Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Вікова фізіологія і психофізіологія

Вікова фізіологія і психофізіологія

Методологічні і методичні основи вікової фізіології та психофізіології
    Предмет, завдання, основні поняття вікової фізіології та психофізіології
        Предмет і завдання вікової фізіології та психофізіології. Основні поняття
        Поняття віку та періодизація процесу розвитку
        Методи дослідження у віковій фізіології та психофізіології
        Висновки
Організм як єдине ціле. Будова і функції організму людини
    Нервова система та її роль у регуляції життєво важливих функцій організму
        Загальні поняття. Будова і функції нервових клітин
            Будова нервової системи - основні поняття
            Принцип Дейла
            Інтеграційна і координаційна діяльність нервової клітини
            Принцип загального кінцевого шляхи
            Принцип домінанти
        Будова і функції спинного та головного мозку
            Будова спинного мозку
            Нервові центри спинного мозку
            Провідні шляхи спинного мозку
            Будова головного мозку
            Колончатая організація кори
            Проекційні зони кори
        Розвиток центральної нервової системи на ранніх етапах онтогенезу людини
        Будова і функції вегетативної (автономної) нервової системи
            Будова вегетативної нервової системи
            Центральна регуляція вісцеральних функцій
        Висновки
    Ендокринна система людини та її розвиток в онтогенезі
        Будова і функції залоз внутрішньої секреції
            Гіпофіз
            Епіфіз (пинеальная заліза, шишковидне тіло)
            Щитовидна залоза
            Паращитовидні залози
            Вилочкова залоза (тимус)
            Підшлункова залоза
            Наднирники
            Статеві залози (гонади)
        Вікові особливості розвитку ендокринної системи
            Щитовидна залоза
            Паращитовидні залози
            Нейрогуморальна регуляція фізіологічних функцій
        Висновки
    Внутрішня середу організму
        Склад крові, клітини крові, їх будова, функції
        Імунні властивості крові, види імунітету
            Сумісність крові
            Властивості, місце освіти і механізм дії імунних антитіл
            Види імунітету
            Освіта і руйнування еритроцитів
            Руйнування й утворення лейкоцитів
        Нервово-гуморальна регуляція кровотворення
        Вікові особливості кровотворення і формуванні імунної системи
            Вікові особливості складу крові
            Формування імунної системи у дітей
        Висновки
    Кровообіг і його вікові особливості
        Будова і функції серцево-судинної системи
        Основні показники роботи серцево-судинної системи
        Нервова і гуморальна регуляція діяльності серцево-судинної системи
        Структурно-функціональний розвиток серцево-судинної системи на різних вікових етапах
            Характеристика серцево-судинної системи в період внутрішньоутробного розвитку
            Характеристика серцево-судинної системи в період новонародженості
            Характеристика серцево-судинної системи на пізніх етапах онтогенезу
        Висновки
    Дихання і його вікові особливості
        Будова і функції дихальної системи
            Будова дихальної системи
            Функції дихальної системи
        Механізм дихальних рухів
            Акт вдиху (інспірація)
            Система регуляції дихальної функції
        Життєва ємність легенів
            Обмін газів у легенях і тканинах
        Вікові особливості розвитку органів дихання і дихальної функції
            Розвиток органів дихання у ембріогенезі
            Розвиток дихальної системи в постнатальний період
        Висновки
    Вікові особливості травлення та обміну речовин і енергії
        Будова і функції травної системи
            Шлунково-кишковий тракт
            Регуляція травної системи
        Особливості функціонування травної системи в період розвитку організму
        Особливості обміну речовин на різних етапах вікового розвитку
            Обмін речовин і його стадії
            Обмін білків
            Обмін вуглеводів
            Обмін жирів
            Вітаміни та їх фізіологічне значення
            Життєво необхідні мінеральні речовини
        Висновки
    Видільна система та її вікові особливості
        Система виділення і її функції
            Будова нирки
            Кровопостачання нирки
            Функції нирок
            Процеси утворення і виділення сечі
            Рефлекс сечовипускання
        Вікові особливості структури і функції нирок
        Будова і функції шкіри людини, її вікові особливості
        Терморегуляція і її розвиток в онтогенезі
            Процеси терморегуляції
            Розвиток механізмів терморегуляції
        Висновки
    Кістково-м'язова система і розвиток рухової функції людини
        Будова і властивості кісток
            Будова і типи кісток
            Фізіологічна регенерація кісткової тканини
            Типи з'єднання кісток
            Відділи скелета
        М'язи, їх будова і функції
            Типи м'язів
            Будова скелетних м'язів
            Робота м'язів
        Вікові особливості розвитку кістково-м'язової системи
            Розвиток скелета
            Розвиток черепа
            Розвиток хребта
            Розвиток м'язової системи
        Роль центральної нервової системи в регуляції та контролі рухів
            Рух як спосіб взаємодії із середовищем
            Класифікація рухів
            Принципи управління рухом
            Ієрархічна система управління рухом
            Структури мозку, що беруть участь в організації рухів
        Висновки
Принципи і механізми формування цілеспрямованої поведінки
    Внутрішні і зовнішні чинники організації цілеспрямованої поведінки людини
        Будова, функції та принципи роботи сенсорних систем
            Основні поняття сенсорної фізіології та психофізіології
            Принципи кодування і декодування інформації. Психофізичні закони
            Сприйняття і його властивості
            Зорова сенсорна система
            Слухова сенсорна система
            Вестибулярна сенсорна система
            Нюхова сенсорна система
            Схема тіла
        Функціональні стану організму
            Функціональний стан в структурі поведінкового акта
            Сон і неспання
            Стрес і його вплив на адаптаційний потенціал людини
        Фактори активізації, програмування і регуляції поведінки
            Вроджені та набуті форми поведінки
            Потреби
            Мотивація як фактор організації поведінки
            Емоції і їх роль в організації поведінки
            Увага і його властивості
            Пам'ять, її основні форми та характеристики
            Мова як системоутворюючий фактор поведінки
            Мислення і його властивості
        Висновки
Інтегральна характеристика розвитку людини на різних вікових етапах
    Пренатальний період розвитку
        Стадії пренатального розвитку людини
        Формування структур мозку в пренатальний період розвитку
        Рефлекторна діяльність і рухова активність в пренатальний період
        Сенсорні здібності плоду
        Фактори ризику пренатального розвитку
        Висновки
    Період дитинства
        Оцінка фізіологічного стану немовляти
        Рефлекси новонародженого
        Розвиток нервової системи в ранній постнатальний період
        Розвиток сенсорних, моторних і когнітивних здібностей дитини протягом першого року життя
            Сенсорний розвиток дитини першого року життя
                Розвиток зорової сенсорної системи
                Слухова компетенція
                Смакова і нюхова сенсорні системи
                Особливості вестибулярної системи
            Моторне розвиток дитини першого року життя
                Ріст і розвиток кісткового скелета
                Розвиток координації рухів
                Розвиток дрібної моторики
            Розвиток пам'яті і мислення в дитячий період
            Доречевой період розвитку
            Імітаційна поведінка дитини першого року життя
        Роль емоцій у формуванні системи «дорослий - дитина»
        Взаємодія в діаді «мати - дитина». Розвиток прихильності. Відношення між дитиною і дорослим
        Криза першого року життя
        Висновки
    Період раннього дитинства
        Фізичне та моторний розвиток дитини
        Структурно-функціональна організація мозку в період раннього дитинства
        Розвиток сприйняття і пам'яті в період раннього дитинства
        Розвиток мовлення
        Розвиток мислення в ранньому віці
        Розвиток емоційної сфери та уяви
            Розвиток емоційної сфери дитини
            Розвиток уяви
        Розвиток особистості дитини і криза трьох років
        Висновки
    Період дошкільного дитинства
        Формування механізмів мозкового забезпечення пізнавальної діяльності
        Рухові, перцептивні і когнітивні здібності дитини в період дошкільного дитинства
            Розвиток рухових здібностей дітей
            Розвиток сприйняття дитини
            Характеристика пам'яті та уваги дошкільника
            Розвиток мовлення дитини 4-7 років
            Розвиток мислення і уяви
        Розвиток особистості дитини дошкільного віку і криза семи років
            Розвиток емоційної і мотиваційної сфери дитини
            Криза семи років, його прояви і особливості
        Висновки
    Молодший шкільний вік
        Зростання і фізичний розвиток дитини
        Структурно-функціональні основи розвитку пізнавальної діяльності в молодшому шкільному віці
        Розвиток сприйняття, пам'яті та уваги
            Розвиток сприйняття
            Характеристика уваги і пам'яті дитини молодшого шкільного віку
        Мова і мислення
            Особливості мовного розвитку дітей
            Оволодіння грамотністю
            Шкільне навчання і процеси адаптації
        Особистісна сфера дитини молодшого шкільного віку
        Висновки
    Підлітковий і юнацький періоди
        Специфіка функціонування організму в підлітковий і юнацький періоди розвитку
            Нейрогуморальні механізми процесу статевого дозрівання
            Стадії статевого дозрівання і особливості їх протікання
            Юнацький вік
        Розвиток емоційної сфери підлітка і юнаки
        Розвиток вищих психічних функцій в підлітковий і юнацький періоди
            Характеристика сприйняття, уваги і пам'яті
            Особливості мови і мислення
        Розвиток спілкування в підлітковому і юнацькому віці
            Розвиток різноспрямованих систем спілкування в підлітковий період і їх роль в процесі соціалізації людини
            Розвиток спілкування в юнацькому віці
        Розвиток особистості в підлітковий і юнацький періоди. Криза підліткового віку
            Розвиток особистості в підлітковому віці
            Неформальні молодіжні об'єднання
            Криза підліткового віку
            Розвиток особистості в юнацькому віці
        Висновки
    Період дорослості
        Специфіка функціонування організму в період дорослості
        Когнітивні здібності в період дорослості
        Психофізіологічна, психологічна і соціальна зрілість людини
            Поняття вікового системогенеза
            Поняття психологічної та соціальної зрілості
        Особливості особистісної сфери і кризи в період дорослості
            Розвиток особистісної сфери в період дорослості
            Кризи періоду дорослості
        Висновки
    Період старіння
        Старіння організму як базовий біологічний процес
        Характеристика сфери сприйняття і когнітивних здібностей в літньому віці
            Особливості сприйняття в похилому і старечому віці
            Пам'ять людей похилого і старечого віку
            Особливості емоційної сфери в старості
            Творча продуктивність в літньому віці
        Теорії старіння
        Поняття вітаукту
        Кризи похилого віку
        Висновки
    Проблема дизонтогенез у вітчизняній і зарубіжної психофізіології
        Дизонтогенез і його типи
        Віковий аспект дизонтогенеза
        Форми атипового розвитку
        Висновки
© 2014-2022  ibib.ltd.ua