Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → біохімія
««   ЗМІСТ   »»

МУЛЬТИФЕРМЕНТНІ КОМПЛЕКСИ

Найбільш ефективно відбувається регуляція в так званих мульти- ферментних комплексах. Ці комплекси є кілька ферментів, які каталізують ряд узгоджених реакцій, причому кінцеві продукти однієї ферментативної реакції є вихідними субстратами для наступної ферментативної реакції. Розрізняють три типи мультиферментних комплексів:

У кожному мультіфсрмснтном комплексі є, принаймні, один аллостерічеський фермент, який здійснює регуляцію сумарною реакції всього ферментного ансамблю. Найчастіше цей фермент каталізує швидкість першої (найповільнішої) реакції, а його негативним модулятором є кінцевий продукт усього процесу в цілому.

Нижче представлена схема, яка зображує Мультиферментний систему, в якій продукт останньої реакції є негативним ефектором аллостерічного ферменту Е ,:

Мультиферментний системи можуть включати в себе до 20 різних ферментів, що функціонують в певній послідовності.

В даний час вивчені багато Мультиферментний комплекси, що функціонують на різних етапах метаболізму. Одним з таких комплексів є сукупність ферментів, які каталізують синтез піримідинів з ас- партата в бактеріальних клітинах. Аллостерічним ферментом в даному випадку є аспартат-карбомоілаза, що каталізує першу стадію процесу, а саме перетворення аспартату в карбомоіласпартат.

Регуляція ферментативної активності може здійснюватися за рахунок обмеженого протеолізу. Багато протеїнази, що функціонують поза клітинами, наприклад в крові або в травному тракті, синтезуються у вигляді неактивних попередників. Активація їх пов'язана з гідролізом деяких пептидних зв'язків в поліпептидного ланцюга. Як приклад можна привести ферменти згортання крові, а також такі ферменти травного тракту, як трипсин і хімотрипсин та ін.

Регуляція ферментативної активності може здійснюватися за рахунок ковалентного оборотної модифікації новосинтезованих білкових макромолекул. Це пов'язано в першу чергу з ферментативним приєднанням до них низькомолекулярних хімічних угруповань в результаті фосфорилювання, гликозилирования, метилування і т. Д. Приєднання фосфатної групи до гідроксилу амінокислотного залишку поліпептидного ланцюга може як збільшити, так і зменшити ферментативну активність. Прикладом тому може служити глікогенфосфорилази - фермент, що каталізує відщеплення залишків глюкози від глікогену. У початковому стані він неактивний, але при фосфорилировании, що здійснюється за допомогою ферменту протеїнкінази, відбувається його активація і залучення в процес метаболізму глюкози. Навпаки, фермент глікогенсінтази активний в початковому стані, а при фосфорилировании його активність різко знижується.

(Т) Ефективним інструментом регуляції каталітичної активності є молекулярна гетерогенність ферментів, обумовлена як генетичними, так і епігенетичними факторами.

В даний час близько половини ідентифікованих ферментів знаходяться в клітинах і тканинах у вигляді множинних молекулярних форм, що мають єдину субстратне специфічність, але відрізняються за фізико-хімічними або імунологічних властивостях. Генетична основа молекулярної гетерогенності обумовлена наявністю декількох генів, кожен з яких кодує одну субодиницю ферменту або одну його молекулярну форму. Крім того, різні молекулярні форми одного і того ж ферменту можуть кодуватися в одному генному локусі, що має множинні алелі. Генетично детерміновані молекулярні форми називаються ізоензимами. Посттрансляційні модифікації ферментів, зумовлені локальним протеолізом, ковалентними модифікаціями, бслок-білковими взаємодіями і т. Д., Є причиною утворення множинних молекулярних форм, які не є істинними ізоензимами, але грають істотну роль в метаболічних процесах. Найбільш часто зустрічаються так звані конформери - молекулярні форми, що мають однакову первинну структуру, але відрізняються за своєю конформації. Це можливо в тому випадку, якщо ці конформації досить стійкі, т. Е. Відповідають рівню вільної енергії, близькою до мінімальної. Тільки такі кон- формаційні варіанти білків, які відтворено фіксуються за допомогою електрофоретичних, хроматографічних чи інших методів, можуть рассмагріваться як конформери.

 1. Нервово-м'язовий синапс як приклад хімічного синапсу - нервова система: анатомія, фізіологія, Нейрофармакологія
  У першій половині XX в. було встановлено, що порушення від закінчень рухового нейрона передається на м'язове волокно, спонукаючи його до скорочення через спеціальні контакти - нервово-м'язові синапси (рис. 8.14). Мал. 8.14. Схема будови хімічного синапсу Аксон рухового нейрона, підходячи до
 2. Нервові закінчення, контрольні запитання та завдання - цитологія, гістологія і ембріологія
  Нервові закінчення - це кінцеві апарати нервових волокон, різні за функціональним значенням. Виділяють три види нервових закінчень: чутливі, рухові і міжнейронні синапси. Чутливі нервові закінчення. Чутливі, або аферентні, нервові закінчення (рецептори) - спеціалізовані освіти дендритів чутливих
 3. Нервова тканина - вікова анатомія і фізіологія
  Нервова тканина утворює нервову систему, представлену у людини головним і спинним мозком (ЦНС), периферійними вузлами (гангліями), нервами і рецепторними структурами (периферична нервова система). Основна властивість нервової тканини - здатність відповідати на подразнення генерацією електричних
 4. Нерозходження статевих хромосом. Балансова теорія визначення статі у дрозофіл - генетика в 2 Ч. Частина 1
  У дослідах К. Бріджес (учень Т. Х. Моргана) зазначив, що з невеликою частотою (1 на 2000 мух) регулярно спостерігається відхилення від спадкування Крісс-крос (хрест-навхрест). Ознаки батьків передаються протилежної статі. В F] від схрещування білооких самок (Л "Л °) з червоноокими самцями
 5. Неопіоїдні регуляторні пептиди - фізіологія людини і тварин
  речовина ( субстанція ) Р ( SP ) - РП, до складу якого входять 11 амінокислотних залишків, був першим пептидом з доведеною активністю медіатора. SP , на відміну від класичних медіаторів, синтезується в синаптичних закінченнях, а в перікаріоне первинних сенсорних нейронів спинномозкових гангліїв,
 6. Найпростіші - генетика в 2 Ч. Частина 1
  В даний час найпростіші (Protozoa) виділяють в самостійне підцарство, що включає 7 типів і налічує понад 65 000 видів, з них понад 10 000 видів становлять паразитичні прості. Генетика їх майже не розроблена. Характерна риса найпростіших - ядерний дуалізм , т. е. співіснування в одній клітці
 7. Наднирники, глюкокортикоїди - вікова анатомія і фізіологія
  Наднирники представляють собою парні освіти пірамідальної форми, розташовані на верхніх полюсах нирок (рис. 3.13). Їх розміри значно варіюються. Наднирники складаються із зовнішнього коркового і внутрішнього, мозкового шарів. Обидва шару мають розвинену кровоносну систему, що забезпечує надходження
 8. Мутації, мутаційний процес. Генні мутації - генетика
  Завдяки відкриттям Г. Менделя і з часу цих відкриттів досягнуто величезного прогресу в розумінні механізмів спадкової передачі властивостей живих організмів, у вивченні структур і механізмів, що лежать в основі властивості спадковості. Вся методологія генетичного аналізу зобов'язана існуванню
© 2014-2021  ibib.ltd.ua