Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
ІНСТИТУТ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН РАН. Постіндустріальний світ: ЦЕНТР, ПЕРИФЕРІЯ, РОСІЯ / ЗБІРКА 2. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ПЕРИФЕРІЯ, 1999 - перейти до змісту підручника

3. Соціальні наслідки і пошуки альтернатив неоліберальної глобалізації

Одним з наслідків неоліберальних реформ в Латинській Америці стало поглиблення соціальної диференціації. З одного боку, в 90-ті роки помітно збагатилася верхівка суспільства. Збагачення досягалося в основному завдяки приватизації та вдалому включенню у світові фінансові потоки. Правда, на відміну від Росії та СНД, практика Латинської Америки не знає масових "призначень мільярдерами". Там збагачувалися в першу чергу ті групи, які й раніше були багатими. Особливо це характерно для Мексики, де держава свідомо заохочував концентрацію багатства в руках еліти. У 1994 р. Мексика вийшла на 4-е місце в світі за кількістю мільярдерів, поступаючись лише США, Японії та Німеччині - з 358 мільярдерів у світі було 24 мексіканца.24 (Втім, фінансова криза остаточно 1994 р. скоротив число мексиканських сверхбогачей і істотно зменшив їх активи.) Сам спосіб примноження багатства еліти зробив непотрібними тяжкі думи про ефективність виробництва.

З іншого боку, зростання доходів найбідніших верств населення в багатьох країнах континенту, особливо в Аргентині та Мексиці, відставав від зростання доходів багатих, а в самий останній час і зовсім змінився падінням. В Аргентині плоди реформ дісталися переважно населенню найбільш розвинених провінцій і їх центрів - Буенос-Айреса, Кордоби, Розаріо, Мендоси і Мар-дель-Плати, де проживає близько половини всього населення країни. Але й вони розподіляються вкрай нерівномірно. Навіть за оцінками прихильників неолібералізму, третина населення країни фактично була "виключена" з процесу розвитку. При цьому посилилася не тільки соціальна, а й міжрегіональна диференціація, 25 яка раніше спостерігалася в Бразилії - між розвиненим Півднем і відсталим Північчю. У Бразилії і Чилі, де число бідних в останні роки знижується, воно все одно, за різними оцінками, становить від 35 до 45 (Бразилія) і не менше 28 (Чилі) відсотків населення. А з бідністю прямо пов'язано низька якість робочої сили, невідповідність сьогоднішнього дня кваліфікації багатьох найманих працівників, готовність безлічі людей працювати за низьку зарплату і - як наслідок - незацікавленість підприємців впроваджувати нові технології.

З проблемою бідності в Латинській Америці пов'язана проблема освіти. Існує колосальний розрив між якістю елітарного, університетської освіти та масової освіти у початковій і середній школі. Останнє, як правило, не дає шансів отримати добре оплачувану професію і, отже, вирватися з лещат бідності. Крім того, багато дітей з бідних сімей взагалі не можуть закінчити школу, так як змушені йти працювати. Відповідно, не отримавши освіти, вони й надалі приречені на бідність. Так виникає порочне коло "бідність - неграмотність - бідність". Це добре видно на прикладі найбільшої країни континенту, Бразилії, де живуть десятки мільйонів бідняків: на тлі великих науково-технічних досягнень - ядерної енергетики, авіації, супутників, загальнонаціональних інформаційних мереж, у 1996 р. 14,7% всіх жителів країни старше 15 років були неписьменними; на Північно-Сході неписьменні складали 28,7% дорослого населенія.26 Природно, на їх долю випадає погано оплачувана робота або зайнятість у "неформальному секторі" економіки. Останній став єдиним притулком для безлічі людей в країнах континенту. Він створює майже три чверті всіх нових робочих місць в Латинській Америці, компенсуючи скорочення зайнятості у формальному секторі.

Рост "неформального сектора" представляє собою загальне прояв двох паралельних процесів - ослаблення держави і ерозії громадянського суспільства. Розширення "тіньової економіки" і падіння ролі держави йдуть рука об руку зі зниженням ефективності управління, поширенням корупції та злочинності. "Скоро-чення держави", його частковий відхід з економіки в цілому не зробили державу в країнах Латинської Америки більш ефективним, хоча в деяких країнах (Бразилії, Чилі) деякі позитивні зміни в цьому відношенні і відбулися. Разом з тим економічна лібералізація не сприяла і зміцненню громадянського суспільства. 27 Індивідуалізація людей, сопутствовавшая неоліберальним перетворенням і руйнування державного патерналізму, привела, швидше, до атомізації соціуму, до взаємної відчуженості людей один від одного, зростанню настроїв пасивності й апатії. В Аргентині та Мексиці послабився вплив профспілок, яким все більше доводиться рахуватися і з сегментацією ринку праці, і з високим безробіттям. Руйнування етатизму та індустріальної системи в Латинській Америці розмиває середній клас: внаслідок приватизації та реконструкції багатьох підприємств безробітними стали висококваліфіковані робітники і фахівці. Через скорочення державних витрат погіршилося становище багатьох службовців, вчителів та викладачів університетів. А ослаблене - багато в чому через ерозію середнього класу - громадянське суспільство не може замінити собою державу у виконанні ним тих функцій, особливо в соціальній сфері, з якими воно раніше погано-бідно справлялося.

Відступ громадянського суспільства в Латинській Америці залишає відкритим питання про те, наскільки міцна в країнах континенту ліберальна політична демократія. Поки неолібералів в Бразилії, Аргентині, Перу, Мексиці навіть вдалося пройти через повторні президентські вибори - в основному завдяки тому, що вони приборкали інфляцію. Але, мабуть, не випадково деякі країни (Мексика, Колумбія) трясуть актами насильства на грунті політичного протиборства, а частина населення сумує за "твердої влади". Правда, поки прихильники "залізних рук" не виходять за рамки законності. Зараз в Латинській Америці не видно помітних фігур і угруповань, готових створювати хунти і організовувати перевороти. Але ніхто не може поручитися, що такі фігури не з'являться в майбутньому. Поглиблення соціальної диференціації в поєднанні з ерозією і пониженням статусу середніх шарів може сприяти появі масових неопопулістскіх рухів. А неопопулізм, в свою чергу, може викликати різку реакцію справа. Історичні прецеденти для такого повороту в Латинській Америці є в достатку.

Слід зазначити, що сьогодні в Латинській Америці, на відміну від СНД разом з Росією та багатьох регіонів колишнього Третього світу, майже немає великих соціальних рухів і етнічних груп, які б виступали проти модернізації з позицій соціокультурного та тим більше релігійного фундаменталізму.

Прикладами протесту проти модернізації могли служити ліквідована кілька років тому маоістська угруповання "Сендеро Люміносо" і рух "Тупак Амару" в Перу, окремі виступи індіанців у Центральній Америці. Але ці рухи в 90-ті роки займали в цілому маргінальне місце в політичному житті континенту. Протест в Латинській Америці, чи приймає він соціальну, релігійну або політичне забарвлення, спрямований не проти модернізації, а проти виключення з процесів модернізації, проти елітарності та обмеженості неоліберальної модернізаціі.28 Саме такий характер носять виступу індіанців у мексиканських штатах Чьяпас і Герреро, що змусили уряд країни вступити з ними в переговори.

У той же час в Латинській Америці реакція на процеси глобалізації є далеко не однозначною. І якщо глобалізація в сфері виробництва та фінансів розглядається, щонайменше, як суперечливий процес, в якому переплітаються позитивні й негативні сторони, то глобалізація в сфері культури, попросту - агресія американської масової культури і стандартів споживання, зустрічає негативну реакцію навіть у середовищі прозахідно налаштованих інтелектуалів і політіков.29

Очевидно, перспективи демократії, як і модернізації в цілому на континенті, залежатимуть від того, наскільки вдасться вирішити соціальні проблеми, знайти альтернативу неоліберальним пребразованіям, які проводяться відповідно до завданням " пристосувати "економіку латиноамериканських країн до процесів глобалізації за сценаріями МВФ.

Цікаво, що пошук альтернатив неолібералізму в Латинській Америці ведеться головним чином в площини не протиставлення етатизму і ринкових механізмів, а їх раціонального поєднання один з одним, розвитку громадянського суспільства та його ініціатив. Така, зокрема, позиція Економічної Комісії ООН по Латинській Америці і Карибському басейну (ЕКЛА / Сепа), що підтвердив в 1996 р. її виконавчий секретар Г.Розенталь.30

Однією з альтернатив неоліберальної глобалізації є розвиток спільного внутрішнього ринку країн Латинської Америки, що, природно, передбачає їх економічну інтеграцію. Вельми успішно в 90-ті роки розвивався "Південний ринок" - Меркосур (Mercado del Sur), який об'єднує Бразилію, Аргентину, Уругвай і Парагвай. Почавши в 1991 р. з введення вільної торгівлі між країнами-учасницями, це об'єднання з 1 січня 1995 перейшло до митного союзу, встановивши єдиний зовнішній митний тариф по 85% товаров.31 Протягом 90-х рр.. торгівля між країнами Меркосур, а також їх торгівля з Чилі розвивалася значно швидше, ніж торгівля входять до нього країн з США і ЄС. Тільки з 1994 по 1997 рік товарообіг Аргентини з країнами Меркосур виріс на 72%, з Чилі - майже на 60%, а з США - на 33% .32 Товарообіг між Аргентиною і Бразилією з 1993 по 1997 рік виріс в 2,3 рази, склавши 14,6 млрд. долл.33 Така регіональна інтеграція дозволяє диверсифікувати зовнішньоекономічні зв'язки латиноамериканських країн і додати стійкість їх економіці. Збільшуються і потоки взаємних інвестицій всередині інтеграційного об'єднання, хоча їх обсяги ще помітно поступаються капіталовкладенням в країни Південного конуса із США і Європейського Союзу.

ЕКЛА звертає увагу на те, що підвищення ефективності та конкурентоспроможності латиноамериканської економіки передбачає і її перебудову на мікроекономічному рівні. У зв'язку з цим ЕКЛА вважає за потрібне змінити організаційну структуру великих компаній латиноамериканських країн за типом японських і південнокорейських корпорацій, а саме: 1) розвивати диверсифікація компаній; 2) фінансувати довгострокові інвестиції через "банківське ядро" тієї ж компанії, що забезпечує мобільність фінансових ресурсів, дозволяючи концентрувати необхідні кошти на пріоритетних напрямках; 3) проводити вертикальну і горизонтальну інтеграцію, підключати дрібні і середні підприємства до великих проектів.

Разом з тим в Латинській Америці міцніє розуміння того, що в сьогоднішньому світі успішний розвиток залежить від соціальних факторів і освоєння нових технологій. Так, президент Кардозу зазначав в одному зі своїх виступів: "Конкурентна позиція країни по відношенню до інших країн все більше і більше визначається якістю її людських ресурсів, знанням, наукою і технологією, застосовуваної до виробництва. Рясні трудові та сировинні ресурси все менше і менше становлять порівняльну перевагу ... "34

Розвиток високих технологій, наукоємного виробництва, особливо в таких великих країнах, як Аргентина або Бразилія, є не тільки питанням престижу і самоствердження в світі. У постіндустріальну епоху воно стає життєвою необхідністю, оскільки від нього залежить, як, на якій основі країна зможе включитися в процеси глобалізації, чи буде вона суб'єктом або пасивним об'єктом міжнародних економічних відносин.

В останні роки країни Латинської Америки стали приділяти більше уваги науці і технологічним розробкам. Після помітного скорочення на початку 90-х рр.. зростають витрати на наукові дослідження, хоча поки вони в більшості країн континенту дуже далекі від рубежу в 1% ВВП, який дозволяє розраховувати на технологічну незалежність. Ближче всіх до цього показника в Латинській Америці стоять Чилі і Бразилія.

У Чилі на дослідження і розробки в 1996 р. було витрачено 0,66% ВВП, в 1997-му - 0,69%. У 2000 р. цей показник повинен скласти 1,09%. При цьому у витратах на дослідження і розробки швидко збільшується частка підприємств. У 1981 р. вона становила всього 0,2% всіх витрат на НДДКР, в 1992-му - 9,9% і в 1996-му - 20% .35 Такі витрати приватного бізнесу на науку і технології - своєрідний рекорд серед країн Латинської Америки .

У Бразилії зосереджена половина всіх наукових досліджень і технологічних розробок Латинської Америки. Це єдина країна континенту, яка може дозволити собі вести дослідження майже у всіх областях знання як фундаментальні, так і прикладні. Частка витрат на наукові дослідження та технологічні розробки складає приблизно таку ж величину, як і в Чилі - 0,7% ВВП. Але при цьому лише 10% таких витрат припадає на частку підприємств, до того ж головним чином гігантів, які або перебувають під державним контролем, або тримають великі пакети акцій в руках держави: "Петробраз", "Електробраз", "Телебраз" і "Вале ду Ріу-Досе ".

Згідно з урядовим планом на 1996-1999 рр.., Затвердженим Конгресом, пропонується довести витрати на НДДКР до 2000 р. до 1,5% ВВП, причому приватний сектор повинен забезпечити 40% витрат на ці цілі. Поки, проте, бразильський уряд не змогло домогтися того, щоб приватний сектор з готовністю збільшував витрати на наукові дослідження і нові технології. За оцінками експертів, в середині 90-х років не більше тисячі (!) Бразильських фірм систематично інвестували кошти в наукові дослідження та технологічні разработкі.36 Навіть у тих випадках, коли ефект від впровадження технологічних новацій очевидний, бразильський приватний бізнес виявляє надмірну повільність.

 Звичайно, у багатьох випадках розробка і впровадження нових технологій впирається у брак необхідних фінансових і матеріальних ресурсів. Далеко не всі приватні фірми в Латинській Америці володіють достатніми засобами, щоб фінансувати впровадження нових технологій. І все ж головною перешкодою для інновацій є не брак фінансових коштів, а зберігається бідність величезної маси населення, дефіцит людського капіталу. 

 Не можна сказати, що в Латинській Америці нічого не робиться для усунення бідності та зменшення безробіття. Так, в Мексиці з 1989 року реалізується державна Програма Національної Солідарності ("ПРОНАСОЛЬ"). У відповідності з цією програмою у держбюджеті виділяється сума, яка використовується на реалізацію проектів, пропонованих самим населенням (створення робочих місць, перекваліфікація людей і т.д.). Виконання проектів контролюється на місцях громадськими комітетами, яких по всій країні налічується кілька десятків тисяч, а їх фінансування здійснюється не менше, ніж на дві третини через створені державою спеціалізовані фонди, керовані залишаються в держвласності банками. Решта витрат на реалізацію проектів бере на себе місцеве населення. Проте фінансова криза 1994-1995 рр.. і подальша неоліберальна стабілізація за своїми наслідками-ям "перекрили" дію програми, а сама вона стала предметом зловживань з боку корумпованих чиновників і шахраїв-фінансистів. 

 В Аргентині перебудова структури економіки і викликана нею безробіття змусили уряд Менема приділити серйозну увагу переобучению людей новим професіям. Щорічно через державні курси з перекваліфікації проходить кілька сотень тисяч чоловік. Правда, безробіття хоч і скорочується, поки залишається на високому рівні: 16,1% - у травні, 13,7% - у жовтні 1997 р., 13,2% - у травні 1998 р., 12,4% - у жовтні 1998 г.37 

 Однак у багатьох країнах, у тому числі в Аргентині та Мексиці, боротьба з бідністю на практиці не пов'язана із завданням розвитку, а спрямована насамперед на пом'якшення соціальної напруженості, що загрожує стабільності суспільства. 

 Щодо успішною виявилася програма боротьби з бідністю та голодом "Солідарне суспільство" в Бразилії (1995 р.). Вона дійсно дозволила скоротити число бідних в країні, особливо у великих містах, приблизно на третину. Причому в Бразилії зусилля влади спрямовані на усунення причин бідності, насамперед на те, щоб розірвати порочне коло "бідність - неосвіченість". З цією метою уряд Кардозу в Бразилії прагне розвивати освіту в країні, в першу чергу - початкова й середня. Оголосивши наприкінці 1997 р. про подальше скорочення державних витрат, воно залишило в недоторканності витрати на охорону здоров'я та освіту. Одночасно в країні проводиться реформа системи освіти, покликана підвищити його якість, охопити шкільної мережею всіх дітей відповідного віку і усунути безліч непотрібних бюрократичних структур, які виросли на ниві освіти в роки етатизму. Головною дійовою особою і в початковій школі, і в університеті, за задумами ініціаторів реформи, має стати викладач. Про те, що цілі реформи цілком досяжні, свідчить досвід її проведення в штаті Мінас-Жерайс.38 Примітно, що вибір освіти в якості одного з пріоритетів країни підтримується широкими верствами суспільства в Бразилії, в тому числі чималою частиною бразильської еліти. Як показали соціологічні дослідження серед елітних груп бразильського суспільства, майже 30% підприємців і 25% високопоставлених державних чиновників поставили завдання підвищити освіта населення на перше місце серед інших цілей державної політікі.39 

 У Чилі боротьба з бідністю також розглядається урядом у нерозривній єдності з розвитком освіти. При цьому широко використовується потенціал самого громадянського суспільства. У країні діє Національна Рада з подолання бідності, куди входять представники підприємницьких кіл та профспілок, науковці, діячі церкви і різних фондів. Освіта, особливо шкільне, є одним з найважливіших напрямків діяльності Ради. Слід підкреслити, що успіхи в цій справі, досягнуті Чилі, виділяються на тлі інших країн Латинської Америки. (Треба думати, недарма Друга зустріч глав держав обох Америк, на якій освіта була названо найважливішим пріоритетом внутрішньої політики країн континенту, пройшла в квітні 1998 р. в Сантьяго.) Ресурси, що виділяються на освіту в країні тільки за рахунок бюджету, зросли в 1995 році на 12%, в 1996 - на 16%, що перевищувало темпи інфляції в країні (відповідно 7,3% і 6,6% на рік) .40 Серед правлячих кіл і бізнес-еліти країни міцніє розуміння того, що не можна нескінченно використовувати свої порівняльні переваги у вирощуванні квітів, переробці фруктів і хімічної сировини, а необхідно включатися в міжнародний поділ праці на сучасній технологічній основі. Для цього потрібно відповідне якість людського капіталу. 

 Таким чином, досвід Чилі, як і досвід Бразилії, показує, що важкі проблеми, пов'язані з глобальними переходами до постіндустріального суспільства, піддаються своєму рішенню, якщо є розуміння суті процесів і політична воля суспільства. Разом з тим очевидно, що Латинська Америка тільки лише підійшла до порога постіндустріальних перетворень, в ході яких їй належить подолати чимало перешкод. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3. Соціальні наслідки і пошуки альтернатив неоліберальної глобалізації"
 1. 1.Сущность і уроки НЕПу
    соціального, ідеологічного, психологічного характеру. До кінця 1920 року В. Н. Ленін остаточно зрозумів, що вирішити лобовою атакою долю капіталізму не вдалося. З'ясувалося й інше: спроба здійснення соціалістичного ідеалу за Марксом - націоналізація всієї економіки, банків, злам старого державного апарату і т.д. - Не привела до підйому економіки, розвитку самоврядних почав,
 2. ГЛОСАРІЙ
    соціального становища в суспільстві. Ассессмент-центр - це такий метод оцінки, який грунтується на спостереженні спеціально навчених ассессоров (оцінювачів) за поведінкою оцінюваних співробітників в реальних робочих ситуаціях або при виконанні ними різних завдань. Зміст завдань відображає основні аспекти та проблеми діяльності в рамках тієї чи іншої посади. Кожен конкретний ассессмент-центр
 3. § 2. Перетворення в промисловості
    соціально-економічна обстановка в країні. Необхідно було вирішити питання «хто-кого» на користь соціалізму. Доцільно згадати слова Леніна про те, що єдиною матеріальною основою соціалізму може бути велика машинна промисловість, здатна реорганізувати і землеробство. Він зазначав, що з успішним завершенням відновлення народного господарства створилася практична можливість
 4. 1.1.3. Сучасні концепції зайнятості. Економічні реформи і современноесостояніе зайнятості в Росії
    соціально-трудових відносин можна розділити на два великі блоки. Перший блок охоплює відносини у сфері праці та зайнятості в плані включеності в суспільно значущі види і форми трудової діяльності. Головне тут - способи розподілу робочої сили по робочих місцях. Другий блок охоплює відносини всередині виробничого сектора, пов'язані з розподілом роботи (праці) між зайнятими
 5. І.Сущность і уроки НЕПу
    соціального, ідеологічного, психологічного характеру. До кінця 1920 року В. Н. Ленін остаточно зрозумів, що вирішити лобовою атакою долю капіталізму не вдалося. З'ясувалося й інше: спроба здійснення соціалістичного ідеалу за Марксом - націоналізація всієї економіки, банків, злам старого державного апарату і т.д. - Не привела до підйому економіки, розвитку самоврядних почав,
 6. 1. Концепція всемирности історичного процесу у творчості А.І. Герцена 40-50-х років XIX століття
    соціально-політичних орієнтацій: так в очах авторів збірки «Віхи» Герцен був «великим російським лібералом», а В.І. Ленін і Г.В. Плеханов одностайно зараховували його до «попередникам російської соціал-демократії». І після великого Жовтневого розлому духовний досвід Герцена виявився затребуваним людьми, разошедшимися по різні сторони революційної барикади. У роботі «Російські мислителі і
 7. § 1 Проблема сенсу моралі як можливості здійснення належного
    соціальним інститутом, що регулює людські зв'язки і відносини, і системою внеінстітуціональних цінностей, не тільки "всюдисущих", а й конституюють, в певному сенсі, всі галузі культури і види людської діяльності. Спроби, з одного боку, охопити все різноманіття проявів моральності, а з іншого - знайти в них специфічно загальне моральне якість, здійснюються
 8. Лекція 1 ВСТУПНА
    соціально-економічний і духовний кризи багато в чому є прямим результатом і продовженням тих процесів, які розгорнулися в бурхливі роки перебудови і обумовлені вибором саме тоді позначилися альтернатив соціального розвитку. У нашій науці справедливо засуджений тезу про те, що історія - це політика, перекинута в минуле. У той же час не можна заперечувати, що сучасність
 9. Нові виклики для США.
    соціальних і культурних проблем XXI в. Поширення зброї масового ураження. Збільшиться доступ до технології, яка дозволить виробляти хімічну, біологічну, радіаційне і ядерну зброю. Приклади можливого розвитку подій являють сьогоднішні Північна Корея та Іран. Технологічний розвиток. Інновації, дослідження та розвиток будуть в першу чергу мати міжнародний
 10. 1.3. «Нова» політична географія: витоки, проблематика, теорія
    соціальних відносин, ще недавно здавалися непорушними. Частина компетенцій делегується на інші - більш високі і низькі рівні влади, а частина їх де-факто переходить до все більш численним і впливовим недержавним суб'єктам політичної діяльності - транснаціональним компаніям, громадським рухам і т.д. Криза комуністичної ідеї, розпад спочатку соціаліста-чеський системи,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua