Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004 - перейти до змісту підручника

3.4 Ефективність атмосфероохоронного заходів на регіональному рівні

У повітряному середовищі населених місць завжди присутні кілька забруднюючих речовин, тому в реальній дійсності відбувається комплексний вплив цих речовин на організм людини. Отже, питомі показники повинні вказуватися з сумарним забрудненням, вираженим через умовний комплексний показник (ПЗ), що об'єктивно відображає стан якості атмосферного повітря і спрощує принцип його використання в практичних розрахунках. Оцінка збитків будується на залежності економічних втрат від тимчасової втрати працездатності у зв'язку із захворюваністю населення від забруднення атмосфери.

Спочатку методом рахунку визначається збиток від втрати працездатності за один день хвороби однієї людини, а потім - від загального числа днів хвороби всього населення, що проживає в зоні впливу забруднення.

Основними складовою економічних втрат від невиходу на роботу захворілого працівника у сфері виробництва є недовипуск чистої про-дукції, зниження амортизаційних відрахувань до фонду розвитку виробництва через простої обладнання. Фактичні втрати визначаються за формулою

Y = д + А

= Р - Ф, (3.23)

Y

де 1 МЛ - економічний збиток у сфері виробництва в розрахунку на одного працюючого за один робочий день;

Д - сума виробленої чистої продукції;

А - амортизаційні відрахування на реновацію основних виробничих фондів;

Р - чисельність зайнятих працівників;

Ф - число фактично відпрацьованих робочих днів у розрахунку на одного працюючого (в розрахунку приймається, що одним робочим відпрацьовуються за рік 233 дні).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.4 Ефективність атмосфероохоронного заходів на регіональному рівні "
 1. 1.3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
  ефективної зовнішньої оцінки державними органами або громадськими організаціями. Такі системи управління якістю часто пов'язані з урядовим контролем, ліцензуванням, державною акредитацією, порівнянням різних вищих навчальних закладів, розподілом фінансових ресурсів і наданням впливу на університети. Система управління якістю вищої освіти, прийнята в тих
 2. 2.5 СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ В РОСІЇ
  ефективності діяльності підприємств - тісно пов'язана з першою проблемою; низька ефективність більшості підприємств у значній мірі обумовлена застарілою організацією праці, організаційно-управлінськими технологіями, слабкою орієнтацією на задоволення запитів споживачів, що незначними знаннями чи неправильним впровадженням методологія і технологій сучасного
 3. § 4. Радянський Союз напередодні війни
  ефективно, ніж Німеччиною. 1 вересня 1939 Німеччина розв'язала бойові дії проти Польщі. 3 вересня в відповідності з виданими Польщі гарантіями Англія і Франція оголосили війну Німеччині. Польська армія, не отримавши допомоги, була розбита. Німеччина захопила майже всю Польщу. 17 вересня почався визвольний похід радянських військ на територію Західної України і Західної Білорусії. 28
 4. 1.1.4. Управління створенням робочих місць. Забезпечення зайнятості на підприємствах
  ефективно управляти зайнятістю, треба чітко уявляти собі цю систему, її цілі, функції, побудова, технологію прийняття рішень. За своїм завданням (цілям) система управління зайнятістю є сукупність організаційних структур і механізмів (методів, засобів) управління, що забезпечує зайнятість населення. Виходячи з цього, структура системи управління зайнятістю включає служби зайнятості
 5. 2.1.3. Основні напрямки діяльності служби зайнятості
  ефективності всієї організації роботи з економічно активним населенням. Розміри служб зайнятості різняться в залежності від того, які функції покладені на них законодавством тієї чи іншої країни, а їх значущість залежить від становища на ринку праці в країні. Якісна зміна ролі служби зайнятості в регулюванні ринку праці вимагає зміни підходів до взаємодії служби зайнятості
 6. 2.1.4. Значення недержавних служб зайнятості
  ефективності лідирує «Анкор - Владивосток», який є регіональним представником франчайзингової мережі «Анкор» по всій Росії. Серед його клієнтів присутній 50% закордонних партнерів. Так само найбільш сильними агентствами є «Успіх», «Кар'єра-Форум», «Проспект». Для нормального функціонування сучасної ринкової економіки потрібні спеціалізовані бізнес - послуги, в тому
 7. 3.1.2. Державні гарантії безробітним у галузі зайнятості
  ефективності. Запитання і завдання для самоконтролю. Як розуміється «допомога по безробіттю»? Кому виплачується допомога по безробіттю, і в яких розмірах? Які умови і терміни виплати допомоги по безробіттю існують в російському законодавстві? У яких випадках виплата допомоги може бути припинена? Хто з безробітних має право на отримання матеріальної допомоги? Які документи необхідно
 8. 3.1.4. Рішення проблем зайнятості соціально незахищених груп населення
  ефективний контроль виконання квоти. Крім того, роботодавці можуть виконати квоту за умови досить високої трудової активності самих інвалідів. Разом з тим, з приводу прагнення до зайнятості самих інвалідів існують найрізноманітніші оцінки й думки. Більшість соціологічних опитувань показують, що це прагнення існує і, що більша частина інвалідів хочуть працювати, але не
 9. 4.1. Конституція Росії про розвиток народовладдя, демократичної державності і цивільних ініціатив
  ефективні інститути громадянського суспільства, контролю виборців за діями влади? Відповіді на ці питання досі залишаються відкритими. І справа тут зовсім не в тому, що за кілька останніх років у Росії знову посилилися авторитарні тенденції. Коріння проблеми набагато глибше. Через десять років після проголошення нових демократичних форм і принципів організації державної та
 10. 8.5. Інститути безпосередньої демократії в зарубіжних країнах
  ефективною, оскільки часом через велику кількість кандидатів і партійної роздробленості для виявлення переможця потрібно досить багато турів (в 1971 році, наприклад, було потрібно 23 туру, а в 1992 році - 16). Розробляються останнім часом проекти конституційної реформи передбачають обрання глави італійської держави вже не спеціальною колегією, а загальним голосуванням,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua