екстенсивна регуляція обумовлена індукцією або репресією генів, що кодують синтез відповідних ферментів. Збільшення або зменшення числа активних молекул визначає сумарну активність пулу даного ферменту в будь-якому компартменте клітини, в тканини або цілому органі. У фізіологічних умовах вміст того чи іншого ферменту в клітині постійно і регулюється двома процесами: швидкістю його синтезу і розпаду. Обидва ці процеси взаємопов'язані і контролюються на генному рівні. Збільшення швидкості синтезу ферментативного білка обумовлює активацію внутрішньоклітинних протеїназ та прискорений розпад «старих» молекул ферменту, а зниження швидкості синтезу призводить до уповільнення розпаду ферментативного білка.

Інтенсивна регуляція пов'язана зі зміною активності зрілих, що функціонують молекул і визначається різноманітними молекулярними механізмами.

термін аллостерічеський утворений від грецьких слів: аліос - інший і стереос - просторовий. Існує ряд ферментів, що мають в своєму складі, крім активного центру, так званий аллостерічеський центр, приєднання до якого певних хімічних речовин - ефекторів - призводить до зміни конформації білкової глобули і, як наслідок, модифікації ферментативної активності. Молекули аллостерічних ферментів містять набори як активних, гак і аллостерічних центрів, причому з аллостеричним центром може з'єднуватися як субстрат, так і ефектор, що відрізняється за будовою від субстрату.

Крива залежності швидкості ферментативної реакції від концентрації субстрату, характерна для аллостерічних ферментів

Мал. 6.13. Крива залежності швидкості ферментативної реакції від концентрації субстрату, характерна для аллостерічних ферментів

У першому випадку взаємодія є гомотроп- іим, у другому - гетеротропним. Просторова відокремленість активних і аллостерічних центрів зумовлена наявністю четвертичной структури, характерної для аллостерічних ферментів. Аллостерічеськіє взаємодії найбільш яскраво проявляються в характері кривих залежності швидкості ферментативної реакції від концентрації субстрату.

Замість гіперболічної кривої, що підкоряється закономірностям Міхаеліса-Мснтсн, для аллостерічних ферментів характерна сігмоідной крива, представлена на рис. 6.13. Як видно з малюнка, при малих концентраціях субстрату швидкість ферментативної реакції набагато нижче, ніж для звичайних ферментів в рівних умовах.

Приєднання лиганда до аллостерічному центру ферменту змінює швидкість реакції, причому якщо швидкість реакції зростає, то такий ефектор називають позитивним, якщо знижується - негативним.

Аллостерічеськіє ферменти складаються як мінімум з двох ідентичних субодиниць, кожна з яких має один активний і один регуляторний (аллостерічеський) центри. При взаємодії субстрату або ефектора з ферментом відбувається зміна конформації однієї з субодиниць, що викликає модифікацію вищих структур другий субодиниці. Конформаці- онние перетворення обумовлюють зміни каталітичної активності молекули ферменту.

Механізм дії аллостерічних ферментів має багато спільного з процесом приєднання кисню до гемоглобіну (гл. 3).

В обох випадках приєднання ліганду призводить до зміни конформації білкових субодиниць і зміни швидкості реакції.

 1. Рекомендації пацієнтові. Гігієна порожнини рота - стоматологія. Ендодонтія
  Пацієнту рекомендують спостереження у стоматолога протягом двох років після ендодонтичного лікування, це гарантія лікування. Рентгенологіческос обстеження проводять в терміни 9-12 міс. після пломбування зуба і щорічно, за показаннями. Гарантія відсутності ускладнень у вигляді загострень або
 2. Рекомбінація спадкового матеріалу в генотипі. Комбінативна мінливість - біологія. Частина 1
  Мейоз і запліднення забезпечують отримання організмами нового покоління еволюційно сформованого, збалансованого по дозам генів спадкового матеріалу, на основі якого здійснюється розвиток організму і окремих його клітин. Завдяки цим двом механізмам в ряду поколінь особин даного виду формуються
 3. Регуляція вуглеводного обміну - кровообіг, дихання, видільні процеси, розмноження, лактація, обмін речовин
  Цукор крові та інших позаклітинних рідин (лімфи, спинномозкової рідини) представлений глюкозою. Певна концентрація глюкози в цих середовищах організму підтримується за допомогою дуже складного регуляторного механізму за участю печінки (гомеостатична функція), нервової та ендокринної систем,
 4. Регуляція споживання їжі. Голод - вікова анатомія і фізіологія. Т.2 опорно-рухова і вісцеральні системи
  Процес харчування і характер злиденні, споживаної людиною, відповідають кліматичним умовам, в яких він живе, віком, типом і інтенсивності роботи. Недолік або відсутність злиденні викликає почуття голоду, яке супроводжується станом дискомфорту. Харчова мотивація , або голод , направляють людини
 5. Регуляція руху крові по судинах - кровообіг, дихання, видільні процеси, розмноження, лактація, обмін речовин
  Точні співвідношення між обсягом крові і кровонаповненням окремих органів і систем, між припливом і відтоком крові в серце, а також перерозподіл крові регулюються складними нейрогуморальними механізмами, що включають центральні та місцеві регуляторні системи. Центральна регуляція кровообігу
 6. Регуляція мінерального обміну - кровообіг, дихання, видільні процеси, розмноження, лактація, обмін речовин
  Мінеральний склад організму - одна з жорстко контрольованих констант, що безпосередньо пов'язано зі здатністю депонувати багато речовин і діяльністю органів виділення, здатних збільшувати або зменшувати вміст тих чи інших елементів. До органів, що депонують мінеральні речовини, відносяться
 7. Регуляція гліколізу і глікогенолізу - біохімія
  Як зазначалося раніше, три гликолитичних реакції є незворотними. Це реакції, що каталізуються гексокиназой, фосфофруктокинази і піруваткіназа; вони є головними ділянками, на яких відбувається регуляція гліколізу по аллостерічному механізму. Негативними модуляторами регуляторних ферментів гліколізу
 8. Регуляція біосинтезу амінокислот - біохімія частина 2.
  Швидкість синтезу амінокислот регулюється двома шляхами: по аллостерічному механізму здійснюється інгібування регуляторного ферменту кінцевим продуктом, т. е. амінокислотою (ретроінгібірованіе); зміною кількості ферменту, контрольованого концентрацією амінокислоти в клітці. Класичним прикладом
© 2014-2021  ibib.ltd.ua