Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
««   ЗМІСТ   »»

ЕРГОНОМІЧНИЙ ПІДХІД ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ

З точки зору ергономічного підходу функціональний стан визначається за паливною ефективністю діяльності. Вважається, що чим краще функціональний стан, тим ефективніше діяльність людини. Причому максимально ефективною діяльність буде при такому функціональному стані, яке забезпечується певним середнім рівнем активації нервової системи, яке позначається як оптимальний функціональний стан (рис. 6.1).

Залежність ефективності діяльності від рівня активації нервової системи

Мал. 6.1. Залежність ефективності діяльності від рівня активації нервової системи:

ФС - функціональний стан

Експериментальні дані з фармакологічними препаратами і електричною стимуляцією ретикулярної формації показали, що зі зміною рівня активації нервової системи ефективність діяльності і навчання зміщується по куполоподібної кривої. Так, при низькому рівні активації ЦНС (при введенні седативних засобів, під час сну або втрати свідомості) діяльність неможлива, як і при занадто високому рівні активації (введення амфетаміну або інших психостимуляторів, епілептичний припадок, електрошок). Стан сонливості погіршує діяльність не менше, ніж стан стресу і нервозності.

Також була показана можливість оптимізації навчання дітей за рахунок керування їх функціональним станом. Успішних діти працюють в певному оптимальному коридорі функціональних станів. Змінюючи функціональний стан дітей з затримкою розвитку, можна домогтися прискорення у них формування ряду когнітивних навичок і підвищення успішності.

В ергономіці і інженерної психології вивчаються функціональні стану людини-оператора. В рамках даних наук функціональний стан оператора визначається як інтегративна характеристика стану людини з точки зору ефективності виконуваної ним діяльності і задіяних в її реалізації систем організму за критеріями надійності і внутрішньої ціни діяльності1. При роботі у оператора прийнято виділяти сприятливі і несприятливі функціональні стану (табл. 6.1).

Таблиця 6.1

Ознаки функціональних станів оператора2

види станів

ознаки станів

психологічні

фізіологічні

сприятливі

оптимальна

працездатність

Найвищий прояв всіх робочих функцій

Готовність до дії

Коефіцієнт робочої установки більше 0,45

В межах норми

Увага

В межах норми

Стабілізація серцевого ритму, підвищення амплітуди альфа-ритму ЕЕГ, зростання напруження м'язів

Неблагопріят! i ті

втома

Поява зорових ілюзій, ослаблення пам'яті, зниження продуктивності мислення

Зміна вегетативних функцій, збудливості головного мозку, зменшення амплітуди альфа-ритму

емоційна

напруженість

Дезорганізація поведінки, гальмування колишніх навичок, помилки сприйняття, провали пам'яті, збільшення варіативності показників роботи

Збільшення частоти серцевих скорочень і частоти дихання, падіння шкірного опору, зміна спектра мови

Отже, спосіб оцінки функціонального стану з точки зору ергономічного підходу корисний при вирішенні завдань підвищення ефективності праці, дозволяє прогнозувати розвиток небажаних функціональних станів (монотония, стомлення, стрес). Однак такий підхід не дозволяє підійти до вирішення проблеми механізмів формування та зміни функціональних станів.

 1. Фізіологія дихання - кровообіг, дихання, видільні процеси, розмноження, лактація, обмін речовин
  Дихання - це фізіологічна функція, що забезпечує газообмін між організмом і навколишнім середовищем. Кисень витрачається клітинами для окислення складних органічних речовин, в результаті чого утворюються вода, діоксид вуглецю і виділяється енергія. При розпаді білків і амінокислот крім води
 2. Фізіологічний стан тварин - ендокринна і центральна нервова системи, вища нервова діяльність, аналізатори, етологія
  Голод і ситість, вагітність і лактація, післяпологовий період, втома і хвороби в значній мірі впливають на поведінку тварин. Це пов'язано з тим, що ті чи інші форми поведінки обумовлені внутрішніми факторами. Так, рівень статевих гормонів в крові визначає статеву домінанту, а вміст поживних
 3. Фізіологічні і нейрохімічні основи деяких розладів центральної нервової системи, хвороба Паркінсона - нервова система: анатомія, фізіологія, Нейрофармакологія
  В результаті вивчення даного розділу студенти повинні: знати дисфункції тих чи інших медіаторних систем мозку, які лежать в основі нервових і психічних захворювань; симптоми найбільш поширених патологій функціонування мозку: хвороби Паркінсона, депресивних станів, шизофренії, епілепсії, хвороби
 4. Фізіологічна роль жирів в харчуванні - фізіологія харчування
  Жири (вони ж ліпіди, від грец. lipos - жир) відносяться до основних харчових речовин. До харчових жирів зазвичай застосовують терміни «жири» і «масла». Поняття «жири», як правило, відноситься до тваринних жирів, що знаходяться при кімнатній температурі в твердому стані. Виняток становить рідкий
 5. Фізичні явища, пов'язані з роботою серця - кровообіг, дихання, видільні процеси, розмноження, лактація, обмін речовин
  У цьому розділі розглянуто зовнішні прояви серцевої діяльності, що мають важливе клінічне значення, - серцевий поштовх, тони серця, систолічний і хвилинний обсяги серця, електрокардіографія. Серцевий поштовх. Серцевий поштовх - це удар серця про грудну клітку. Він виявляється при зовнішньому
 6. Фактори, що впливають на поведінку - ендокринна і центральна нервова системи, вища нервова діяльність, аналізатори, етологія
  Поведінка тварин формується і проявляється в залежності від стану внутрішнього середовища організму і зовнішніх впливів і постійно змінюється. В одних випадках це допомагає пристосуватися до мінливих умов життя, а в інших - може носити негативний характер і привести до зниження адаптації тварин
 7. Еволюція нервової системи безхребетних тварин - анатомія центральної нервової системи
  Вперше в еволюції НС з'являється у типу кишковопорожнинні. Це дифузна НС. Кишковопорожнинні володіють радіальної (променевої) симетрією і мають дві життєві форми - прикріплені поліпи і свободноплавающие медузи. Тіло у них складається з двох шарів клітин - ектодерми і ентодерми. Основу кожного
 8. Естрогени - біохімія
  Біосинтез. Жіночі статеві гормони синтезуються в яєчниках і поділяються на дві групи: естрогени , найбільш активним з яких є 17р-естраліол, а також прогестини - основний представник - прогестерон: Ці гормони синтезуються також у незначній кількості в надниркових залозах з єдиного попередника
© 2014-2022  ibib.ltd.ua