Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → біохімія
««   ЗМІСТ   »»

ФЕРМЕНТИ В КЛІНІЧНІЙ ДІАГНОСТИЦІ

Про ефективність і надійність діагностики з використанням ферментативних тестів можна судити по їх чутливості і специфічності. Чутливість тесту визначається достовірним відмінністю ферментативної активності в нормі і при захворюванні. Специфічність ферментативного аналізу вважається хорошою, якщо достовірне зміна ферментативної активності має місце тільки при одному патологічному процесі.

Найчастіше в якості діагностичних і прогностичних тестів застосовують ферменти, що циркулюють в плазмі крові. Ферменти, що впливають на відповідні субстрати і виконують специфічні фізіологічні функції, називаються функціональними ферментами. Крім того, в кров можуть потрапляти внутрішньоклітинні ферменти, що вказує на деструкцію тканин і клітин в результаті якого-небудь патологічного процесу. Аналіз таких ферментів найбільш важливий для лабораторної діагностики, так як їх поява в крові нс тільки вказує на наявність патологічного процесу, а й дає можливість визначати орган, схильний до деструкції. Наприклад, є три молекулярних форми альдолази, локалізованих в різних органах тваринного організму: А-форма - в м'язах, В-форма - в печінці і С-форма - в тканини мозку. Поява в крові надлишкової кількості тієї чи іншої форми альдолази дає можливість ідентифікувати хворий орган і визначати ступінь деструкції його клітин.

Поява в крові великої кількості а-амілази або ліпази свідчить про наявність гострого панкреатиту, а лактатдегідрогенази - інфаркту міокарда. Збільшення в сироватці крові активності кислої фосфатази однозначно вказує на наявність раку передміхурової залози, а підвищений вміст церулоплазміну пов'язано зі спадковою патологією - гепато- лентикулярной дегенерацією.

Специфічність ферментативних тестів можна значно підвищити, проводячи аналіз не загальної ферментативної активності, а окремих молекулярних форм або ізоензимів. Для цього застосовують такі методики, як електрофорез, іонообмінну або гель-распрсдслітсльную хроматографію, ізоелсктрі- чеський фокусування. Еше одним методом аналізу ізоферментів може служити використання специфічних до ізоферменту антитіл. Цей метод має високу чутливість і може бути легко автоматизований. В останні роки набула поширення діагностика спадкових захворювань за допомогою рекомбінантних ДНК і методу полімеразної ланцюгової реакції. У цій технології велику роль відіграють ферменти рестріктази (гл. 31).

 1. Фізіологія збудливих клітин, нейроглії: структура та функції - нейрофізіологія
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати класифікацію клітин нейроглії і функції кожного типу гліальних клітин; відміну гліальних клітин від нейронів; внесок різних іонів в створення потенціалу спокою і розвиток потенціалу дії нейрона; механізми роботи іонних каналів і насосів;
 2. Фізіологія вищої нервової діяльності - ендокринна і центральна нервова системи, вища нервова діяльність, аналізатори, етологія
  Фізіологія вищої нервової діяльності (ВНД) вивчає механізми роботи мозку, що визначають поведінку тварин. Поведінка не зводиться лише до проявів зовнішньої рухової активності, а включає в себе процеси, завдяки яким живий організм відчуває зовнішній світ і стан свого тіла, адекватно реагує
 3. Фізіологія судинної системи, загальні положення - фізіологія людини і тварин
  В результаті вивчення даного розділу студенти повинні: знати особливості впливу артеріальної системи па основні характеристики потоку крові; процеси, що відбуваються в капілярах, і від чого залежить їх інтенсивність; пристрій вен і забезпечення повернення крові в серце; вміти пояснювати механізми
 4. Фізіологія сенсорних і рухових систем мозку. Фізіологія поведінки (вища нервова діяльність), фізіологія сенсорних систем - нервова система: анатомія, фізіологія, Нейрофармакологія
  В результаті вивчення дайной глави студенти повинні: знати значення органів почуттів і сенсорних систем для організації поведінки і запуску різних реакцій; будова очі, середнього і внутрішнього вуха, слизової мови і носової порожнини, принципи їх роботи та початкові стадії сприйняття сенсорної
 5. Фізіологія лімфообігу, загальні положення, будова лімфатичної системи - фізіологія людини і тварин
  В результаті вивчення даного розділу студенти повинні: знати будову лімфатичної системи людини; склад лімфи, її походження і функції; механізми сполучення величини лімфотоку з величиною кровотоку; вміти розбиратися в механізмах, що забезпечують рух лімфи, в будові лімфатичного вузла і функціях
 6. Фізіологія дихання - кровообіг, дихання, видільні процеси, розмноження, лактація, обмін речовин
  Дихання - це фізіологічна функція, що забезпечує газообмін між організмом і навколишнім середовищем. Кисень витрачається клітинами для окислення складних органічних речовин, в результаті чого утворюються вода, діоксид вуглецю і виділяється енергія. При розпаді білків і амінокислот крім води
 7. Фізіологічна роль вуглеводів в харчуванні - фізіологія харчування
  Вуглеводи - его органічні сполуки, що складаються з вуглецю, водню і кисню, що синтезуються в рослинах з вуглекислого газу і води під дією сонячної енергії. Вуглеводи відносяться до основних компонентів їжі, їм належить в харчуванні дуже важлива роль (табл. 3.10). Таблиця 3.10 Фізіологічна
 8. Фізичні явища, пов'язані з роботою серця - кровообіг, дихання, видільні процеси, розмноження, лактація, обмін речовин
  У цьому розділі розглянуто зовнішні прояви серцевої діяльності, що мають важливе клінічне значення, - серцевий поштовх, тони серця, систолічний і хвилинний обсяги серця, електрокардіографія. Серцевий поштовх. Серцевий поштовх - це удар серця про грудну клітку. Він виявляється при зовнішньому
© 2014-2022  ibib.ltd.ua