Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → біохімія
««   ЗМІСТ   »»

ХІНОНИ

Термін «коензим Q» позначає приналежність сполуки до класу хи- нонов (Q - від англ. Quinone), Які називають також убіхінон через їх повсюдною (ubiquitous) поширеності в природі.

KoQ є похідним бензохинона з довгою бічним ланцюгом, яка в більшості тканин ссавців складається з Ю ізопреноїдного одиниць (KoQl0). Встановлено, що убіхінон грає роль проміжної переносника водневих атомів, т. Е. Електронів і протонів в мітохондріальної мембрани, окислюючи відновлену форму флавинових ферментів. Як всякий хинон, KoQ може існувати як в окисленої, так і відновленій формі (гідрохінон):

ЦИТОХРОМИ

Все цитохроми є гемопротеїни. Їх функції зводяться до участі в реакціях перенесення електронів, причому в оборотної окисно-відновної реакції бере участь атом заліза гема, т. Е. Вони переносять тільки електрони:

Відомо близько 25-30 різних цитохромів, які в залежності від здатності поглотать світло поділяються на групи, що позначаються малими літерами (я, Ь, з ит. д.). Усередині кожної групи окремі види цитохромов позначаються цифровими індексами (b, bv b2, Ь5 і т.д.).

Різноманіття цитохромов обумовлено:

Нижче наведено гем всіх цитохромов групи Ьу гемоглобіну, міоглобіну, каталази:

Таблиця 15.1. Порівняння гема цктохрома b з гемамі цитохромов а й з

положення

цитохроми а

цитохроми з

1

те ж

те ж

2

СН,

 • 1
 • СН - СН, -СН- (СН,), - СН- (СН,), - сн 1 2 1 23 1 23 1 він сн, зн, сн,

-СН-СН, 1

S-білок

3

те ж

те ж

4

»»

-СН-СН, 1 3 S-білок

5

теж

6

те ж

»-

7

» -

»»

8

 • -з = про
 • 1

н

»»

Цитохроми розташовуються в мітохондріальної ланцюга між убіхінон і киснем. При цьому цитохроми в дихальний ланцюг включаються в певній послідовності:

Цитохроми />, з, і з виконують функцію проміжних переносників електронів, а комплекс цитохромів а і ау званий цітохромоксілазой, є термінальним дихальним ферментом, безпосередньо взаємодіє з киснем. Окислена форма цитохромоксидази (Fe3+) Приймає електрони від відновленого цитохрому с, переходячи в відновлену форму (Fe2+), Яка потім знову окислюється в Fe34-форму молекулярним киснем. Утворився «активний» кисень приєднує два протона з навколишнього середовища, в результаті чого і утворюється молекула води.

Встановлено, що цитохромоксидаза складається з шести субодиниць; кожна з них містить геміновую групу і атом міді. Мабуть, дві субодиниці з шести складають цитохром а, а інші чотири відносяться до цитохрому ау

Крім дихальної ланцюга, цитохроми є в ендоплазматичному ректікулуме (цитохроми Р-450 і Ь5), в рослинних клітинах, бактеріях, дріжджах.

БІЛКИ, ЩО МІСТЯТЬ НЕГЕМОВЕ ЗАЛІЗО

Крім заліза, що входить до складу цитохромів, в мітохондріях є білки, що містять негемове залізо. У цих білках атоми заліза пов'язані з атомами сірки цистеїнових залишків або прямо з S2", Тому їх часто називають железосернимі білками і позначають як Fe-S.

Можливі типи комплексів Fc-S:

Железосерние білки входять до складу комплексів I, II, 111 дихального ланцюга мітохондрій, виконуючи роль другої простетичної групи в процесі транспорту електронів.

 1. Інтерференція - генетика в 2 Ч. Частина 1
  Сума менших частот рекомбінації (генетичних відстаней) найчастіше перевищує частоту рекомбінації між найбільш віддаленими один від одного маркерами. Це пояснюється тим, що між будь-якими двома зчепленими генами можливий не тільки одиночний, але і подвійний (А також множинний) кроссинговер
 2. Інтеграційна та координаційна діяльність нервової клітини - вікова фізіологія і психофізіологія
  На мембрані нейрона відбувається інтеграція синаптичних впливів. Перший рівень інтеграції здійснюється в результаті взаємодії збуджуючих постсинаптичних потенціалів (ВПСП) і гальмівних постсинаптичних потенціалів (ТПСП), які генеруються при активації синаптичних входів нейрона. При одночасній
 3. Інстинкти - критерії інстинкту і схема протікання - фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
  Існує кілька визначень інстинкту. Інстинкт - це комплекс фіксованих дій, властивих організму даного виду, реалізація яких залежить від функціонального стану організму і від ситуації, в даний момент ситуації. Інстинкт - це жорстко фіксована послідовність дій, або рухових актів, що визначається
 4. Ініціація трансляції еукаріот - біохімія частина 2.
  Розрізняють чотири етапи ініціації. Дисоціація рибосоми на 40S- і Боб-суб'едініни. Приєднання до 40 S-суб'сдініцс ініціюючих факторів IF-3 і IF-1 А, що перешкоджають рсас- асоціації 40S- і 60 $ -субодиниці в повну рибосому. Освіта потрійного комплексу, що складається з Met-тРНК, ГТФ та IF-2
 5. Імунні властивості крові, види імунітету - вікова фізіологія і психофізіологія
  Чужорідні для організму макромолекули називають антигенами. Вони викликають в організмі утворення антитіл, які специфічно реагують на ці антигени. Розрізняють природні і імунні антитіла, які є в сироватці крові людини. природні антитіла являють собою спадковий ознака крові людини. У плазмі
 6. Хвилинний і систолічний об'єми кровотоку - кровообіг, дихання, видільні процеси, розмноження, лактація, обмін речовин
  Обсяг крові, що викидається з правого або лівого шлуночка під час їх систоли за 1 хв, називається хвилинним об'ємом кровотоку. Хвилинний обсяг правого і лівого шлуночків приблизно однаковий. Якщо їх обсяги будуть відрізнятися, то відбудеться різке порушення гемодинаміки - застій крові в одних
 7. Хромосоми і групи зчеплення - генетика в 2 Ч. Частина 1
  Лінійне розташування генів в групах зчеплення послужило ще одним аргументом на користь хромосомної теорії спадковості. Хромосоми - теж лінійні структури. В даний час карти груп зчеплення побудовані для багатьох генетичних об'єктів: комах (кілька видів дрозофіли, кімнатна муха, комар, шовкопряд,
 8. Хірургічне відділення. Особливості сестринського догляду в перед- і післяопераційному періодах. Профілактика внутрішньолікарняної інфекції, хірургічне відділення - сестринська справа в хірургії
  Основні питання глави 1. Структура, завдання хірургічного відділення. 2. Внутрішньолікарняна інфекція, джерела, шляхи передачі, заходи щодо запобігання виникненню внутрішньолікарняної інфекції. 3. Передопераційна підготовка хворого до планової операції, обов'язки медсестри. 4. Передопераційна
© 2014-2022  ibib.ltd.ua