Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

78. Державне управління та місцеве самоврядування.


Місцеве самоврядування - особливий вид управління, реалізація гарантованого законом права терит. спільністю гр-н та органів які вони обирають.
В межах адміністративно-територіальних одиниць (областей, районів, міст, районів у містах, селищ, сіл) представницькі органи влади: - органи місцевого самоврядування - Ради.
Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад (спільнот) сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради . Питання організації районів у містах належать до компетенції міських рад.
Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів і областей; затверджують бюджети області та району і т. п. Голова районного та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради.
До складу сільської, селищної, міської ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста на основі загального, рівного, прямого виборчого, права шляхом таємного голосування строком на 4 роки. На такий же термін обираються голови сільської, селищної, міської ради, які очолюють виконавчий комітет ради і головують на його засіданнях.
Як представницький орган, міські ради здійснюють свої повноваження на сесіях, на яких розглядаються питання, віднесені законодавством до їх відання. Рішення міських (міст районного підпорядкування) рад, що суперечать законодавству або прийняті з порушенням передбаченої законом процедури, скасовує рада вищого рівня, а рішення міських (міст обласного та загальнодержавного підпорядкування) рад - Верховна Рада України. У випадках, передбачених законодавством України, повноваження міської ради можуть бути достроково припинені Верховною Радою.
Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади, що забезпечується державним фінансуванням і передачею їм відповідних об'єктів державної власності.
В адміністративно-територіальних одиницях (областях, районах, містах Києві та Севастополі) державне управління здійснюють: - місцеві державні адміністрації на чолі з головами (главами), які призначаються на посаду Президентом з подачі Кабінету Міністрів. Їх головне призначення - захищати права і законні інтереси громадян і держави, забезпечувати соціально-економічний розвиток територій та реалізацію державної політики у визначених державою сферах управління (управління внутрішніми справами, державною безпекою, юстицією здійснюють обласні органи цих міністерств).
Голови місцевих державних адміністрацій формують їх склад. Вони підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня, несуть відповідальність при здійсненні своїх повноважень перед Президентом і Кабінетом Міністрів. У частині повноважень, делегованих відповідними районними чи обласними радами, місцеві адміністрації їм підзвітні і підконтрольні.
На відповідній території місцеві державні адміністрації забезпечують виконання Конституції і законів України, актів Президента, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів, інших органів виконавчої влади. Вони зобов'язані також забезпечувати законність і правопорядок ; дотримання прав і свобод громадян; виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони середовища; підготовку та виконання обласних і районних бюджетів тощо
Рішення голів місцевих державних адміністрацій, які суперечать Конституції і законам України, іншим законодавчим актам, можуть бути скасовані Президентом або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "78. Державне управління та місцеве самоврядування."
 1. 1. Адміністративне право
  державного управління, місцевого самоврядування, в області реалізації уполномо-ченнимі органами та посадовими особами управлінських функцій. Адміністративне право - це управлінське право (право управ-ління). Адміністративне право - це важлива галузь права (система правових норм), яка з метою виконання завдань і здійснення функцій держави регулює суспільні
 2. 1. Виконавча влада
  державної влади. 2. Підконтрольність законодавчої та судової гілок державної влади. 3. Здійснюється спеціальними державними органами та органами місцевого самоврядування, які мають у встановленому нормативному порядку компетенцію. 4. Це подзаконная влада, тобто її організація і функції повинні грунтуватися на нормах Конституції РФ, федерального закону та інших
 3. 2. Основні права і обов'язки громадян у сфері виконавчої влади закріплені в Конституції РФ.
  державні посади. 2. Займатися діяльністю, пов'язаною з приналежністю до гра-жданству РФ (обирати і бути обраними). 3 . Вони не несуть військового обов'язку 4. Відносно їх допускається обмеження в пересуванні та міс-та проживання з метою забезпечення безпеки. Іноземні громадяни, які прибули в РФ для постійного проживання, зобов'язані отримати в ОВС вид на проживання і в
 4. Адміністративні стягнення
  державний кордон РФ за межі РФ, а у випадках, передбачених бачених законодавством РФ, - контрольованому самостійному виїзді висилають з РФ. Наприклад, Федеральний закон від 30 березня 1995 року "Про поперед-дженні поширення в РФ захворювання, що викликається ВІЛ "передба-чає департаціі з РФ осіб без громадянства у разі виявлення у них ВІЛ-інфекції. Всі заходи адміністративного
 5. Види і стадії адміністративного права
  державні органи. Справа, за якою проведено розслідування, направляється: а) органу чи посадовій особі, уповноваженій розглядає-вать відповідну категорію адміністративних порушень б) органу ВД, прокуратурі, якщо будуть виявлені ознаки право-порушення в) громадському об'єднанню або ТК г) відповідному органу для вирішення питання про притягнення особи, яка вчинила
 6. Держ. управління у соціально-культурній сфері
  державного управління у сфері соціального захисту населення. 1. Державне керівництво системою освіти осуществля-ється федеральними органами виконавчої влади та органами виконавчої влади суб'єктів федерації загальної та спеціальної компетенції: 1) Уряд РФ, ст. 114 Конституції РФ (п. в, к) 2) Міністерство освіти РФ Функції: а) розробляє і затверджує
 7. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  державних чиновників виборними особами і ряд інших, по суті своїй ліберальних, пропозицій. Н.Г. Чернишевський, Н.А. Некрасов, М.Є. Салтиков-Щедрін розраховували саме на вплив словом, на пропаганду, на громадську думку, а не на революцію. Н. Г. Чернишевський був заарештований нема за заклик селян «до сокири», а як журналіст-просвітитель, обличавший існуючий лад і закликав до
 8. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Державного і громадського порядку, йому приписується боротьба з демократичними силами, з прийдешніми реформами. Таким чином, консерватизм трактується за допомогою негативних визначень, виступаючи як антитеза програмі змін взагалі. Цей підхід зумовлений тим, що консерватизм в цілому ототожнюється лише з однією, притому найбільш примітивною його модифікацією - егоїстичним консерватизмом
 9. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  державними установами та організаціями, затвердженим постановою ЦВК і РНК РРФСР 21 вересня 1922, створили Вища арбітражна комісія при Раді Праці і Оборони (СТО), арбітражні комісії при обласних економічних радах, а згодом - при губернських економічних нарадах. Постановою від 3 квітня 1922 Президія Вищої Ради Народного Господарства (ВРНГ)
 10. 3. Арбітражний процесуальний ПРАВОЗДАТНІСТЬ, АРБІТРАЖНА процесуальна дієздатність
  державного управління та іншим особам, які виступають на захист прав інших осіб. Наявність у цих органів спеціальної компетенції є передумовою їхньої участі в якості суб'єктів процесуального правовідносини. Передумовою ж участі в процесуальному правовідносинах позивача, відповідача, третіх осіб є їх процесуальна правоздатність. Автори в основному поділяють цю точку зору і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua