Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
ІНСТИТУТ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН РАН. Постіндустріальний світ: ЦЕНТР, ПЕРИФЕРІЯ, РОСІЯ / ЗБІРКА 2. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ПЕРИФЕРІЯ, 1999 - перейти до змісту підручника

Китай у світовому господарстві

Н

а наших очах відбувається якісне зрушення в положенні Китаю в світовому господарстві. Зрушення цей почався приблизно в середині десятиліття і був підготовлений тривалим періодом скоригованої економічної політики, ініційованої наприкінці 70-х років. Її зміст розуміється найчастіше трохи спрощено і, як правило, зводиться до проведення реформ та лібералізації зовнішньоекономічної сфери в Китаї. Трафаретним стало подання про синхронність "відкриття" і "реформ" в Китаї, внутрішній єдності обох явищ. Тим часом цей зв'язок не настільки проста. Наприклад, реформи в промисловості почалися в Китаї через 5 років після запуску програми спеціальних економічних зон та спільного підприємництва з іноземними інвесторами, а початок буму зарубіжних підприємницьких інвестицій в китайське господарство збіглося в 1990-1991 рр.. з широко розповсюдилися висновками зарубіжних аналітиків про закінчення реформ в КНР. Сама ж політика Китаю в галузі зовнішньої торгівлі, іноземного підприємництва та валютного регулювання поєднує кроки з лібералізації з жорстким контролем і протекціонізмом.

Необхідність більш ретельного і багато в чому виходить за позначені рамки аналізу процесу взаємодії китайського господарства із зовнішнім світом особливо актуальна в обстановці кризи в Східній і Південно-Східній Азії. Він багатьма і не без підстав сприймається як криза "відкритих економік" 1.

Залишається додати, що події 1997-1998 рр.. виразно продемонстрували зворотний зв'язок між ступенем відкритості господарств ряду азіатських країн і їх загальної економічної стійкістю.

Мабуть, таке явище закономірно. Перебір відкритості, що нагромаджувалася в останні два десятиліття ХХ в. і значною мірою штучно стимулювали фінансовим здуттям світового господарства, з неминучістю вів до надлишкової конкуренції за зовнішні ринки, одноманітності економічних стратегій, всіляким прихованим "перегрівів" і, отже, потенційному кризі, масштаби і глибину якого ще належить визначити.

Схоже, збуваються досить похмурі пророкування з приводу стану світової економіки і торгівлі, положення НІС першої та другої хвилі й оптимістичні щодо китайського господарства (наприклад, Л.Ларуш, А.Неклесса) 2. Зауважимо, що ці та деякі інші вчені оцінюють китайську стратегію як альтернативну ортодоксальним ліберальним, фрітредерскім і постіндустріальним доктринам.

Стають малопродуктивними прямі зіставлення Китаю з НІС першої та другої хвилі: і не тільки через масштабів китайського господарства. Протилежної стала економічна динаміка. "Скромний" показник приросту ВВП в 7,6% у КНР в 1998 р. (7,9% в останньому кварталі року) тепер дуже вже явно протистоїть різкого господарському спаду у всіх сусідів (за винятком Тайваню). Крім того, незмірно краще і всі показники зовнішньої платоспроможності Китаю. Валютних резервів країні достатньо для оплати річного імпорту, частка короткострокових запозичень у зовнішньому боргу не перевищує 20%, а коефіцієнт його обслуговування становить близько 6%.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Китай у світовому господарстві "
 1. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  Питання про сутність держави. Держава як політична, структурна і територіальна організа-ція класового суспільства. Общесоциальное і класове в сутності держави. Зв'язок державного-ва з соціально-економічним ладом. Типологія держави. Формаційний і цивилизацион-ний підходи та їх сучасна оцінка. Рабовласницька, феодальна, буржуазна, социалисти-чеський держава.
 2. Глава чотирнадцята. СИСТЕМА І СТРУКТУРА ПРАВА
  Система права і правові системи. Структура права. Система права і система законодав-ства. Публічне і приватне право. Матеріальне і процесуальне право. Міжнародне право. Розуміння права як системи правових норм, наділених характеристиками, ознаками, розглянутими у попередній темі, дозволяє виділити і такі риси права в цілому, як його системність і структурність. Вивчення системи
 3. Культурна революція, її сутність.
  Трудящим країни Рад від дореволюційного минулого дісталося своєрідне культурне спадщину. З одного боку, в ньому було перед-ставлено незліченне багатство художніх і наукових цінностей, створених народами багатонаціональної Росії. З іншого боку, крайня відсталість народних мас, яким були недоступні завоювання науки і культури, так як культура була відчужена від народу, а народ
 4. § 1. Китайська Народна Республіка в 1949-1990-ті р.
  До кінця другої світової війни фактично існували два Китаю: території, контрольовані гоміньданом, і звільнені райони, керовані КПК (1/4 території країни). Незважаючи на переговори (серпень 1945 - січень 1946 р.), військові дії між ними тривали, що створило загрозу общекітайской громадянської війни. Основою для мирного об'єднання і демократизації Китаю могли стати рішення про
 5. Соціальне, економічне та внутриполитическоеположение Росії на рубежі ХІХ-ХХ століть
  У XX столітті західний світ вступив у нову епоху свого індустріального розвитку. Вона знаменувалася великими науковими відкриттями, широкою механізацією праці, інтенсифікацією виробництва, істотними зрушеннями в соціальній структурі західного суспільства. Більшість самодіяльного населення США, Німеччини, Англії, Франції перейшло в розряд найманих робітників. Робітничий і соціалістичний рух
 6. 1.2. Основні фактори, що обумовлюють уніфікацію права міжнародних контрактів
  Кінець ХХ - початок XXI ст. характеризуються двома взаємопов'язаними процесами: по-перше, виникнувши в кінці ХІХ ст., ідея всесвітньої уніфікації права міжнародної торгівлі отримала не тільки визнання фахівців, але багато в чому завдяки їх зусиллям, що спирається на потреби практики, була офіційно визнана державами, що проявилося у створенні в 1966 Комісії ООН з права міжнародної
 7. 1. Формування колоніальної системи і модернізація цивілізацій Сходу в XIX в.
  Країни Європи, здійснивши модернізацію, отримали величезні переваги в порівнянні з рештою світу, який грунтувався на принципах традиціоналізму. Ця перевага позначилося і на військовому потенціалі. Тому слідом за епохою великих географічних відкриттів, пов'язаних в основному з розвідувальними експедиціями, вже в XVII-XVIII ст. почалася колониалистскими експансія на Схід найбільш
 8. 2. Розпад колоніальної системи. Модернізація країн традиціоналістських цивілізацій
  Як зазначалося раніше, до початку XX в. провідні європейські держави завершили колонізацію величезних просторів Азії, Африки, Латинської Америки, Австралії та Океанії. У 1919 р. на частку колоній і залежних країн припадало 72% територій та 69,4% населення Землі. Найбільшою мірою колоніалістської експансії піддався Африканський континент. Шість «великих держав» Європи захопили 25 млн. кв. км землі,
 9. 4. Хід військових дій. Створення антифашистської коаліції. Закінчення другої світової війни
  Напад гітлерівської Німеччини на СРСР і провал блискавичної війни радикально змінили військово-політичну ситуацію у світі. З перших же годин радянсько-німецької війни стало ясно, що розрахунки Гітлера на міжнародну ізоляцію СРСР не виправдалися. У день початку фашистської агресії Черчілль, незважаючи на своє категоричне неприйняття комунізму, заявив: «Всякий, хто бореться проти Гітлера, - друг
 10. 1. Провідні індустріальні країни в умовах розвитку науково-технічної революції
  Період починаючи з середини 80-х рр.. заповнений напруженим пошуком ефективних альтернатив розвитку нашої країни, пошуком шляхів виходу з загальної кризи соціально-економічної системи. У кінцевому рахунку напрямок цього пошуку призвело до зміни моделі суспільного розвитку. Перші спроби відновлення суспільства були обумовлені наполегливим прагненням перевести економіку на інтенсивний шлях
© 2014-2021  ibib.ltd.ua