Головна
ГоловнаЕкологіяЕкологія людини → 
« Попередня Наступна »
Подколзин М. М.. Навчально-методичний комплекс з дисципліни Екологія людини, 2010 - перейти до змісту підручника

Екологія людини

Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 020800.62 - "екологія та природокористування ".

Волзький 2009

Рецензент: кандидат географічних наук, доцент С.Н. Каніщев (ВГІ (ф) ВолДУ)

Друкується за рекомендацією вченої ради факультету природничих наук ВГІ (філії) ВолДУ (протокол № 1 від 01.10.2009р.)

Автори :

Сергієнко Любов Іванівна (Волзький гуманітарний інститут (філія) ВолДУ) Подколзин Михайло Михайлович (ВФ Міжнародний юридичний інститут)

Сергієнко Л.І., Подколзин М.М .

Методичні рекомендації з дисципліни "Екологія людини" для студентів напряму підготовки 020800.62 - "екологія та природокористування". У посібнику подаються матеріали курсу "Екологія людини": короткий зміст лекційного КУОС, завдання до семінарських занять, банк тестів, тематика рефератів і питання для підготовки до іспиту. / ВГІ (філія) ВолДУ. - Волзький, 2009. - 30с.

© Л.І. Сергієнко, М.

М. Подколзин, 2009

© Волзький гуманітарний інститут (філія) ВолДУ, 2009

Введення.

Курс "екології людини" призначений для читання студентам, вже ознайомленим з основними екологічними дисципліни - "Загальна екологія", "Вчення про атмосферу", "Вчення про гідросферу", "Екологічний моніторинг". Основна мета курсу-познайомити учня з основними законами взаємодії людини і навколишнього середовища. В основу дисципліни ставиться поняття дуалістичності людини - її біологічного і соціального начала. У процесі вивчення дисципліни коротко повторюються основні терміни дисципліни "Загальна екологія". Студент знайомиться з основними етапами антропогенезу, екологічними особливостями представників загону приматів. Представляються основні положення теорії ноосфери, закладені працями Т. де Шардена, В.І. Вернадського. Розглядаються інноваційні розділи сучасної науки - теорія екологічних напарниках, гіпотеза про егоїстичному гені, неосвітлені питання еволюційного вчення, вчення про "прихованих видах".

"Екологія людини" багато в чому вивчає питання, так чи інакше зачіпають у інших дисциплінах. У процесі викладання курсу викладаються теоретичні і практичні питання впливу довкілля на життєдіяльність людей, дається визначення місця екології людини в системі наук, наводяться антропоекологічного аксіоми, складові теоретичну основу нової науки, і розвивається концепція антропоекосистем - об'єкта вивчення екології людини. Докладно розглядаються зв'язку екології з демографією і медициною, умовами життя людей в різні епохи, їх взаємодія з навколишнім середовищем, проблеми нормування якості навколишнього середовища, здійснення практичної діяльності в галузі екології людини, різні види безпеки людства.

Курс "Екологія людини" розрахований на 1 семестр. Передбачається проведення трьох контрольних робіт, підготовка до здачі реферату. Завершується курс іспитом.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Екологія людини "
 1. Некос В.Е.. Основи загальної екології та неоекології: навчальний посібник. Програмні та проблемні лекції для студентів спеціальності 7.0708 Екологія Частина I, - Харків., 1998

 2. Висновок.
  Екологія та екологія спільнот дає дуже важливе поняття про те, як потрібно розглядати екологію. Знищення однієї з ланок ланцюга призведе до дуже серйозних наслідків для іншої. Однак вплив людини на навколишнє середовище прийняло загрозливі масштаби. Щоб у корені поліпшити положення, знадобляться цілеспрямовані і продумані дії. Відповідальна і дієва політика
 3. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Ибатуллин У.Г.. Екологія Башкортостану: Підручник для середніх професійних навчальних закладів. Вид. 2-е, додатк. - Уфа., 2005

 4. Далекосхідний державний технічний Університет (ДВПИ ім. В.В. Куйбишева. Контрольна робота / Екологія популяції, екологія співтовариств (сінекологія), 2008

 5. Н. М. ЧЕРНОВА. Лекції з загальної екології. Довідкові матеріали до курсу «Екологія Москви і сталий розвиток». - М., 2009

 6. 2.1 Лекційний курс.
  екологія роду людина. 2 лютого Кр 3. Еволюція виду людина розумна. 2 лютого Кр 4. Соціальні та біологічні аспекти двостатеві людини. 2 лютого Кр 5. Вплив людини на природу. 2 лютого Кр 6. Глобальні проблеми людства. 4 квітня Кр 7. Актуальні питання екології людини.
 7. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
  екологічний словник шкільного вчителя Республіки Башкортостан. - Уфа: Кітап, 1997. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Екологія Башкортостану: Учеб. для 9 кл. - Вид. 2-е. - Уфа: Кітап, 1999. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Популярний екологічний словник / За ред. А.М.Гілярова. Изд. 2 -е, перераб. і доп. - М.: Тайдекс КО, 2003. (Бібліотека журналу «Екологія і життя») Миркин Б.М., Наумова
 8. Теми рефератів
  екологія як наука. 4. Філософське значення спадщини Вернадського. 5. Концепція сталого розвитку. Рекомендована література 1. Вступ до філософії.-М.: ІПЛ, 1989. - ч.2. 2. Канке В. А. Філософія. - М.: «ЛОГОС», 1997. 3. Вернадський В.І. Біосфера.-М.: 1967. 4. Мойсеєв М.М. Людина. середу. Суспільство.-М., 1983. 5. Гиренок Ф.І . Екологія. Цивілізація. Ноосфера.-М.: Наука,
 9. 12. Визначте, чи має місце логічне (таксономічне) поділ поняття або розчленування предмета на частини (мереологічного поділ):
  екологія ділиться на загальну екологію, геоекологію, Біоекологія, екологію людини і прикладну екологію. Біоекологія ділиться на екологію рослин, екологію тварин, екологію мікроорганізмів, екологію водних організмів. Виробництво може бути рентабельним або нерентабельним. Рік ділиться на зиму, весну, літо і осінь. Прості судження поділяються за якістю на позитивні і
 10. ЛІТЕРАТУРА
  екології та неоекології 2.Учебно-методичні розробки кафедри (курс лекцій). 3.Федоров В . Д., Гильманов Т.Г., Екологія, вид-во МГУ. М., 1980, 464с. 4.Мьякушко В.К., Вольвач Ф.В., Екологiя. Вища школа. К., 1984, 168 с . 5.Стадніцкій Г.В., Родіонов А.І. Екологія: Уч.пособие, М., Висш.школа, 1988, 272 с. 6.Боков В.А. та ін Геоекологія (науково-методична книга по
 11. Подколзин М. М.. Навчально-методичний комплекс з дисципліни Екологія людини, 2010

 12. ВИСНОВОК
  екологію "ввела в якості самостійного наукового напрямки, нарівні з фізикою, хімією, біологією, географією та іншими науками, тим самим віддавши належне однією з найактуальніших, перспективних і життєво необхідних наук. Але такої честі була удостоєна НЕ геккелевская (традиційна) екологія, чисто біологічна наука, а зовсім інша - міждисциплінарна наука, яка охопила і об'єднала
© 2014-2022  ibib.ltd.ua