Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → біохімія
««   ЗМІСТ   »»

ГОРМОНИ ТИМУСУ

Тимус відноситься до лімфоїдним органам, однак для нього характерні і ендокринні функції. Тимус складається з декількох часточок, кожна з яких утворена епітеліальними клітинами. Ці клітини синтезують і сскрс- тируют ряд пептидних гормонів, таких, як тімулін, а, - і (34-тимозин, тимопоетин I і тимопоетин II. Останній містить пентапептид, що займає 32-36 становище, якщо рахувати з N-кінця, і є активним сайтом даного гормону. Цей поліпептид був отриманий методом хімічного синтезу і став основою лікарського препарату ТР-5. Гормони тимуса впливають на диференціювання Т-клітин, а також стимулюють неспецифічну імунний захист організму. Деякі з цих гормонів застосовують в якості лікарських засобів. Так, тимозин з успіхом використовують при атаксії і синдромі Віскотта-Олдріча.

ПРОСТАГЛАНДИНИ

термін простагландини належить X. Ейлера, який вперше в 1932 р виділив ці біологічно активні речовини з секрету передміхурової залози (Prostate). Надалі з'ясувалося, що дані речовини локалізовані майже у всіх тканинах і органах, проте термін «простагландини» в літературі і спілкуванні зберігся.

Простагландини - похідні незамінних З ^ -жірних кислот, що містять Циклопентанова кільце. Основними групами простагландинів (ПГ) є: ПГ-А, ПГ-В, ПГ-Е, ПГ-F. Усередині кожної групи є підгрупи, що розрізняються числом подвійних зв'язків в бічних ланцюгах молекули і позначаються цифрами. Крім того, різна орієнтація гидроксилов і циклопентанового кільця позначається після цифр індексами а чи р. У 1957 р вперше були отримані в кристалічному стані ПГ-Е, і ПГ-FIa. Нижче представлена структура простагландинів:

Біосинтез. Як уже зазначалося, попередниками простагландинів є ненасичені жирні кислоти, зокрема арахідонова кислота. Перетворення жирних кислот в простагландини відбувається в ЕПР клітин різних тканин і органів. З фосфогліцерінов під дією фосфоліпази А2 звільняється арахідонової кислоти, яка в залежності від типу ферментативних реакцій може перетворюватися або в простагландини, або в лейкотрієни:

Ендоперекісь є загальним попередником для простагландинів. У стінках судин з ендоперекісей утворюються простагландини, а в тромбоцитах - тромбоксани:

Метаболізм. Простагландини легко метаболізують в організмі. Встановлено, що їх перетворення включають в себе наступні реакції.

Біохімічні функції. Простагландини діють по мембраноопосредованному механізму і індукують утворення цАМФ переважно в жирових клітинах, тромбоцитах або надниркових. Встановлено, що ПГ Е розслабляє м'язові волокна в бронхах, а ПГ-F, навпаки, стимулює їх скорочення. Простагландини впливають на гіпофіз, сприяючи секреції ряду гіпофізарних гормонів, таких, як Л Г, СТГ, ТТГ і А КТ Г. Можливо, цей феномен обумовлений індукцією синтезу цАМФ простаглан динамічних і наступною активацією механізмів секреції.

Простагландіни мають виражений вплив на наднирники. Так, парантерально введення ПГ Е призводить до підвищення вмісту корті- костерона в крові і надниркових. Одночасно в цих же тканинах знижується вміст холестерину і аскорбінової кислоти. В даному випадку має місце як прямий ефект дії ПГ Е на наднирники, так і опосередкований вплив через гіпоталамус і гіпофіз.

Простагландини здатні імітувати ТТГ при впливі на щитовидну залозу. Це стосується в основному ПГ-Е, який стимулює зв'язування йоду з білком, а також окислення глюкози. Крім того, під дією ТТГ відбувається активація фосфоліпази А2 і звільнення арахідонової кислоти - попередника простагландинів.

Простагландини впливають на скоротливу активність матки. Ця особливість стала підставою для створення на їх основі препаратів, що стимулюють родову діяльність.

Велике значення для реалізації фармакологічного ефекту має вплив простагландинів на транспорт Са2+, а отже, на активність багатьох Са2+-залежних ферментів.

 1. Хімічні формули речовин - мова хімії - біохімія людини
  В основі зображення будови молекул лежать формули будови (структурні). Ступінь подробиці залежить від контексту, в якому використовується формула. При цьому повинна зберігатися функція наочності. Допускається можливість суміщення різних ступенів подробиці при зображенні однієї і тієї ж Біоорган
 2. Хімічна структура, класифікація і характеристика вуглеводів - фізіологія харчування
  Основними джерелами вуглеводів в харчуванні є рослинні продукти. Значення тваринних продуктів як джерел вуглеводів невелика. Вуглеводи харчових продуктів залежно від хімічної структури, швидкості розчинення і засвоєння, а також здатності до глікогенообра- зованию діляться на прості і складні
 3. Хімічна організація гена - біологія. Частина 1
  Мал. 3.1. Схема будови нуклеотиду. Дослідження, спрямовані на з'ясування хімічної природи спадкового матеріалу, незаперечно довели, що матеріальним субстратом спадковості і мінливості є нуклеїнові кислоти, які були виявлені Ф. Мішер (1868) в ядрах клітин гною. Нуклеїнові кислоти є макромолекулами,
 4. Харчування вагітних жінок і матерів-годувальниць - фізіологія харчування
  Потреби майбутніх матерів в основних харчових речовинах і енергії в основному залежать від терміну вагітності. Складна перебудова, яка протікає в цей період в організмі жінки, а також загроза виникнення ряду ускладнень в нормальному перебігу вагітності перебувати під постійним наглядом і порад
 5. Харчування дітей - фізіологія харчування
  Діти особливо чутливі до помилок в харчуванні, так як помилки, допущені в ранньому дитинстві, можуть позначатися на стані здоров'я протягом усього життя. Якщо харчування дорослої людини є головним чином для підтримки рівноваги видів обміну і компенсації енергетичних витрат, то у дитини харчування
 6. Характеристика серцево-судинної системи на пізніх етапах онтогенезу - вікова фізіологія і психофізіологія
  Період старіння організму накладає свій відбиток на роботу серцево-судинної системи, яка зазнає значних змін. Першими зношуються еластичні елементи стінок артерій, вони фрагментируются, піддаються звапнінню. Кількість колагенових волокон збільшується, вони заміщають клітини гладеньких м'язів
 7. Гострий панкреатит, короткі анатомо-фізіологічні дані - факультетська хірургія
  Після вивчення глави студент повинен: знати - етіологію, патогенез, класифікацію, клінічну картину, діагностику та лікування гострого панкреатиту, його ускладнення; вміти проводити диференційну діагностику гострого панкреатиту з іншими захворюваннями; вибирати обсяг операції для лікування
 8. Гормоноподібні регуляторні фактори, секретуються різними тканинами - фізіологія людини і тварин
  Регуляторні речовини різної хімічної природи секретіру- ються клітинами практично всіх тканин живого організму. Багато з цих речовин прийнято вважати місцевими регуляторами, однак, як зараз стає відомо, всі ці речовини в певних фізіологічних ситуаціях надходять в загальний кровотік і стають
© 2014-2022  ibib.ltd.ua