Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Плигин А. А.. Особистісно-орієнтоване освіта: історія і практика. Монографія. - М.: «КСП +», 432 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Інструменти управлінської діяльності

В управлінській моделі особистісно-орієнтованої школи одним з ключових ланок є системне і систематичне отримання зворотного зв'язку

328

від суб'єктів освітнього процесу, особливо від учнів, вчителів та адміністрації з приводу ефективності їх діяльності та самореалізації.

Окрім вже перерахованих раніше в нашій монографії відкритих форм отримання зворотного зв'язку: оперативних нарад на різних рівнях управління школою, дискусій, мозкових штурмів, співбесід, спостережень за процесом, результатом діяльності і т. п. - нами був розроблений і реалізований на базі школи № 507 багатофункціональний експрес-моніторинг, який передбачає анонімність в отриманні, аналізі та зберіганні результатів.

Основні статусні категорії і параметри моніторингу відображені в наведеній нижче таблиці № 1.

Таблиця № 1. Соціально-статусні

категорії Параметри

моніторингу 1 Адміністрація 1. Організаційна управлінська ефективність. 2.

Стиль керівництва (область прийняття рішень). 3.

Рівень довіри з боку колективу (кредит довіри). 4.

Авторитетність. 5.

Згуртованість команди (єдність всередині адміністрації). 2 Педагоги 6. Рівень позитивного і критичного сприйняття своєї професійної майстерності і можливостей.

Соціально-статусні

категорії Параметри

моніторингу 7. Особливості професійної мотивації і цілепокладання. 8.

Соціально-психологічний клімат колективу. 3 Учні 9. Особливості сприйняття цілей навчання. 10.

Авторитетність і значимість педагогів. 11.

Навчальна мотивація. 4 Батьки 12. Уявлення про результати навчання своїх дітей. 13.

Рівень включеності в життя школи. 14.

Довіра до адміністрації та педагогічному колективу. Чим повнішою інформацією будуть розташовувати учасники освітнього процесу, а особливо адміністрація школи, тим більш оптимальним буде вибір якісних способів та інструментів корекції, стратегічних і тактичних кроків, необхідних для зміни і розвитку. Частина з перерахованих характеристик становить основу освітнього замовлення мікрорайону школи і підлягає обов'язковому виявленню в ході серйозної роботи з підготовки освітньої програми школи. Частина ж є самостійним інформаційним об'єктом і підлягає окремому вивченню.

Розроблений нами моніторинг за способом його реалізації може бути пов'язаний з достатньою часткою ризику: процедура моніторингу базувалася на оціни вании адміністрації вчителями, оцінюванні вчителів учнями та учнів учителями.

Ми сподіваємося, що не потрібно особливо докладно пояснювати, наскільки психологічно важка ситуація оцінювання. До речі, педагоги, захоплюючись виставленням та коментарем своїх усних оцінок, на жаль, забувають про те, наскільки для особистості учня ця ситуація значима. Може бути, один з позитивних для школи ефектів моніторингу в цілому полягає ще і в тому, щоб нагадати вчителям та адміністраторам про цю значущості. Корисно членам педагогічного колективу давати можливість приміряти на себе особливості зовнішнього оцінювання їхньої діяльності.

Підкреслюючи можливу психологічну складність описуваного дослідження, ми вважаємо важливим звернути увагу тих, хто захоче провести подібну процедуру в своїх колективах, а також на можливі негативні наслідки.

Напруженість ситуації визначається ще й тим, що дослідження проводить не зовнішня по відношенню до школи інстанція, а адміністрація самої школи. У першому випадку все значно простіше. Як відомо, перед обличчям зовнішньої «небезпеки» колектив згуртовується, а внутрішня «загроза» може порушити склалися взаємовідносини.

Зрозуміло, всі ці обставини слід врахувати заздалегідь і зробити позитивними ефекти дослідження. Моніторинг буде сприйнятий позитивно, якщо: 1.

Заздалегідь і детально буде оголошений план діагностичної процедури, її цілі і завдання. 2.

Буде ретельно пояснено, яким чином передбачається обробляти інформацію, в якому вигляді зберігати, хто отримає до неї доступ і в якому обсязі. 3.

Попередньо повідомлено, як будуть представлені і використані його результати. 4.

Чи стане заздалегідь відомо, хто проведе опитування, буде обробляти інформацію і відповідати за її збереження. 5.

Моніторинг та аналіз його результатів почнеться з

адміністрації.

У даному розділі ми припускаємо коротенько зупинитися тільки на описі моніторингу та його результатів в частині аналізу діяльності адміністрації та педагогічного колективу.

На першому етапі моніторингу відбувається збір інформації, який здійснюється фронтальним опитуванням всіх педагогів та учнів (починаючи з п'ятого класу) за спеціально розробленими опросникам.

Опитувальник для вчителів з оцінки особистісних і професійних компетенцій включав в себе 18 параметрів, згрупованих в б смислових блоків: -

загальна компетентність (загальна ерудиція, знання різних освітніх технологій і способів надання методичної допомоги); -

комунікаційна компетентність (навички рефлексії, вміння доступно викладати свої думки і повідомляти управлінські рішення, проявляти поведінкову гнучкість); -

іміджеві характеристики (загальне чарівність, стиль одягу, культура поведінки); -

характеристики стилю прийняття управлінських рішень (облік і використання думки колективу, його інтересів, ступінь емоційності / раціональності); -

якість роботи з інформацією, адресованої колективу (повнота, своєчасність, корисність); -

якість управлінського контролю (системність контролю, його чіткість, ступінь об'єктивності).

Система обробки отриманої інформації дозволила описати як узагальнені показники по кожному блоку або параметру, так і скласти індивідуальні професійні профілі кожного члена адміністрації.

За підсумками реалізації розробленого нами моніторингу в школі на адміністративному нараді всім управлінцям були представлені отримані узагальнені характеристики і кожному в індивідуальному порядку його власні (в подальшому звіті все наведені індивідуальні дані адміністраторів були зашифровані), по кожному параметру були названі кращі. У такому ж вигляді ці дані були представлені на послідував педагогічній раді (директор школи, автор даної роботи, визнав за необхідне зняти свою анонімність і представити всі свої індивідуальні дані для загального аналізу).

Представляємо приклади обробки отриманих результатів (див. рис. № № 1):

Узагальнені показники по школі

т-Счі СО "Ч-Ю (Про NS

Рис. № 1.?

Загальна ком компетентність?

Ком комунікаційних ая

ком компетентність?

Їм Ідж

Стан адміністративного контролю

?

Системність контролю?

Чіткість критеріїв?

Ступінь об'єктивності?

Контроль

Представлені діаграми досить яскраво показують можливості обробки і представлення даних.

На другому етапі проведення моніторингу був реалізований опитування учнів з оцінювання деяких сторін особистості та компетентності педагогів.

Схема опитувальника, розробленого для оцінки особистісних сторін і компетентності вчителів схожа з опитувальником, розробленим для адміністраторів. У неї включені: -

блок професійної компетентності (знання предмета, навички викладу матеріалу, робота з домашнім завданням); -

іміджеві характеристики; -

блок рефлексії (вміння і можливість розуміти стану учнів, облік їх думки); -

оцінка вміння створювати ситуації успішності для учнів; -

аналіз якості наданої допомоги; -

аналіз справедливості оцінювання вчителями учнів.

Дані оброблялися аналогічно адміністративному опитувальником. Потім на черговому педагогічній раді були представлені списки перших 10 місць (кращих) по досліджуваним параметрам, проведено порівняльний аналіз сприйняття різних аспектів діяльності окремих предметних напрямів по класах (рейтинг методичних об'єднань по паралелях), представлені узагальнені дані по школі, кожному вчителю була видана роздруківка індивідуальних показників.

Проведене дослідження дало можливість школі оцінити сильні і слабкі сторони адміністративної та педагогічної діяльності, намітити шляхи їх корекції та оптимізації. Так, наприклад, після першого проведеного моніторингу, враховуючи високий рейтинг методичного об'єднання вчителів іноземної мови, було прийнято рішення про відкриття в школі класів з поглибленим вивченням іноземної мови . Відносно низький показник рефлексивності педагогів змусив задуматися про більш системної роботи з кожною дитиною, після чого педагогічна рада ухвалила рішення про необхідність включити школу в статусі міської експериментального майданчика за особистісно-орієнтованого утворення в цю роботу. Що ще раз, з нашої точки зору, показує особливу особистісну спрямованість і спонукальну силу розробленого нами моніторингу.

На нашу думку, проведений нами моніторинг є багатофункціональним, оскільки система його обробки дозволяє: -

зафіксувати в бальному вираженні всі досліджувані параметри; -

встановити графічні та кореляційні залежності будь-яких сукупностей даних, включених в моніторинг; -

представляти рейтингові списки по будь-якому параметру і по будь-якій вибірці.

Необхідно відзначити, що подібну роботу, звичайно, краще проводити професійного психолога, який не тільки бере на себе відповідальність за зберігання даних, форми їх подання, індивідуальну роботу з кожним педагогом та адміністратором, а й реалізує свою діяльність, зберігаючи і поліпшуючи взаємини в колективі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Інструменти управлінської діяльності"
 1. Стилі управління.
  Стиль управління - система своєрідних управлінських прийомів, способів, підходів, інструментів. Стиль управління зазвичай ототожнюється зі стилем керівництва, а останній зі стилем лідерства, і багато в чому залежить від моделі поведінки і типу керівника. При цьому виключається неформальне і політичне лідерство, береться тільки формальний лідер. Стиль акумулює всі методи, які використовуються
 2. Службовці
  або управлінський персонал, здійснюють трудову діяльність у процесі управління виробництвом з переважною часткою розумової праці. Вони зайняті переробкою інформації з використанням технічних засобів управління. Основним результатом їх трудової діяльності є вивчення проблем управління, створення нової інформації , зміна її змісту або форми, підготовка управлінських
 3. 28. Форми управлінської діяльності: поняття, види, характеристика, взаємозв'язок з функцією державного управління.
  Форма держ управління це певна частина діяльності виконавчо розпорядчого органу, його структурних підрозділів виникає в результаті їх роботи. Вся управлінська складається з певних форм, кожна відрізняється від іншої. Функція управління визначає зміст управлінської діяльності. Форма є засобом реалізації управлінських функцій. Функція підбору кадрів
 4. Як визначається компенсація за зношування інструментів, належних працівникам?
  Працівники, які використовують свої інструменти для потреб підприємства, установи, організації, мають право на одержання компенсації за їх зношування (амортизацію). Розмір і порядок виплати цієї компенсації, якщо вони не встановлені в централізованому порядку, визначаються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з
 5. 12.5. Педагогічні технології в реалізації владних управлінських функцій
  12.5. Педагогічні технології в реалізації владних управлінських
 6. 1. Адміністративне право
  це одне з найважливіших галузей пра-ва. За допомогою адміністративного права держава регулює систему суспільних відносин що виникають у процесі організації і функціонування виконавчої влади, тобто у сфері державного управління, місцевого самоврядування, в області реалізації уполномо-ченнимі органами та посадовими особами управлінських функцій. Адміністративне право - це
 7. 37. Методи управління: поняття, призначення, співвідношення sssn форм і методів управлінської діяльності.
  38. Види методів управління, закон необхідної розмежування і розумного
 8. РЕЗЮМЕ
  1. Ринок трудових ресурсів - сукупність соціально-економічних відносин з приводу найму, навчання та використання трудових ресурсів (зайнятих, незайнятих і учнів). Термін "персонал" об'єднує всі складові частини трудового колективу і розділяється на виробничий персонал (робочих) і управлінський персонал (службовців). Система роботи з персоналом включає сукупність принципів,
 9. Фахівці апарату управління
    покликані виконувати спеціальні, конкретні функції управління для сприяння керівникам при прийнятті управлінських рішень, а також самостійно висвітлювати всі специфічні аспекти діяльності лінійних і функціональних підрозділів. Вони діляться на економістів, інженерів, диспетчерів, юристів,
 10. 1. Адміністративно-правова норма
    це нормативно-правові, що регулюють відносини у сфері державного управління, а також відносини управлінського характеру, що виникають у процесі здійснювала-тичних державної діяльності. Особливості адміністративно-правових норм: 1. Метою адміністративно-правових норм є забезпечення організації та функціонування всієї системи виконавчої влади. 2. Адміністративно-правові
© 2014-2022  ibib.ltd.ua