Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня
П.С. Самигин. Історія - Вид. 7-е. - Ростов н / Д: «Фенікс». - 478, [1] с. - (Середня професійна освіта)., 2007 - перейти до змісту підручника

Діяльність Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних організацій.

Організація Об'єднаних Націй (ООН) в даний час є центральним органом управління світового співтовариства. Створена в 1945 році з метою підтримки і зміцнення миру, ООН в 1985 р. об'єднувала 159 країн. Передбачається, що її рішеннями повинні підкорятися всі країни-учасниці. ООН надає гуманітарну допомогу, охороняє культурні пам'ятники і посилає миротворчі сили («блакитні каски») ООН практично в усі куточки Землі.

Діяльність ООН спрямована на втягування різних держав світу в єдиний світовий ринок. Величезні роль у цьому відіграють її спеціалізовані організації, які фінансують міжнародні проекти економічного розвитку в Азії, Африці та Латинській Америці, а також у Росії та інших пострадянських державах. Особливо багато для цього робить Міжнародний валютний фонд (МВФ) при Організації Об'єднаних Націй, членами якого є 180 країн, включаючи і Росію. Йому належить тепер ключова роль у запобіганні міжнародних і локальних економічних криз в сучасному світі. Сьогодні очевидно, що система єдиного світового господарства може нормально функціонувати тільки в умовах глобальної стабілізації. Будь-яка дестабілізація в тій чи іншій країні і тим більше групі країн (військово-політична чи економічна) завдає шкоди світовій спільнота-

471

ству. Відомо, наприклад, що почався в кінці 90-х років фінансова криза в кількох країнах Тихоокеанського регіону ледь не став прологом до глобальної дестабілізації всієї світової фінансово-банківської системи. Саме з цієї причини багаті країни тепер готові надавати економічну допомогу і прощати борги бідним, прагнуть запобігти економічну і політичну дестабілізацію в будь-якому регіоні земної кулі. Країни і народи в нових умовах навчаються (хоча і з великими труднощами) уникати криз і конфронтації при об'єктивно існуючих величезних протиріччях.

Вже сьогодні діяльність країн світового співтовариства в рамках програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) допомагає зміцненню міжнародного співробітництва в галузі біосфери, координації національних програм з охорони навколишнього середовища, організації систематичного спостереження за її станом в глобальних масштабах , накопиченню та оцінці екологічних знань, обміну інформацією по ці питань.

Важливий внесок у вирішення глобальних проблем сучасного суспільства вносять і інші установи ООН: Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Організація ООН з промислового розвитку (ЮНІДО), Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та інші .

У складі світового співтовариства організовуються також і регіональні об'єднання, наприклад Європейський Союз (ЄС), націлений на формування Сполучених Штатів Європи. У цю регіональну організацію входять самі різні, з точки зору їх історії та економічного потенціалу країни, які успішно взаємодіють на основі спільних інтересів: Бельгія, Великобританія, Німеччина, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Франція, Португалія.

Інтеграція країн ЄС на порозі нового тисячоліття вже досягла такого рівня, що вони змогли ввести для всіх єдину міжнаціональну валюту «євро», яка в майбутньому може набути таку ж ліквідність, як американський долар.

Економічна стабільність ЄС, його послідовна економічна стратегія і тактика, здійснення багатьох масштабних і дуже перспективних проектів привертає туди досить великі международ-

472

ні інвестиції та кваліфіковану робочу силу. Все це забезпечує високу економічну ефективність господарства Європейського Союзу. З набагато більшим працею і складнощами йде в ЄС, що об'єднує дуже різні країни, процес політичної інтеграції. Позначаються вельми значні відмінності між ними в розстановці політичних сил. Проте у 2000 році Європейський Союз вже приступив до створення Конституції ЄС, яка повинна закласти основи загального законодавства для всіх країн цієї спільноти.

Все більш важливу роль у сучасному світі відіграє і Організація азіатсько-тихоокеанського співробітництва (АТЕС). Ця регіональна організація об'єднує широке коло країн Тихоокеанського басейну, де проживає майже 40% населення сучасного світу і виробляється понад половини світової продукції за вартістю. В АТЕС входять Австралія, Бруней, Гонконг, Канада, Чилі, Китай, Індонезія, Японія, Південна Корея, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Філіппіни, Сінгапур, Тайвань, Таїланд, США, В'єтнам, Перу.

Діяльність ООН та інших організацій сприяє втягуванню в процес глобалізації все нових регіонів і країн сучасного світу, в тому числі тих, які ще зовсім недавно були наглухо від нього ізольовані.

XX століття завершився безпрецедентною за масштабами зустріччю лідерів (президентів, прем'єр-міністрів, королів, шейхів, емірів, султанів і т. д.) більше 150 держав світу. Проходила в Нью-Йорку під егідою ООН історична зустріч глав держав і урядів отримала назву «Саміту тисячоліття». На цій зустрічі були обговорені життєво важливі проблеми, що мають значення для всього людства, яке вступило в принципово нову еру глобалізації. Головним завданням саміту тисячоліття було продемонструвати, що світова спільнота усвідомлює гостроту тих глобальних проблем, з якими воно зіштовхується на рубежі другого і третього тисячоліть, і готово серйозно реагувати на ці проблеми, шукати їх ефективні рішення.

Світовий форум завершився прийняттям «Декларації тисячоліття», в якій лідери країн нашої планети заявили про свою рішучість зробити все можливе, щоб позбавити людство від воєн, злиднів та екологічної

473

катастрофи. У «Декларації» була також виражена всебічна підтримка розвитку демократії та прав людини у всіх країнах без винятку-Підкресливши величезну роль Організації Об'єднаних Націй у вирішенні цих завдань, світові лідери, разом з тим, висловилися за необхідність її реформування з тим, щоб підвищити ефективність цієї міжнародної організації, забезпечити новий потужний імпульс в її діяльності (мається на увазі можливе розширення Ради Безпеки, перегляд механізмів здійснення миротворчих операцій у «гарячих точках» планети і т. д.).

Запитання до розділу 1 червня.

Які зміни відбулися у сфері економіки країн Заходу в післявоєнний період? Чим вони були викликані? 2.

Що таке реформізм? Назвіть основні напрямки даної політики.

3.

Чим було викликано поява «неоконсервативної хвилі» на Заході? 4.

Яку політику проводили консерватори в 80-і роки XX століття? У чому полягає її специфіка в порівнянні з політикою, що проводилася в 60 - 70-ті роки? 5.

У чому полягали основні тенденції та новизна умов внутрішнього розвитку СРСР у післявоєнні роки? 6.

Як розвивалася економіка в хрущовські роки, і який вплив чинила на неї позиція самого керівника країни? 7.

Які етапи у своєму розвитку пройшла політична система в хрущовське десятиліття? 8.

Позначте зміни, що відбулися у внутрішньополітичному житті країни в період з середини 60-х до середини 80-х років. 9.

З якими завданнями і чому не могла впоратися зі-вет-ська економіка в 60 - 80-ті роки?

10.

Що таке «перебудова», коли вона почалася і які етапи пройшла в своєму розвитку? 11.

У якій послідовності були проведені соціально-економічні перетворення? 12.

Як розгорталася реформа політичної системи?

474

13. Чому зазнала поразки спроба державного перевороту в серпні 1991 р.? 14.

Що таке «холодна війна» і які пріоритети перед країнами-лідерами вона ставила? 15.

Який вплив справила друга світова війна на колоніальну систему? 16.

У чому полягає специфіка модернізації традиційних суспільств Сходу на сучасному етапі? 17.

Чому зазнала невдачі спроба модернізації суспільства в Ірані (реформи шаха Пехлеві)? 18.

Назвіть основні фактори, сигравпгае ключову роль

у формуванні «японського економічного дива». 19.

Які передумови краху соціалістичних режимів у країнах Східної Європи? У яких державах перетворення проходили мирним, а в яких насильницьким шляхом? 20.

У чому полягають сутність і наслідки радикальних економічних реформ, проведених в російському суспільстві на початку 90-х років? 21.

Який тип політичної влади склався в Росії в 90-і роки? 22.

Назвіть можливі альтернативи розвитку нашої країни на сучасному етапі. 23.

Які основні напрями і пріоритети має зовнішня політика Росії сьогодні? 24.

Як вплинули події 11 вересня 2001 року на зовнішню політику РФ і її взаємини з країнами Заходу? 25.

У чому полягає кардинальна відмінність у розвитку науки XX століття від попередніх століть? 26.

Розкрийте зміст другого етапу науково-технічної революції (НТР). 27.

Які глобальні проблеми сучасності були породжені НТР і які шляхи і методи їх подолання? 28.

Що таке глобалізація? У чому сутність даного поняття? 29.

Чи є сучасний світ однополярним? Що створює перешкоди процесу глобалізації? 30.

Вкажіть основні напрямки діяльності Організації Об'єднаних Націй (ООН) на сучасному етапі. 31.

Яке об'єднання уособлює європейську інтеграцію, і які країни входять до його складу?

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Діяльність Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних організацій. "
 1. Явище організованої злочинності.
  Діяльності. На основі цього критерію запропоновано безліч визначень даного явища. Я обмежуся приведенням деяких робочих визначень, використовуваних експертами ООН. "Уніфікованого визначення організованої злочинності, - йдеться в підсумковому документі, - до теперішнього часу не вироблено, разом з тим під організованою злочинністю зазвичай розуміється щодо масова
 2. 29. Участь України в міжнародних економічних організаціях
  діяльністю ОЧЕС домовленостях. Не припиняється процес зближення України з найпотужнішим у світі регіональним економіко-політичним об'єднанням держав - Європейським Союзом (ЄС). Проте в даний час найважливішим, мабуть, фактором для України, з точки зору розвитку ЗЕД , є майбутній вступ до Світової торго-^ | ву організацію (ВТО), в якій вона складається поки в
 3. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  діяльністю. Соціальна організація кроманьйонців характеризувалася сімейної громадою (малу локальною групою, кланом), якою керували її члени - найбільш авто-рітетние і досвідчені добувачі їжі, знавці звичаїв і обрядів. В основі сімейної громади лежали родинні стосунки, які об'єднували, як правило, кілька поколінь: батьків, молодих чоловік -чин і жінок, дітей. Характерним був і їх
 4. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  діяльності: законодавчу, виконавчу і судову, об'єднувати в особі монарха всі гілки державної влади. Разом в тим, хоча при вирішенні питань монарх є формально юридично незалежним, практично він відчуває завжди вплив різних міжнародних, політичних і націо-нальних сил, і в багатьох державах можливість такого впливу закріплюється юридично. Свої рішення
 5. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  діяльної сторони держави використовує поняття функції держави - характеристики саме того, що і як держава "робить". Функція, як і багато інші обществоведческие поняття , не є власне юридичним і політичним поняттям. Воно запозичене з інших наук. Так, у математиці, фізиці поняття функції виражає залежність, коли при зміні однієї величини інша величина також
 6. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  діяльності російського суспільства, чи є від цього соціальна користь? Це тим більше необхідно, що саме російська історія, поряд, зрозуміло, з проявом загальних політико-правових закономірностей, створювала і дуже своєрідні політичні, структурні та територіальні особливості державно-правової організації суспільства, а в XX столітті і взагалі породила виключне своєрідність
 7. § 6. Німеччина в період фашистської диктатури
  діяльність. Знекровлена компартія після арешту 3 Березень 1933 Ернста Тельмана, кинутого до берлінської в'язниці Маобіт, також різко знизила свою активність, але, пішовши в глибоке підпілля, продовжувала виступати проти фашистської диктатури. У середині 30-х років вона, спираючись на рішення Комінтерну, розробила нову тактику і займалася створенням антифашистського народного фронту. Комуністи
 8. § 12. Міжнародні відносини в 30-ті роки
    діяльності Комінтерну і спільно боротися проти «міжнародного комунізму». У 1937 р. до «Антико-мінтерновскому пакту» приєдналася Італія. Підписання пакту посилювало позиції агресорів, сприяло підготовці війни за переділ світу. Вістря блоку було спрямоване не тільки проти СРСР, а й проти США, Великобританії та Франції. Головну роль в союзі агресорів грала Німеччина. ДО 1938 р. її
 9. § 1. Радянське суспільство в середині 1940 - середині 1950-х р.
    діяльності багато видних представників творчої інтелігенції єврейської національності. У їх числі С.А. Лозовський (працював раніше начальником Радінформбюро), І.С.Фефер (секретар єврейського антифашистського комітету), Б. А. Шимеліовича (головний лікар Центральної клінічної лікарні імені Боткіна) та ін У 1953 р. на звинуваченнях у спробах знищити керівників партії і держави було
 10. § 3. Економічні та політичні результати другої світової війни для західноєвропейських країн
    діяльність соціалістичні і соціал-демократичні партії та організації в інших країнах. До початку 50-х років вони налічували близько 1 0 млн. членів. За соціалістичні і соціал-демократичні партії Західної Європи голосували в 1945 - 1947 р. близько 35 млн. виборців. Зростання політичної активності і свідомості трудящих, зміцнення єдності робітничого класу створювали можливості і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua