Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → біохімія
««   ЗМІСТ   »»

ХІМІЗМ РЕАКЦІЙ ЦИКЛУ ТРИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ (ЦИКЛ ТКК)

Цикл ТКК є послідовність восьми реакцій, що протікають в матриксі мітохондрій. Схематично цей процес можна записати в такий спосіб:

ЦТК починається з взаємодії ацетил-КоА з четирехуглеродной ді- карбоновою кислотою - оксалоацетата, в результаті чого утворюється перша шестіуглеродних трикарбонових кислот - цитрат. Далі йде серія реакцій, в процесі яких відбувається вивільнення двох молекул С02 і регенерація оксалоацетата. Характеристика ферментів ЦТК приведена в табл. 19.2.

- Перша реакція циклу ТКК - це необоротна реакція конденсації ацетил-КоА з оксалоацетата, катализируемая ферментом цітратсінтазой. В результаті реакції відбувається синтез цитрату:

Таблиця 19.2. Ферменти циклу трикарбонових кислот;

джерело - тканини ссавців

реакція

фермент

кофермент,

кофактор

Мовляв.

маса,

коа

структура

активатор

інгібітор

1

Цітратсінтаза

~ 102

димер

АТФ. НАДІ. сукцинил-КоА

2

аконіту за

Fe2

89

димер

Fe2

Фторацстат

3

Ізоіітратдсгідрогеназа

НАД

- 102

октамер

АДФ,

цитрат

НАДН,

АТФ

4

а- Кетш лутаратле-

гідрогсназний

комплекс

ТВФ. ЛКО.

ФАД, НАД, HS-KoA

2,5 - 10 »

48 субодиниць

Сукці-

Ніл-КоА,

арсснат

5

Сукцініл-КоА-син-

тетаза

140

мономер

Mg2

6

Сукіінатдегідрогсназа

ФАД, негемі- Новос Fc+

97

димер

малонат,

оксалоацетат

7

Фу мара за

194

тетрамер

8

Малатдегндрогеназа

НАД

66

димер

зіруется ферментом аконітаза. Реакція йде через утворення проміжного продукту - аконітата:

- Третя реакція, подібно першої, є незворотною. У ній відбувається окисне декарбоксіл ювання ізоцитрату: Гидрокс і група ізоцитрату окислюється до карбонільної за допомогою НАД і одночасно отщепляется карбоксильная група в (3-положенні. Проміжний продукт реакції - оксалосукцінат. Це перша реакція циклу, в якій відновлюється НАД+-кофсрмент ферменту ізоцитратдегідрогенази:

1

єднання сукцинил-КоА. Механізм цієї реакції схожий з реакцією окисного декарбоксіл іровани ія бенкеті вата до ацетил-КоА, а а-кетоглутаратде- гідрогеназний комплекс нагадує за своєю структурою піруватдсгідрогс- призначають комплекс. Як в одному, так і в іншому випадку в ході реакції беруть участь п'ять коферментів і три ферменту: а-кетоглутарагдегідро- гсназа (кофермент ТПФ), легідроліноіл1ранссукцінілаза (кофермент ліпоєва кислота), дегідроліпоілдегідрогеназа (кофермент ФАД), а також HSKoA і НАД+.

Сумарна реакція цього процесу може бути описана наступним рівнянням:

- активована фосфорильної група сукцінілфосфата переноситься на ГДФ з утворенням ГТФ і сукцината:

Сумарне рівняння для двох сполучених реакцій має наступний вигляд:

- У шостий реакції відбувається дегидрирование сукцината до фумарату. Вона каталізується ферментом сукцинатдегідрогенази, в молекулі якого з апобслком ковалентно пов'язаний кофермент ФАД:

- Протягом сьомої реакції здійснюється гідратація фумарата до L-ма лата. Вона каталізується стереоспеціфічность ферментом фумарази:

- У восьмий, заключній, реакції ЦТК відбувається регенерація ок- салоацетата. Під дією НАД+-залежною малатлегілрогенази L-малат дегидрирующей і перетворюється в оксалоацетат:

Сумарне рівняння циклу трикарбонових кислот можна представити в наступному вигляді:

 1. Інтегрованість онтогенезу - біологія. Частина 1
  Як тільки в результаті дроблення утворюються два перших бластомера, кожен з них стає нерозривною частиною нової біологічної системи і його поведінка визначається цією системою. Кожна стадія розвитку організму є новий стан цілісності, інтеграції. На будь-якій стадії розвитку зародок являє собою
 2. Інтегративні системи - вікова анатомія і фізіологія
  Найшвидше пристосування організму до середовища забезпечується поведінкою. Наукове вивчення складного пристосувального поведінки тварин, розумової та психічної діяльності людини було покладено працями російських вчених І. М. Сеченова і І. П. Павлова. У 1863 р вийшла книга І. М. Сеченова «Рефлекси
 3. Інші види фізіотерапії. Диатермокоагуляція, флюктуоризація, магнітотеранія - стоматологія. Ендодонтія
  Диатермокоагуляция пульпи зуба. Діатермокоагуляцію м'яких тканин проводять під анестезією. Використовується змінний електричний струм високої частоти (1-2 МГц), невеликої напруги (150-200 В) і великої сили (2 А). Діатермія в тканинах внаслідок коливальних переміщень іонів і обертання дипольних
 4. Ініціація трансляції - біохімія частина 2.
  Трансляція здійснюється на рибосомах - своєрідних молекулярних машинах, що функціонують в цитоплазмі і орієнтованих на біосинтез всіх видів білкових макромолекул. Рибосоми утримують у функціональному стані багатокомпонентну білок-сінтезіруюшую систему, а також Мал. 29.2. Повна рибосома і компоненти
 5. Імунна система організму - вікова анатомія і фізіологія. Т.2 опорно-рухова і вісцеральні системи
  імунітет (Від лат. immunitas - звільнення, позбавлення від чого-небудь) - це несприйнятливість, здатність організму захищати власну цілісність і біологічну індивідуальність. Імунітет - не тільки засіб захисту проти інфекцій. Комплекс біологічних механізмів «імунологічного нагляду» допомагає
 6. Хрящова тканина - цитологія, гістологія і ембріологія
  Хрящова тканина - це різновид опорно-трофічних тканин, що складається з хрящових клітин і щільного міжклітинної речовини (матриксу). Хрящова тканина виконує в основному механічну функцію, покриваючи суглобові поверхні, підвищує стійкість до зношування, здійснює амортизацію і перерозподіл сил
 7. Хромосоми еукаріотів, хромосомний комплекс (каріотип) організму - генетика в 2 Ч. Частина 1
  На відміну від бактерій в еукаріотичної клітці хромосоми знаходяться в складі справжнього ядра, вміст якого (каріоплазма, або нуклеоплазма) відмежоване від цитоплазми двухмембраннойоболонкою. Одна з особливостей еукаріотичних організмів полягає в тому, що в хромосомному комплексі (кариотипе)
 8. Хірургічне лікування жовчнокам'яної хвороби - сестринська справа в хірургії
  На даний момент для лікування жовчнокам'яної хвороби крім традиційної хірургії через розріз, з успіхом застосовують малоінвазивні хірургічні технології. Під цим поняттям об'єднують всі щадні хірургічні втручання, що ставлять перед собою тс ж мети, що і традиційна хірургія, але не використовують
© 2014-2022  ibib.ltd.ua