Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004 - перейти до змісту підручника

3.3 Комплексна оцінка соціально-еколого-економічної ефективності заходів щодо оптимізації повітряної техносфери

Сумарна оцінка соціально-екологоекономіческой ефективності від впровадження заходів щодо поліпшення стану повітряного техносфери дорівнює:

Е = Е1 + Е2 + Е3 + Е4 + Е5 + Е6 + Е7 + + Е8 + Е9 + Е10 + Е "+ Е, 2 = Х Е, , (3-10)

де Е1 - приріст обсягу нормативної чистої продукції, обумовлений скороченням соціальних втрат суспільства:

Е1 = АВ - ПНЧ = АД - Vp - ПНЧ (м3, л, кг, шт) (3.11)

де АВ - приріст випуску продукції, шт.,

ПНЧ - норматив чистої продукції, руб / натур. д;

АД - скорочення втрат робочого часу, люд.-дн;

Vp - середня виробіток на одного робітника в натуральних одиницях.

Е2 - зниження собівартості і зростання прибутку за рахунок економії на підготовку робітничих кадрів (через травми, захворювань і плинності кадрів):

Е2 = ПВП ^ QnU + ЧО Q0, (3.12) де Чгггг - зменшення числа працюючих, потребують перекваліфікації, чол / рік;

Qпп - середнє по галузі витрати на перекваліфікацію працівника, руб / год;

Чо - зменшення кількості працюючих, прийнятих замість вибулих і потребують навчання, чол / рік;

Q0 - середні витрати на навчання одного працівника, руб / чол.

Е3 - економія коштів бюджету державного страхування через зниження захворюваності та травматизму при підвищеній забрудненості повітряної техносфери, на оплату допомоги з тимчасової непрацездатності, на виплату пенсій інвалідам праці, скорочення витрат на санітарно-курортні лікування працівників :

3 р ^ р

Е3 = АТ - Qn + 12Z АЧР - Qгр + АЧСК - НСК - Qcr, (3.13)

Р = 1

де АТ - скорочення днів тимчасової непрацездатності з причин

захворюваності та травм, дн / рік;

Q П - розмір посібників, руб / день;

АЧР - зменшення числа працівників, які отримали інвалідність робочої групи, чол / рік;

Q Рі - середній розмір пенсій робочої групи інвалідності на місяць, руб / (міс - чол); р - номер групи інвалідності;

Р - 1,2, 3;

- зменшення кількості працюючих, які потребують в санітарно-курортному лікуванні, чол / рік;

НСК - середня тривалість санітарно-курортного лікування, дн / рік;

QCR - середня вартість одного дня перебування в санітарно -курортному закладі, руб / день, 34

- економія коштів бюджету охорони здоров'я у зв'язку зі зниженням захворюваності при госпіталізації та поліклінічне обслуговування працівників:

ЕЧ = АЧЧ - ДЧ - Q4 + АЧ2 - Q2, (3.

14)

де АЧ4 - зменшення числа працівників госпіталізованих, чол-год;

ДЧ - середня тривалість госпіталізації однієї людини, дні / рік;

Q4 - норматив витрат на один день перебування хворого в стаціонарі, руб / ліжко-день;

АЧ2- скорочення числа звернень в поліклініку, число звернень / рік;

q2 - середні витрати, що припадають на одне звернення до поліклініки, руб / звернення. 35

- приріст нормативної чистої продукції за рахунок підвищення продуктивності праці ЛНЧ при зменшенні забрудненості повітряної техносфери:

Е5 = АВ - ПНЧ = ЧСР - V - АЛ - ПНЧ, (3.15)

де АВ - приріст обсягу продукції;

- середньооблікова кількість працівників у році, чол / рік;

V - річний виробіток продукції, єдиний / чол;

АЛ - приріст продуктивності праці за рахунок поліпшення повітряного середовища.

Еб - приріст продуктивності праці за рахунок підвищення работоспособ ності при поліпшенні повітряного середовища:

f R \ rL -1

\

-100 - 0,2, (3.16)

АП6 =

V R1 У

6

де Rj, R2 - показники працездатності до і після поліпшення повітряного середовища;

0,2 - коефіцієнт, що відображає співвідношення функціонального стану і продуктивності праці.

Еу - економія коштів за рахунок скорочення пільгових пенсій: 37

= АЧЛІ - 12, (3.17)

де - зменшення кількості працівників, що мають право на

пільгові пенсії, чол / рік;

Qm - середній розмір пенсії, руб / (мес.чел).

- Економія коштів у зв'язку з скороченням чисельності працюючих, що користуються лікувально-профілактичним спеціальним харчуванням: 38

= дп (дПЧП - ДПЧП), (3.18)

де дП - денна вартість спецхарчування, руб;

ДП, ДП - число днів користування спецхарчуванням;

ПП, Ч'П - число осіб , які отримують спецхарчування.

Е9 - економія фонду заробітної плати при скороченні або повного скасування скороченого робочого дня, додаткової відпустки: 39

= 3 (ЧДДД - ЧД ДД), (3.19)

де 3 - середня годинна або денна зарплата одного робітника, руб;

ЧД, ЧД-чисельність працюючих, що користуються додатковою відпусткою і скороченим робочим днем, чол;

ДД, ДД - середня тривалість відпустки або величина скорочення робочого дня, день або годину.

Ею - економія заробітної плати від зниження трудомісткості виготовлення продукції при відрядній оплаті праці: Л

Е10 = (РС 1 - РС2) 1

З,

В

2, (3.20)

+ С. ДОТ 10 ^ ^ - # I - "г

J

100 де Р С, Р С - відрядна розцінка на виготовлення одиниці продук-

З 1 З 2

ції до і після впровадження заходів, руб,

ЗС дол - додаткова заробітна плата робітників - відрядників руб;

B2-обсяг виробництва після поліпшення стану повітряного середовища, натур.ед.

Ец - економія заробітної плати від зменшення чисельності працівників:

Е11 = ЕЧ - ЗСР - ФСР - Ч2, (3.21)

ЕЧ - абсолютне вивільнення чисельності працівників, чол; ЗСР - середньорічна заробітна плата одного працівника до впровадження заходів, руб;

ФСР - приріст середньої заробітної плати одного працівника при поліпшенні повітряного середовища, руб;

Ч2 - чисельність працівників після впровадження заходів , чол.

Е} 2-економія фонду зарплати за рахунок зменшення кількості працюючих за підвищеними тарифними ставками (добавки до основного окладу) у шкідливих умовах (підвищена забрудненість повітряного середовища):

Е12 = [3 (Ч, - Ч2)]-Д, (3.22)

де Ч}, Ч2 - чисельність працівників, які працюють в забрудненому середовищі до і після впровадження заходів, чол;

3 - середня годинна тарифна ставка при роботі в несприятливих умовах, руб.;

Д - кількість робочих годин у році.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3.3 Комплексна оцінка соціально-еколого-економічної ефективності заходів щодо оптимізації повітряної техносфери "
 1. ГЛОСАРІЙ
  комплексна оцінка робочих місць на відповідність технічним, технологічним та організаційним рішенням, вимогам охорони та умов праці. Основними завданнями атестації робочих місць є : забезпечення збалансованості їх кількості з чисельністю персоналу; підвищення продуктивності праці; раціональне використання основних фондів; створення сприятливих умов праці для
 2. 1.1.4. Управління створенням робочих місць. Забезпечення зайнятості на підприємствах
  комплексної програми регіону, що включає, як зазначалося, два великих блоки. Поняття «політика зайнятості» і «політика на ринку праці» не ідентичні. Політика зайнятості охоплює комплекс заходів, спрямованих на підтримку населення, що не має роботи і бажає її отримати . Політика зайнятості охоплює різні заходи, технології, які поділяються на активні і пасивні. Політика
 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  комплексні, галузеві та функціональні. Докладно розглядаються органи екологічного контролю, а також застосовувані ним методи в роботі. 6.3. ЕКОЛОГІЧНА ПАСПОРТИЗАЦІЯ І ЕКСПЕРТИЗА Е.А. Арустамов. Природокористування. Вказані мета екологічної експертизи, основні принципи, законодавча основа, суб'єкти та об'єкти експертизи. Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка
 4. ПЕРШИЙ ЕТАП ПЕРЕТВОРЕНЬ. 1985-1986
  комплексного і глибокого реформування. «Прискорення, радикальні перетворення у всіх сферах нашого життя - не просто гасло, а курс яким партія піде твердо і неухильно », - говорив Горбачев43 у своєму заключному слові. Формально термін« перебудова »як і раніше був використаний лише стосовно до партійної роботи та роботи з кадрами, проте змістовно характер намічуваних змін був
 5. 7. ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  комплексне використання сировини (різні галузі повинні використовувати різні компоненти, щоб у відходи не потрапило нічого): - вторинне використання (рециркуляція відходів, речовин, матеріалів, предметів, конструкцій і т . д.); - економічне використання (зменшення витрат сировини на одиницю готової продукції - зменшення маси, заміна на іншу сировину). Завдання полягає в тому, щоб розумно
 6. 2.2. Формування системи управління реформуванням Збройних Сил
  комплексного, злагодженого механізму забезпечення їх проведення. Хоча участь у реформуванні армії беруть багато органів і організації законодавчої та виконавчої гілок влади, відпрацювання механізму правового регулювання їх діяльності, невстановлення сфер компетенції та регламентації повноважень цих органів, відсутність тісної взаємодії між цивільними та військовими органами,
 7. 2.1. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ І ОСОБЛИВОСТІ
  комплексного використання сил і засобів міліції в охороні громадського порядку за єдиною дислокації з подальшим коректуванням в міру необхідності; - на поточну добу - постової відомістю; - на виконання поставленого конкретного завдання - наказом, спеціальним планом або усним зазначенням. При цьому повинні враховуватися: географічні, соціально-економічні особливості міста (району),
 8. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  комплексна механізація і електрифікація, хімізація сільського господарства, меліорація земель і т.д. і т.п. Уявлення про Радянській державі як основному знарядді будівництва нового суспільства, закріплене в преамбулі Конституції СРСР 1977 року, стало відображенням фактично здійсненого в країні одержавлення економіки (майже 90) відсотків засобів виробництва перебували і власності
 9. 2.2. Принципи та методи побудови системи управління персоналом
  комплексне обстеження стану виробництва і управління організацією, здійснюється вибір об'єкта ФВА, визначаються конкретні завдання проведення аналізу, складаються робочий план і наказ про проведення ФВА. Тут використовуються методи самообстеження, інтерв'ювання, фотографії робочого дня, анкетування і т. п. На інформаційному етапі здійснюється збір, систематизація і вивчення
 10. 8.2. Методики оцінки ефективності праці
  комплексна оцінка управлінської праці (Коута), а також автоматизована комплексна система оцінки результатів діяльності колишнього Минприбора СРСР (АКОРД) та ін Перевагою даної групи методик є оцінка результативності роботи персоналу за кінцевими результатами виробництва з орієнтацією на поліпшення фактичних показників. Однак вони не позбавлені також недоліків, перш за все, в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua