Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → біохімія людини
««   ЗМІСТ   »»

ДОБОВА ПОТРЕБА ЛЮДИНИ У ВІТАМІНАХ (ПO KARLSON, 1980)

символ

вітамін

Добова норма, чг

Л

ретинол

1,5-2

D

кальциферол

0,02

Е

токоферол

20

До

менахінон

,..2

в,

Тіамін, аневрин

1,4

В:

рибофлавін

1,7

РР

нікотинамід

201,2

Вз

Фолієва кислота

0.41

в5

пантотенова кислота

10 '

в6

Мірідоксін

21

В 2

кобаламін

0.005

З

Аскорбінова кислота

60

н

біотин

0.25 '

розрахункові значення

2 власний синтез мікрофлорою кишечника

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

Виконання лабораторних робіт в рамках курсу біохімії допоможе студентам розвинути і закріпити знання теоретичного матеріалу, а також, поряд із засвоєнням теоретичного матеріалу курсу, ознайомитися з можливостями програми Isis Draw, що дозволяє зображати структурні формули хімічних сполук в площині і давати їх просторове відображення.

Кожна лабораторна робота включає питання для домашньої підготовки, теоретичну частину і завдання практичної частини.

При підготовці до лабораторної роботи необхідно вивчити теорію розділу за матеріалами лекцій та підручників (див. Список рекомендованої літератури), відповісти на всі поставлені в лабораторній роботі питання.

Кожна лабораторна робота виконується в комп'ютерному класі в рамках навчальних годин.

Лабораторна робота повинна бути оформлена в текстовому вигляді.

Лабораторна робота № 1

Склад живої матерії. Функціональні групи біомолекул і їх хімічні властивості. Амінокислоти і пептиди

Буферні системи організму

Питання для домашньої підготовки

Теоретична частина

Див. Гл. 2 «Класи і номенклатура органічних сполук».

Практична частина

Завдання 1. Зобразити в Isis Draw функціональні групи основних класів хімічних сполук, що входять до складу живого організму, вказати назву даної функціональної групи, навести приклади речовин, що містять ці групи (функціональні групи вказуються викладачем за варіантами). Привести приклади реакцій гідролізу і етерифікації.

Завдання 2. Зобразити в Isis Draw все амінокислоти, що входять до складу білкових молекул, вказати назву даної амінокислоти, скорочене літерне позначення. Зобразити в Isis Draw реакцію утворення пептидного зв'язку. Уявити ланцюжок з 4-х амінокислот (тетрапептид), виділити пептидні групи (набір складових амінокислот вказується викладачем за варіантами).

Завдання 3. Провести в Isis Draw розрахунок молекулярної маси тетрапептіда (див. Завдання 2), масових і мольних часток елементів, що входять до складу даного тетрапептіда.

Лабораторна робота № 2

Моносахариди: альдози і кетози. Циклічна структура моносахаридів. Полісахариди. Нуклеотиди. термодинаміка біосистем

Питання для домашньої підготовки

Теоретична частина

Див. Гл. 8 «Основні біохімічні компоненти організму людини».

Практична частина

Завдання 1. Зобразити в Isis Draw хімічні структури п'яти- і шестіуглеродних моносахаров (рибоза, дезоксирибоза, глюкоза, маноза, галактоза, фруктоза), вказати їх назву (в назві не забути вказати розташування полуацетального гідроксилу, приналежність до стехиометричному ряду).

Привести реакцію синтезу полісахариду на прикладі освіти дисахарида, виділити глікозидний зв'язок (дисахарид вказується викладачем за варіантами).

Завдання 2. Зобразити в Isis Draw азотисті основи, що входять до складу молекул ДНК і РНК, вказати назву кожного азотистого підстави, їх скорочене літерне позначення.

Завдання 3. Навести приклади освіти нуклеотидів, через освіту нуклео- зідов. Зобразити ланцюжок з 2-х нуклеотидів, виділити глікозидний, фосфоефірную зв'язку (дінуклеотід вказується викладачем за варіантами).

Лабораторна робота № 3

Шляхи катаболичні і анаболічні. Ліпіди і мембрани. біокінетики

Питання для домашньої підготовки

Теоретична частина

Див. Гл. 9 «Основні метаболічні шляхи» і гол. 10 «Введення в біокінетики».

Практична частина

Завдання 1. Зобразити в Isis Draw схему і послідовність реакцій в циклі Кребса (або синтезу жирних кислот, або гліколізу і т. П. За завданням викладача).

Завдання 2. Зобразити в Isis Draw схему освіти ліпідної мембрани, структуру мембрани.

Завдання 3. Вирішити за завданням викладача кінетичну задачу. Уявити графічне рішення: кінетичну криву, анаморфозу кінетичної кривої, визначити параметри процесу (порядок реакції, константу швидкості, період полупревращения).

 1. Ембріологія, мейоз - цитологія, гістологія і ембріологія
  Ембріологія (від гр. Embryon - зародок, logos - вчення) - наука про розвиток зародка, яка вивчає індивідуальний розвиток тварин з моменту зародження (запліднення яйцеклітини) до народження. Ембріогенез - це складно протікає процес, в якому знайшли відображення еволюція хребетних (філогенез)
 2. Елонгація транскрипції, термінація транскрипції - біохімія частина 2.
  Після утворення кількох пар основ відбувається відділення а- субодиниці від транскрипційного комплексу, а кор-фермент продовжує процес нарощування ланцюга РНК на матриці, якій є один ланцюг ДНК. Відкритий комплекс включає в себе всього 15-20 пар нуклеотидів, так як у міру руху ферменту в напрямку
 3. Електроодонгомегрія (ЕОМ), анекслокація кореневого каналу зуба - стоматологія. Ендодонтія
  Нервові елементи пульпи чутливі до дії електричного струму. Фізіологічний коридор чутливості пульпи під час ЕОМ дорівнює 2-6 мкА, у віці 61-70 років може бути 40 50 мкА. Електровозбудімость пульпи змінюється в результаті пошкодження нервових елементів. Повної відповідності даних ЕОМ і поширеності
 4. Електричні синапси - нейрофізіологія
  електричні синапси являють собою досить щільні контакти між клітинами (ширина синаптичної щілини всього близько 2 нм), завдяки чому нервовий імпульс перескакує з пресинаптичної на постсинаптичну мембрану. Додатково в електричному синапсі між пре- і постсинаптичні мембранами існують так звані
 5. Е. coli-системи: плазмідні вектори - генетика в 2 Ч. Частина 1
  Існує багато різних принципів класифікації плазмід. На особливу увагу заслуговує принцип, заснований на обліку наявності в них модульних сегментів ДНК. У табл. 5.7 підсумовані дані про модульних особливості п'яти природних плазмід. Кожен модульний сегмент може містити один або кілька генів,
 6. Довгастий мозок і вароліїв міст. Мозочок і середній мозок, довгастий мозок - нервова система: анатомія, фізіологія, Нейрофармакологія
  В результаті вивчення даного розділу студенти повинні: знати - будову і функції структурних компонентів, що становлять задній мозок (довгастий мозок, міст і мозочок) і середній мозок; вміти описувати будову кори мозочка і порівнювати її з корою великих півкуль; порівнювати зовнішнє і внутрішнє
 7. Догляд за хворими з хірургічною патологією серця і великих судин, основні патологічні симптоми - сестринська справа в хірургії
  Основні питання глави 1. Поняття про основні патологічних симптомах при захворюваннях органів кровообігу (болі в області серця, задишка, набряки і т. Д.). 2. Догляд за хворим після операцій па серце (створення зручного положення в ліжку, годування хворих, контроль артеріального тиску (АТ),
 8. Доброякісні пухлини печінки - факультетська хірургія
  Найбільш часто зустрічаються доброякісні новоутворення печінки: гемангіома, аденома і вогнищева вузлова гіперплазія. Гемангіома. Гемангіома - доброякісна мезенхимальная пухлина, що виникає внаслідок дізембріогенеза судинної системи. Гемапгіо- матоз печінки - патологічний стан, при якому відбувається
© 2014-2022  ibib.ltd.ua