Головна
ГоловнаІсторіяВсесвітня історія (підручники) → 
« Попередня Наступна »
І.О.Змітровіч, Г.М.Крівощекій, М.Я. Колоцей та ін. Всесвітня історія новітнього часу: Учеб. посібник: У 2 ч.ч. 2 - 1945 - початок XXI в. І.О.Змітровіч, Г.М.Крівощекій, М.Я. Колоцей та ін / Відп. ред. Л. А.Колоцей. - Гродно: ГрГУ, 2002. - 207 с., 2002 - перейти до змісту підручника

Економічний розвиток.


Друга світова війна стимулювала швидкий економічний розвиток США. Вплив військової кон'юнктури було величезним. Почали широко використовуватися нові види палива, синтетичні і штучні матеріали. Здійснювалася масова автоматизація виробництва. Глибокі зміни відбулися в розвитку авіації та суднобудування. Державно-монополістичне регулювання економіки, соціально-реформістська діяльність держави надали економічному розвитку стабільність. Змінилася галузева структура економіки США, успішніше вирішувалися проблеми зайнятості населення.
У перші післявоєнні роки в США була успішно проведена конверсія військового виробництва. З кінця 40-х років стійкий і безперервний економічне зростання стало відмінною особливістю функціонування економічної системи США.
Незважаючи на те, що в 50-ті роки економіка США розвивалася повільніше, ніж економіка інших західних країн, за всіма основними показниками вони залишалися справжнім економічним лідером. Американська модель економічного розвитку значною мірою використовувалася багатьма країнами вільного світу. У 60-ті роки адміністраціями Президентів Д. Кеннеді і Л. Джонсона було взято курс на прискорення економічного зростання. Розширилося державно-монополістичне регулювання економіки. Після невеликого спаду в 1960-1961 р. настав економічний підйом, що тривав до 1967 р. Більшу роль зіграло швидкий розвиток науково-технічної революції, яка створювала нові можливості для розвитку виробництва. Якісно змінювалася структура господарства. Успішно розвивалися нові галузі економіки, перетворювалися старі. Здійснювалася масова автоматизація виробництва. Провідне місце в економіці зайняли енергетика, електронна та хімічна промисловість, виробництво засобів автоматизації, засобів зв'язку, приладобудування.
Набирала силу аерокосмічна промисловість. Значні зміни відбувалися в структурі робочої сили. Скорочувалася чисельність зайнятих у промисловому і сільськогосподарському виробництві. Водночас спостерігалося швидке зростання числа зайнятих у невиробничій сфері.
До початку 70-х років з'явилися перші ознаки зміни економічної кон'юнктури. Сповільнилися темпи економічного зростання. Застій у промисловому виробництві поєднувався із зростанням безробіття, що триває інфляцією і падінням реальних доходів основної маси населення. Зростав недовіру до американської валюти. Навесні і влітку 1971 воно прийняло безпрецедентні масштаби. Ряд західних країн, у тому числі ФРН, Франція, Італія ввели обмеження на операції з доларом.
Республіканська адміністрація Р. Ніксона прийняла рішення про проведення серії надзвичайних заходів, які отримали назву «нової економічної політики». Президентським декретом в країні було введено «надзвичайний стан», компаніям надавалися значні податкові пільги, скорочувався прибутковий податок. Уряд встановив державний контроль над цінами і заробітною платою. Вводився додатковий 10%-вий податок на переважну частину імпорту. Скорочувалася допомогу іноземним державам. Були здійснені й інші перетворення, спрямовані на пошук шляхів виходу з кризи. Однак у 70-ті роки економіка західних країн зазнавала серйозних труднощів. Криза 19731975 років був найбільш серйозним потрясінням після другої світової війни. У США він проявився в набагато більш гострій формі в порівнянні з іншими розвиненими країнами.
Глибокий структурну кризу середини 70-х років змусив США, як і інші розвинуті капіталістичні країни, почати довготривалу структурну перебудову економіки. Стали швидко впроваджуватися новітні енергозберігаючі та ресурсозберігаючі технології. Швидкими темпами створювалися гнучкі автоматизовані виробництва. Широко почала використовуватися комп'ютерна техніка. Одночасно почалося широке впровадження нових композитних матеріалів. Вперше стали впроваджуватися у виробництво біотехнології. Почалося використання методів генної інженерії. Ця глибока структурна перебудова економіки США триває вже більше 20 років.
До початку 80-х років США підійшли з істотно ослабленими внутрішніми і міжнародними позиціями. Госпо-
ственное становище країни погіршувався. В економіці позначилися довготривалі негативні тенденції. У 1980 - 1982 р. вибухнула чергова економічна криза. У 1982 р. промислове виробництво впало в порівнянні з попереднім роком на 8,2%. Криза вразила всі провідні галузі промисловості, сільське господарство, невиробничу сферу.
На президентських виборах у листопаді 1980 перемогу здобув кандидат республіканської партії Р.Рейган. Демократи втратили більшість у сенаті і поступилися багато місця в палаті представників. Намагаючись знайти шляхи виходу з кризи, адміністрація Р.Рейгана обмежила втручання держави в економіку, надала значні податкові пільги для капіталовкладень. Знизилися прибутковий податок і податок на прибуток. Скоротилися бюджетні асигнування на соціальні цілі. Заохочувалася приватна ініціатива. Ці та інші заходи отримали назву «рейганоміки».
Загалом «рейганоміка» принесла США відчутні результати. У 80-ті роки прискорився науково-технічний прогрес, промисловість стала ще більш конкурентоспроможною в між-народному поділі праці. За роки правління адміністрації Р. Рейгана створені мільйони нових робочих місць, переважно у невиробничій сфері. Знизилися інфляція і безробіття, збільшився споживчий попит. Значно посилився приплив іноземного капіталу.
На початку 90-х років в економіці США спостерігалася нетривала рецесія. Сповільнилися темпи зростання в усіх галузях господарства. Однак до весни 1992 р. в економіці склалися передумови для виходу зі спаду. Темпи приросту ВВП в постійних цінах у% до попереднього року склали: в 1992 р. - 2,3%, в 1993 р. - 3,2%, в 1994 р. - 4,1%. У середньому ж за десятиліття (з 1985 по 1994 р.) вони склали 2,6%.
Успішними для економічного розвитку США виявилися перші три роки перебування при владі адміністрації Президента Б.Клінтона. За цей час покращилася економічна кон'юнктура, що призвело до зниження безробіття та інфляції. Скоротився бюджетний дефіцит з 290 млрд. до 220 млрд. доларів в 1994 р. У 1995 р. темп реального збільшення ВВП склав 2,0%, в 1996 р. - вже 2,4%. У 1997 р. темп реального зростання ВВП може досягти 3,5-4% (у першому кварталі був рекордний за останні десять років приріст ВВП, що дорівнює 5,9%). Адміністрація Б.Клінтона сподівається, що під час другого терміну свого правління у влади дефіцити федерального бюджету не перевищать 1,0-1,5% ВВП.
До числа пріоритетних напрямів економічної політики нинішня адміністрація демократів відносить реконструкцію національної транспортної системи, розробку нових технологій, що захищають навколишнє середовище, чистих і ефективних джерел енергії, створення всеосяжної інформаційної системи, проведення ефективної програми конверсії військових виробництв. В останні роки помітна тенденція вироблення пріоритетних напрямків у розвитку американського суспільства, які б дозволили США забезпечити сталий розвиток. У відповідь на заклик конференції ООН в Ріо-де-Жанейро в 1992 р. Президентська рада в США в своїй програмі визначив 10 цілей, які дозволять державі вступити на шлях сталого розвитку: здорове навколишнє середовище, економічне процвітання, справедливість, охорона середовища, раціональне управління ресурсами, стійкість територіальних спільнот, залучення громадян до процесів прийняття рішень, стабілізація чисельності населення, міжнародна відповідальність, система освіти. Особливу увагу з початку 90-х років США приділяють посиленню впливу державної науково-технічної політики. Були прийняті закони про захист національних науково-технічних інтересів США, «перевагу американської технології» та стимулюванні її передачі в промисловість.
Адміністрація Клінтона продовжила цей стратегічний курс. У 1993 - 1996 році через конгрес був проведений ще один пакет важливих державних актів про науково-технічну політику США. Важливе значення для забезпечення лідируючого становища країни в світі має й інша програма адміністрації Клінтона: «Критичні технології - основа національної безпеки США».
До початку ХХІ в. економіка США стала основним джерелом технічного прогресу. На її частку припадає 35,8% світових витрат на виробництво нової технології. З 50 макротехнологій, які забезпечують провідні позиції у світовому виробництві, на частку США припадає 20 - 22, за якими вони тримають лідерство або розділяють його. Будучи лідером світового економічного розвитку, США успішно відповідають на виклики часу і вступили в ХХІ ст. з новою економікою.
Таким чином, серед провідних національних пріоритетів США основну групу складають програми, пов'язані з НТР. Вони - найважливіша частина економічної, соціальної, військово-і зовнішньополітичної стратегії США. Очевидно, що
досягнення цих унікальних цілей дозволить гарантувати кожному жителю США можливість всебічного благополуччя.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Економічний розвиток. "
 1. Види і стадії адміністративного права
  економічна політика, встановлюють-ся федеральні податки і гарантії і т.д. Об'єктом державного регулювання на мікрорівні є-ються численні ринки різних видів пр-ції: промислових, сільськогосподарських, сфери послуг і т.д. Держава впливає на економічну діяльність через свої органи: 1) Міністерство економіки РФ Функції: а) здійснює розробку
 2. Петро Великий
  економічних і політичних перетворень, які йшли в Росії з початку XVIII в. Він підкреслює, що російські вели справедливу боротьбу за свої споконвічні, «наслідні» землі. Всі успіхи у війні відносяться за рахунок особистих достоїнств Петра I. Високу оцінку діяльності Петра I давав також видатний історик В.Н. Татищев. Кар'єра цього вченого почалася саме в петровський час. Він добре знав реалії
 3. 4. Зміст, рушійні сили і етапи визвольного руху в X IX столітті
  економічних і політичних свобод в Росії, створення громадянського суспільства і правової держави. Важливо було звільнити церкву від виконання не властивих їй функцій одного з органів державного апарату, в який вона перетворилася з часів Петра I, і підвищити її роль як основного морального стрижня і духовного вихователя російських людей. Ось коло тих завдань, які повинні були
 4. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Економічному розвитку Росії, системи поглядів, на жаль, не було створено. Які ж витоки російського консерватизму другої половини XIX століття? Росія в пореформені часи стрімко йшла шляхом капіталізму, країна швидко змінювалася, старий спосіб життя і порочні порядки миколаївського царювання йшли в минуле, втрачали колишню економічну силу і монопольну політичну владу дворяни ...
 5. 1.Економіка і соціальна структура
  економічними укладами - Росія, Японія, Австрія, Балканські держави; - ешелон держав Азії, Африки, частково Латинської Америки, що опинилися до початку XX століття на положенні колоній і напівколоній великих держав. Для країн другого ешелону, в тому числі і Росії, характерний особливий тип капіталізму, становлення якого характеризується набагато пізнім початком (XVIII - середина XIX ст.) Слабо
 6. 3. Початок II російської революції. Лютий 1917
  економічного розвитку завдання. Однак, не допомогли йому в цьому ні адміністративно-каральні розправи над учасниками революції, ні думські-парламентський бонапартизм, ні смілива і багатообіцяюча столипінська аграрна та правові реформи. Не допомогло і участь Росії у початку першої світової війні відволікти суспільство від гострих соціальних проблем і конфліктів, зупинити і подолати назріваючу
 7. 47. Правовий нігілізм і правовий ідеалізм. Подолання правового нігілізму і правового ідеалізму в Україні.
  Економічного розвитку, викорінення пияцтва, різке підвищення життєвого рівня народу, плавне і безболісне розгортання демократії, гласність та ін.) Хотілося все це пошвидше втілити в законах, закріпити юридично, проголосити в конституціях. На ділі ж форсованого переходу суспільства з одного стану в інше не вийшло, очікування затяглися. Настав «соціальне похмілля»
 8. 73. Типологія держави. Формаційний і цивілізований підходи до типології гос-ва.
  Економічних формацій, кожній з яких в умовах існування класів відповідає певний тип держави. Тип держави означає конкретизацію, визначеність його економічної основи, класової суті та соціального призначення. Перші три з них охоплюються єдиним родовим поняттям експлуататорського держави. Відповідно до формаційного підходу до типології держави в процесі
 9. 78. Державне управління та місцеве самоврядування.
    економічного та культурного розвитку відповідно районів і областей; затверджують бюджети області та району і т. п. Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради. До складу сільської, селищної, міської ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста на основі загального, рівного,
 10. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
    економічною злочинністю, на мій погляд, можна визначити як регламентовану нормами права діяльність державних, муніципальних органів, а також недержавних організацій, спрямовану на попередження, виявлення і припинення порушення правових норм, що забезпечують нормальне функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш загальне розуміння контролю та
© 2014-2022  ibib.ltd.ua