Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Генетика в 2 ч. Частина 1
««   ЗМІСТ   »»

ХРОМОСОМИ ЕУКАРІОТ

На відміну від бактерій в еукаріотичної клітці хромосоми знаходяться в складі справжнього ядра, вміст якого (каріоплазма, або нуклеоплазма) відмежоване від цитоплазми двухмембраннойоболонкою.

Хромосомний комплекс (каріотип) організму

Одна з особливостей еукаріотичних організмів полягає в тому, що в хромосомному комплексі (кариотипе) їх соматичних клітин, т. Е. Всіх клітин індивідуума за винятком статевих, міститься парне число хромосом (диплоїдний набір, що позначається символом 2л).

Каріотип того чи іншого індивідуума найчастіше досліджують в стадії метафази мітотичного поділу його клітин, коли кожна хромосома містить подвійну кількість хроматину і складається з двох ідентичних структур (хроматид), з'єднаних в області первинної перетяжки (центромери). Залежно від місця розташування центромери можливі різні морфологічні варіанти хромосом: метацентрічна (центромера знаходиться посередині, розділяючи хромосому на два рівних плеча), субмета- центричні (центромера зрушена від центру, плечі різної довжини) і акроцентрічні хромосоми (центромера розташована біля краю хромосоми) ( рис. 5.39). У деяких хромосомах є також вторинні перетяжки, в акроцентрічних хромосомах - супутники (маленькі фрагменти, з'єднані з основною частиною хромосоми тонкою хроматиновой ниткою).

Типи будови хромосом людини

Мал. 5.39. Типи будови хромосом людини: а - метацснтрічна хромосома; 6 - субметацентрічні хромосома; в - акроцентрічні хромосома

Хромосоми гомологічноюпари мають однакову довжину і відносяться до одного і того ж морфологічному типу, тоді як негомологічної хромосоми можуть відрізнятися за цими ознаками (хоча і не у всіх випадках). Крім того, пара гомологічних хромосом містить однаковий набір генних локусів, що становлять одну групу зчеплення, а негомологічної хромосоми мають відмінні локуси і представляють різні групи зчеплення.

Каріотипи організмів різних систематичних груп можна диференціювати як за розмірами і іншим морфологічним особливостям хромосом, так і на підставі постійного числа цих структурних утворень, являющег ося видовою ознакою (табл. 5.8, рис. 5.40).

Таблиця 5.8

Кількість хромосом в диплоїдних клітинах деяких видів організмів

види організмів

число хромосом

горох (Pisum sativum)

14

Цибуля {Allium сірка)

16

малярійний плазмодій {Plasmodium malariae)

2

плодова мушка {Drosophila melanogaster)

8

кімнатна муха {Musca domestica)

12

сазан {Cyprinus carpio)

104

Зелена жаба {Лапа esculenta)

26

голуб {Columba tivia)

80

шимпанзе {Anthropopithecus pan)

48

Людина {Homo sapiens)

46

Морфологічні особливості хромосомних комплексів соматичних клітин деяких організмів (в стадії метафази)

Мал. 5.40. Морфологічні особливості хромосомних комплексів соматичних клітин деяких організмів (в стадії метафази): а - каріотип жаби (2п = 22); б - каріотип ящірки (2п = 140); в - каріотип Десятиногі раку (2п = 208); г - каріотип людини (2п = 46)

Таким чином, число хромосом в диплоидов наборі організмів різних видів піддається значним коливанням, але при цьому їх мінімальна кількість не може бути менше 2 (однієї пари гомологічних хромосом). Слід, однак, зауважити, що відомі випадки однаковою чисельності хромосом в каріотипі неспоріднених видів організмів і, навпаки, значних відмінностей для деяких близьких видів. Проте, всі клітини організмів, що відносяться до одного виду, як правило мають цілком певне і постійне для цього виду число хромосом.

 1. Історія вивчення анатомії нервової системи - анатомія центральної нервової системи
  Історія вивчення НС є частиною загальної історії анатомії, витоки якої простежуються ще в кам'яному столітті (наприклад, палеолітичні малюнки із зображенням мамонта, у якого в центрі тіла намальовано серце). В епоху стародавніх цивілізацій (Древній Китай, Давня Індія, Древній Єгипет) почали
 2. Історія і методики вивчення анатомії нервової системи, методи вивчення анатомії нервової системи - анатомія центральної нервової системи
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати історію вивчення нервової тканини і НС; сучасні методи (морфологічні, цитологічні, молекулярні, електрофізіологічні та ін.) вивчення будови і функцій НС; вміти вирішувати завдання, пов'язані з вибором методики вивчення ПС в залежності
 3. Іонні основи потенціалу дії - нейрофізіологія
  Під час збудження нейрон генерує так званий потенціал дії - різкий стрибок мембранного потенціалу в позитивну сторону. Потенціал дії (ПД, спайк, імпульс) виникає на мембранах збудливих клітин (нервових і м'язових, а також деяких рецепторних і секреторних клітин). Виникненню ПД зазвичай передує
 4. Інтерференція - генетика в 2 Ч. Частина 1
  Сума менших частот рекомбінації (генетичних відстаней) найчастіше перевищує частоту рекомбінації між найбільш віддаленими один від одного маркерами. Це пояснюється тим, що між будь-якими двома зчепленими генами можливий не тільки одиночний, але і подвійний (А також множинний) кроссинговер
 5. Інстинкти - критерії інстинкту і схема протікання - фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
  Існує кілька визначень інстинкту. Інстинкт - це комплекс фіксованих дій, властивих організму даного виду, реалізація яких залежить від функціонального стану організму і від ситуації, в даний момент ситуації. Інстинкт - це жорстко фіксована послідовність дій, або рухових актів, що визначається
 6. Ініціація транскрипції - біохімія частина 2.
  Ініціація транскрипції є найважливішим чинником, що визначає початок синтезу РНК, його швидкість і регуляцію. Процес транскрипції у прокаріот починається з приєднання ст-суб'- одиниці до ділянки ДНК, що зветься промотором. Ця ділянка не несе інформації і служить для приєднання та орієнтації
 7. Імітаційна поведінка дитини першого року життя - вікова фізіологія і психофізіологія
  В основі засвоєння дитиною видоспецифичного і соціокультурного досвіду лежать механізм импринтирования (запечетленія) середовища, який зумовлює цілісність сприйняття, і механізм імітації, що відображає домінуючу на ранніх етапах розвитку тенденцію до єдності з видоспецифичної середовищем
 8. Хромосомні перебудови, типи хромосомних перебудов - генетика
  Відповідно до класифікації мутацій в залежності від характеру зміни генетичного матеріалу поряд з генними мутаціями прийнято розглядати хромосомні мутації. Їх називають також хромосомними перебудовами або хромосомною аберацією. Вони являють собою переміщення генетичного матеріалу, що призводять
© 2014-2022  ibib.ltd.ua