Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Вікова фізіологія і психофізіологія
««   ЗМІСТ   »»

ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТАНУ ОРГАНІЗМУ

Функціональний стан в структурі поведінкового акта

Функціональний стан (ФС) організму - інтеграція активності різних фізіологічних систем, що визначає особливості здійснення діяльності; активність нервової системи, в умовах якої реалізуються ті чи інші поведінкові акти тварин і людини.

ФС організму залежить:

згідно концепції специфічності неспецифічної активації

вітчизняного фізіолога П. К. Анохіна (1968), кожен тип мотивації забезпечується збудженням власної неспецифічної активує системи, що володіє особливою хімічною специфічністю. Активують впливу ретикулярної формації забезпечують енергетичну базу виконання реакцій і має тенденцію брати участь в оборонному поведінці. Лімбічна система пов'язана переважно з активацією вегетативних процесів і підготовчими фазами поведінки.

Теорія функціональних систем П. К. Анохіна (1975) являє собою комплекс вибірково витягнутих компонентів організму, взаємодії і взаємини яких орієнтовані на отримання корисного результату. Вона є одиницею інтегративної діяльності цілого організму; відрізняється від приватних механізмів реалізації поведінкових актів; здійснює виборче залучення структур і процесів в виконання конкретного акту поведінки або функції організму. Функціональна система має розгалужений морфофизиологічний апарат, що забезпечує підтримку гомеостазу і саморегуляцію.

Для виникнення цілеспрямованої поведінки одного тільки пускового стимулу недостатньо. Воно виникає або після навчання, т. Е. За наявності певної інформації в пам'яті, або при відповідній мотивації і у відповідній обстановці. Відповідно до теорії функціональних систем, інтеграція цих компонентів здійснюється в рамках системного механізму аферентного синтезу, в процесі якого на основі мотивації при обліку обстановки і минулого життєвого досвіду створюються умови для усунення надлишкових ступенів свободи, відбувається прийняття рішення про те, що слід зробити для отримання корисного пристосувального результату (рис. 10.5).

Ухвалення рішення завершується формуванням акцептора результату дії, яка є апарат прогнозування параметрів майбутніх результатів, і їх звірення з параметрами результатів, реально отриманих при реалізації програми дії.

Акцептор результатів дії в моделі П. К. Анохіна - це нервова модель майбутніх результатів, представлена мережею вставних нейронів, охоплених кільцевим взаємодією. Потрапивши в цю мережу, возбужде-

Схема організації функціональної системи

Мал. 10.5. Схема організації функціональної системи

(по . Анохін, 1975)

ня продовжує циркулювати в ній тривалий час, що дозволяє утримувати мета поведінки. Нервова мережу формується паралельно з певною програмою дій. При зіставленні отриманих етапних результатів з параметрами, що зберігаються в пам'яті, виявляється відповідність ходу виконання реалізованої програми запланованою програмою. Встановлюється відповідність досягнутого співвідношення організму та середовища того результату, для досягнення якого була сформована програма.

Ці системні механізми складають операційну архітектоніку будь-якої функціональної системи. Архітектоніка розглядається в якості універсального механізму для всіх функціональних систем. Вона включає наступні компоненти: аферентних синтез, прийняття рішення, акцептор результатів дії, еферентної синтез (програма дії), результат дії і його оцінка.

Архітектоніка функціональної системи може мати й інший склад: корисний пристосувальний результат, рецептор результату, зворотна афферентация від рецепторів в нервовий центр, нервовий центр у вигляді виборчого об'єднання нейронів різних рівнів ЦНС, виконавчі, вегетативні і поведінкові механізми регуляції результату.

Будь-яка програма цілеспрямованого поведінки будується, по крайней мере, на трьох основних детермінант: 1) домінуючої мотивації; 2) минулому життєвому досвіді; 3) оцінці поточної ситуації і утриманні її в короткочасної пам'яті. Системна організація мозку служить основою для формування цілеспрямованої поведінки.

Психічна функція, з одного боку, результат інтегративної діяльності цілого мозку. Але, з іншого боку, досвід неврологічної і нейрохірургічної клініки свідчить про те, що пошкодження ряду мозкових зон тягне незворотний некомпенсовані дефект функції. Наявні протиріччя дозволила концепція про існування жорстких і гнучких ланок мозкового забезпечення психічної діяльності радянського і російського нейрофізіолога Н. П. Бехтерева (1980). Жорсткі ланки - генетично детермінована анатомічна організація тих одиниць, які необхідні для збереження існування виду (наприклад, регуляція руху, вегетативної, м'язової систем). Жорсткі ланки складають кістяк системи, визначають саме її існування і забезпечують економічність роботи мозку.

Принципово важливі два властивості мозку: 1) мінімізація територій мозку, необхідна і достатня для забезпечення сформованої і стабільно реалізованої функції; 2) фіксація функцій в довготривалій пам'яті.

В онтогенезі цей процес йде від надмірності до мінімізації функцій, що дозволяє мозку реалізовувати безліч функцій.

гнучкі ланки - ті ланки, втрата яких може бути скомпенсирована іншими. Гнучкі ланки мозкових структур, які беруть у фіксованій матриці довгострокової пам'яті, створюють можливості, що забезпечують організму виконання адаптивної діяльності в самих різних умовах існування.

Функціональний стан цілісного організму визначається функціональним станом мозку, що забезпечує адекватність реагування організму на фактори зовнішнього і внутрішнього середовища. Фізіологічними індикаторами функціональних станів служать три основні групи фізіологічних реакцій, за якими судять про зміну функціонального стану людини: рухові, вегетативні та електро- фізіологічні показники. Методи, які використовуються для оцінки функціонального стану людини, описані в розділі 1 (параграф 1.3).

 1. Генетичний контроль розвитку - біологія. Частина 1
  Очевидно, що генетичний контроль розвитку існує, бо як тоді зрозуміти, чому з яйця крокодила розвивається крокодил, а з яйця людини - людина. Яким чином гени визначають процес розвитку? Це центральний і дуже складне питання, до якого вчені починають підходити, але для всеосяжного і переконливої
 2. Генетичний контроль клітинного циклу - генетика в 2 Ч. Частина 1
  Всі процеси, що відбуваються в клітині, знаходяться під генетичним контролем. Не є винятком клітинний цикл і мітоз. Гени контролюють послідовні стадії реплікації ДНК, цитокинез, рух, спіралізацію-деспіралізаціі хромосом і т. Д. Мутації цих генів можуть переривати клітинний цикл на різних етапах,
 3. Генетичні аномалії і стійкість птахів до деяких хвороб. Летальні і напівлетальні аномалії у птахів - генетика
  Спадкові аномалії, обумовлені мутантними летальними і напівлегальними генами, у птахів добре вивчені. Виявляються аномалії у формі змін у будові скелета, кінцівок, дзьоба, змін оперення, функціональних порушень. Карликовість. Серед генетичних аномалій курей встановлено велику різноманітність
 4. Генеративні мутації, питання і завдання для самоконтролю - біологія. Частина 1
  Зміни спадкової програми статевих клітин людини призводять до народження потомства з різними спадково зумовленими хворобами, в залежності від рангу мутацій - генними або хромосомними. Різні генні мутації по-різному позначаються на життєздатності організму, причому в разі їх рецессивности вони
 5. Гаметогенез і запліднення у тварин - генетика в 2 Ч. Частина 1
  Генетичні системи багатоклітинних тварин засновані переважно на раздельнополости і перехресному заплідненні, за винятком випадків гермафродитизму, при якому жіночі та чоловічі статеві органи утворюються у одній і тій же особини. Гермафродит поширений серед безхребетних: кишковопорожнинних,
 6. Функції центральних і периферичних ендокринних залоз, гормони гіпоталамуса і гіпофіза - нейрофізіологія
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати нейрогормони гіпоталамуса і їх функції; гормони нейро- і аденогіпофіза і їх функції; гормони периферичних залоз внутрішньої секреції і їх функції; вміти називати причини деяких ендокринних захворювань людини; володіти ключовими поняттями:
 7. Функції нервових волокон, типи нервових волокон - нейрофізіологія
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати класифікацію нервових волокон; залежність між діаметром волокна і швидкістю проведення по ньому збудження; вміти пояснювати механізм проведення імпульсу по міелііізірованним і неміе- лінізірованним волокнам; описувати механізм аксонного
 8. Функції базальних гангліїв, система базальних гангліїв і Стріопалідарна система - нейрофізіологія
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати функції блідої кулі, смугастих тіл, огорожі; ефекти стимуляції і пошкоджень базальних гангліїв; зв'язку базальних гангліїв з іншими відділами головного мозку; вміти порівнювати пирамидную і екстрапірамідну системи регуляції рухів;
© 2014-2022  ibib.ltd.ua