Головна
ГоловнаНавчальний процесТеорія і методика фізичної культури → 
« Попередня Наступна »
І.В. Еркомайшвілі. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2004 - перейти до змісту підручника

6.1. Вихідні поняття «метод», «методичний прийом», «Методика»

МЕТОД - упорядкована сукупність використання засобів фізичної культури в процесі формування фізичної досконалості людини.

МЕТОД - розроблена з урахуванням педагогічних закономірностей система дій педагога, цілеспрямоване застосування якої дозволяє організувати теоретичну і практичну діяльність учня, що забезпечує освоєння ним рухових дій, спрямованих на розвиток фізичних якостей і формування особистості. (Ю.Ф.Курмашін, 2003).

60

Відповідно до завдань та умовами навчання кожен метод реалізується за допомогою методичних прийомів. Наприклад, метод показу здійснюється різними прийомами: показом вправи в профіль або анфас, показом в певному темпі і т.

д.

МЕТОДИЧНИЙ ПРИЙОМ - це спосіб реалізації методу в відповідно до конкретної завданням навчання.

Отже, всередині кожного методу використовуються різноманітні прийоми. Чим багатше запас методичних прийомів, тим ширше діапазон застосування методу.

МЕТОДИКА - спеціальна система методів, методичних прийомів навчання і форм організації занять, спрямована на вирішення педагогічного завдання.

Наприклад, можна говорити про методику навчання шкереберть вперед або назад, методиці розвитку силових здібностей, методиці фізичного виховання в дошкільних установах і ін

Термін «методика» означає сукупність способів доцільного проведення будь-якої роботи. У методиці, по можливості, повинно міститися точне розпорядження про виконання в певній послідовності дій (операцій), що призводять до вирішення поставленої педагогічного завдання.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД - сукупність способів впливу педагога на що займаються, вибір яких обумовлений певною науковою концепцією, логікою організації та здійсненням процесу навчання, виховання та розвитку.

Наприклад, при навчанні рухам можна використовувати традиційні та нетрадиційні підходи (алгоритмічний, адаптивно-програмного навчання за допомогою ЕОМ та ін.); при розучуванні рухових дій і розвитку фізичних здібностей можливі два протилежних підходи: аналітичний (виборчий) і цілісний (інтегральний).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.1. Вихідні поняття «метод», «методичний прийом», «Методика» "
 1. Тема 13. ГНУЧКІСТЬ І МЕТОДИКА ЇЇ РОЗВИТКУ
  Тема 13. ГНУЧКІСТЬ І МЕТОДИКА ЇЇ
 2. Тема 12. ВИТРИВАЛІСТЬ І МЕТОДИКА ЇЇ РОЗВИТКУ
  Тема 12. ВИТРИВАЛІСТЬ І МЕТОДИКА ЇЇ
 3. Тема 14. Координаційні здібності І МЕТОДИКА ЇХ РОЗВИТКУ
  Тема 14. Координаційні здібності І МЕТОДИКА ЇХ
 4. Тема 11. ШВИДКІСНІ ЗДАТНОСТІ І МЕТОДИКА ЇХ РОЗВИТКУ
  Тема 11. ШВИДКІСНІ ЗДАТНОСТІ І МЕТОДИКА ЇХ
 5. Тема 10. Силові здібності І МЕТОДИКА ЇХ РОЗВИТКУ
  Тема 10. Силові здібності І МЕТОДИКА ЇХ
 6. Запитання і завдання для самоконтролю
  вихідні позиції класифікації методів навчання. Викладіть своєму колезі з вивчення курсу систему методів навчання, з якою ви познайомилися, відповівши в ході послідовного викладу на питання: а) які вихідні положення системи; б) який принцип покладено в основу розподілу методів навчання; в) які функції і зміст кожного з методів ; г) як реалізуються методи навчання в реальному
 7. 4.3. Ідея методу і смисли поняття методики
  вихідним смисловим утворенням, засвоєння якого в педагогіці призвело до трансформації керівництв в методики. Організація процесу навчання, що розуміється як становлення (ріст і розвиток) мислення учня, організація навчального (предметного) матеріалу в певному порядку, що забезпечує це становлення, - одне з головних завдань, яке вирішував будь упорядник керівництва з педагогіки
 8. 4. Формування і природа методик
  «методичне керівництво», «методист» - вирази, звичні для вуха і очі сучасної людини. Сьогодні пишуться методики в будь хоча б частково організованою практиці. Поняття методики не тільки стало звичним, але і в деякому роді стерлося. Цінності науки, мистецтва, філософії, методології, спеціального предмету вже давно котируються вище, ніж цінності методичної роботи. Однак без
 9. . 70 § 1. Поняття методу, прийому навчання
  понять, аналіз схем і таблиць в підручнику, демонстрація слайдів і т.д. Прийоми покликані забезпечити більш успішне вирішення якоїсь конкретної задачі: активізації уваги, стимулювання мислення, прояви
 10. 8.5. Система методичного забезпечення педагогічного процесса122 Характеристика системи методичного забезпечення
  Основними структурними елементами системи методичного забезпечення освітнього процесу є: 7) методична робота в освітньому закладі та його навчальних підрозділах; 2) приватна методика викладання навчальних дисциплін на кафедрах і циклах. Методична робота є невід'ємною складовою частиною педагогічного процесу в освітніх установах і одним з основних
 11. 11.3. Методичні особливості екстремальної підготовки Методи підготовки
  Екстремальна підготовленість людини, як було показано в § 11.1, - щось більше, ніж навченість і технічне вміння щось робити. Домагається успіху і забезпечує свою безпеку в екстремальних ситуаціях той, хто знає + може + хоче + здатний досягати їх. Вона носить особистісний характер, передбачає наявність належної вихованості і розвиненості співробітника. Тому й екстремальна
 12. ДОДАТОК 2 МЕТОДИКА РОБОТИ НАД Реферати
  вихідних даних за джерелами наступна: 1. Новикова, Л.І. Виховання як педагогічна категорія. / Л.І. Новикова. / / Педагогіка. - 2000. - № 6. - С. 28-35. 2. Суперечності шкільного виховання: сім проблем, сім рішень. / Под ред. Н.Є. Щурковой. - М., 1998. 3. Ясницька, В.Р. Соціальне виховання в класі. / В.Р. Ясницька. - М., 2004.
 13. 4.1. Формування поняття «методика» в педагогіці XIX століття
  «методичне керівництво» - 1836 р.; «методична інструкція», «методична послідовність» - 1825 р. У 70-80-х роках в роботах У . Євтушевського, В. Латишева, В. воленс, А. Гольденберга з'являється термін «методика» (арифметики, геометрії, підстав навчального предмета, предмета навчання). Однак у значенні, близькому до сучасного, це слово ще вживається нарівні з термінами
 14. Гуляіхін В.Н., Васильєв О.Н.
  . Навчально-методичний комплекс «Логіка»: Навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних факультетів / Наук. ред. А.А. Хачатрян. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003. - 124 с., 2003

  Навчально-методичний посібник являє собою комплекс, що складається з курсу лекцій, практичних завдань, комплекту завдань до контрольних робіт, питань для самоконтролю і до іспиту. Навчально-методичний комплекс «Логіка» допоможе студентам правильно застосовувати закони і форми мислення, що дозволить їм більш продуктивно освоювати обрану спеціальність. Адресовано студентам гуманітарних
 15. 8. Догматичний (формально-логічний) метод в юр. теорії та практиці.
  Поняттях. У юр.науке широко використовуються такі загальнонаукові методи як формально-логічний, системно-функціональний, метод конкретних соц.ісследованій, статистичний метод і т.д. Фор.-логічний. явл-ся одним з традиційних і найбільш використовуваних. Він полягає в тому, що він дозволяє істинні висновки, до яких приходить суб'єкт юридичної пізнання, наділити в логічно правильну, доказову форму.
 16. Іллічов В. А.. Правові основи боротьби з організованою злочинністю: Навчально-методичні матеріали. / Упоряд. Іллічов В.А. - М: МІЕМП, 2005. - 22 с., 2005
  Навчально-методичні матеріали містять тематичні плани проведення занять на всіх формах навчання, зміст та перелік питань за темами, включеним в план навчання, а так ж рекомендовану для вивчення літературу. Крім того, навчально-методичні матеріали містять варіанти тестування студентів та питання для підсумкового контролю знань. Навчально-методичні матеріали призначені для
© 2014-2022  ibib.ltd.ua